חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דו"ח עבר ביטוחי (מסמך העדר תביעות) – מה זה ואיך לקבל היסטוריית ביטוח?

מבוטח שמעוניין לרכוש ביטוח רכב (מקיף או צד ג') עשוי להידרש לספק לחברה דו"ח עבר ביטוחי (מסמך העדר תביעות) לצורך אימות וקבלת הנחה. המסמך מציג את פירוט התביעות לגבי הרכב המבוטח.

מטרת הכתבה להסביר את המושג.

מה זה דו"ח עבר ביטוחי (העדר תביעות)?

דו"ח עבר ביטוחי (היסטוריית תביעות ביטוח), או בשמו האחר לעיתים דו"ח היעדר תביעות, הוא מסמך שכולל את הפירוט של כל התביעות בנושאי ביטוח בעבר לגבי הרכב המבוטח. ברגע שיש תביעות, המסמך מציג את הפירוט שלהם וכאשר אין תביעות עבר הוא נקרא דו"ח "היעדר תביעות".

כאשר מבוטח מעוניין לרכוש ביטוח רכב חובה או רכוש בכלל וביטוח רכב רכוש בפרט – חברת הביטוח שואלת מספר שאלות על מנת לקבוע את גובה הפרמיה ("דמי ביטוח") שצריך לשלם עבור מוצר הביטוח הנרכש. גובה הפרמיה נקבע על פי שקלולים וחישובים של חברת הביטוח כגון גיל, מין, ותק נהיגה, פרטי הרכב ואף היסטוריית תביעות שהיו בעבר – ככל שהיו כאלו (עד 3 שנים אחרונות).

היסטוריית התביעות ככתוב מקודם הוא למעשה דו"ח עבר ביטוחי. הדו"ח מציג האם הרכב היה מעורב בתאונה או בהפעלת הביטוח בצורה כזו או אחרת המחייבת הגשת תביעה לחברת הביטוח למימוש הזכאות שלפי הפוליסה.

אם אין תביעות עבר, ההנחה היא שגם השנה לא יהיו תביעות ולפיכך הסיכון נמוך – מה שאומר כי חברת הביטוח יכולה להציע מחיר נמוך יותר על הביטוח ולספק הנחה ברכישת הביטוח. אם יש תביעות, המבוטח מסוכן יותר לענייני ביטוח ולכן הפרמיה עשויה להיות גדולה יותר.

אי מימוש דוח היעדר עבר ביטוחי גורמת לכך שהמבוטח פשוט משלם מחיר גבוה יותר על הביטוח.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומי צריך?

כל מבוטח בביטוח רכב, שביטח את הרכב שלו אצל חברת הביטוח, זכאי לקבל מאותה חברה דו"ח עבר ביטוחי. דו"ח זה כאמור נחשב היעדר תביעות כאשר אין היסטריית תביעות לגבי הרכב המבוטח.

פרטים הכלולים בדו"ח תביעות

דו"ח עבר ביטוחי כולל את הפרטים הבאים:

 • האם המבוטח הגיש תביעות לכל שנת ביטוח.
 • פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו הוגשה תביעה, לרבות – מספר הרכב המבוטח, מועד מקרה הביטוח, הסכום ששולם, סוג הכיסוי, סוג התביעה נזק עצמי או נזק צד ג'), האם התקבל פיצוי או שיפוי מצד שלישי בתביעה, שיעור או סכום ירידת הערך.

הפרטים בדו"ח מצויינים לתקופה של 3 שנים שקדמו למועד הדו"ח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצל חברת הביטוח – המועד הקצר מבינהם. כך שאם היו תביעות לפני 4 שנים למועד הדו"ח – הם לא יפורטו.

תביעה בעניין זה נחשבת תביעה לתגמולי ביטוח ובתנאי ששיעורה עולה על 35% מדמי הביטוח השנתיים (הפרמיה השנתית).

בעקבות תיקון תקנות והפיכתם להוראות, בקרוב:

 • דו"ח התביעות יכלול רק בגין הרכב הביטוחי.
 • בפרטים הכלולים יתוקן ל-"האם התקבל פיצוי או שיפוי מצד שלישי סוג הסיכון המכוסה בגינו הוגשה תביעת ביטוח", וגם יתווסף "שיעור הפיצוי או השיפוי שהתקבל" (שיעור השיבוב).
 • לגבי התביעה – הדוח יכלול רק תביעה ששולמה בגינה תגמולי ביטוח בשיעור העולה על 100% מהפרמיה השנתית.
 • הדוח לא יכלול תביעה בגינה ששיעור השיבוב 75% ומעלה. אם חברת הביטוח קיבלה שיעור בשיבוב כזה, היא נדרשת לשלוח דו"ח מתקן עם קבלת השיבוב.

מועד קבלת דו"ח העדר תביעות

אז מתי מקבלים את המסמך?

 • ביטוח לשנה אחת – בתום 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח.
 • ביטוח לתקופה קצרה משנה אחת – בתום תקופת הביטוח.

אם הוגשה תביעה ראשונה לאחר 11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – חברת הביטוח תשלח דו"ח מתקן עם הגשת התביעה.

כמה עולה הדו"ח?

דו"ח העדר תביעות הוא דו"ח חינמי שחברת הביטוח צריכה למסור למבוטח שביטח את הרכב שלו אצלה.

מימוש הזכאות – איך לקבל דו"ח עבר ביטוחי?

ניתן לקבל דו"ח עבר ביטוחי באחת או יותר מהדרכים הבאות:

1. בדיקה דרך אתר הר הביטוח

החל מחודש פברואר 2020, ניתן לקבל דו"ח עבר ביטוח מרוכז ב-3 השנים האחרונות דרך אתר הר הביטוח. זוהי מערכת חינמית של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון המאפשרת לכל אחד למצוא את כל מוצרי הביטוח שרכש (ביטוח בריאות, רכב, דירה, עסק, חיים ועוד), ובין היתר מסייע באיתור ביטוחים כפולים.

הר הביטוח חוסך את הצורך לפנות לחברת הביטוח ואף לכל חברות הביטוח בנפרד (במידה ויש כמה בתקופה של 3 שנים). כמובן שהדבר חוסך גם זמן המתנה יקר לדו"ח המתקבל מהן. הדו"ח במערכת הוא מרוכז של כל חברות הביטוח ב-3 השנים האחרונות ואפילו לא צריך לזכור אצל מי הוא נרכש בעבר.

הערה: מומלץ להיזהר, יש חברות שמנסות להתחזות לאתר הממשלתי. למידע נוסף על המערכת ואיך בודקים זאת, אפשר להיכנס לכתבה של פרוטוקול על הר הביטוח.

2. קבלה מחברת הביטוח

ככלל, בסיום כל שנת ביטוח, חברת הביטוח נדרשת לשלוח אל המבוטח דו"ח עבר ביטוחי לגבי אותה שנה.

3. פניה יזומה לחברת הביטוח או לסוכן ביטוח

כמו כן, ניתן לפנות אל כל חברות הביטוח שביטחו את הרכב ב-3 השנים האחרונות. יש לציין בפני הנציג כי ברצון המבוטח לקבל דו"ח העדר תביעות. ייתכן וניתן לקבל את הדו"ח דרך מערכת ממוחשבת במוקד הטלפוני או דרך אתר האינטרנט של חברות הביטוח.

כמובן שאם מתנהלים עם סוכן ביטוח, אפשר לפנות אליו על מנת לקבל את המסמך.

מידע נוסף

 • מומלץ לשמור על מסמך עבר ביטוחי ב-3 השנים האחרונות.
 • אין צורך לבקש עבר ביטוחי לתקופה שלפני 3 השנים האחרונות וחברת הביטוח החדשה שבה נרכש הביטוח אינה רשאית לדרוש זאת.
 • ניתן לקרוא את המדריך על ביטוח מקיף לרכב וגם על ביטוח צד ג' לרכב.
 • ניתן לקרוא גם את הכתבות על ביטוח רכב באופן כללי וגם ביטוח חובה לרכב בפרט לקבלת מידע נוסף והשלמה על כך.
 • יש לציין כי דו"ח עבר ביטוחי אינו נוגע לביטוח רכב חובה.
 • מבוטח שדיווח או הצהיר שלא הגיש תביעת ביטוח רכב, אך עשה זאת בפועל, עשוי לגרום לכך שחברת הביטוח עלולה להקטין את גובה הפיצוי בעת מקרה ביטוחי או אפילו להתנער מאחריותה.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986 – בקרוב יהפכו ל"הוראות"

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil