תפריט סגור

פטור ממס הכנסה לתושב חוזר ותיק על הכנסות מחוץ לארץ

תושב חוזר ותיק, ששב לישראל והפך להיות תושב ישראל, זכאי לקבל הטבת מס מהמדינה והיא פטור ממס על הכנסותיו ורווחיו מחו"ל. מדובר על הטבה כדאית במיוחד ומעודדת אותם להישאר בישראל.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו פטור ממס לתושב חוזר ותיק על הכנסות מחו"ל?

תושב חוזר ותיק, שעזב את ישראל וחזר כעבור 10 שנים, זכאי לקבל הטבות ומענקים בעת חזרתו לארץ. ההטבות מגיעות לו במספר נושאים אך בעיקר לענייני הטבות במס הכנסה.

תושב חוזר ותיק, זכאי לקבל פטור מלא מתשלום מסים (מס הכנסה ואחרים) למשך 10 שנים ממועד שהפך לתושב ישראל על הכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם הוא ביקש אחרת בעניין אותן הכנסות.

הכנסות לעניין זה הם לפי פקודת מס הכנסה:

 • מקורות הכנסה – משכורת, עסק ומשלח יד, דיבידנד, ריבית והפרשי הצמדה, גמלאות (קצבה, מלוג, אנונה), אחוזת בית וקרקע (דמי שכירות, תגמולים, ואחרים), נכס אחר שאינו נדל"ן, חקלאות, פטנט וזכויות יוצרים, ומקורות נוספים.
 • הימורים, הגרלות או פרסים – השתכרות או ריווח.
 • הכנסות אחרות – סכומים עקב ביטוחי אובדן הכנסה או רווחים, מחילת חוב, מענק פירעון הלוואה, פדיון מניות, היטל נפט שהוחזר, קופת גמל לתגמולים שהוחזרה למעסיק, שיעורים שהופקדו לפנסיה מעל התקרות, רווחים מקרן השתלמות או מקופות גמל אחרות למינהן או מחיסכון ומפוליסת ביטוח חיים, ריבית על אג"ח, מימוש זכויות לרכישת נכס או שירות, הלוואות למינהן ועוד.

בנוסף לכך, הפטור מס חל לגביו גם על נכסים ועל רווחים כתוצאה ממכירה של אותם נכסים בתקופה זו.

זאת ועוד, תושב חוזר ותיק שבבעלותו קיימת חברה זרה, היא לא תיחשב חברה תושבת ישראל לעניין מס הכנסה לפי מבחן השליטה והניהול, רק בשל חזרתו לארץ. המשמעות היא כי הוראות המיסוי לא חלות באופן אוטומטי לגבי אותה חברה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

 • תושב חוזר ותיק – יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ לארץ במשך 10 שנים.

משך תקופת הזכאות

10 שנים מהמועד שבו הפך להיות תושב ישראל, אם חזר לארץ החל מיום 01.01.2007.

מועד ההגעה לארץ נחשב בתור היום שבו יחיד, שהיה עד לאותו יום תושב חוץ, נחשב תושב ישראל. המועד הוא המוקדם מבין אלו:

 • לגבי יחיד ללא משפחה (בן/בת זוג וילדים עד גיל 18), שיש לו בית בישראל, בין אם בבעלותו או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו. יום בו החלה תקופת מגורים מהותית, נחשב כמועד בו הבית משמש למגוריו. תקופה זו יכולה להיות גם פחותה (ואף באופן משמעותי) מ-183 יום בשנת מס, אם היא מתקיימת בכמה שנות מס.
 • לגבי יחיד עם משפחה, שיש לו או למשפחתו בית בישראל (בבעלות, בשכירות או עם רשות להשתמש בו) הזמין לשימושם האישי, והמשפחה נמצאת עמו בישראל – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה.
 • יום סיווג בתור תושב חוזר ותיק, לפי מבחני משרד הקליטה ובהתאם לתעודת תושב חוזר.

מימוש הזכאות

הזכאות היא אוטומטית ולכן תושב חוזר ותיק לא נדרש לבצע פעולה כלשהי כדי לקבל את ההקלות.

יצויין לעניין זה כי תושב חוזר ותיק אינו נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה על אותן הכנסות או נכסים.

הרחבות נוספות

להלן מידע המרחיב תכולה של עמוד זה.

נכס שהתקבל במתנה

הוראות הסעיף המקנות פטור ממס, אינן חלות לגבי נכס שניתן במתנה לתושב חוזר ותיק. לפיכך, אם הנכס עבר במתנה, ההכנסות ממנו יחוייבו במס ואותו נכס לא יזכה בהטבות מס.

נכס שהתקבל בירושה

אם הנכס התקבל בירושה, כן ניתן לראות בו בתור נכס המקנה זכאות בהטבות המס.

פעילות מעורבת

במקרה שיש לתושב החוזר הותיק הכנסות בארץ וגם בחו"ל, ההכנסה בארץ לא תהיה אפשרית להטבות במס, אולם אותו אחד רשאי לפצל את ההכנסות לפי יחס מספר ימי העסקים ששהה במהלך השנה בחוץ לארץ ביחס לכל ימי העסקים בשנה זו.

בקביעה יש לבחור האם יכללו יום א או יום ו בשבוע, וקביעה זו תחול לגבי כל שנת המס וגם כל שנת המס העוקבת. במניין ימי עסקים לא נלקחים בחשבון חופשות ונסיעות פרטיות.

למרות שאינו חייב בהגשת דוח שנתי, במקרה כזה עליו לדווח בדוח שנתי למס הכנסה על פעילות מעורבת ואופן החישוב לפי האמור כאן מקודם.

על אף האמור, אם ההכנסה של היחיד הופקה מחוץ לישראל לתקופה קצרה כך שטיב הפעילות מחוץ לישראל טפל ביחס לפעילותו בישראל, ההכנסה כולה תיראה כאילו הופקה בישראל.

עבודה על ידי מעסיק ישראלי בחו"ל

תושב חוזר ותיק שנשלח על ידי מעסיק ישראלי לביצוע עבודות משימה בחו"ל לתקופות קצרות – זו עבודה שנחשבת חלק בלתי נפרד מהכנסה מעבודה בישראל וניתן לבקש עבורה פיצול כאמור בפעילות מעורבת.

נכס מחוץ לישראל

הטבת המס ניתנת גם עבור נכס מחוץ לישראל, בין היתר ניירות ערך של חברה ציבורית בחו"ל או אגרות חוב של מדינה בחו"ל בין אם ניירות ערך אלו נסחרות בישראל או בחו"ל ובין אם מוחזקות בישראל או בחו"ל.

אולם, ההטבה לא ניתנת לגבי ניירות ערך של חברה ישראלית או אג"ח של מדינת ישראל, ללא קשר איפה הן נסחרות או מוחזקות.

מידע נוסף

 • הפטור ניתן רק עבור הכנסות בחו"ל או נכסים בחו"ל, אך הוא אינו פטור על הכנסות או נכסים בישראל.
 • בעבר, תושב חוזר ותיק נחשב גם מי שחזר לישראל בשנים 2007, 2008 או 2009 – גם אם היה תושב חוץ 5 שנים בלבד.
 • תושב חוזר ותיק יכול לבחור כי השנה הראשונה תהיה שנת הסתגלות במהלכה הוא יכול להיחשב תושב חוץ לענייני מס הכנסה.
 • שר האוצר, באישור ועדת הכספים, רשאי להאריך את תקופת הפטור לתקופה שלא תעלה על 10 שנים נוספות אם התושב החוזר הותיק השקיע השקעה משמעותית בישראל שמקדמת יעדים לאומיים הקשורים למשק.
 • ניתן לפנות למשרד הקליטה כאן, כדי לקבל מידע נוסף.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת עדכונים ומידע לדואר אלקטרוני

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)


קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *