חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח ללא תשלום

קונה או צרכן, אשר רוכש מוצרי חשמל, זכאי לקבל מאת המשווק פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה מבית הלקוח, ללא כל תשלום או תמורה אחרת. במקרים מסויימים, ייתכן כי יהיה ניתן לבקש תשלום על פניוי חריג.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות הזכות הזו.

מהו פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני?

פסולת ציוד חשמל ואלקטרוני לפי הגדרות החוק היא ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד זה.

למעשה, כל ציוד חשמלי ואלקטרוני או חלק ממנו או רכיבו, אשא אדם מעוניין לזרוק אותם או שכבר זרק אותם או שהוא מחוייב לזרוק אותם לפי דין – נחשבים פסולת.

משווק אשר מוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני לפי ההגדרה בהמשך, אשר מתאים גם לשימוש ביתי, חייב לאפשר לקונה או למי מטעמו, למסור לו, במועד המכירה או האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה – והוא לא רשאי לדרוש תשלום או תמורה אחרת על כך. הדבר ניתן כאשר הפסולת בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר.

במילים אחרות – קונה, זכאי לקבל פינוי של מכשירי חשמל ללא תשלום וללא תמורה, אם מדובר על מכשיר חשמלי ישן או פסולת שלו – כאשר מדובר על מכשיר דומה מאותה קבוצת סיווג. רשימת קבוצות סיווג, בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו.

למשל – אם הקונה קנה מקרר חדש, אז הוא זכאי לפינוי של המקרר הישן ללא כל תשלום נוסף.

עוד יש לציין כי הוראות הדין קובעות גם את ההגדרה של מהו ציוד חשמלי ואלקטרוני:

"מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או 1,500 וולט בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו, ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לעניין זה יראו ציוד או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמלי ואלקטרוני."

במידה ומדובר על פינוי חריג, ייתכן כי הפינוי יתבצע בתוספת תשלום.

בנוסף לכך, המשווק חייב להודיע אל הקונה, במועד המכירה, כי זכותו לפנות את הציוד הישן וכן עלויות נוספות במקרה של פינוי חריג.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם הקונה מכשיר חשמלי ואלקטרוני, או מי מטעמו, מאת משווק, זכאי לפינוי, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הציוד החשמלי והאלקטרוני מתאים גם לשימוש ביתי.
 • מקורה של פסולת ציוד חשמל ואלקטרוני היא בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר.

ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, משמעו – ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, ללא קשר לשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי והאלקטרוני או לסימן המסחר המופיע עליו.

משווק משמעו – מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו.

מי לא זכאי?

 • צרכן שמבקש לפנות פסולת ציוד וסוללות מזיקה – המשווק רשאי שלא לקבל את הפסולת. מדובר על פסולת ציוד וסוללות שטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

מימוש הזכאות – איך לממש את הזכות לפינוי פסולת?

צרכן או קונה, המעוניין בפינוי פסולת כאמור מקודם – צריך להודיע אל המשווק כי ברצונו לפנות את הפסולת הישנה מביתו.

על מנת לאפשר פינוי כאמור, הצרכן או הקונה, צריך להכין מראש לקראת הפינוי, ולרבות:

 • הציוד החשמלי והאלקטרוני הישן חייב להיות במקום סביר בו נעשה השימוש בדרך כלל (מקרר מהמטבח וכד') או מהמקום בו מוצב המכשיר החדש.
 • הציוד הישן צריך לעבור בצורה בטוחה וחופשית את המפתן של הדלת, את הפתחים ואת המעברים של הדירה ו/או של הבניין והחצר וכל זאת ללא צורך בפירוק נוסף, הפרדה או ניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.
 • הציוד הישן חייב להיות ריק מכל תוכן. המשווק רשאי לא לפנות ציוד שיש בו מים, קרח, מזון, כביסה או כל פריט שהוא לא חלק מהמכשיר עצמו.
 • הציוד הישן חייב להיות שלם, כזה שלא פורקו ממנו חלקים כמו דלת או מנוע.
 • חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שלא נמצאים בציוד הישן במועד הפינוי ולא חלק מהמכשיר החדש – לא יפונו. למשל: מגש אפייה יפונה אם הוא בתוך התנור וכד'.
 • המשווק חייב להמתין עד 10 דקות לצורך הכנסת המוצר הישן לפינוי (למשל לצורך פינוי תכולה, ניתוק מתשתיות וכד') – אך אינו חייב להמתין ליותר מכך.

כאמור מקודם, הפינוי נעשה ללא כל תשלום או דרישת תמורה אחרת מצד המשווק.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מקרים בהם לא יפונה המכשיר הישן

 • נדרש לפרק את המכשיר או מפתן דלת או מעברים לצורך פינוי.
 • המוצר נמצא במיקום לא מתאים לשימוש שלו.
 • המוצר מחובר לתשתיות חשמל, מים, גז או אחרים.
 • הציוד הישן מלא בתוכן לא רלוונטי למוצר.
 • המוצר הישן לא מהווה תחליף למוצר החדש.
 • חלקי מוצר שלא נמצאים בתוכו.
 • מוצר לא שלם או מפורק.
 • נדרש להמתין יותר מ-10 דקות להכנת פינוי מצד הלקוח.
 • פינוי הציוד הישן עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

פינוי חריג ותשלום

ככלל, הפינוי נעשה ללא תשלום או תמורה. אולם במקרים הבאים, הפינוי נחשב פינוי חריג ויש בגינו תשלום:

 1. הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית.
 2. לא ניתן להשתמש במעלית לשם פינוי המוצר הישן.
 3. אם הובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף, המשווק רשאי לבקש תשלום נוסף לצורך פינוי המכשיר הישן באמצעות מנוף.
 4. הציוד הישן או חלק ממנו דורש פירוק לצורך הפינוי שלו.

למרות הנקודה הראשונה והשניה לעיל בחלק זה, צרכן שיוריד את המכשיר הישן לכניסת הבניין – יהיה זכאי לקבל פינוי ללא תשלום נוסף.

מוצרים מזכים בפינוי וקבוצות סיווג

הציוד הבא נחשב ציוד המזכה בפינוי:

קבוצת סיווגרשימת מוצרים נכללים
מכשירי חימום או קירורמקררים, מקפיאים, מכשירים להגשה או למכירה אוטומטית של מוצרים קרים, מזגנים ומכשירי מיזוג, מכשירי אדים, קולטי לחות, משאבות חום, מיתקני הסקה
מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים ששטחם גדול מ-100 סמ"רמסכים, טלוויזיות, מסגרות דיגיטליות לתמונות, צגים ומחשבים ניידים
מנורותמנורות פלורוסנט (ישרות, קומפקטיות ואחרות), מנורות קסנון (HID), לרבות מנורות המכילות גז נתרן בלחץ ומנורות מתכת האליד, מנורות המכילות גז נתרן בלחץ נמוך ומנורות LED
מכשירי חשמלי גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בשורות 1-3 מקודם1. מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון, כגון פלטות חשמליות, תנורים חשמליים, כיריים חשמליות, מכשירי מיקרוגל.
2. מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים.
3. ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים, כגון מחשבים גדולים, שרתים, מיתקני רשת קבועים, מכונות דפוס גדולות, מכונות צילום.
4. ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות.
5. מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי נגינה.
6. מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי, כגון גנרטורים, ממירים, מערכות אל-פסק, מהפכים.
7. מכשירים רפואיים גדולים.
8. מכשירי בקרה וניטור גדולים.
9. מכשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים, כגון כספומטים.
מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ-50 ס"מ ושאינם כלולים בשורות 1-3 מקודם1. מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מצנמים, פלטות חשמליות, סכינים חשמליות, קומקום חשמלי, מיקרוגל.
2. מכשירי ניקוי קטנים, כגון שואבי אבק, מנקי שטיחים, מגהצים.
3. מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר.
4. שעונים ושעוני יד.
5. מכשירים קטנים לטיפוח הגוף, כגון מכונות גילוח ומייבשי שיער.
6. מצלמות, כגון מצלמות וידאו.
7. מוצרי צריכה חשמליים, כגון מכשירי רדיו, מגברים, נגני DVD, מכשירי וידאו.
8. כלי נגינה וציוד סאונד, כגון מגברים.
9. מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור.
10. צעצועים חשמליים או אלקטרוניים.
11. ציוד ספורט, כגון מחשבים לרכיבת אופניים, צלילה, ריצה, חתירה.
12. כלי עבודה קטנים, כגון ציוד גינון, מקדחות, מסורים חשמליים, משאבות ומכסחות דשא.
13. מכונות תפירה.
14. מכשירים רפואיים קטנים, לרבות מכשירים וטרינריים.
15. מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, שלטים.
16. מכשירי מדידה קטנים, כגון משקלים.
17. מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים.
18. מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים.
ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (IT) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מ-50 ס"ממחשבים אישיים, מדפסות, מחשבונים, טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי ניווט לווייני ונתבים
מוצרים מזכים בפינוי וקבוצות סיווג

מוצרים שאינם מזכים בפינוי

זכות הפינוי לא חלה לגבי הפריטים הבאים ולרבות חלקי חילוף שלהם:

 1. ציוד חשמלי ואלקטרוני רפואי מזוהם או המיועד לשימוש שבמסגרתו הוא צפוי להזדהם.
 2. התקנים אלקטרוניים רפואיים המיועדים להשתלה.
 3. נורות להט.
 4. ציוד המיועד לשימוש בחלל.
 5. ציוד תעשייתי קבוע גדול.
 6. מיתקנים קבועים גדולים, למעט מערכות תאורה קבועות.
 7. ציוד מקצועי נייד המיועד לשימוש בשטח.
 8. ציוד המיועד באופן ייחודי לצורכי מחקר ופיתוח, הנמכר או המשווק לעסקים לשימוש עסקי בלבד.
 9. רכב מנועי.
 10. סוללה או מצבר לרכב מנועי.
 11. ציוד וסוללות שראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון הפנים, לפי העניין, בהסכמת השר, קבע, בצו, כי הוראות חוק זה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביהם מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בשלום הציבור וביטחונו; צו כאמור אינו חייב פרסום ברשומות.

סירוב המשווק לפנות את הציוד

משווק שהפר את הוראות החוק וסרב לפנות את הציוד הישן, דינו מאסר 6 חודשים או קנס של 75,300 ₪ ואם מדובר על תאגיד, הקנס כפול.

במידה והמשווק מסרב לפנות את הציוד, ניתן לפנות את מוקד פניות הציבור של המשרד להגנת הסביבה באופן הבא:

 • טופס מקוון באינטרנט – בקישור זה.
 • דואר אלקטרוני – pniot@sviva.gov.il.
 • מכתב דרך הדואר – בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024.

מידע נוסף

 • ההוראות חלות גם על עסקת מכירה שהתבצעה באופן מקוון (עסקת מכר מרחוק).
 • המשווק חייב להציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת, את מיקום אזור ההחזרה של פסולת הציוד והסוללות כאמור, שיהיה בתחומי עסקו (נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט) של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק.
 • המשווק חייב לעדכן את הלקוח במועד המכירה על אפשרות הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש לפי הנוהל.

חקיקה ופסיקה

 • חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012
 • נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח, המשרד להגנת הסביבה, מיום 27.07.2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil