תפריט סגור

סוכן תיירות מרפא – מה תפקידו, איך בוחרים ואיך מוציאים רישיון?

סוכן תיירות מרפא (רפואית) הוא מקצוע מוסדר חדש יחסית בישראל והוא מספק שירותים תיווך לתיירים שמגיעים לצרכי רפואה. סוכן התיירות בישראל נדרש להיות עם רישיון כחוק.

בשנת 2018 אושר חוק תיירות רפואית בישראל, שנכנס לתוקפו בסוף חודש ינואר 2019. החוק מסדיר את נושא תיירות המרפא בישראל, לרבות רישוי לסוכנים, מוסדות רפואיים וכן מספק הגנה לתיירים המגיעים לישראל לצרכי רפואה וכן קובע כללים למניעת פגיעה בחולה הישראלי.

תיירות מרפא (רפואית) הוא תחום שכולל שירותי רפואה ובריאות הניתנים לתושבי חוץ / תיירים שמגיעים לארץ. שירותי הרפואה הם שירותים רגילים שקיימים גם לחולה שהוא תושב קבע, אך התחום מוכוון בעיקר לתיירים שמגיעים מחוץ לארץ.

הכתבה הזו תסייע לכם לדעת מה תפקיד סוכן התיירות ואיך מוציאים רישיון בחוק.

מיהו סוכן תיירות מרפא (רפואית)?

סוכן תיירות מרפא (רפואית) הוא לא מקצוע חדש והיה קיים עוד לפני כניסת החוק לתוקף. אולם, עד אז סוכנים אלו היו פועלים כפי שהם רוצים ולא הייתה קיימת אסדרה חוקית ולא ניתנו רישיונות על פי חוק. כמו כן, לא ננקטו אמצעים משמעתיים כנגד סוכנים המפרים את החוק.

כדי לעסוק בתחום התיירות הרפואית, חובה להוציא רישיון ולהיות רשומים במרשם סוכני תיירות המרפא של משרד הבריאות. במילים אחרות – מי שאין לו רישיון סוכן תיירות רפואית (רישום במרשם) לא רשאי לעסוק בתיווך לעניין תיירות מרפא בישראל.

בנוסף, אסור להשתמש במילים או מונחים, תואר או כינוי, שמשתמע מהם כי עוסק בתחום התיירות הרפואית, אלא אם כן הוא רשום במרשם.

כל מי שעסק בתחום תיווך תיירות רפואית בישראל עד לפני כניסת החוק לתוקף, יכול לעסוק עד לתאריך 30.04.2019 ללא דרישה מיוחדת של המוסדות הרפואיים. לאחר תאריך זה – המוסדות הרפואיים רשאים לעבוד בשיתוף עם סוכנים בעלי רישיון בלבד והם נדרשים לבדוק כל סוכן.

כלומר, סוכן תיירות רפואית חייב להיות עם רישיון בתוקף או להציג אישור על הגשת בקשה להיכלל במרשם הסוכנים במשרד הבריאות וזאת בתנאי שהבקשה נעשתה ב-3 החודשים של החל מכניסת החוק לתוקף ועד לתאריך הכתוב לעיל.

הוראת החוק תקפה גם עבור סוכנות תיירות רפואית (כלומר, סוכן שהוא תאגיד) או במילים אחרות חברת תיירות מרפא.

מה תפקידו של סוכן תיירות רפואית?

סוכן תיירות רפואית הוא מתווך בין התייר הרפואי לבין המוסד הרפואי בתחום התיירות הרפואית בלבד. כלומר, תפקידו העיקרי הוא לחבר בין התייר הרפואי שמגיע לארץ לבין המוסד הרפואי וזאת כדי שהתייר הרפואי יוכל לקבל שירותים רפואיים שונים כמו ניתוחים מסויימים, טיפולים במחלות ועוד.

חובותיו של סוכן תיירות המרפא הם:

 • לפעול בנאמנות, בהגינות ובדרך המקובלת – כלפי התייר הרפואי וכלפי המוסד הרפואי.
 • למסור לתייר המרפא את כל המידע הרפואי שקיבל מהמוסד הרפואי לגביו – לרבות מה שנאמר בעל פה.
 • לשמור בסוד כל מידע רפואי הקשור לתייר המרפא, שהגיע אליו במסגרת עיסוקו או במהלך עבודתו. כמו כן, לא יכול למסור את המידע לגורם כלשהו שלא בהסכמת התייר המרפא.
 • אם התייר הרפואי לא הסכים כי הסוכן יעביר למוסד הרפואי מידע רפואי מסויים ועקב כך הוא נדרש למסור מידע חלקי בלבד – הוא חייב להודיע למוסד הרפואי כי המידע שניתן לו הוא חלקי ולא מלא.
 • הסוכן נדרש למסור לתייר הזמנה לביצוע עבודה והצעת מחיר שניתנה לסוכן על ידי המוסד הרפואי. ההזמנה כולל מידע רפואי שיש לבצע והמחירים, וכן עלויות נוספות במידת הצורך. הסוכן נדרש לקבל את האישור של התייר לגבי הצעה זו ולהעביר אותה חזרה למוסד.

מחיר סוכן תיירות רפואית

אז כמה זה עולה ואיך זה עובד? ובכן.. סוכן התיירות הרפואית מקבל את השכר שלו באמצעות המוסד הרפואי אליו הוא הפנה את התייר המטופל. בדרך כלל מדובר אל עמלה קבועה בשקלים או עמלה משתנה באחוזים לפי סך עלות הטיפול.

אולם, החוק אינו מגביל את הסוכן, ולכן הוא יכול לתת הצעת מחיר לתייר שתכלול את העלות של הטיפול בפנייתו – כמו השוואת מחירים, בדיקה ועוד.

איך בוחרים את סוכן תיירות המרפא?

מכיוון שהתחום חדש למדי, קשה לקבוע בדיוק את הדרך הנכונה והמדוייקת ביותר לבחירת סוכן תיירות רפואית. אולם, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לבדוק האם לסוכן יש רשיון כחוק, כלומר הוא רשום במרשם הסוכנים במשרד הבריאות.

בנוסף לכך, כדי לבדוק מול חברים או אנשים אחרים שקיבלו שירותים כאלו או אחרים מסוכנים מסויימים. זאת ועוד, בעת חיפוש הסוכן, כדאי לבדוק את המיקומים שהוא מוצג באינטרנט כגון עמודים ברשתות חברתיות, במנועי חיפוש או באתרים מובילים – ולרבות הביקורת של האנשים האחרים לגביהם.

תנאים לרישום במרשם סוכני תיירות המרפא

כדי להיכלל במרשם הסוכנים של משרד הבריאות ולהציג אסמכתא על הגשת בקשה או קבלת הרישיון, על הסוכן לעמוד בכמה תנאים, והם:

מבקש שהוא יחיד או עסק שאינו תאגיד:

 • תושב ישראל.
 • אינו עובד מוסד רפואי בישראל.
 • לא הורשה בעבירה שעקב מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו רשאי / ראוי לעסוק בתחום תיירות מרפא.
 • אם אינו תושב ישראל – חייב להיות עם כתובת בישראל או נציג בישראל.

מבקש שהוא תאגיד:

 • כל נושאי המשרה וכל בעלי השליטה היחידים צריכים לעמוד בתנאים של "מבקש שהוא יחיד".
 • העבירה, לגבי יחיד – תחול גם על התאגיד וכל מי שעוסק בתיירות מרפא בתאגיד.
 • אם התאגיד התאגד בחו"ל: בנוסף לעיל, חובה גם להירשם כחברת חוץ לפי החוק והמדינה חייבת לעמוד בדרישות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לעניין חקיקה מספקת.

הגשת בקשה להוציא רישיון ולהירשם במרשם הסוכנים

רישום סוכן תיירות מרפא מתבצע באמצעות הגשת בקשה לחטיבת הרפואה במשרד הבריאות ובכפוף לתשלום אגרה. הגשת הבקשה מבוצעת על ידי טופס ייעודי ובצירוף מסמכים נוספים.

הגשת בקשת רישום ומסמכים נדרשים:

 • טופס בקשה לרישום:
 • צילום תעודת זהות או דרכון בתוקף של מגיש הבקשה.
 • אם המבקש אינו תושב ישראל – יש להוסיף צילום תעודת זהות או דרכון של נציג בישראל.
 • תצהיר חתום בפני עורך דין בדבר עיסקיו האחרים של המבקש (עבור תאגיד: עיסוקיו של התאגיד, של בעלי השליטה ושל נושאי משרה).
 • תצהיר חתום בפני עורך דין המאשר כי מגיש הבקשה אינו עובד מוסד רפואי (עבור תאגיד: כי בעלי השליטה ונושאי המשרה אינם עובדי מוסד רפואי).

לגבי תאגיד חו"ל, יש להוסיף הצהרה כי התאגיד, נושאי משרה ובעלי השליטה, לא הורשעו בעבירה פלילית.

עלות הגשת הבקשה או חידוש

הגשת הבקשה לרישום במרשם סוכני תיירות רפואית (או סוכנות / חברה) כפופה בתשלום אגרה. טרם נקבע מחיר האגרה והוא יפורסם בקרוב על ידי משרד הבריאות. כמו כן, הבקשה לחידוש רישום כפופה בתשלום אגרה.

חידוש רישום במרשם

תוקף הרישום במרשם סוכני תיירות מרפא הוא למשך 4 שנים. כך שכל ארבע שנים יש להגיש בקשה לחידוש רישום במרשם למשך 4 שנים נוספות. הגשת הבקשה לחידוש רישום במרשם תיעשה על גבי טופס יעודי וכן הצהרה על היעדר שינויים או עדכון פרטים וזאת תוך 90 יום לפני תום התוקף של הרישום.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *