חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חישוב סכום מענק עבודה (גובה מס הכנסה שלילי)

עובדים או עצמאים אשר זכאים לקבלת תשלום מענק עבודה, יכולים לבדוק ולערוך חישוב סכום מענק עבודה (כדי למצוא גובה מס הכנסה שלילי) המגיע להם. החישוב נועד לתת מידע לגבי כמה כסף הם זכאים לקבל מרשות המסים.

להלן המידע בנושא.

מהו מענק עבודה?

מענק עבודה (מס הכנסה שלילי, מענק הכנסה) הוא סכום כסף המשולם על ידי רשות המסים לאוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה במטרה לצמצם פערים חברתיים. המענק מהווה תמריץ לעובדים להשתתף בכוח העבודה בישראל, כך שמי שעובד, יכול להרוויח עוד כסף.

שמו הרשמי של מענק עבודה הוא מס הכנסה שלילי, אולם נוהגים לומר מענק עבודה (גם מטעם רשות המיסים) וזאת מהסיבה שרצף המילים "מס הכנסה שלילי" נשמע בעיני אנשים בתור תשלום ולא תקבול. זה הזמן לציין כי אין צורך לחשוש מגוף זה, לאור העובדה שרוב הציבור משלם את המסים אשר הוא נדרש להם.

כזכור, יש תנאי זכאות לקבלת מענק עבודה, הקובעים מי זכאי לקבלו בהתאם לסיווג העובד, גובה השכר שלו, מספר ילדים ועוד. ככל שמתברר אם האדם זכאי לקבלת מענק עבודה, ניתן לחשב באופן מדוייק את הסכום המגיע לזכאי.

גובה המענק מושפע מן הגורמים הבאים:

 • גובה הכנסה – ככל שההכנסה קרובה לרף התחתון או לרף העליון של מדרגת הזכאות, כך גובה המענק קטן.
 • גובה הכנסת בן/בת זוג – ככל שהכנסת בן/הזוג גדל, כך גובה המענק קטן.
 • הכנסות נוספות (פנסיה, עסק וכד') – הכנסות אחרות מהווות הכנסה לחישוב מענק ולכן ככל שסכומן גבוה יותר, המענק פוחת.
 • הורה עובד – הורה לילד אחד או יותר זכאי למענק מוגדל בשיעור של 150% מהרגיל.
 • הורה יחיד – הורה חד הורי שילדיו גרים איתו וכלכלתם עליו, והוא גר לבד ללא בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, זכאי למענק מוגדל של 150%.
 • מס' ילדים – ילד שלישי ומעלה מגדיל את גובה הזכאות של ההורים.

חישוב גובה מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) – איך לחשב את הסכום?

להלן אופן חישוב המענק בהתאם להוראות ולחישובים הקבועים בחוק. חשוב להבהיר, אם יתקבל סכום בגובה של עד 20 ₪ בחודש (לפני תוספת 150% אם ישנה) – הזכאי לא יהיה זכאי לקבלת המענק.

אלו נתונים עדכניים ביותר לפי חישוב פרוטוקול עבור מענק 2021 (מדד מחירים לצרכן מתאריך 01.01.2022).

1. הורה עובד עם ילד אחד או שניים

חישוב מענק עבודה לעובד שכיר או עצמאי, גבר או אישה, עם 1-2 ילדים מתבצע על ידי הנוסחה הבאה:

 • שכר חודשי 2,130 ₪ עד 3,740 ₪ – מענק בגובה 80 ₪ בתוספת 16.1% במכפלת חלק השכר העולה על 2,130 ₪.
 • שכר חודשי 3,740 ₪ עד 4,940 ₪ – מענק בגובה 340 ₪.
 • שכר חודשי 4,940 ₪ עד 6,420 ₪ – מענק בגובה 340 ₪ בניכוי 23% במכפלת השכר העולה על 4,940 ₪.

לאחר מכן, התוצאה מוכפלת ב-150% (מפני שהוא הורה עובד).

דוגמה: עובד מקבל שכר של 5,500 ₪, מהו גובה מענק עבודה שיקבל?

מכיוון שהוא נמצא במדרגה האחרונה, הוא זכאי לסכום של 340 ₪ בניכוי 23% מ-560 ₪ (5500 בהפחתת 4940) – את ההפרש יש להכפיל ב-1.5. כלומר (340 ₪ בהפחתת 129 ₪) במכפלת 1.5 = 211 ₪ * 1.5 = 316.50 ₪ בחודש (3,798 ₪ בשנת המס).

2. הורה עובד עם שלושה ילדים או יותר

חישוב מענק עבודה לעובד שכיר או עצמאי, גבר או אישה, עם 3 ילדים ויותר מתבצע על ידי הנוסחה הבאה:

 • שכר חודשי 2,130 ₪ עד 3,730 ₪ – מענק בגובה 120 ₪ בתוספת 23.5% במכפלת חלק השכר העולה על 2,130 ₪.
 • שכר חודשי 3,730 ₪ עד 4,940 ₪ – מענק בגובה 490 ₪.
 • שכר חודשי 4,940 ₪ עד 7,030 ₪ – מענק בגובה 490 ₪ בניכוי 23.5% מהשכר העולה על 4,940 ₪.

לאחר מכן, התוצאה מוכפלת ב-150% (מפני שהוא הורה עובד).

דוגמה: עובד מקבל שכר של 5,500 ₪, מהו גובה מענק עבודה שיקבל?

מכיוון שהוא נמצא במדרגה האחרונה, הוא זכאי ל-490 ₪ בניכוי 23.5% מ-560 ₪ (5500 בהפחתת 4940). כלומר 490 ₪ בהפחתת 132 ₪ = 358 ₪ בחודש (4,296 ₪ בשנת המס).

3. עובד בן 55 ומעלה גם ללא ילדים

חישוב מענק עבודה לעובד שכיר או עצמאי, גבר או אישה, בן/בת 55 ומעלה גם ללא ילדים מתבצע על ידי הנוסחה הבאה:

 • שכר חודשי 2,130 ₪ עד 3,740 ₪ – מענק בגובה 80 ₪ בתוספת 16.1% במכפלת חלק השכר העולה על 2,130 ₪.
 • שכר חודשי 3,740 ₪ עד 4,940 ₪ – מענק בגובה 340 ₪.
 • שכר חודשי 4,940 ₪ עד 6,420 ₪ – מענק בגובה 340 ₪ בניכוי 23% מהשכר העולה על 4,940 ₪.

דוגמה: עובד מקבל שכר של 5,500 ₪, מהו גובה מענק עבודה שיקבל?

מכיוון שהוא נמצא במדרגה האחרונה, הוא יקבל 340 ₪ בניכוי 23% מ-560 ₪ (5500 בהפחתת 4850). כלומר 340 ₪ בהפחתת 129 ₪ = 211 ₪ בחודש (2,532 ₪ בשנת המס).

4. עובד הורה יחיד עם ילד אחד או שניים

חישוב מענק עבודה לעובד שכיר או עצמאי, גבר או אישה, עם 1-2 ילדים ושהוא הורה יחיד מתבצע על ידי הנוסחה הבאה:

 • שכר חודשי 1,310 ₪ עד 3,720 ₪ – מענק בגובה 80 ₪ בתוספת 10.8% במכפלת חלק השכר העולה על 1,290 ₪.
 • שכר חודשי 3,720 ₪ עד 6,780 ₪ – מענק בגובה 340 ₪.
 • שכר חודשי 6,780 ₪ עד 9,710 ₪ – מענק בגובה 340 ₪ בניכוי 11.6% מהשכר העולה על 6,830 ₪.

לאחר מכן, התוצאה מוכפלת ב-150%.

דוגמה: עובד מקבל שכר של 7,000 ₪, מהו גובה מענק עבודה שיקבל?

מכיוון שהוא נמצא במדרגה האחרונה, הוא זכאי ל-340 ₪ בניכוי 11.6% מ-220 ₪ (7000 בהפחתת 6780), הפרש זה במכפלת ב-1.5. כלומר 330 ₪ בהפחתת 25 ₪, ואז במכפלת 1.5 = 457.50 ₪ בחודש (5,490 ₪ בשנת המס).

5. עובד הורה יחיד עם 3 ילדים ומעלה

חישוב מענק עבודה לעובד שכיר או עצמאי, גבר או אישה, עם 3 ילדים ומעלה ושהוא הורה יחיד מתבצע על ידי הנוסחה הבאה:

 • שכר חודשי 1,310 ₪ עד 3,700 ₪ – מענק בגובה 120 ₪ בתוספת 15.5% במכפלת חלק השכר העולה על 1,290 ₪.
 • שכר חודשי 3,640 ₪ עד 7,640 ₪ – מענק בגובה 490 ₪.
 • שכר חודשי 7,640 ₪ עד 11,860 ₪ – מענק בגובה 490 ₪ בניכוי 11.6% מהשכר העולה על 7,630 ₪.

לאחר מכן, התוצאה מוכפלת ב-150%.

דוגמה: עובד מקבל שכר של 8,000 ₪, מהו גובה מענק עבודה שיקבל?

מכיוון שהוא נמצא במדרגה האחרונה, הוא יקבל 490 ₪ בניכוי 11.6% מ-370 ₪ (8000 בהפחתת 7640), הפרש זה מוכפל ב-1.5. כלומר 490 ₪ בהפחתת 43 ₪, ואז במכפלת 1.5 = 670.5 ₪ בחודש (8,046 ₪ בשנת המס).

עובד שנקבע לו שכר מינימום מותאם

עבור עובד שמקבל שכר מינימום מותאם על פי חוק, נקבעו מדרגות מענק עבודה אחרים. מדרגות מס הכנסה שלילי אלו נקבעו לפי מקדם, כלומר, היחס שבין שכר המינימום המותאם לבין שכר מינימום ממוצע (שכר מינימום שנתי חלקי 12).

כלומר, מקדם כזה יוכפל במדרגות של כל 5 האפשרויות כך שבמקום 2,130 ו-3,720 יבואו סכומים שמוכפלים במקדם.

הכנסות שמקטינות מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

גובה מענק עבודה יפחת על פי ההכנסות הבאות:

1. הכנסה נוספת

מענק עבודה מוקטן לעובד שמקבל הכנסה נוספת כמו פנסיה, דמי פגיעה, הכנסה בשל נפגעי תאונות או תשלומים אחרים שקבע שר האוצר, וזאת באופן הבא:

 • הכנסה נוספת ממוצעת עד 1,230 ₪ בחודש –
  • במקום 4,940 ₪, יהיה 4,940 ₪ בניכוי ההכנסה הנוספת הממוצעת.
 • הכנסה נוספת ממוצעת מעל 1,230 ₪ בחודש –
  • במקום 3,720 ₪ או 4,940 ₪, יהיה 4,940 ₪ בניכוי ההכנסה הנוספת הממוצעת.
  • במקום 340 ₪ יבוא 80 ₪ בתוספת 16.1% של הסכום הקובע.
  • במקום 490 ₪ יבוא 120 ₪ בתוספת 23.5% של הסכום הקובע.
  • אם הסכום הקובע הוא 0 אז המענק הוא – 0.

הסכום הקובע – ההפרש החיובי שבין הסכום המתקבל מהפחתת הסך של 2,130 שקלים חדשים מ-4,940 שקלים חדשים לבין הכנסתו הנוספת הממוצעת.

2. הכנסת בן/בת זוג

הכנסת בן או בת הזוג משפיעה על גובה המענק שאליו זכאי לקבל מגיש הבקשה. על מנת לחשב את גובה ההפחתה כתוצאה מהכנסה זו, יש לחשב את ההכנסה העודפת.

הכנסה עודפת היא הפרש חיובי בין 2 סכומים הבאים:

 1. סכום של אלו יחד:
  • הכנסה חודשית ממוצעת (כולל הנוספת) של העובד.
  • הכנסות אלו של בן/בת הזוג.
 2. סכום של אלו יחד:
  • 12,800 ₪.
  • הפרש חיובי שבין הכנסה חודשית ממוצעת (כולל הנוספת) של העובד לבין 4,940 ₪, לא יותר מ-1,480 ₪.
  • הפרש חיובי שבין הכנסה חודשית ממוצעת (כולל הנוספת) של בן/בת הזוג לבין 4,940 ₪, לא יותר מ-1,480 ₪.

אם כתוצאה מהחישוב הזה גובה מענק עבודה הוא מתחת ל-20 ₪, העובד לא יהיה זכאי לקבל כלל למענק.

דוגמה: עובדת עם ילד אחד מקבלת שכר של 5,500 ₪, בן זוגה מקבל 8,000 ₪, מהו גובה מענק עבודה שתקבל?

מכיוון שהיא נמצאת במדרגה האחרונה, היא תקבל 340 ₪ בניכוי 23% מ-560 ₪ (5500 בהפחתת 4940), הפרש זה מוכפל ב-150%. כלומר 340 ₪ בהפחתת 129 ₪, ואז במכפלת 1.5 =  316.50 ₪ (3,798 ₪ בשנת המס).

יחד עם זאת, ההכנסה של בן זוגה מקטינה את המענק ולכן יש לחשב כמה הכנסה זו תקטין את המענק ומה הגובה שתקבל בסופו של דבר.

 1. הפרש חיובי של אלו:
  1. סכום הכנסתם יחד – 5500+8000 = 13,500 ₪.
  2. סכום 12,800 + (הכנסה, 5500 מינוס 4940) + (הכנסת בן/בת זוג, 8000 מינוס 4940) = 12,800 + 560 + 1480 (כי זה המקסימום) = 14,840 ₪.
 2. הפרש = 1,340 ₪.
 3. ניכוי = 1340 * 23% = 308 ₪.

סך הכל תקבל דמי מענק עבודה בסך 316.50 ₪ מינוס 308 ₪ = 8.50 ₪. מכיוון שסכום המענק נמוך מ-20 ₪, העובדת לא זכאית.

3. גמלה או תשלום להורה עצמאי

עובד שקיבל גמלה או תשלום להורה עצמאי בעד חודש כלשהו, זכאי לקבלת סכום מענק מופחת. גובה תשלום הגמלה או התשלום מוקטן מתשלום מענק עבודה, אך לא יותר מגובה מענק עבודה שאותו עובד זכאי לקבל באותו חודש.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), תשס"ח-2007

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil