חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פתיחת חשבון בנק באופן מקוון (באינטרנט) בלי הגעה לסניף (חשבון דיגיטלי)

אדם המעוניין בניהול חשבון עובר ושב, יכול לבצע פתיחת חשבון בנק באופן מקוון (אונליין, באינטרנט) בלי הגעה לסניף, כלומר חשבון דיגיטלי. ההוראות מתייחסות גם לקטין עד גיל 18.

מטרת הכתבה לספק מידע בנושא.

חשבון דיגיטלי באינטרנט

בנקאות דיגיטלית מאפשרת לכל אדם וצרכן, לבצע פעולות מתקדמות חדשות וטכנולוגיות יותר, ללא צורך להגיע לסניף או ללא פניה אל בנקאי אנושי. כגון דרך אתר אינטרנט של הבנק, האפליקציה בטלפון, מוקד טלפוני, מכשירים אוטומטיים ועוד

בהתאם להוראות בנק ישראל, לקוחות של בנקים יכולים לקבל שירותי בנקאות מרחוק, וגם להגיש בקשה של פתיחת חשבון בנק באופן מקוון (באינטרנט, אונליין). ניתן לפתוח חשבון בנק כזה החל מגיל 16, כך שגם קטין יכול לפתוח חשבון אונליין.

פתיחת חשבון דיגיטלי אפשרית בכפוף למגבלות שונות בשל הוראות למניעת הלבנת הון, ובכפוף לאימות ולזיהוי המבקש לפתוח חשבון. הדבר מתאים גם לחשבון של שותפים ולא רק יחיד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מבקש לפתוח חשבון בנק באופן מקוון, נדרש לעמוד בכל תנאי הזכאות הבאים:

 • תושב ישראל בגיל 16 לפחות.
 • המבקש או המבקשים, פותחים חשבון בבעלותם, ולא נהנים בחשבון זולת לאחרים.
 • המבקש זוהה ופרטיו אומתו בתהליך פתיחת החשבון, לפי האמות במימוש הזכאות.

לגבי מבקש שהוא קטין (עד גיל 18), גם אלה:

 • תנאי הזכאות של פתיחת חשבון בנק לקטין.
 • בוצע אימות וזיהוי נציגו של הקטין ושהוא מוסמך להיות כן, לגבי מוצרי משיכת יתר וכרטיס אשראי.

מי לא זכאי?

 • מבקש שתאגיד בנקאי זיהה כי מדובר בלקוח בעל סיכוי גבוה לפי הלבנת הון.

מימוש הזכאות – איך לפתוח חשבון באופן מקוון?

אדם המעוניין לבקש פתיחת חשבון בנק באופן מקוון, צריך לפעול באופן הבא:

1. פניה אל תאגיד בנקאי

המבקש צריך לפנות אל תאגיד בנקאי, דרך כניסה אל אתר האינטרנט או האפליקציה, ולבקש את הליך פתיחת חשבון הבנק אצלו.

הדבר יכול להיות באמצעות עמוד ייעודי באתר הבנק או באמצעות יישומון רגיל או יעודי (אפליקציה).

2. אימות וזיהוי המבקש

בתהליך הגשת הבקשה, המבקש נדרש להזדהות ולאמת את פרטי זהותו באחת הדרכים הללו:

 1. לפי תעודת זהות שתוצג לבנק במעמד פתיחת חשבון בנק, תוך שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ולאימות חזותיים מרחוק.
 2. לפי תעודת זהות ומסמך זיהוי נוסף שהנפיקה מדינת ישראל הנושא את שם הלקוח, מספר זהותו ותאריך הלידה (כגון רישיון רכב או דרכון), שהוצגו לבנק במעמד פתיחת חשבון הבנק, וגם אלו:
  1. שימוש בטכנולוגיה היוועדות חזותית (שיחת וידאו דיגיטלית).
  2. ביצוע העברה בנקאית באמצעות חשבון על שם המבקש, בתאגיד בנקאי בישראל, אך לא במקרים אלו:
   1. פתיחת חשבון מתוך אתר האינטרנט של הבנק, באמצעות חשבון קיים ולאחר אימות 2 גורמי אימות לפחות.
   2. פתיחת חשבון הלוואה מיוחד בסכום עד 50,000 ₪, כאשר סכום ההלוואה מועבר לחשבון של המבקש בישראל.

למרות האמור מקודם, במידה ומדובר על חשבון סליקה או חשבון שירותי ניכיון, שההיקף השנתי שלהם עד 50,000 ₪ בשנה – הבנק רשאי שלא לעשות בטכנולוגיה היוועדות חזותית, אם סכום הסליקה או הניכיון יועבר לחשבון המבקש בישראל.

אם היקף הסליקה או הניכיון (בפסקה קודמת) עלה על הסכום, הבנק יקבע סף שעד אליו ייתן שירותים אלו, ויפעל לזיהוי ואימות הלקוח באמצעות אותה טכנולוגיה וגם העברת סכום אקראי אל חשבון המבקש בישראל במועד זיכוי קרוב.

3. אימות והצהרת נהנה

לאחר זיהוי ואימות כאמור מקודם, הבנק רשאי לבצע הליך "הכר את הלקוח" באמצעים טכנולוגיים שונים מאופן זיהוי ואימות הלקוח כאמור מקודם.

בנוסף, הבנק חייב לדרוש מהלקוח המבקש לפתוח חשבון מקוון, לחתום על הצהרת נהנים באופן מקוון, וגם תיעוד הלקוח המצהיר בקולו כי אין בחשבון נהנים מלבד בעל החשבון.

מבקש שהוא קטין

אם המבקש הוא קטין שטרם מלאו לו 18 שנים, אז גם הליכים אלו:

 • בתהליך פתיחת החשבון, הקטין יוכל לקבל הסברים ומענה לשאלות העולות בקשר להליך זה מנציג הבנק, על ידי אינטרקציה חזותית או טלפונית בזמן אמת.
 • הקטין יכול גם לקבל מהבנק לגבי הסבר חזותי לגבי ניהול החשבון בדגש על המאפיינים הייחודים שלו.
 • אם הקטין מעוניין בשירות משיכת יתר או כרטיס אשראי, אז:
  • נציגו של הקטין עשוי להידרש להזדהות ולאמת את עצמו כאמור מקודם.
  • נציגו של הקטין עשוי להידרש לאמת כי הוא מוסמך לשמש כנציג של הקטין.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הגבלות על חשבון מקוון

חשבון דיגיטלי, לרבות חשבון בו בוצעה מרחוק פעולת צירוף של בעל החשבון, יסומן ויזוהה בתור חשבון מקוון במערכות הבנק לצורך ניטור סיכונים וביצוע מעקב למשך תקופה שהבנק יקבע לפי הערכת הסיכונים.

לאחר השלמת הזיהוי המלא של הלקוח לפי הוראות צו מניעת הלבנת הון, הבנק רשאי להסיר את אותן המגבלות.

מידע נוסף

 • אם החשבון נפתח בבנק שהוא לא חברת כרטיסי אשראי, אז התאגיד הבנקאי ישייך את החשבון לסניף וישלח הודעה ללקוח עם פרטי החשבון והסניף המשוייך.
 • הבנק חייב לתעד את כל תהליכי הזיהוי והאימות החזותיים, את הליך "הכר את הלקוח", את הצהרת הנהנים ואת המסמכים הרלוונטיים.
 • בנק יכול לחסום את הפעילות של לקוח שזוהה על ידי תאגיד בנקאי בתור לקוח בעל סיכון גבוה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • בנקאות בתקשורת, הוראה 367, ניהול בנקאי תקין
 • צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשס"א-2001

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil