חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דחיית תשלומי משכנתה למשפחה בשל פטירת נוטל המשכנתא

אדם שלוקח משכנתה, מחוייב לשלם אותה עד לפירעון מלא של יתרת ההלוואה, אולם במקרה בו נוטל המשכנתא נפטר, המצב הולך להיות מסובך יותר. במצב כזה, ההכנסות של התא המשפחתי יורדות בצורה משמעותית ולכן הם האלמן/האלמנה ובני משפחתו מתקשים לפרוע את ההחזרים החודשיים.

משקי בית שמעוניינים לרכוש דירה ואין באפשרותם לרכוש אותה במזומן, מבקשים משכנתא מהגוף הפיננסי, בדרך כלל מדובר על בנק, אך כיום אפשר לקחת משכנתא גם אצל חברת ביטוח, גוף מוסדי או גוף חוץ בנקאי שאושר על פי החוק לספק הלוואה לדיור.

עבור נטילת המשכנתא, התאגידים הפיננסיים ימשכנו את הדירה לטובתם במקרה של אי תשלום. בנוסף, כל הגופים הללו המספקים הלוואת משכנתא למשקי הבית, מחייבים את נוטלי המשכנתא לבטח את עצמם בביטוח משכנתא – שילוב של ביטוח חיים וביטוח דירה. הביטוח הזה מכסה מקרים בהם אחד מבני הזוג נוטלי המשכנתא נפטר או כאשר הדירה ניזוקה ונדרש סכום משמעותי על מנת לשפץ אותה ולתקן את הנזקים.

מה קורה במקרה מות אחד הלווים?

כאשר אחד מבני הזוג נפטר, נוצר נזק כלכלי משמעותי לאותה משפחה, אך גם יש בעיות אחרות שנוצרות בתקופת האבל. עם זאת, המשפחה עדיין מחוייבת להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא – ולרוב זה מה שקורה.

דהיינו, במקרה שאין לנוטל המשכנתא ביטוח משכנתא ואחד מבני הזוג נפטר, אז התשלומים החודשיים יוטלו על בן/בת הזוג השני והוא ימשיך להיות מחוייב בכך.

במקרה שלנוטל המשכנתא יש ביטוח משכנתא, ואחד מבני הזוג נפטר, המשפחה צריכה להגיש תביעה לחברת הביטוח לצורך כיסוי מלוא המשכנתא. עם זאת, בכל התקופה של החל מיום הפטירה ועד לפירעון מלוא המשכנתא על ידי חברת הביטוח – המשפחה ובן/בת הזוג הנותר עדיין מחוייבים להמשיך לשלם את התשלומים החודשיים.

דחיית מועד הפירעון החודשי של משכנתא

תיקון 31 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) קובע כי במקרה בו נפטר חלילה לווה אשר קיבל משכנתא מהמלווה (תאגיד בנקאי, מבטח או תאגיד חוץ בנקאי אחר), משפחתו יכולה להגיש בקשה לתאגיד הפיננסי שמטרתה היא דחיית מועד הפירעון החודשי של המשכנתא.

על פי החוק, מי שחייב במשכנתא (בני משפחתו של הנפטר) יזכו לקבל דחייה של עד 12 חודשים בתשלומי המשכנתא וכל זאת ללא תשלום ריבית פיגורים או תשלום אחר שלא היה צורך לשלם אלמלא הפיגור.

בתקופה זו, המשפחה ממציאה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הגשת תביעה לחברת הביטוח שביטחה אותם בביטוח משכנתא. חברת הביטוח כאמור, תכסה את כל יתרת ההלוואה ותשלם אותה לתאגיד שהעניק את ההלוואה לדיור.

בנוסף לכך, גם מי שנטל משכנתא ללא ביטוח משכנתא, יקבל דחייה של 12 חודשים. כך שתקופה זו תינתן להם על מנת להסתגל למצב החדש בו ההכנסה פחתה כתוצאה מפטירת אחד הלווים.

מי זכאי?

החוק יחול על כל מי שלקח משכנתא ויתרת ההלוואה עדיין נותרה – גם לפני כניסת החוק וגם אחרי כניסתו. אולם היא תחול רק על מי שנפטר ממועד כניסת החוק לתוקף.

חשוב להבהיר כי החוק יחול גם על הלוואות שניתנו עם ביטוח משכנתא והלוואות שאין בהם ביטוח משכנתא.

איך להגיש בקשת דחייה?

על מנת להגיש בקשה לדחיית התשלומים, יש להציג תעודת פטירה לתאגיד הפיננסי (בנק, חברת ביטוח, קופת גמל או גוף חוץ בנקאי אחר). כמו כן, אפשר לציין בכתב את הבקשה או לגשת לסניף התאגיד ולמלא מסמכים נדרשים נוספים על ידי התאגיד הפיננסי.

מה יקרה לאחר 12 חודשים?

לאחר הדחייה המקסימלית של 12 חודשים, ובמידה ואין ללווים ביטוח משכנתא (ביטוח חיים להלוואה) יהיה עליהם לפרוע את החוב לפי בחירתם באחת הדרכים הבאות:

  1. לאורך יתרת תקופת הפירעון – ניתן לפרוס את הסכום הכולל על פני יתרת התקופה כך שיתווספו לתשלומים החודשיים.
  2. לאחר תקופת הפירעון – ניתן לדחות את הסכום הכולל כמספר מועדי התשלום שנדחו כך שיתווספו לאחר תקופת הפירעון של ההלוואה.

במידה ויש ביטוח משכנתא ללווים, הוא צריך לכסות את ההלוואה עד לתום תקופה זו.

החובה על התאגיד הפיננסי

החובה על פי החוק חלה על כל התאגידים הפיננסיים שמספקים הלוואות לדיור והם התאגידים הבנקאיים למשכנתאות, חברות הביטוח המציעות משכנתאות, שירותים פיננסיים מוסדרים.

במידה ונודע לתאגיד הפיננסי על מות אחד הלווים, הוא נדרש לפנות מיוזמתו ללווה החייב בהלוואה על זכאותו לדחות את מועדי הפירעון כאמור.

על אילו משכתנאות החוק חל?

החוק חל על כל ההלוואות לדיור שניתנות החל מתאריך 01.07.2019, אולם תאגיד פיננסי כאמור לעיל רשאי להיות כפוף להוראות החוק גם לפני מועד זה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil