חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

שנת הסתגלות לעולה חדש לישראל ולתושב חוזר ותיק

עולים חדשים לישראל ותושבים חוזרים ותיקים, זכאים לקבל שנת הסתגלות, שנה של התאקלמות לענייני מס הכנסה. במהלך התקופה הזו, אותו אדם רשאי לבחור איך המיסוי עבורו יחושב.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי שנת הסתגלות?

שנת הסתגלות היא שנה של התאקלמות בה תושב ישראל לראשונה (עולה חדש) או תושב ישראל שחזר לאחר 10 שנים בחו"ל, זכאי שלא להיחשב תושב ישראל לענייני מס הכנסה למשך 12 חודשים מיום העלייה.

ההחלטה להעתיק מרכז חיים היא החלטה מורכבת ורשות המיסים מעניקה ניטרול חשש מהשכלות המס הנובעות כתוצאה ממעבר לישראל.

במקרה זה, עולה חדש או תושב חוזר ותיק, רשאי להיחשב בתור תושב חוץ למשך שנה אחת ממועד שבו עלה או שב לישראל, אם הודיע על כך בתוך 90 ימים מהמועד האמור.

המשמעות וההשלכות של חישוב בתור תושב חוץ:

 • לאדם זה לא ניתן אישור על היותו תושב ישראל או תושב האזור לצרכי מס, ולא חלים עליו הוראות למניעת כפל מס החלות על תושבי ישראל.
 • הוראות לגבי חישוב נכס שנמכר על ידי אדם שחדל להיות תושב – לא ייחשב לגבי אותו אדם, שכן הוא עדיין לא נחשב תושב ישראל.
 • החזרה של תאגיד, תיחשב בתור החזקה של תאגיד בידי תושב חוץ לענייני מס.
 • במהלך שנה זו, הוא זכאי לקבל פטורים ממס הניתנים לתושב חוץ, כגון פטור על הכנסה מריבית בפיקדון בנקאי במטבע חוץ ופטורים מרווחי הון על ניירות ערך.
 • אדם זה זכאי לנכות הוצאות שהייה מההכנסות כמו לתושב חוץ.
 • אדם זה לא זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה הניתנות לתושב ישראל.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לשנת הסתגלות אם עומד בכל התנאים הבאים:

 1. סוג תושב – אחד מאלה:
  1. עולה חדש (תושב ישראל לראשונה) – יחיד שהיה תושב ישראל ולא היה בעבר תושב ישראל.
  2. תושב חוזר ותיק – יחיד ששב והיה תושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. בהוראת שעה בשנים 2017, 2018, 2019 – ייחשב תושב חוזר ותיק, אם היה תושב חוץ במשך 5 שנים רצופות לפחות בלבד.
 2. תקופת הזכאות – הוא נמצא בשנה הראשונה בארץ מאז מועד ההגעה לישראל.
 3. הגשת בקשה – הוא הגיש בקשה כאמור בהמשך, תוך 90 ימים מאותו מועד הגעה.

משך תקופת הזכאות

הזכאות היא למשך שנה אחת (12 חודשים) מועד שעלה או שב לארץ.

מועד ההגעה לארץ נחשב בתור היום שבו יחיד, שהיה עד לאותו יום תושב חוץ, נחשב תושב ישראל. המועד הוא המוקדם מבין אלו:

 • לגבי יחיד ללא משפחה (בן/בת זוג וילדים עד גיל 18), שיש לו בית בישראל, בין אם בבעלותו או שכור על ידו או שיש לו רשות להשתמש בו – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריו. יום בו החלה תקופת מגורים מהותית, נחשב כמועד בו הבית משמש למגוריו. תקופה זו יכולה להיות גם פחותה (ואף באופן משמעותי) מ-183 יום בשנת מס, אם היא מתקיימת בכמה שנות מס.
 • לגבי יחיד עם משפחה, שיש לו או למשפחתו בית בישראל (בבעלות, בשכירות או עם רשות להשתמש בו) הזמין לשימושם האישי, והמשפחה נמצאת עמו בישראל – החל מהמועד בו הבית משמש למגוריהם הקבועים של מי מבני המשפחה.
 • יום סיווג בתור עולה חדש או תושב חוזר ותיק, לפי מבחני משרד הקליטה ובהתאם לתעודת עולה או תעודת תושב חוזר.

מימוש הזכאות

עולה חדש או תושב חוזר ותיק המעוניין במימוש הזכאות שלו לקבלת שנת הסתגלות, נדרש להגיש בקשה למשרד הקליטה תוך 90 ימים מהמועד שבו הפך הגיע או שב לישראל, ככתוב מקודם.

לצורך כך, יש למלא טופס בקשה לשנת הסתגלות באופן מקוון באתר משרד הקליטה כאן. לבקשה זו יש לצרף צילום תעודת זהות ואף מסמכים נוספים בהתאם לצורך.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

פעולה שיש לבצע בתום השנה

בתום שנה זו, על העולה החדש או התושב החוזר הותיק, להחליט אחד מאלה:

 • העתקת מקום מגורים ומושבו לישראל – במקרה זה שנת הסתגלות תיחשב בתור שנות הקלה לעניינים שונים כמפורט בהמשך.
 • חזרה למושב הקבוע מחוץ לישראל – במקרה זה, הוא ייחשב כמי שלא עלה או לא שב לישראל, לפי העניין.

מידע נוסף

 • שנת הסתגלות אינה פוגעת ברצף התקופה בה נדרש לאדם כדי להיחשב תושב חוץ בעניין תושב חוזר.
 • ניתן לבחור שנת הסתגלות פעם אחת בלבד, במועד ההגעה לארץ.
 • אדם שבחר לחשב שנה בתור שנת הסתגלות, לא יכול לחזור בו.
 • שנת הסתגלות אינה נחשבת עם סיומה בתור שנה להשלמת התקופה המזערית הנדרשת של תושבות חוץ כדי להיחשב תושב חוזר ותיק.
 • שנת הסתגלות נחשבת עם סיומה בתור שנה בה אדם זה הפך להיות תושב ישראל.
 • לא ניתן להגיש בקשה בחלוף 90 הנדרשים, אלא במקרים מיוחדים בלבד.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961
 • חוזר מס הכנסה מס' 2011/1

גופי ממשל

האחראי לכך הוא משרד הקליטה.

 • טלפון: 2994* או 972-3-973-3333+
 • שעות מענה טלפוני: ימים א' עד ה' בין השעות 08:30 עד 16:00

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil