חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הרמת מסך ההתאגדות – מהו ואיך הדבר משפיע על בעלי מניות בחברה בע"מ

חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא אישיות נפרדת מבעלי המניות שלה עד למצב בו מתקיים הליך שנקרא הרמת מסך ההתאגדות. זהו הליך נדיר במיוחד וחל במקרים נקודתיים מאוד, אך חשוב לדעת זאת.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מה זה הרמת מסך?

הרמת מסך הוא הליך מיוחד באמצעותו בית משפט יכול לייחס חוב של חברה בע"מ לבעלי המניות שלה ולחייב אותם בערבות אישית. זהו הליך מיוחד ונדיר במיוחד דרכו ניתן לחייב את בעל המניות בחוב של החברה למשל וכד'.

לפני כן, חשוב לציין כי חברה בע"מ (בעירבון מוגבל) היא אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. כלומר, החברה היא יישות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה – מה שמתיישב עם האופי שלה. ההפרדה בין החברה לבעלי המניות שלה נקראית גם "מסך ההתאגדות" כך שבעלי המניות אינם לחובות או לנזקים שנגרמים על ידי החברה.

מסך ההתאגדות חשוב ליזמים, משקיעים ובעלי עסקים משום שהם יכולים ליזום מיזמים, סטארטאפים, פרוייקטים ועסקים, תוך כדי נשיאת רווחים והכנסות ומבלי לדאוג לאפשרות של כניסה לחובות והפסד ההשקעה.

עם זאת, בעלי מניות יכולים לנצל את מסך ההתאגדות כדי לבצע רמאות, הונאה או כל פעולה אחרת שפוגע בתכלית לשמה הוקמה החברה. כדי למנוע את העבירות הללו, החוק קובע כי בית המשפט רשאי להורות על הליך שהוא הרמת מסך או בשם המלא "הרמת מסך ההתאגדות".

כאמור, התוצאה של הרמת מסך היא שבעלי המניות חשופים באופן ישיר לכל תביעה, חוב או נזק שהחברה גרמה – באופן שאין מסך התאגדות והגנה לבעל המניות. כך שבעלי המניות ערבים אישית לכל עוולה של החברה.

הרמת מסך – מתי ניתן לעשות זאת?

חוק החברות קובע כי בית המשפט יכול להורות על הרמת מסך ההתאגדות ולייחס חוב לבעל המניות בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כך.
 2. השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מהבאים:
  • באופן כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה.
  • באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר ליכולת החברה לפירעון החוב שלה.
 3. בעל המניות היה מודע לשימוש זה, בהתחשב לאחזקותיו בחברה, מילוי חובותיו בה ויכולת החברה לפרוע את החוב. מודע לשימוש גם אם חשד בעניין טיב ההתנהגות או אפשרות קיום הנסיבות שגרמו לכך, אך נמנע מלברר אותן וזאת למעט אם נהג ברשלנות בלבד.

כלומר, החוק מגביל את המקרים בהם ניתן להרים מסך וקובע מקרים מיוחדים בלבד, ותנאים מיוחדים בלבד. כך שאפילו אם בית המשפט מצא שהדבר לא נכון או לא צודק לעשות כך, אך שאר הדברים מתקיימים – הוא יכול שלא להורות על הליך זה.

מהי התוצאה של הרמת מסך?

הרמת מסך מאפשרת להסביר את מסך ההתאגדות ואת ההגנה שיש לבעלי המניות כתוצאה מכך והם הופכים להיות ערבים באופן אישי ומשפטי לכל הזכויות והחובות של החברה. כך למשל, עובדים ונושים של החברה יכולים לתבוע אישית את בעלי המניות כדי לקבל את הזכויות שמגיעות להם מתוקף ההסכם שלהם מול החברה (הסכם התקשרות או הסכם עבודה, לפי העניין).

כמו כן, בית המשפט יכול לייחס כל תכונה, זכות או חובה של בעל המניות לחברה וגם להיפך – או זכות של חברה לבעל המניות בה. כמו למשל נטילת נכסים מידי בעל המניות לטובת החברה.

בנוסף לכך, בית המשפט יכול לקבוע כי בעל המניות לא יהיה זכאי לפירעון החוב שיש לחברה כלפי (למשל אם נתן הלוואת בעלים וכד') וזאת עד שהחברה פרעה באופן מלא את כל ההתחייבויות שיש לה כלפי הנושים של החברה.

זאת ועוד, אם בית המשפט קבע כי בעל המניות חייב בחובות החברה, הוא יכול גם להוסיף כי במשך תקופה של עד 5 שנים, בעל המניות לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב באופן ישיר או עקיף בייסוד או בניהול חברה.

הרמת מסך – מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי

רשויות המס בישראל (רשות המיסים ו- המוסד לביטוח לאומי) לא יכולות לפעול בצורה של הרמת מסך, משום שרק בית המשפט מוסמך לעשות זאת.

יחד עם זאת, אם החברה חייבת בתשלום מס או ביטוח למוסדות, הן יכולות לחייב באופן ישיר את בעל המניות או בעל שליטה (25% מניות לפחות) בתשלום חוב של החברה – גם ללא הרמת מסך. חיוב של בעל המניות או השליטה אינו בגדר של הרמת מסך וזה לא יכול להוות זכות לנושים לדרוש את הכסף שלהם.

הוראות חוק

 • חוק החברות, תשנ"ט-1999
 • חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975
 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] תשכ"א-1961
 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil