חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מיסוי הקצאת מניות לעובדים (וגם אופציות)

רשות המסים פרסמה חוזר בתחילת חודש דצמבר 2018 המפרט את עמדתה בעניין מיסוי הקצאת מניות לעובדים (וגם אופציות). כאשר עובדים מקבלים אופציות ומעוניינים להפוך אותם למניות בהתאם לתנאים מסויימים שנקבעו בהסכם, יש לשלם מס.

לטענת רשות המסים בחוזר שפרסמה, בעת הקצאת מניות לעובדים יש לבחון האם מדובר על תגמול מבוסס הון או תגמול מבוסס מזומן, מה שמשנה את שיטת חישוב המס.

רקע – אופציות לעובדים

חברות בעולם ובמיוחד חברות סטארטאפ, נוהגות לתגמל את העובדים שלהם באמצעות תגמול מבוסס הון, כלומר הנפקת אופציות לעובדים וזכויות דומות. יש כמה מטרות להענקת אופציות לעובדים, כאשר 2 מטרות עיקריות הם: שימור העובדים לטווח ארוך וכן צמצום הוצאות שכר על ידי מתן מניות של החברה.

האופציות הנ"ל הופכות בסופו של דבר למניות ובכך העובד הופך להיות בעל מניות בחברה. עם זאת, על מנת לשמר את העובדים לטווח ארוך, האופציות אינן מקנות זכות להפוך אותן למניות בטווח המידי, אלא בטווח הארוך ובהינתן התקיימות של תנאים מסויימים. כאשר אלו מתקיימים יש תקופת הבשלה (Vesting Period) בה ניתן להפוך אופציות למניות.

אם עובד פורש במהלך תקופת ההבשלה, הוא אינו זכאי לקבל את המניות. אולם, לעיתים קיימות תקופות ביניים שבעת הגעה אליהם, חלק מהאופציות מבשילות והן מאפשרות להפוך אותן למניות. בעת ההגעה לתקופת הבשלה, האופציות מבשילות והועבד רשאי להפוך אותן למניות בכך שהחברה מקצה לו מניות תמורת האופציות לפי היחס שנקבע (אופציות לכל מניה). 

תנאים בהם ניתן להבשיל אופציות למניות

כיום בחוק אין הוראות לעניין תקופת הבשלה או תנאי הבשלה. הדבר נתון לשיקול דעת החברה ו/או בעליה.  תנאים אלו יכולים להיות כאלו:

  • תנאי עבודה מבוסס זמן – תנאי המחייב את העובד להשלים תקופת עבודה מוגדרת כדי שהאופציות יובשלו.
  • תנאי ביצוע – תנאי המחייב את העובד לעמוד ביעדי ביצועים מוגדרים מראש, בין אם הם יעדים אישיים או יעדים צוותיים או קבוצתיים. דוגמה של יעדים כאלו: השגת יעדי מכירות, השגת גידול ברווחי החברה וכד'.
  • תנאי שוק – תנאי המחייב את העובד לעמוד ביעדי שוק של החברה. לדוגמה: גידול בנתח שוק, עליית מחיר מניה וכדומה.

תקופת הבשלה ותקופות ביניים (שגם נחשבים תקופות הבשלה), אינם מוגדרים בהכרח רק על ידי זמן. בתקופות אלו, עובדים צריכים להגיע ליעדים מסויימים כמו מספר לקוחות וכדומה. 

תשלום מס על הקצאת מניות

כאמור לעיל, אופציות הופכות למניות ומהוות ערך ממשי עבור מי שמחזיק בהם, שכן הוא הופך להיות בעל מניות בחברה. הקצאת מניות מלווה בתשלום מס אל רשות המסים. 

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה קובע את אופן המיסוי בעת הקצאת מניות לעובדים. ההנחה על פי הסעיף כי מדובר על תגמול הוני לשם יצירת אינסטרס בין הבעלים לבין העובדים וזאת לטובת הצלחת החברה, כך שאין צורך להוציא מזומנים.

במועד המימוש, העובד שלקח סיכון שלא יוכל להמיר את האופציות למניות אם לא יעמוד בתנאים, יקבל מניות כנגד דילול שאר בעלי המניות. במקרה כזה, העובד יכול להנות ולשלם רק שיעור מס מוטב בגובה של 25% – כמו מס רווחי הון.

חשוב לציין כי קובע כי חייבת להיות תקופת הבשלה של 24 חודשים לפחות על מנת שעובד יוכל להנות מתשלום מס מוטב.

תגמול מבוסס הון – מיסוי

כאשר חברה מקנה לעובד אופציות שרק בהינתן תקופת הבשלה עם תנאים שאפשר למדוד אותם, הם מוגדרים מראש, קבועים, ידועים, מדידים ובלתי ניתנים לשינוי וכן בהינתן סיכון של הצדדים (החברה והעובד) – הרי שמדובר על תגמול מבוסס הון.

כלומר, עובד כזה לוקח על עצמו סיכון במצב בו האופציות תהיינה "מחוץ לכסף" ולא יוכל להמיר אותן למניות. אופציה מחוץ לכסף, הכוונה שהתנאים לא הבשילו ולכן לא הן פוקעות ואין להן יתרון כלכלי למחזיק בהן.

אם העובד כן יעמוד בתנאים, הרי שהוא יוכל לממש את האופציות ולהמיר אותן למניות, ולכן גם החברה נושאת בסיכון שהוא צירוף של בעל מניות נוסף כנגד דילול מניות.

במקרה כזה, יש לשלם מס בגובה 25% בדומה למס רווחי הון.

אקזיט או הנפקה לציבור – תגמול מבוסס מזומן

כאשר חברה מקנה אופציות לעובד כאשר התנאי הוא הנפקה ראשונית לציבור (IPO) או מכירת החברה אקזיט (EXIT), אז לפי טענת רשות המסים אין מדובר על תגמול מבוסס הון.

לכאורה, נראה כי מדבור על תנאי שאפשר למדוד אותו, הוא מוגדר מראש, קבוע, ידוע, מדיד ובלתי ניתן לשינוי, הוא אינו כולל בתוכו סיכון של 2 הצדדים (החברה והעובד). מה שאומר שעובד אינו בסיכון כי לא יעמוד בתנאי ולחברה אין סיכון ממשי של צירוף בעל מניות נוסף.

לפיכך, אקזיט או הנפקה לציבור תיחשב תגמול מבוסס מזומן. עליו יחולו הוראות סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה הקובעת כי ההכנסה תיחשב הכנסת עבודה או מענק הצלחה. 

במילים אחרות, במקרה זה תשלום המס יחושב לפי מדרגות מס הכנסה, עם מס שולי של עד 47% וכן מס ייסף של 3% נוספים.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil