חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

העברת פעילות פיננסית בין בנקים באופן מקוון – איך לעבור בנק באינטרנט?

לקוח של בנק שמעוניין לעבור בנק, יכול לעשות זאת בשיטה הקיימת כיום, או בשיטה חדשה של העברת פעילות פיננסית בין בנקים באופן מקוון באינטרנט. ניתן להעביר חשבון בנק בלחיצת כפתור דרך האינטרנט החל משנת 2021.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מעבר בין בנקים באופן מקוון?

קל יותר לעבור בין חברות התקשורת, רשתות השיווק, חנויות או ספקים צרכניים אחרים, אולם כאשר מדובר על נושאים פיננסיים או ביטוחיים, הנושא נראה מורכב יותר. אך חשוב לדעת כי העברת פעילות פיננסית מבנק לבנק הוא לא נושא מסובך. פעילות פיננסית הם כל השירותים והמוצרים שהבנק מציע ללקוח.

כיום, לקוח של תאגיד בנקאי (בנק) יכול להעביר חשבון בנק ממוסד בנקאי אחד לאחר. עבור חלק מהצרכנים ההליך מורכב יותר שדורש מעקב ובדיקה ועבור חלק מהצרכנים, ההליך פשוט יותר.

כדי לדעת איך עושים זאת, מומלץ לקרוא את הכתבה על איך לעבור בנק. הכתבה מסבירה איך עוברים בנק שלא דרך האינטרנט – אבל היא כתבה מקיפה ועדכנית ביותר.

החל מתאריך 22.09.2021 נכנס לתוקף תיקון לחוק הבנקאות המאפשר לעבור בנק בקלות וביעילות וכמובן באופן מקוון באינטרנט. אם בעבר התהליך היה מלווה בקשיים ונמשך זמן רב – החל ממועד זה התהליך ברור, קצר ומהיר הרבה יותר.

החובה להעביר באופן זה חלה על כל הבנקים בישראל ולרבות בנקים חדשים שיופעלו בעתיד – כולל בנקים דיגיטליים מלאים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל לקוח של תאגיד בנקאי המעוניין להעביר את הפעילות הפיננסית שלו מבנק אחד לבנק אחר. אולם, ניתן להעביר רק אם מדובר על חשבון בנק עובר ושב ובתנאי שהעברה היא:

 • מחשבון של יחיד בבנק המקורי לחשבון של יחיד בלבד או יחיד עם שותפים נוספים בבנק הקולט.
 • מחשבון של שותפים בבנק המקורי לחשבון של שותפים בלבד או שותפים אם שותפים נוספים בבנק הקולט.

אין זכאות להעביר חשבון בנק במקרים הבאים:

 • חשבון עו"ש שהבנק החל ליזום בסגירתו לפני שהלקוח ביקש להעביר.
 • חשבון עו"ש בבנק הקולט לפני שחלפו 3 חודשים מתאריך העברת הפעילות אליו.
 • במועד העברה, קיימת ערבות לצד שלישי או שמתקיימים תנאים שלא מבטיחים את פירעון הערבות.
 • במועד העברה, החשבון (המקורי או הקולט) אינו מאחד מאלה: נאמנות, מנוהל בידי אפוסטרופוס, חשבון עם הגבלה בפעילות (אך לא חשבון מוגבל ולא חשבון בבעלות קטין), חשבון שבעליו נפטר או יש מנהל עיזבון, חשבון של מי שבהליכי כינוס נכסים או פשיטת רגל, חשבון שמפר הוראות פטקא.

קיימים תנאים נוספים כמו סוג הפעילות שהבנק הקולט יכול לקבל (אם הוא לא מציע את כל השירותים למשל), או במקרה של הלוואה או יתרת חובה שיש לטפל בה לפני המעבר.

משך זמן מעבר חשבון בנק באינטרנט

מעבר של רוב הפעילות הפיננסית של הלקוח מבנק לבנק צריך להתבצע תוך 7 ימי עסקים בלבד.

הוראות החוק מחייבות את הבנק שבו מתבצעת הפעילות הפיננסית כולל כל בנק אחר בו התנהלה בעבר פעילות פיננסית ולרבות הבנק המקבל את הפעילות הפיננסית – לבצע את ההליך בצורה אמינה, מאובטחת, מקוונת ובצורה נוחה.

אם יום המעבר עתיד להתקיים ביום עסקים קצר והוא נדחה ליום עסקים ארוך (רגיל) עוקב, אז הבנק הקולט חייב להודיע ללקוח לגבי המועד בו יבוצע הניוד במועד הגשת בקשת הלקוח. משך זמן בו תוקפא הפעילות בחשובן הלקוח לא יוארך בשל דחיית יום המעבר.

אם יום המעבר אינו יום עסקים במטבע חוץ, העברת יתרה במטבע חוץ, ככל שישנה, תבוצע ביום העסקים העוקב ליום המעבר.

מחיר או עלות העברת חשבון בנק

החוק מחייב את הבנק המקורי והבנק הקולט לבצע את הפעולה באינטרנט וללא תשלום נוסף ללקוח. כלומר, הצרכן לא נדרש לשלם כסף – בחינם.

מימוש הזכאות – איך לעבור בנק באופן מקוון?

על מנת לעבור בין בנקים באופן מקוון, יש להיכנס למערכת של הבנק, לאתר האינטרנט או לאפליקציה ולבקש להעביר את הפעילות הפיננסית לבנק אחר.

אלו השלבים:

1. פניה אל הבנק הקולט

כדי להעביר את הפעילות, הלקוח צריך לפנות אל הבנק הקולט (המקבל) בכתב, בכל אמצעי התקשורת מול הבנק. לעניין כתבה זו – דרך אתר האינטרנט של הבנק. הבקשה צריכה לכלול:

 • פרטי הלקוח בבנק הקולט.
 • פרטי החשבון בבנק המקורי – כולל מספר חשבון, סוג חשבון ופרטי הבעלים.
 • יום המעבר – היום שבו כל הפעילות הפיננסית תעבור לחשבון אחר. ניתן לקבוע כל מועד, כאשר תהליך הניוד תמיד יחל 7 ימי עסקים לפני מועד העברה.
 • יתרות שיש להעביר – מה צריך להעביר מהחשבון לחשבון זה? יתרת עו"ש, פקדונות, הלוואות וכד'.
 • הסכמה של הלקוח – הסכמה של הלקוח לפנות אל הבנק המקורי ע"י הבנק הקולט כדי להעביר את הפעילות, הסמכה לקבלת הודעות מהבנק המקורי להעברת הפעילות, יפוי כוח לביצוע פעולות (הקמת הוראת קבע, סגרת חשבון במידה ויידרש, הרשאה לחיוב חשבון הקולט עבור הפעילות בחשבון המקורי).
 • הוראות לגבי פעילות פיננסית ללא פעילות – למשל פקדון ללא תנועה. אם הלקוח לא ציין זאת, הדבר לא פוגע בהליך הבקשה.
 • הוראות לעניין שיקים – הוראות לעניין אופן הטיפול בשיקים במהלך הימים בהם יש מגבלה זמנית על הפעילות בחשבון בבנק המקורי.

2. בדיקת בקשת הבנק הקולט

עם הגשת הבקשה, הבנק הקולט צריל לבדוק האם הבקשה תקינה או לא – והכל תוך יום עסקים אחד. לאחר מכן אם הבקשה:

 • לא תקינה – ליידע את הלקוח מה לא תקין ואיך לתקן.
 • כן תקינה – להעביר אותה אל הבנק המקורי.

3. קבלת בקשת הבנק המקורי

לאחר קבלת הבקשה על ידי הבנק המקורי, הוא צריך לוודא האם הבקשה תקינה או לא, באופן זה:

 • אם לא תקינה – הבנק צריך להודיע לבנק הקולט מה לא תקין.
 • אם כן תקינה – הבנק המקורי צריך להודיע תוך יום עסקים אחד כי הבקשה תקינה ואת כל המידע לגבי יתרות בחשבון, ניירות ערך, חשבון מט"ח, הוראות קבע, שיקים ועוד. בנוסף הוא נדרש להטיל מגבלות על החשבון ובכלל זה שימוש בכרטיס בנקאי ופעולות חדשות בחשבון למעט אלו הקשורות במעבר לחשבון החדש.

4. בדיקת הבנק הקולט

לאחר קבלת המידע על ידי הבנק הקולט, הוא נדרש לבדוק ולפעול באופן הבא:

 • התקבלה כי הבקשה לא תקינה – הבנק הקלט צריך להודיע ללקוח על כך כולל הסבר לתיקון.
 • התקבלה כי הבקשה כן תקינה – הבנק הקולט צריך לבדוק האם הבקשה עדיין תקינה מבחינתו (למשל, אם התגלה כי יתרת החובה גבוהה מהיתרה המותרת בחשבון הבנק הקולט). בנוסף להודיע ללקוח כי על החשבון בבנק המקורי הוטלו מגבלות.

5. העברת המוצרים והשירותים לבנק הקולט

מרגע שליחת הודעה כי הבקשה תקינה ועד סוף יום עסקים אחד לפני יום המעבר – הבנק המקורי צריך לבצע את ההוראות של הלקוח בעניין אילו מוצרים להעביר (אלו שאינם מנויידים באופן אוטומטי). אלו הם:

 • הלוואה (לרבות משכנתא ועסקאות קרדיט בריבית בכרטיס אשראי) – אם יש בטחונות או אין זכות לבנק לפרוע מיידית, ההלוואה תמשיך כסדרה ע"י הוראת קבע מהבנק החדש. אחרת, הבנק ינסה לבקש הוראת קבע או הסכמה אחרת עם הלקוח – אם לא ניתנה – העברת הפעילות תופסק.
 • פקדון או חיסכון (אם לא ניתנה הוראה מהלקוח) – הבנק המקורי ימשיך לנהל באותם תנאים עד למועד הפירעון ובמועד זה הבנק יעביר את היתרה לבנק הקולט באופן אוטומטי. אם הלקוח לא נתן הוראה לעניין החשבון אליו יועברו הכספים במועד הפירעון, אז הבנק נדרש ליצור קשר עם הלקוח לצורך קבלת הוראות אלו.
 • ניירות ערך (אם לא התקבלה הוראה מהלקוח) – הבנק המקורי ימשיך לנהל ולהחזיק בתיק ההשקעות.
 • מטבע חוץ – אם החשבון הבנק לא מאפשר או שהלקוח לא מנהל חשבון מט"ח בבנק החדש, הבנק המקורי ימיר את היתרה לשקלים ויעביר אותה לבנק החדש (גם יתרה חיובית וגם יתרה שלילית).
 • שיקים – הבנק חייב לאפשר ללקוח לקבל פלט שיק ממוחשב שהופק על ידו לפי בקשת לקוח לפני יום המעבר, גם לאחר יום המעבר. אם לקוח משך שיק לא משורטט בחשבונו בבנק המקורי והעביר את הפעילות הפיננסית, וסרב הבנק המקורי לבקשתו לקבל את התמורה במזומן בקופת הבנק, הבנק המקורי חייב לעדכן את המוטב על האפשרויות העומדות בפניו, לרבות האפשרות להציג אותו שוב בחשבון הבנק של המוטב.

הוראות נוספות לגבי שיקים:

 • הלקוח יכול לתת הוראות בדבר טיפול בשיקים למשמרת שמועד פירעונם הוא במהלך ימי הטיפול בבקשת העברה או לאחר יום המעבר.
 • הבנקים חייבים לאפשר ללקוח לגרוע שיק שהופקד למשמרת גם לפני שהושלם תהליך העברת הצ'ק. במקרה זה הצ'ק יוחזר ללקוח בתוך 7 ימי עסקים מיום בקשת הגריעה.
 • לאחר יום המעבר, הבנק הקולט חייב לאפשר ללקוח לבצע את הפעולות הבאות עבור שיק שהוצג לגבייה על ידי הלקוח בבנק המקורי וסורב לפני יום המעבר:
  • הצגה חוזרת של שיק אם הדבר אפשרי לפי הוראות הדין.
  • הפקת פלט שיק ממוחשב, ככל שלא הופק בגין אותו שיק פלט של שיק ממוחשב בבנק המקורי.

יתרות שכן מועברות באופן אוטומטי:

 • יתרות בשקלים או במט"ח – גם בזכות וגם בחובה.
 • הרשאות לחיוב והוראות קבע.
 • חיובים בכרטיס אשראי – בנקאי או חוץ בנקאי.
 • צ'קים.
 • ניירות ערך שניתנים להעברה.

6. השלמת ניוד בין בנקים

זהו השלב הסופי כאשר הבנק הקולט מעדכן את הלקוח יום עסקים אחד לפני יום המעבר כי התהליך סופי וכי הפעילות בחשבון המקורי מוקפאת עד העברת היתרות והכספים לחשבון החדש. בשלב זה הלקוח עדיין יכול לבטל את העברה וגם הבנק המקורי יכול להודיע על ביטול אם הבקשה לא תקינה.

אחרת, הבנק הקולט מודיע לבנק המקורי להעביר את הפעילות באופן סופי. במקרה כזה החשבון בבנק המקורי יוקפא – לא ניתן יהיה לבצע פעולות, לרבות משיכת כספים וצ'קים, ופעילות באשראי תיגבה מהבנק הקולט – וזאת עד להעברת הפעילות בתום יום המעבר. עם הודעת הבנק החדש כי הכל הועבר בהצלחה, הבנק המקורי יסגור את החשבון, או ימיר את החשבון לאחר אם נותרה פעילות כלשהי.

לבסוף, הבנקים (המקורי והקולט) חייבים להודיע לכל הספקים של הלקוח בעסקאות מתמשכות לגבי העברת החשבון.

במשך שנתיים ממועד המעבר, תהיה תקופת ניתוב במהלכה הפעולות יועברו לחשבון החדש והחשבון הישן יחזיר הודעה על חשבון סגור.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

ביטול מעבר בין בנקים

הלקוח יכול לבטל את תהליך המעביר בין בנקים עד לסוף יום העסקים השישי (יום עסקים אחד לפני יום המעבר). ניתן להודיע על כך בכל אמצעי תקשורת ולרבות אתר האינרטנט. את הבקשה ניתן להודיע לכל בנק – המקורי או הקולט.

ניתוב שיקים הנמכשכים מהחשבון המקורי

כל גורם, המציג שיקים לגבייה, חייב לבדוק לגבי כל שיק, לפני ההצגה האם החשבון עליו הוא משוך הוא חשבון שנוייד, בהתאם למידע שקיבל לצורך ביצוע הניתוב. אם כך, השיק יוצג לבנק הקולט.

הבנק הקולט צריך לבדוק את השיקים המוצגים בחשבון הבנק הקולט, בהתאם לבדיקות לעניין שיקים, תוך הסתמכות על המידע שקיבל מהבנק המקורי במסגרת הניוד, אם רלוונטי.

הוראות אלו מתייחסות גם לגבי בנק שלא חלות לגביו הוראות לעניין העברת בנק באופן מקוון (כלומר הבנק הוא לא צד בהליך הניוד, לרבות אם יש לו פטור מהחובה ליישם את הוראות הניוד).

הדבר נועד לשמור על רציפות הפעילות הפיננסים בשיקים גם במצב בו לקוח שמשך שיק ביצע מעבר בין בנקים ואז קיים צורך במענה למוטבים והן במצב בו הלקוח הציג שיק בבנק מקורי ואז ביצוע מעבר בין בנקים ואז נדרשת רציפות ללקוח כך שבעת הפירעון השיק הלקוח יזוכה בחשבון בבנק הקולט.

מידע נוסף

 • ההטבות וההנחות בבנק הישן נשמרות למשך עד 3 חודשים ממועד הבקשה אם הניוד מתעכב או מתבטל.
 • הבנק המקורי יכול לנסות לשמר את הלקוח – בתנאי שהדבר יבוצע באופן הוגן וללא לחצים.
 • אין הגבלה לכמות הניודים מבנק לבנק – כל עוד אין בקשה בתהליך או אם שעברו 3 חודשים מהניוד.
 • הבנק הישן חייב בשירות כלפי הלקוח לגבי פעילות פיננסית שנותרה שם.
 • ניתן להעביר כמה חשבונות בעלי פעילות פיננסית (בבנק מקורי אחד או בכמה בנקים מקוריים) לחשבון של הבנק הקולט.
 • בנק חייב להציג ללקוח אפשרות לבצע העברת פעילות פיננסית באופן מקוון כבר החל במועד פתיחת חשבון בנק. כמו גם, גם במסגרת המידע המוצג ללקוח בעניין האפשרויות והתהליכים לסגירת חשבון הבנק.
 • כדי להעביר חשבון בנק כיום, בכל דרך אפשרית (ולא רק באינטרנט), ניתן לקרוא את הכתבה על איך לעבור בנק.
 • פורסם במקור בתאריך 16.12.2019.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים), תש"פ-2019
 • הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 448

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil