חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חופשה שנתית מוארכת – זכאים לקבלת חופשה ארוכה יותר ומספר ימים

עובדים מסויימים זכאים לקבל חופשה שנתית מוארכת לפי דין, כלומר יותר ימי חופשה בשנה בהשוואה להוראות הבסיס שבחוק. הוראות אלו מגיעות מתקנות המאריכות את החופשה.

מטרת הכתבה להסביר את התנאים והזכאות.

מהי חופשה שנתית מוארכת?

חופשה שנתית מוארכת היא חופשה שנתית מעבודה, כשהיא ארוכה יותר ממה שקבוע לפי חוק. למעשה, לפי החוק, שר העבודה רשאי להאריך את החופשה השנתית הרגילה, ולקבוע לגבי עובדים מסויימים אם ראה צורך בכך מטעמים בריאותיים של העובד או לפי נסיבות העבודה.

לפי החוק, עובדים זכאים לחופשה שנתית של 16 ימים בשנה במהלך השנים הראשונות לעבודה ואז מספר הימים לכל שנה גדל לפי הוותק של העובד וזאת עד להגעה ל-28 ימים.

עם זאת, וכתוב מקודם, שר העבודה יכול להגדיל את מספר הימים הללו לפי נסיבות המקרה ולקבוע בכך לפי תקנות. בהמשך קיימת רשימה של עובדים ומספר ימי החופשה עבורם.

יש לציין, כי בנוסף להוראות החוק, עובדים מסויימים, ללא קשר לנסיבות העבודה, זכאים לחופשה ארוכה יותר בשל הסכם קיבוצי, צו הרחבה ענפי, חוזה עבודה אישי או אפילו נוהג מקובל במקום העבודה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובדים מסויימים הזכאים עקב החלטת שר העבודה בשל נסיבות בריאותיות או נסיבות העבודה, כמפורט בהמשך.

מספר ימי חופשה מוארכת ותנאים

הנה רשימה של מספר ימי חופשה ארוכים יותר מהוראות החוק, ולפי התנאים עבורם.

חופשה של 21 ימים בשנה

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או מקום עבודה הוא 21 ימים במקרים הבאים:

1. עובדים אלו:

 • אמודאים או צוללים המועסקים בעבודות אלה בלבד.
 • עובדי חדר דוודים באניות המועסקים בעבודה זו בלבד.
 • מקשרים העובדים דרך קבע 4 שעות ביום לפחות, במרכזיית טלפון בת 4 קווי חוץ ו-40 סניפים פנימיים לפחות.

2. עובדים אלו, בתנאי שעבדו לפחות 150 ימים בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות, באחת מן העבודות או התהליכים הבאים:

 • עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בעופרת או במגע בה, או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, לרבות התכה ויציקת עופרת, הכנת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה, ניסור וגיוץ חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכנתם לפעולה ופירוקם.
 • התזת צבע בתא התזה.
 • התזת חול על חפצים בתא התזה.
 • יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תבניות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן התבניות או ניקוי החפצים מחול התבניות.
 • עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכנת החומר הגלמי, הכנסתו לתנור, הוצאת התוצרת מן התנור או ניפוח זכוכית בפה.
 • עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (enclosed) משלושה צדדים לפחות.
 • עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.נ.ט.

3. עובדים במקום עבודה מבוקר, מקום עבודה שעליו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עוסקים בקרינה מיננת). כאשר קרינה מייננת לעניין זה – קרינה אלקטרומגנטית או חלקיקית המסוגלת לייצר יונים, באופן ישיר או בעקיפין, בעברה דרך חומר.

חופשה של 42 ימים בשנה

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או מקום עבודה הוא 42 ימים, בתנאי שעבדו לפחות 200 ימים בשנת עבודה אחת או בשתי שנות עבודה רצופות, בתפקידים בתור רופאים, אחיות, לבורנטים, עובדים בריפוי בעיסוק, עובדים סוציאליים או עובדי נקיון בבית חולים, מוסד, מרפאה או מעבדה, המיוחדים לחולי שחפת, וכן, לעובדי נקיון במוסדות כאמור, הבאים במגע עם חולים או עם חמרי הפרשה של חולים.

מידע נוסף

 • חופשות האמורות בכתבה זו – אינן ניתנות לצבירה.
 • עובדים שיש להם תנאים מיטיבים במקום העבודה, מכוח כל דין או הסכם – זכאים לתנאים המיטיבים ביותר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ"ד-1963

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil