עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

חובת עובד להתחסן מפני נגיף – האם דרישת המעסיק חוקית והאם הוא יכול לחייב עובד?

בעקבות דיוני ממשלה והחלטות שונות, נשלאה שאלה האם קיימת חובת עובד להתחסן מפני נגיף, והאם דרישת המעסיק לעשות זאת היא חוקית – זו שאלה מהותית ויש תשובה לכך. יצויין כי כרגע אין כל הסדרה חוקית המתירה או אוסרת זאת.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

חובת עובד להתחסן מפני נגיף

עובדים מסויימים מקבלים הודעות מהמעסיקים שלהם, כי חלה עליהם חובה להתחסן מפני נגיף, בטרם הם יחזרו לעבודה תוך כדי שילוב של איומים בחזרה לעבודה. למעשה, מעסיקים קובעים כי עובדים אלו לא יוכלו לחזור אל העבודה ויידרשו לשהות בחופשה ללא תשלום.

כיום קיימות הגבלות שונות על עובדי ענף חינוך (עובדי הוראה) וכן עובדי ענף הבריאות (עובדי מערכת בריאות, רופאים, אחיות וכד'). הגבלות אלו קיימות מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה במסגרת הוראת שעה. יש לציין כי נושא קביעת מגבלות על עובדי מערכת החינוך והבריאות שלא התחסנו – מצוי בדיונים. אם גורמי המדיניות ירצו לקדם זאת – עליהם לעשות זאת באמצעות קידום חקיקה ראשית (חוק, ולא תקנות).

ארגונים "קו לעובד" ו- "האגודה לזכויות האזרח בישראל" פנו אל משרד המשפטים, בבקשה לפרסום חוות דעת ביחס לדרישות לא חוקתיות של מעסיקים מעובדיהם ביחס לחיסון. בקשתם של הארגונים הייתה כי יובהר שחל איסור על מעסיקים לדרוש מעובדיהם לשתף אותם בהחלטות שקיבלו ביחס להתחסנות, לחייבם להתחסן, לאיים בפגיעה בפרנסתם אם לא יתחסנו, וכן כי חל איסור על פיטורי עובד או כל פגיעה אחרת בפרנסתו עקב סירובו להתחסן.

מדובר על שאלה מורכבת שמעוררך מתח בין הזכות של המעסיק לנהל את העסק לפי נהלים ומדיניות הנתונה לו, כמו גם התכלית של שמירה על בריאות העובדים במקום העבודה ומקבלי השירות – לבין זכויות הפרט של העובד, הכוללת זכויות יסוד חוקתיות כמו זכות העובד לאוטונומיה על גופו וזכותו לפרטיות ביחס למצבו הרפואי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

ככלל, אין החלטה גורפת לאסור או להתיר למעסיק לחייב עובד להתחסן מפני נגיף.

ההחלטה היא פרטנית לגבי כל מעסיק ומעסיק וזאת על ידי בחינה וביסוס של הצדקת הדרישה.

מימוש הזכות של המעסיק

כאמור מקודם, לא קיימת החלטה גורפת, וכמובן שאין הסדר חוקתי נכון למועד כתיבת התוכן הזה.

ככלל, היועץ המשפטי לממשלה, על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי-חוקתי) השיב לארגונים הנ"ל, כי לא ניתן לקבוע דרישה קטגורית וכללית להתחסן בלא בחינה וביסוס של הצדקת הדרישה ובחינת מידתיותה כנדרש, משמעות הסירוב וכד'.

המשמעות היא שאם המעסיק מעוניין בבריאות העובדים ובניהול תקין, אז ההחלטה שלו לדרוש או לחייב זאת את העובדים, צריכה להיבחן בהתאם לנסיבות המיוחדות של מקום העבודה ואופיו, וגם בשים לב לשאלת קיומן של חלופות פוגעניות פחות שיכולות להגשים את התכלית החשובה של מניעת ההדבקה במקום העבודה ושמירה על בריאות הציבור.

נושא דרישת התחסנות במקומות עבודה, נמצאת על סדר היום של גורמי הממשלה המיועדים לכך. גיבוש הסדר חקיקתי מעין זה נעשה כמקובל תוך בחינה משפטית ועריכת האיזונים הנדרשים בין הצורך בשמירה על בריאות הציבור זכויות הפרט.

מידע נוסף

 • היועץ המשפטי לממשלה לא מנחה את המגזר הפרטי ביחס לפעולות שיש לבצע או אין לבצע.
 • לעיון במסמך המלא של התשובה – כאן.
 • ככל שיוחל שינוי חוקיתי – כתבה זו תעודכן בהתאם.

חקיקה ופסיקה

 • תשובה ל-"פרסום חוות דעת ביחס לדרישות לא חוקתיות של מעסיקים מעובדיהם ביחס לחיסון", מיום 11.02.2021

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
תרומה לפרוטוקול.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

  האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

  לחצו כאן להוספת משוב

  אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
  נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil