חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דחיית מועד הפירעון החודשי של משכנתא – האם כדאי?

משכנתא (הלוואה לדיור) היא הלוואה לטווח ארוך לרכישת דירה או בנייתה, ולעיתים היא נחשבת סוג של "חתונה קתולית" בגלל משך הזמן שלה של עד 30 שנה.

למרות זאת, לא כל המסלולים ניתנים לתקופה של עד 30 שנה. חלקם עד 10, 15, 20 או 25 שנה – תלוי לפי המסלול שמי שבחר ליטול את ההלוואה. אולם גם במקרים אלו, מדובר על תקופה הסכם ארוך טווח.

בתקופה זו יכולים לקרות מספר אירועים בהם נוטל ההלוואה יכול להתקשות לעמוד בהחזרים חודשיים של ההלוואה. מה שאומר כי התאגיד הפיננסי יכול להתחיל בתהליך מימוש הבטוחה – דבר יקר ופוגעני לכל הצדדים.

דחיית מועד הפירעון החודשי של משכנתא – מה זה?

עד היום, לא היה ניתן לאפשר דחיית מועד הפירעון החודשי של משכנתא. אלא אם התאגיד הבנקאי מכיר היטב את הלקוח והגיע איתו להסכמה מסויימת. בחודש דצמבר 2018 אושר תיקון לחוק הבנקאות הקובע הוראה כי ניתן לאפשר דחייה של מועד הפירעון החודשי של משכנתא בנסיבות מיוחדות – סוג של ביטוח מפני מקרים מסויימים.

הוראת החוק קובעת כי תאגיד פיננסי יודיע לפני הכריתה על ההסכם עם נוטל ההלוואה בדבר אפשרותו של השני לדחות את מועד הפירעון החודשי בכפוף לחוק וימסור הסבר בכתב את התנאים למימוש הזכות וכן עלויות הדחייה של מועד הפירעון. לווה יכול לקבוע כי הוראה זו תחול בהסכם, אך הוא אינו חייב אם לא מעוניין בכך.

דחייה במועד הפרעון של המשכנתא תתאפשר על הלוואות שייכתרו 6 חודשים לאחר פרסום החוק ולכן רק על הלוואות לדיור שייכרתו מחודש יולי 2019.

הדחייה מתייחסת רק למי שרוכש דירת מגורים יחידה – רק על דירה שהיא היחידה של נוטל ההלוואה. דירה זו תיחשב כך גם אם ללווה יש דירה נוספת שהושכרה בשכירות מוגנת לפני 1997 או שחלקו בדירה אחרת נמוך מ-25%.

דחיית מועד הפירעון החודשי של משכנתא – תנאי זכאות

ניתן לדחות את מועד הפירעון החודשי של הלוואה לדיור בתנאים האמורים לעיל ובנסיבות הבאות:

 1. אבטלה – כאשר נוטל ההלוואה סיים עבודתו במקום העבודה (לא משנה אם פוטר או התפטר) בשנה שקדמה לבקשתו לבקש דחייה של הפירעון החודשי, ומאז הוא אינו עובד.
 2. מחלה או פגיעה – כאשר נוטל ההלוואה חלה או נפצע וכתוצאה מכך אינו כשיר לעבוד תקופה רצופה העולה על 3 חודשים.
 3. לידה – כאשר נוטלת ההלוואה ילדה טרם חלפו 6 חודשים והיא אינה עובדת.

כאמור לעיל, מובטל, יולדת או מי שאינו כשיר לעבודה זכאי לבקש דחייה בהחזרי המשכנתא החודשיים. חשוב לציין כי במרבית המקרים, על המשכנתא חתומים 2 בני הזוג, החוק אינו מגביל ואין זה משנה מי מהם נקלע למצב – ההוראה אינה חייבת לחול על שניהם במקביל, אלא על כל אחד לחוד.

חשוב לציין כי מי שלא עומד באחד מ-3 הקריטריונים לעיל, אינו זכאי לכך. כלומר, מי שהחליף מקום עבודה ומקבל שכר נמוך יותר, או שלא עבד בתקופה של חודש אחד – אינו זכאי לדחייה.

על אילו תאגידים פיננסיים ההוראה חלה?

מקובל לחשוב כי תאגידים בנקאיים הם אלו שמספקים משכנתא לצורך רכישת דיור או בנייתו. אולם אין זה כך ויש גם גופים חוץ בנקאיים. הגופים הבאים יכולים גם לספק משכנתא וההוראה חלה על כל אחד מהם:

 1. בנק (תאגיד בנקאי).
 2. מבטח (חברת ביטוח).
 3. קופת גמל או חברה מנהלת.
 4. שירותים פיננסיים מוסדרים – בעלי רישיון למתן אשראי או בעלי רישיון למתן פיקדון ואשראי הנותן שירותי הלוואה לדיור או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

איך להגיש בקשה לקבלת דחיית תשלום בפירעון המשכנתא?

הגשת בקשה לקבלת דחייה בתשלום היא קלה ואינה מסובכת. על מנת לבצע זאת יש להגיש את המסמכים הרלוונטיים לפי קרות המקרה:

 • אבטלה – מסמך המעיד על סיום מקום העבודה.
 • מחלה או פגיעה – מסמך המעיד על כך שהוא אינו כשיר לעבוד תקופה של 3 חודשים לפחות.
 • לידה – מסמך המעיד על לידה של תינוק הניתן על ידי בית החולים.

את המסמכים הרלוונטיים יש להגיש אל התאגיד הפיננסי הרלוונטי שממנו ההלוואה ניטלה.

אופן הדחייה – כמה זמן אפשר לקבל וכל כמה זמן אפשר לבקש?

החוק קובע תנאים שלפיהם נקבע לא רק מתי לבקש את הבקשה. אלא לכמה הזמן הבקשה ניתנת וכל כמה זמן אפשר לבקש את הדחייה. אלו הם התנאים:

 • לא ניתן לבקש דחייה בהחזרי המשכנתא העולה על 3 חודשים.
 • לא ניתן לבקש יותר מפעם אחת במשך 12 חודשים רצופים.
 • לא ניתן לבקש יותר מ-3 פעמים לאורך כל תקופת המשכנתא.

דחיית מועד הפירעון החודשי – כמה זה עולה?

הוראות החוק אינן קובעות את העלות (או הסוג שלה) בה התאגיד הפיננסי יכול לדרוש מהלווה, ומותיר את שיקול הדעת לתאגיד עצמו. אולם כפי שניתן להבין מלשון החוק, עשויות לחול 2 סוגי עלויות והן:

 1. עלויות של הוספת הוראות המאפשרות דחייה במועד התשלום בהסכם ההלוואה.
 2. עלויות של מימוש אותה זכות לדחייה במועד התשלום בשלב מסויים בחיי ההלוואה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • הוראת החוק הזו אינה באה לבטל ביטוח משכנתא המספק הגנה פיננסית מפני פטירת הלווה או אם חל נזק לדירה.
 • בכנסת דנים על הצעת נוספת המאפשרת דחייה במועד הפירעון החודשי בתנאי של פטירת הלווה עוד לפני קבלת ביטוח משכנתא.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil