חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חג חנוכה 2020 – זכויות עובדים בשל עבודה בחג, חופשה ועוד מידע

חג חנוכה הוא אחד החגים במדינת ישראל שאותם אנחנו חוגגים במשך 8 ימים וחשוב לדעת מהם זכויות העובדים במהלך כל החג לרבות ערב חג. כחלק מהמדריכים של פרוטוקול בעניין זכויות עובדים בכלל וזכויותיהם בימי חג בפרט, חשוב לנו להבהיר את הנקודה לגבי חג זה.

בכתבה זו אנחנו נדון על חג החנוכה בהקשר של זכויות עובדים, ימי חופשה, ימי חגים, עבודה בערב חג ועבודה בחג ועוד מידע חשוב לדעת.

מתי חל חג חנוכה 2020?

חג חנוכה 2020 חל בין התאריכים כ"ה בכסלו התשפ"א יום שישי בתאריך 11.12.2020 ועד ב בטבת התשפ"א יום שישי בתאריך 18.12.2020 ובסך הכל 8 ימי חג.

ערב חג שבו מדליקים נר ראשון חל בתאריך 10.12.2020.

האם חג חנוכה הוא יום חג?

אצלנו, היהודים, חג חנוכה הוא חג לכל דבר ועניין. עם זאת, חנוכה הוא לא חג במניין ימי חג בתשלום כפי שקובע צו ההרחבה. למעשה, חנוכה הוא חג מבחינת הדת בלבד ולכן אין בגינו תשלום דמי חגים והוא אינו נחשב יום חופשה או יום מנוחה.

עבודה בערב חג חנוכה

מכיוון שחג חנוכה הוא חג מבחינת הדת בלבד, הרי שערב חג הוא יום רגיל לכל דבר. לפיכך, עובד אינו רשאי להיעדר ממקום עבודתו בגלל החג והוא יהיה זכאי לשכר רגיל עבור ערב חג חנוכה.

עבודה במהלך חג חנוכה

כאמור לעיל, חג חנוכה וכל ימי החג שלו אינם נחשבים ימי מנוחה או ימי חג, למעשה מדובר בימים רגילים בלבד. לפיכך, עובד אינו יכול להיעדר בימי חג אלו ואינו זכאי לתוספת תשלום עבור עבודה בחג. כלומר, עובד יקבל את השכר הרגיל במהלך כל ימי החג.

חופשה בערב חג (ביוזמת העובד)

עובד רשאי לבקש מהמעסיק שלו לצאת לחופשה בערב חג חנוכה. מעסיק אינו מחויב לשחרר את העובד לחופשה, אולם הוא חייב להתחשב בבקשת העובד ואם הוא מסרב, אז עליו לנמק זאת מסיבות הגיוניות וסבירות. מכיוון שחנוכה אינו יום חג בעניין זכויות עובדים, עובד זה אינו זכאי לדמי חגים, אולם עובד זה רשאי לצאת ליום חופשה על חשבון ימי החופשה הצבורים לו.

למרות זאת, עובד שלא ניצל במהלך השנה יום חופשה לבחירה (2 ימים במהלך שנה), רשאי לדרוש מהמעסיק לצאת לחופשה בת יום אחד וזאת מבלי שלמעסיק יוכל לסרב לבקשה זו (במהלך ערב חג).

במקרה שעובד יצא ליום חופשה בערב חג, אז המעסיק ינכה לו יום חופשה מלא. כמו כן, בגין יום חופשה זה העובד זכאי לקבל דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו עבור אותו יום – כלומר שכר עבור יום עבודה מלא, כאילו לא יצא לחופשה.

לעוד מידע על דמי חופשה.

חופשה בערב חג (ביוזמת המעסיק)

מעסיק רשאי לקבוע מתי עובד יצא לחופשה. מעסיק רשאי לקבוע כי העובד יצא לחופשה בערב חג חנוכה ואולם על המעסיק להודיע על כך לעובד מראש. במקרה זה, יום החופשה יהיה על חשבון ימי החופשה השנתית שצבר העובד במהלך העבודה ועבור יום זה, המעסיק ישלם את השכר הרגיל של העובד באותו יום (ע"ח ימי חופשה כאמור – לא על חשבון המעסיק).

חופשה במהלך חג חנוכה (ביוזמת העובד)

עובד אינו רשאי להיעדר במהלך חג חנוכה, שכן אין מדובר על יום מנוחה או יום חופשה ולכן אין תשלום דמי חגים. אולם, עובד רשאי לבקש ממעסיקו לצאת לחופשה במהלך חג חנוכה. על מעסיק של עובד זה להתחשב בנסיבות הבקשה ולסרב מטעמים הגיוניים בלבד.

למרות זאת, עובד שלא ניצל במהלך השנה יום חופשה לבחירה (2 ימים במהלך שנה), רשאי לדרוש מהמעסיק לצאת לחופשה בת יום אחד וזאת מבלי שלמעסיק יוכל לסרב לבקשה זו (במהלך חג חנוכה).

עובד שיצא לחופשה במהלך ימי חג חנוכה יהיה זכאי לנצל ימים כלו כימי חופשה שנתית ועל חשבון הצבירה שלו. במקרה זה, העובד יהיה זכאי לקבל דמי חופשה שנתית כמו השכר הרגיל שלו עבור יום מלא – כאילו לא יצא לעבודה. אם לעובד אין מספיק ימי חופשה, הוא ראשי לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה ארוכה יותר מימי הצבירה וזאת בהסכמת המעסיק ועל חשבון ימי חופשה שיצבור בעתיד.

חופשה כפויה במהלך חג חנוכה (ביוזמת המעביד)

כאמור שוב, מעסיק הוא זה שקובע אם ומתי עובד יצא לחופשה (בכפוף לחוק). לכן, מעסיק רשאי לקבוע כי העובדים במקום העבודה יצאו לחופשה שנתית מרוכזת על חשבונם (על חשבון ימי צבירה של העובדים). כלומר, מעסיק זה רשאי לסגור את מקום העבודה במהלך כל ימי החג או חלק מהם.

אם מספר ימי החופשה עולה על 7 ימים (כולל ימי מנוחה שבועית), על המעסיק להודיע על חופשה כאמור לפחות שבועיים מראש לפני מועד התחלת החופשה.

במקרה זה, יש לוודא כי לעובד יש מספיק ימי חופשה שנתית שנצברו ועומדים לזכותו לניצול. הסיבה לכך היא שמעסיק אינו רשאי להוציא עובד לחופשה מרוכזת על חשבון ימי חופשה עתידיים. במקרה שאין לעובד מספיק ימי חופשה לניצול, המעסיק יפעל כך:

  • לא להוציא את העובד לחופשה.
  • להוציא את העובד לחופשה בתשלום ללא ניכוי ימי חופשה עתידיים.
  • להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, רק אם העובד הסכים לכך.

חנוכה – שנים קודמות

  • חג חנוכה 2020 – חל מתאריך כ"ה בכסלו התשפ"א יום שישי 11.12.2020 ועד תאריך ב בטבת התשפ"א יום שישי 18.12.2020.
  • חג חנוכה 2019 – חל מתאריך כ"ה בכסלו התש"פ יום שני 23.12.2019 ועד תאריך ב בטבת התש"פ יום שני 30.12.2019.
  • חג חנוכה 2018 – חל מתאריך כ"ה בכסלו התשע"ט יום שני 03.12.2018 ועד תאריך ב בטבת התשע"ט יום שני 10.12.2018.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil