חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס הכנסה על הימורים, הגרלות, פרסים – גובה המס על רווחים או השתכרות, חישוב ותנאים נוספים

בישראל נהוג לשלם מס על הכנסות רבות, ובין היתר מס הכנסה על הימורים, על הגרלות ועל פרסים בשיעור מיוחד ויש גם פטור מסויים. על זכיה בלוטו, טוטו והימורים נוספים בישראל או בחו"ל משלמים אותו.

מה גובה המס, מי משלם, מתי ועוד.

מהו מס הכנסה על הימורים, הגרלות או פרסים?

כאשר אדם מרוויח כסף דרך הימורים, הגרלות או פרסים למינהם, אותן הכנסות חייבות בתשלום מס הכנסה מיוחד. המס הזה מוטל הן על תושב ישראל שהרוויח בישראל או בחו"ל והן על תושב חו"ל שהרוויח בישראל.

במילים אחרות, לאחר זכייה בהגרלות או פרסים לדוגמה של מפעל הפיס (לוטו, טוטו, ווינר וכד'), צריך לשלם מס על הרווחים או ההשתכרות מכך. שיעור המס חל על כל הרווחים כאחוז מתוכם וקיים פטור מסויים שמתחתיו לא משלמים מס בכלל ויש גם פטור חלקי ממס.

בנוסף, על מס על זכיות לא ניתן לקבל ניכוי, קיזוז, הפחתה, פטור, זיכוי, הנחה או כל דבר אחר למעט הפטור שניתן על ידי הצו והוצאות הקשורות בתשלום המס. לכן, אם אדם הפסיד בהגרלה קודמת או בכמה הגרלות קודמות, הוא לא יכול לקזז או להקטין זאת.

חשוב לומר שהימור או פרס ששולבו בהם כמה ניחושים וכן כמה הגרלות או הימורים שנעשו בטופס אחד, הם יחושבו בתור הימור אחד או פרס אחד. אפילו אם הם שולמו לאדם אחד או לכמה בני אדם.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שעונה על 2 התנאים הבאים, חייב לשלם מס על הימורים, הגרלות או פרסים:

 1. תושב ישראל שהכנסה זו מקורה בישראל או בחוץ לישראל (חו"ל), או תושב חו"ל שמקור הכנסה זו בישראל.
 2. ההכנסה נבעה מרווחים או מהשתכרות של הימורים, פרסים או הגרלות.

מי לא חייב?

 • אם מגיע פטור מתשלום המס בכפוף לצו.
 • אם זו הכנסה או רווח ממקור אחר לפי פקודת מס הכנסה – אז המס יחשוב לפי המקור האמור.
 • אם הרווחים או ההשתכרות נבעה מפרסים במסגרת אישית.
 • אם מדובר על הגרלות או פרסים שנקבעו על ידי שר האוצר.

תקרת פטור – מס על הגרלות, פרסים, הימורים

לפי צו בעניין הגרלות ופרסים שנלווה לחוק מס הכנסה המאפשר לקבל פטור ממס הכנסה באופן מלא או חלקי, בהתאם לגובה הזכיה או הרווח.

תקרת הפטור מתשלום המס היא 30,360 ₪ (נכון ל-2021, צמוד מדד). לכן, כל רווח או השתכרות בסכום שהוא נמוך יותר – פטור באופן מלא מתשלום המס.

יש לציין כי לעניין הפטור ממס מחושב לפי הסכום שמתקבל מהימור אחד, מהגרלה אחת, או מפרס אחד.

מדרגות המס – חישוב ההכנסה ממנה מחשבים את המס

בנוסף לתקרת הפטור שניתן פטור מלא, ניתן גם פטור חלקי ולכן חשוב לדעת מהו הפטור הניתן על הגרלות, פרסים ואף הימורים בהתאם לגובה ההשתכרות או הרווח. הנה המידע:

גובה הרווח או הזכייהגובה הפטור ממסהסכום החייב במס
0 ₪ – 30,360 ₪פטור מלא מתשלום המס עד תקרת הפטוראין תשלום מס כלל
30,361 ₪ – 60,720 ₪פטור חלקי בין תקרת הפטור לבין פעמיים תקרת הפטור
(הפטור הוא הפרש של פעמיים תקרת הפטור לסכום הזכיה)
הפרש בין פעמיים סכום הזכייה לבין פעמיים תקרת הפטור
60,721 ₪ ומעלהאין פטור ממס בכלל החל מהשקל הראשוןהמס מוטל החל מהשקל הראשון
מדרגות מס הכנסה על הימורים, הגרלות ופרסים

דוגמאות:

 • אדם שהרוויח 10,000 ₪ – פטור מלא מתשלום מס בכלל.
 • אדם שהרוויח 50,000 ₪ – פטור חלקי על 10,720 ₪ בלבד (כלומר, המס מוטל על 39,280 ₪).
 • אדם שהרוויח 100,000 ₪ – אין פטור בכלל וחייב בכל הסכום.

חשוב מאוד: המס מחושב ומוטל על הגרלה אחת, פרס אחד או הימור אחד. כלומר, לכל אחד בנפרד בפני עצמו. עוד יש להוסיף כי הגרלה/פרס/הימור אחד נחשב גם אם שולבו בהם כמה ניחושים בטופס אחד, ומבלי קשר אם התשלום הוא לאדם אחד או יותר.

גובה מס על הימורים, הגרלות או פרסים

גובה מס ההכנסה על רווחים או השתכרות מהימורים, פרסים או הגרלות הוא בשיעור של 35%.

לא ניתן בכלל לקבל פטור, זיכוי, ניכוי, הנחה, או קיזוז כלשהו למעט המקרים הבאים:

 • פטור – אם ניתן בהתאם לצו (כתוב מקודם).
 • קיזוז/הפחתה – אם מדובר על הוצאות הכרוכות בתשלום מס.

הערה חשובה: במידה וסכום ההכנסות מהימורים, הגרלות ופרסמים, ביחד עם הכנסות אחרות, עולה על הסכום לעניין חישוב מס על הכנסות גבוהות (מס ייסף), אז גם המס הזה יוטל על ההכנסה בנוסף למס על זכיות.

דוגמאות חישוב מס על הגרלות, הימורים פרסים

להלן כמה דוגמאות לחישוב.

דוגמה 1:

 • אדם תושב ישראל זכה בטוטו 25,000 ₪, כמה מס ישלם?
 • לא נדרש לשלם מס בכלל, מכיוון שהרווח נמוך מתקרת הפטור.

דוגמה 2:

 • תושב ישראל זכה בלוטו בחו"ל בסך 500,000 ₪, כמה מס ישלם?
 • מכיוון שמדובר על מעל תקרת הפטור וגם על מעל פעמיים תקרת הפטור – אין פטור ממס כלל.
 • המס מחושב על כל הסכום והוא 500,000 ₪ * 35% = 175,000 ₪ מס הכנסה. לכן הוא יקבל הכנסה נקייה ממס בסך הכל 325,000 ₪ נטו (500 אלף מינוס 175 אלף).
 • אם יש לו הכנסות נוספות (הכנסות מעבודה למשל) כך שסכומם עולה על הסכום לחישוב מס ייסף, אז יוטל גם מס יסף לפי שיעורו.

דוגמה 3:

 • אדם זכה בפרס מפעל הפיס בסך 55,000 ₪, כמה מס ישלם?
 • מכיוון שההכנסה מעל תקרת הפטור, אין פטור ממס. אולם ההכנסה נמצאת בין תקרת הפטור לבין פעמיים תקרת הפטור ולכן מגיע לאדם זה פטור חלקי ממס.
 • הפטור הוא פעמיים תקרת הפטור בניכוי גובה הרווח או ההשתכרות, כלומר, 60,720 ₪ מינוס 55,000 ₪ = 5,720 ₪ פטור ממס. לכן, גובה המס מוטל רק על 49,280 ₪.
 • המס הוא 49,280 ₪ * 35% = 17,248 ₪. לכן הוא יקבל הכנסה נקייה בסך 37,752 ₪ (ההכנסה בניכוי המס).
 • במקרה זה, אחוז המס הריאלי הוא 17,248 ₪ חלקי 55,000 ₪ = כ- 31% מס.

מימוש החובה – אופן תשלום המס

תשלום המס מבוצע במנגנון של ניכוי מס במקור. כלומר, המקור, שמעביר את התשלום מנכה את גובה המס אצלו ומעביר את התשלום כשהוא כבר לאחר תשלום המס.

למעשה, מפעל הפיס או הגורם המשלם האחר, יעביר לחשבון הבנק של הזוכה את הסכום כשהוא כבר נקי מתשלום המס. המשמעות היא שהאדם הזוכה לא צריך להתעסק עם עניין המיסוי שכן הדבר מבוצע עבורו באופן אוטומטי.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

שיעור המס ותקרת הפטור

שנת מסתקרת פטורשיעור המס
202130,360 ₪35%
202030,600 ₪35%
201930,500 ₪35%
201849,560 ₪35%
201749,320 ₪35%
201649,560 ₪30%
שיעור המס ותקרת הפטור

מידע נוסף

 • תקרת הפטור והמדרגות מתעדכנים בכל שנה לפי עדכון מדד המחירים לצרכן, באופן שבו מעודכנים מספרים אחרים לפי הפקודה.
 • אם הסכום ששולם כהשתכרות או רווח שאינו פטור ממס, משולם כולו או חלקו בשווה כסף, אז המשלם חייב לחשב את סכום המס לפי חישוב התשלום לפי שוויו. פקיד השומה יכול להגדיל או להקטין את ההסכום.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), תשס"ג-2003
 • מיסוי הגרלות, הימורים ופרסים – משפטית/מקצועית/ניכויים – 17/2004
 • בית המשפט המחוזי בתל אביב, ע"מ 47738-01-15 – הימור שפוצל לטפסים רבים כדי להנות מתקרת הפטור, ייחשב לטופס אחד לעניין חישוב המס

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil