חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

השבת כספים מקרנית למבוטחי ביטוח חובה לרכב

מבוטח שרכש פוליסת ביטוח חובה לרכב שלו, עשוי להיות זכאי לקבל החזר דמי ביטוח עקב השבת כספים מקרנית למבוטחים בהתאם להוראות החוק. קרנית היא קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים, וכל מבוטח משלם שיעור מתוך דמי הביטוח שמועברים אליה.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהי השבת כספים מקרנית למבוטחים?

ביטוח חובה לרכב הוא ביטוח שכל אדם חייב לרכוש כאשר הוא מעוניין או עתיד להשתמש ברכב מנועי. אסור כלל לנהוג ברכב ללא פוליסה ברת תוקף לגבי הרכב בו אדם מעוניין לנהוג. פוליסת ביטוח חובה מבטחת את בעל הרכב ואת הנהג מפני נזק גוף שנגרם בתאונת דרכים ומפני כל חבות בקשר לחוב או לחבות עקב נזק גוף שנגרם לאדם כתוצאה משימוש ברכב.

בעת רכישת פוליסת הביטוח, חלק מדמי הביטוח (1% מהם) מועברים לקרנית, שהיא הקרן לנפגעי תאונת דרכים. תפקידה היא לפצות את הנפגעים הזכאים לפיצויים עקב תאונת דרכים. לכן, כספים המשולמים לקרנית נועדו לאפשר לה את מימון הפעילות שלה ואת התשלום לנפגעים.

בהתאם לחוק, משרד האוצר או רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ובאישור משרד המשפטים, רשאים להורות לקרנית להעביר למבוטחי ביטוח חובה לרכב, כל סכום העולה על הנדרש לשם מימון הפעילות שלה והבטחת היציבות שלה.

השבת הכספים מקרנית יכולה להיעשות באופן ישיר או עקיף, בהתאם להחלטת משרד האוצר או רשות שור ההון, ולפי הדרך שיוחלט על ידם – לרבות על ידי הפחתת דמי ביטוח רכב חובה.

אם הסכום העודף עולה על 350 מיליון שקל, האוצר או רשות שוק ההון ובאישור משרד המשפטים, יכולים להורות לקרנית להשיב את כל ההסכום העודף או חלקו, אלא אם ועדת החוקה של הכנסת אישרה שלא לעשות זאת, כאשר אישור זה יכול להינתן עד 1 באוקטובר של השנה הקודמת לשנה בה לא צפויה העברת הכספים הזו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם או תאגיד יהיה זכאי להשבת הכספים מקרנית אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. אדם או תאגיד רכש פוליסת ביטוח חובה לרכב או עתיד לרכוש אותה – לפי תנאי ההשבה.
 2. משרד האוצר או רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הורו לקרנית להשיב את הכספים ואת אופן ההשבה.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הכספים?

לפי הכתוב מקודם, אדם שרכש או עתיד לרכוש ביטוח חובה, עשוי להיות זכאי להשבת הכספים לאחר ובדרך שנקבעה על ידי הרשות או האוצר.

לרוב, ניתן להתעדכן במידע זה באתר האינטרנט של הרשות או של משרד האוצר, כך שאם הם הודיעו לקרנית, מידע זה צפוי להיות מפורסם גם לציבור הרחב. ניתן לעיין גם בחלק "שינויים" בהמשך הכתבה.

מידע נוסף

 • ניתן לעיין במחירי ביטוחי חובה באמצעות מחשבון ביטוח חובה לרכב.
 • מבטח (חברת ביטוח) או סוכן ביטוח לא רשאים לקבל טובת הנאה או להפיק כל תועלת עקב דמי השבת הכספים.

שינויים

בחודש ספטמבר 2016 הודיעה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון (לשעבר, אגף שוק ההון במשרד האוצר) על השבת כספים בהתאם לתנאים אלו:

 • דמי השבה – ההשבה נעשתה על ידי הפחתה של 13% מדמי ביטוח הנגבים מהמבוטחים בעת רכישת פוליסת ביטוח.
 • מועד רכישת הביטוח – מבוטח שרכש ביטוח בין 01.01.2017 ועד 31.12.2018, ובתנאי שתקופת הביטוח לא עולה על 13 חודשים.
 • מועד השבת הכספים למבוטח – מועד תשלום דמי הביטוח.
 • השבת הכספים מקרנית לחברת ביטוח – תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הדיווח בעד חודש מלא.
 • במקרה של ביטול פוליסה – מתוך דמי ביטוח שיוחזרו למבוטח, ינוכה הסכום בעד דמי ההשבה בהתאם לחלק היחסי ולפי התקנות.
 • דמי הביטוח שישולמו על ידי המבוטח – בניכוי דמי השבה ובתוספת עלות מימון קרנית והתוספת למימון אספקת השירותים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil