חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

היטל על שקית נשיאה חד פעמית (חוק השקיות)

צרכן אשר רוכש מוצרים מקמעונאי גדול, נדרש לשלם היטל על שקית נשיאה חד פעמית שנועד להקטין את השימוש בשקיות אלו. ההיטל נקבע לפי חוק השקיות שנכנס לתוקף משנת 2017.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו היטל על שקית נשיאה חד פעמית?

היטל על שקית נשיאה חד פעמית הוא תשלום חובה שצרכן נדרש לשלם כאשר רוכש מצרכים אצל קמעונאי גדול בישראל. למעשה, החובה מוטלת על קמעונאי, כך שהוא לא יכול למסור שקית ללא חיוב בתשלום הצרכן או הלקוח.

ההיטל נכנס לתוקף במסגרת "חוק השקיות" החל משנת 2017. המטרה של החוק והטלת ההיטל הוא על מנת לצמצם את השימוש בשקיות חד פעמיות, אשר יוצרות, בין היתר, כמות גדולה של פסולת.

עד אז, השקיות ניתנו בחינם וללא הגבלה, והן היו הופכות להיות לפסולת, אפילו מיד לאחר הרכישה, וגרמו לבעיות סביבתיות – אינה מתפרקת מאות שנים, מזהמת את הסביבה, את השטחים הפתוחים ואת הסביבה הימית.

שקית נשיאה לפי הוראות הדין היא שקית המיועדת לנשיאת מוצרים הנרכשים מעוסק, אך למעט:

  • שקית הבאה במגע ישיר עם מזון, ולעניין מזון הנמכר בבית אוכל גם שקית המיועדת לנשיאת המזון כשהוא ארוז בשכבה אחת שהיא אריזת שירות לפי הוראות הדין.
  • שקית לנשיאת תרופות.

אולם ההיטל מוטל על שקית נשיאה, שהיא חד פעמית – שקית נשיאה כאמור מקודם כאשר עובייה הוא בין 20 ל-50 מיקרון.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

ככלל, החובה על גביית היטל על שקית נשיאה חד פעמית מהלקוח מוטלת על קמעונאי גדול, המוגדר כך ברשימת ספקים וקמעונאים גדולים לפי חוק התחרות במזון.

כלומר, ההיטל מוטל על הצרכן, אך הקמעונאי חייב לגבות זאת.

סכום ההיטל

סכום ההיטל לכל שקית הוא 10 אגורות כולל מס ערך מוסף (כלומר – 8.54 אגורות לפני מע"מ).

מימוש החובה

בעת רכישה אצל קמעונאי גדול, הצרכן נדרש לשלם את ההיטל בעד כל שקית חד פעמית שהוא מבקש לקבל לצורך נשיאת מצרכים בהם.

הקמעונאי הגדול חייב לציין בחשבונית או בחשבונית מס או בסרט קופה, שמוצא ללקוח (הצרכן) – את מספר השקיות הנשיאה החד פעמיות שמכר ואת המחיר ששולם בעדן.

בנוסף, הקמעונאי הגדול חייב להציב במקום העסק, ליד כל קופה, מודעה על כוונה לגבות תשלום ההיטל כאמור מקודם.

בעסקה שהיא מסוג עסקת מכר מרחוק, הקמעונאי חייב לאפשר לצרכן לבחור כמה שקיות ברצונו לרכוש, ולא יכול למכור לצרכן אלא אם הודיע לצרכן את מספר השקיות הסביר המרבי שימכור לו וקיבל את ההסכמה של הלקוח לחיוב בתשלום.

מידע נוסף

  • עוסק לא רשאי להעמיד לרשות הלקוח, לא למסור לו ולא למכור לו שקית נשיאה שהעובי שלה פחות מ-20 מיקרון.
  • קמעונאי גדול לא רשאי להעמיד לרשות הלקוח, לא למסור לו ולא למכור לו שקית הבאה במגע ישיר עם מזון, שיש לה ידיות.
  • שר האוצר רשאי לשנות בצו את גובה ההיטל על השקית, בהתחשב במידת צמצום השימוש בהם ובכל מקרה – בסכום שלא עולה על 60 אגורות ליחידה.
  • כספי ההיטל מועברים אל הקרן לשמירת ניקיון.
  • קמעונאי חייב להגיש דוח רבעוני ושנתי לגבי השקיות החד פעמיות שמכר לצרכנים כולל מחירן, מספרן, סוגי החומרים וכד'. כמו כן, הוא חייב להעביר את הכספים תוך 30 יום מסיום רבעון.
  • קמעונאי שהוא לא קמעונאי גדול – לא רשאי לגבות היטל על שקיות נשיאה חד פעמיות.
  • הפרת ההוראות מהווה עבירה מנהלית ואף ניתן לקבוע עיצום כספי על עוסק או קמעונאי גדול בסכומים של אלפי שקלים ואף עשרות אלפי שקלים לכל הפרה.

חקיקה ופסיקה

  • חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות, תשע"ו-2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil