חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגשת כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה לבית המשפט

אדם או עוסק שנודע לו כי הוגשה נגדו תביעה קטנה, רשאי להגיש כתב הגנה, לצורך מתן הסבר והגנה כנגד התביעה. עוסק האמור לעיל הוא בית עסק לרבות תאגיד.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהו כתב הגנה במסגרת תביעה קטנה?

תביעה קטנה היא תביעה אזרחית שמוגשת לבתי משפט לתביעות קטנות על ידי אדם יחיד כאשר מדובר על סכום קצוב עד תקרה הקבועה בהוראות הדין או לצורך מתן צו לביטול עסקה, החלפת מצרך או תיקון וזאת עד לתקרה האמורה.

התביעה יכולה להיות כנגד אדם אחר או כנגד עוסק, בנושאים שונים שבית המשפט רשאי לדון בהם וזאת עד לתקרה (34,000 ₪ בשנת 2020).

אדם או עוסק או גוף אחר, שהוגשה נגדו תביעה קטנה, זכאי להגיש כתב הגנה עם פירוט הטענות וההוכחות שמטרתן להגן על עליו, וכדי שבית המשפט יוכל לקבל החלטה ופסק דין מאוזן.

האמור כאן מתאים גם לכתב הגנה של תביעה קטנה וגם כתב הגנה על תביעה שכנגד.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שהוגש נגדו כתב תביעה במסגרת תביעה קטנה בבית משפט.

מימוש הזכאות – איך להגיש הגנה בתביעה קטנה?

אדם שהוגש נגדו כתב תביעה קטנה, רשאי להגיש כתב הגנה קטנה באופן הבא:

1. מקום השיפוט

התביעה צריכה להיות מוגשת אצל בית המשפט המקורי בו הוגשה התביעה הקטנה.

2. מועד הגשת כתב הגנה

יש להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום המצאת ההזמנה לדיון בבית המשפט.

3. אופן הגשת כתב ההגנה

ניתן להגיש את כתב ההגנה באחת הדרכים הבאות:

הגשת כתב הגנה דרך אתר נט המשפט

ניתן להגיש כתב הגנה באמצעות אתר נט המשפט, זהו אתר אינטרנט של בתי המשפט המיועד לצפייה בתיקים ובדיונים ולהגשה תביעות, הגנות ובקשות שונות.

 • יש להוריד את טופס כתב ההגנה כאן.
 • למלא אותו בעברית או בערבית.
 • לצרף מסמכים.
 • לסרוק ולשלוח במסך הבקשה כאן.

הגשת כתב הגנה באמצעות מזכירות בית המשפט

ניתן להגיע באופן פיזי אל בית משפט לתביעות קטנות בו כאמור באזור השיפוט לעיל (רשימת בתי המשפט כאן).

 • יש להוריד את טופס כתב ההגנה לפי נקודה קודמת.
 • למלא אותו בעברית או בערבית.
 • לצרף מסמכים.
 • לגשת לבית המשפט ולהגיש למזכירות בית המשפט.

הערה: יש להגיש הגנה ב- 3 עותקים מלאים של כתב ההגנה והנספחים.

הגשת כתב הגנה באמצעות הדואר

ניתן להגיש את כתב ההגנה בדומה להגשה דרך מזכירות בית המשפט, אולם לעשות זאת דרך הדואר ללא הגעה פיזית.

4. מסמכים נדרשים

הנתבע צריך לצרף את כל המסמכים שהוא מבקש להסתמך עליהם בעת הגשת כתב ההגנה במסגרת התביעה הקטנה, אם הם מצויים ברשותו.

מסמכים אלו יכולים כוללים: חוזה או הסכם, צילום ומדיה, קבלות או חשבוניות, חוות דעת מומחה. במקרה של תביעות בענייני תאונות דרכים – גם חוות דעת שמאי, צילומי רכב, שירטוט גרפי של מיקום התאונה ומסמכים נוספים כמו השתלשלות אירועים במשטרה, תביעות בבתי דין לתעבורה וכד'.

אולם, בית המשפט יכול לאפשר לנתבע להגיש מסמך שלא צורף להגנה, אם המסמך דרוש לצורך מתן פסק הדין או כל סיבה חשובה אחרת.

הרחבות נוספות

להלן מידע מרחיב נוסף.

הגשת הגנה על תביעה שכנגד

אדם שהגיש כתב תביעה קטנה נגד נתבע, והוא הגיש נגדו תביעה שכנגד, רשאי להגיש כתב הגנה. במקרה כזו, כל ההוראות האמורות לעיל חלות על ההגנה על התביעה שכנגד כמו הגנה רגילה.

הגשת הודעה לצד שלישי

נתבע שהוגשה נגדו תביעה במסגרת תביעה קטנה, וטוען שהוא זכאי להשתתפות של צד שלישי (צד ג') או לשיפוי ממנו עבור כל סכום שייפסק בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי.

ההגשה נעשית ב-4 עותקים והוראות כתב ההגנה כאמו לעיל, חלות במקרה זה.

מידע נוסף

 • כתב הגנה אינו כרוך בתשלום אגרה, אולם הגשת תביעה שכנגד או צירוף צד שלישי – כמו הגשת תביעה רגילה במסגרת תביעה קטנה.
 • אם לא הוגש כתב הגנה, בית המשפט רשאי להתבסס על נתוני כתב התביעה בלבד.
 • אם ביום הדין אף אחד לא הגיע, התביעה נמחקת. אם הגיע התובע ולא הנתבע, התביעה תיבדק על סמך כתב התביעה בלבד. אם התובע לא הגיע והנתבע כן, התביעה נדחית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984
 • חוק שיפוט בתביעות קטנות, תשל"ו-1976
 • תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976
 • צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), תשנ"ח-1998

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil