חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר בלו על דלק (הישבון) – מי זכאי ואיך לקבל החזר על סולר

עוסקים מסויימים שמשתמשים בדלק לצרכים עסקיים, בעיקר לייצור הכנסה, זכאים לקבל החזר בלו על דלק (פטור או הישבון) כגון סולר וכד'. ההחזר ניתן בהתקיים תנאים מסויימים ובהתאם להגשת בקשה.

מטרת הכתבה לסייע בהסבר לעניין נושא זה, אופן הגשה, זכאות ופרטים נוספים.

מה זה החזר בלו על דלק?

החזר בלו על דלק הוא למעשה הישבון מלא או חלקי של מס בלו ששולם על דלק המיועד למטרה מסויימת או המשמש למטרה מסויימת כפי שנקבע לפי הוראות הדין. ההחזר ניתן למי ששילם את מס הבלו או שהשתמש בו לאותה מטרה כפי שנקבעה.

מס בלו הוא מס עקיף החל על יחידה של מוצר כלשהו שהמדינה מעוניינת להקטין את השימוש בו עקב הנזקים שהוא גורם להם. הבלו אינו דומה למיסים אחרים כדוגמת מע"מ, מס קניה וכדומה, שכן הוא מוטל על היצרן לפי יחידות מוצר ולא לפי שיעור כללי על הסכום. לרוב, מס הבלו מוטל על מוצרי הדלק למינהם כגון: סולר, בנזין, מזוט, ביודיזל, נפטא, גפ"מ ועוד.

עוסקים מסויימים עשויים לעשות שימוש במוצרי הדלק למינהם לצרכים עסקיים ובעיקר לצרכי הכנסה. לפיכך, קיימים הוראות דין וצווים המאפשרים לקבל זיכוי והחזר או הישבון על התשלום ששולם לרשות המיסים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

החזר מס בלו (פטור מלא או הישבון חלקי) ניתן למי שעומד בכל התנאים הבאים:

 1. הדלק שנרכש הוא דלק ששולם עליו מס בלו בידי היצרן.
 2. המשתמש בדלק השתמש בדלק למטרה מסוימת בגינה ניתן ההחזר שהיא לרוב לייצור הכנסה (מטרות מזכות בהמשך העמוד).
 3. המשתמש בדלק הוא רשום בתור עוסק מורשה (עצמאי, חברה או התאגדות אחרת).
 4. הדלק נרכש ממי שנרשם במישרין בתור עוסק מורשה.
 5. הדלק נרכש בתחנת תדלוק המנוייה ברשימת תחנות התדלוק לפי חוק משק הדלק.

פטור מלא ניתן בהתקיים תנאים נוספים לתנאים לעיל:

 • הדלק נרכש במישרין מיצרן דלק.
 • קיימים תנאים לעניין רישום, ניהול ספרים, דיווח ואישורים לפי כל דין, וכן כפי שהורה מנהל רשות המיסים לעניין אופן רכישת הדלק, אסמכתות לרכישתו וצורת הדיווח.

מטרות שימוש בסולר המזכות בהחזר בלו

להלן המטרות שעבורן ניתן לקבל החזר בלו על סולר וכן שיעור החזר הבלו בגינן:

המטרהסכום ההישבון
משמש כחומר בעירה לייצור במפעל תעשייתי ובלבד שאינו משמש בגנרטור או ברכב מנועי למעט לצורך ייצורו של הרכב המנועי69%
משמש בספינת דייג מסוג מכמורתן69%
משמש בציוד הנדסי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק רישום ציוד הנדסי התשי"ז-195750%
משמש ברכב מנועי בעל רישיון תקף כמפורט להלן:

1. רכב מסחרי כהגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר ולגבי רכב אשר חוק שירותי הובלה חל עליו יהיה רשיון מוביל
2. רכב מסחרי הגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג ואינו עולה על 10,000 ק"ג
3. אוטובוס כהגדרתו בתקנות התעבורה שמשקלו הכולל עולה על 5,000 ק"ג. טרקטור כהגדרתו בתקנות התעבורה המשמש רק לצרכי חקלאות
4. רכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג
50%
מכונה ניידת כהגדרתה בתקנות התעבורה שמשקלה הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג והיא משמשת לצרכי חקלאות המפורטים לתוספת לצו פטור והישבון50%
משמש למחפר ימי ובלבד שניתן לארבה לייעוד ארבה חופרת בעלת תעודת רישום לפי תקנות הספנות50%
רכב מנועי בעל רישיון רכב תקף כמפורט להלן:

1. מונית לפי פקודת התעבורה
2. אוטובוס ציבורי זעיר לפי תקנות התעבורה
3. רכב להוראת נהיגה לפי תקנה 225(א)(2) לתקנות התעבורה ולפי סעיפים 15,16 לפקודת התעבורה
4. רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד לפי תקנות תעבורה המוגן נגד ירי ובעל רישיון להסעת נוסעים
45.5%
מטרות שימוש בסולר המזכות בהחזר בלו ושיעור הישבון

סכום מרבי

בהתאם להוראות הדין, יש סכום שנתי מירבי לכל עוסק שיכול לקבל עליו החזר. הסכום השנתי המרבי הוא התוצאה המתקבלת מהכפלת סכום הבלו בצריכה השנתית הממוצעת.

הצריכה השנתית הממוצעת היא התוצאה המתקבלת מחלוקת ממוצע השימוש השנתי ביצור ההכנסה (לפי סוג המטרה) בממוצע השימוש לליטר. סכומים אלו נקבעים לפי סוג מטרת השימוש בסולר.

אפשר לעיין בסכומים המירביים בקובץ PDF של רשות המיסים בקישור זה.

מימוש הזכאות – איך להגיש בקשת החזר בלו על סולר / דלק?

עוסק שמעוניין לבקש החזר בלו על סולר או על דלק, צריך להגיש בקשה לאישור זכאות להישבון במסגרת הסדר הסולר לפי הטופס המתאים לאותו עסק בהתאם למטרת השימוש בסולר. 

בטופס יש לכלול את כל הפרטים הנדרשים (סכום החזר, מספר רכבים ורישויים, כמות הסולר שנצרכה ועוד). בנוסף לכך, יש להוסיף מסמכים נוספים המאמתים את הנתונים וזאת לפי הפירוט בטופס.

להלן הטפסים המרכזיים:

 • בקשה לאישור מפעל כמפעל תעשייתי לצורך הישבון בלו על סולר – טופס בלו 21
 • בקשה לאישור ספינת דיג מסוג מכמורתן לצורך הישבון בלו על סולר – טופס בלו 22
 • קשה לאישור רכב מנועי/ציוד הנדסי (צמ"ה) לצורך הישבון בלו סולר – טופס בלו 23
 • בקשה לאישור מכונה ניידת המשמשת לצורכי חקלאות לצורך הישבון בלו על סולר – טופס בלו 24
 • הודעה על הרשאה להעברת נתונים על ידי יצרן הדלק על רכישת סולר באמצעות מערכת תדלוק אוטומטי – טופס בלו 25

ניתן להגיש בקשה באמצעות הדרכים הבאות:

 • אתר האינטרנט של רשות המסים – מי שמדווח מע"מ באינטרנט, יכול להיכנס למערכת עם עוסק מורשה וסיסמא זו בעמוד הזה.
 • שליחה בדואר רשום – ניתן לחתום על טופס ידני מתאים (בהמשך) ולשלוח ליחידת הסולר בכתובת ת.ד 9016 אבן יהודה 40600.
 • סניף מע"מ – ניתן להגיש את הטופס באמצעות משרד מע"מ אזורי (כתובות המשרדים).
 • מייצג – למי שיש יועץ מס או רואה חשבון מייצג, יכול לבקש ממנו אם הוא מחובר למערכת שע"מ (באמצעות שאילתת ESLR).
 • כספת בשע"מ – עוסקים המדווחים על 170 רכבים ומעלה יכולים להגיש באמצעות המערכת הזו. ניתן להתקשר לנציג שע"מ לעזרה בטלפון 02-5688688.
 • מערכת לתדלוק אוטומטי של אחד מיצרני הדלק – באמצעות המערכת שאושרה על ידי רשות המסים ועל ידי חתימה על טופס בלו 25 שאותו יש לשלוח בדואר רשום ליחידת הסולר.

מועד הגשת בקשה להחזר בלו על דלק

טופס הבקשה להחזר יש להגיש אחת לחודשיים כמו דו"ח תקופתי וזאת עד לתאריך ה-15 לחודש העוקב שלאחר התקופה המדווחת.

אולם, בהתאם לחוק, ניתן להגיש טופס בקשה להישבון בלו על דלק תוך שנה מיום הוצאת חשבונית מס בגין רכישת הדלק. לכן חלה התיישנות בעת הגשה לאחר המועד המירבי ולכן לא יהיה ניתן לקבל החזר מס בלו עבור אותן רכישות.

מועד קבלת החזר בלו על דלק

החזר מס בלו מתקבל בתוך 30 ימים מרגע קבלת הבקשה במשרדי רשות המסים. אולם:

 • אם מנהל רשות המסים הורה לבדוק את מסמכי המבקש כדי לבדוק זכאות להישבון – ההחזר יינתן בתוך 90 יום מרגע קבלת הבקשה.
 • אם משטרת ישראל או מי מטעם רשות המסים החל בחקירת חשד לביצוע עבירה על החוק בידי המבקש – ההחזר יינתן בתוך 180 יום מרגע קבלת הבקשה.

יחד עם זאת, בקשה שלא כל הפרטים צויינו בה בצורה נכונה עשויה לגרום לכך כי ההישבון יינתן לאחר 30 יום ממועד ביצוע התיקון או השלמת המידע. אם בבקשה חסרים מסמכים, ההישבון יינתן לאחר 90 יום מרגע שהמסמכים הומצאו.

התשלום יועבר לחשבון הבנק של מגיש הבקשה כפי שמופיע בתיק שלו במשרדי מע"מ אזורי.

מתווה ביטול החזר בלו על סולר לתחבורה

במרץ 2018 אושרה בועדת הכספים רפורמת מיסוי ירוק שבמהלכה נקבע, בין היתר, כי הישבון (החזר) בלו על סולר לתחבורה יבוטל בהדרגה, וכן יועלה מס בלו על גז טבעי דחוס.

הטבלה הבאה מציגה את המתווה הסופי לביטול הסולר לפי סוג הרכב:

סקטור /   שנהמוניותמשאיות במשקל נמוך מ-32 טוןמשאיות במשקל 32 טון ומעלהאוטובוסים שנרכשו עד סוף שנת 2010אוטובוסים שנרכשו בשנים 2011-2013אוטובוסים שנרכשו בשנים 2014 ו-2015אוטובוסים שנרכשו בשנת 2016 ואילךרכב הוראת נהיגה; ואצ"ז שנרכשו עד סוף שנת 2014 ובשנת 2018 ואילךאצ"ז שנרכשו בשנים 2015 ו-2017אצ"ז שנרכשו בשנת 2016
201745.5%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%50.0%45.5%45.5%45.5%
01.05.201845.5%45.4%50.0%40.0%45.0%50.0%50.0%45.4%45.5%45.5%
01.01.201934.0%40.0%50.0%33.4%40.0%50.0%50.0%40.0%45.4%45.5%
01.01.202022.5%33.4%50.0%16.3%40.0%45.0%50.0%33.4%40.0%45.4%
01.01.202111.0%24.9%40.0%7.8%33.4%40.0%40.0%24.9%33.4%40.0%
01.01.20220.0%16.3%33.4%0.0%24.9%33.4%33.4%16.3%24.9%33.4%
01.01.20230.0%7.8%24.9%0.0%16.3%24.9%24.9%7.8%16.3%24.9%
01.01.20240.0%0.0%16.3%0.0%7.8%16.3%16.3%0.0%7.8%16.3%
01.01.20250.0%0.0%7.8%0.0%0.0%7.8%7.8%0.0%0.0%7.8%
01.01.20260.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
מתווה ביטול החזר בלו על סולר לתחבורה
 • אצ"ז – אוטובוס ציבורי זעיר.
 • אם עד 01.01.2024 לא ניתנו האישורים הדרושים לתדלוק בגז טבעי דחוס ב-25 תחנות פעילות, יישאר בתוקפו שיעור ההישבון החל ב-01.01.2023 ללא שינוי החל 01.01.2023 והלאה.

הרחבות נוספות

להלן נקודות נוספות שיש לשים אליהם לב.

1. מניעת כפל הטבה

אדם לא יהיה זכאי לקבל החזר או הישבון על דלק, אם אדם אחר קיבל כבר פטור, החזר או הישבון בלו על אותו דלק.

2. העברת דלק שניתן עליו פטור

אדם שקיבל פטור או החזר בעד תשלום בלו על דלק, לא יהיה רשאי להעביר את הדלק לאדם אחר או לעשות בו שימוש למטרה אחרת שאינה מה שבגללה ניתן הפטור – אלא אם כן הוא קיבל אישור מרשות המיסים ושילם את הבלו המלא בעת ההעברה.

עם זאת, רשות המיסים יכולה לאשר העברה לאדם אחר או שימוש למטרה אחרת, ללא צורך בתשלום הבלו, בהתאם להוראות שונות שיינתנו, ובמקרים אלו:

 • הדלק מועבר לאדם שזכאי לקבל פטור על בלו.
 • הדלק מועבר למטרה אחרת שגם בגללה ניתן הפטור.

3. העברת דלק שניתן עליו הישבון

אדם שקיבלת הישבון על דלק, לא רשאי להעביר את הדלק לאדם אחר או למטרה אחרת שאינה המטרה בגללה ניתן ההישבון.

4. החזר בלו על דלק שניזוק

במידה והדלק שחייב במס בלו ניזוק לפני השימוש, בהיותו בהחזקת החייב בבלו, רשאי מנהל רשות המיסים, לאחר הוכחת דעתו ולפי ראות עיניו, להורות כי הבלו על הדלק שניזוק, כולו או מקצתו, יופחת, יוחזר או לא ייגבה.

כדי לקבל את ההטבה הזו, יש להגיש בקשה לרשות המיסים תוך זמן סביר מיום קרות הנזק.

מידע נוסף

 • צפייה בטבלה כקובץ גיליון אלקטרוני ולהורדה – כאן.
 • באתר רשות המיסים הייתה אפשרות לעיין בסימולטור זכאות להחזר לפי מספר הרכב או לפי מספר העוסק המורשה. נכון למועד כתיבת הכתבה / עדכונה, הסימולטור לא פעיל.
 • ישנם מקרים נוספים בהם קיים פטור בלו על דלק, כלומר הקטנת הבלו באופן מלא או חלקי, לפני התשלום בפועל, כך שאין צורך לבצע החזר.
 • לא ניתן לקבל החזר מס בלו על דלק על חובות אבודים. כלומר, אם הדלק לא נמכר או נמכר ללא תמורה, זאת לאחר ששולם, לא ניתן לקבל בעדו החזר.

גורמי ממשל

הגוף האחראי הינו רשות המיסים וניתן ליצור קשר בנושאי בלו והסדר על סולר כך:

 • מוקד טלפוני –
  • 4954* או 1222-4954 או 02-5656400.
  • ימים א-ה בין השעות 08:15-15:30.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958
 • צו הבלו על דלק (הטלת בלו), תשס"ד-2004
 • צו הבלו על דלק (פטור והישבון), תשס"ה-2005
 • נוהל הישבון בלו על סולר, נובמבר 2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil