חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצוי לעובד עצמאי בשירות מילואים – מי זכאי לקבל תשלום ומה גובה הסכום?

עובד עצמאי בשירות מילואים, זכאי לקבל תשלום פיצוי בשירות מילואים, בנוסף לתשלום תגמולי מילואים שמגיעים לו מכוח הוראות החוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות הזו.

מהו פיצוי לעצמאי בשירות מילואים?

פיצוי לעצמאי בשירות מילואים הוא תשלום כספי המשולם לעובד עצמאי ששירת שירות מילואים לפי חוק. עובד עצמאי לעניין זה הוא מי שיש לו תיק פעיל ומדווח בתור עצמאי במוסד לביטוח לאומי.

פיצוי לעובד עצמאי למעשה הוא תשלום בנוסף לתשלום תגמולי מילואים המשולמים בעד ימי שירות מילואים שבוצעו בפועל. הסיבה לתוספת זו היא כי עצמאים נאלצים לשלם מחיר כלכלי כבד ולעיתים מעמידים בסכנה ממשית את העסק שלהם ואת מקור הפרנסה שלהם כאשר הם נקראים לבצע שירות מילואים בפועל.

למעשה, בשונה מעובד שכיר, עובד עצמאי שיוצא לשירות מילואים, משבית את העסק שלו (אלא אם יש לו עובדים והעסק פעיל) ולכן התגמול הרגיל אינו מכסה גם את ההוצאות וההפסדים בימי ההיעדרות ובין היתר הוצאות קבועות ומשתנות, ובכלל זה ארנונה, דמי שכירות וכד'.

הביטוח הלאומי ומערכת הביטחון יכולים להוקיר אנשים ששירתו בשירות מילואים בנוסף למה שנקבע בחוק, כך למשל לבצע זאת בהסכם בין הממשלה, למערכת הביטחון ולמוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד עצמאי שהוגדר ומדווח כך במוסד לביטוח לאומי. זאת בתנאי שהוא ביצע שירות מילואים בפועל, כך:

 • מי ששירת שירות מילואים פעיל או שירות חצי יומי או חד יומי.
 • מי שהיה באימון על פי חוק שירות העבודה בשעת חירום.
 • מי שנקרא על פי צו מילואים חריג כגון צו 8.

סכום הפיצוי לעובד עצמאי

גובה הפיצוי לעובד עצמאי הוא שיעור של 25% במכפלת ההכנסה הממוצעת של העובד בתור עצמאי ובמכפלת 1.4.

כאשר ההכנסה הממוצעת של העובד בתור עצמאי, היא הסכום של ההכנסה ברבע השנה שקדם ל-1 בחודש בו החל שירות המילואים, וזאת חלקי 90. הפיצוי כאמור, ניתן בעד כל יום שירות מילואים לחישוב התגמול כמצויין בטבלה שבכתבה על "תגמולי מילואים".

יחד עם זאת, יש כמה הערות:

 • סכום הפיצוי לא יכול להיות פחות מ- 25% במכפלת התגמול המזערי (= 68% במכפלת הסכום הבסיסי, חלקי 30, וזאת כפול 1.4). הכל בהתאם למספר ימי תגמול מילואים.
 • סכום הפיצוי בתוספת תגמולי מילואים מכל הכנסה (הן שכיר והן עצמאי) לא יכול להיות יותר מ- התגמול המירבי (= 500% במכפלת הסכום הבסיסי, חלקי 30, וזאת כפול 1.4). הכל בהתאם למספר ימי תגמול מילואים.

הסכום הבסיסי הוא הסכום לחישוב קצבאות וגמלאות שמפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לדוגמה:

עובד עצמאי מרוויח שכר של כ-15,000 ₪ לחודש בממוצע (לצורך הנוחות – שכר לחישוב דמי ביטוח לאומי) ונדרש לשרת 10 ימי שירות מילואים. כמה פיצוי יקבל?

 • ימי שירות לחישוב תגמולי מילואים הם 11.2 (חישוב לפי הטבלה בכתבה על תגמולי מילואים).
 • ההכנסה הממוצעת שלו ליום היא 500 ₪ (15 אלף * 3, חלקי 90).
 • הסכום הבסיסי ב-2020 הוא 8,804 ₪. תגמול מזערי ליום 279.38 ₪. תגמול מירבי ליום 2,054.27 ₪.
 • גובה תגמולי מילואים 5,600 ₪.
 • גובה הפיצוי ליום הוא: 175 ₪ (חישוב: 25% * 500 ₪ * 1.4).
 • סכום פיצוי בעד ימי השירות 1,960 ₪ (11.2 * 175 ₪).

עובד עצמאי שהוא גם שכיר

אם העובד העצמאי הוא גם עובד שכיר, החישוב ייעשה רק לפי ההכנסה שלו בתור עובד עצמאי ולא בתור עובד שכיר.

אולם, הסכום המירבי יחושב לפי תגמולי מילואים מכל מקור הכנסה.

מימוש הזכאות – איך לקבל את התשלום?

עובד עצמאי שזכאי לקבל את התשלום, צריך להגיש תביעה אל המוסד לביטוח לאומי, ביחד עם התביעה בעד תשלום תגמולי מילואים.

את התביעה האישית ניתן להגיש באופן הבא:

 • מילוי טופס 502 מקוון ללא צורך בכניסה לאתר – בצירוף המסמכים הרלוונטיים.
 • מילוי טופס 502 אונליין באמצעות אתר שירות אישי – כולל המסמכים הרלוונטיים.
 • מילוי טופס 502 באופן ידני כולל צירוף המסמכים – הגשה באמצעות הדואר, הפקס, תיבת השירות או הגעה פיזית לסניף הקרוב למקום מגורים.

מידע נוסף

 • המוסד לביטוח לאומי מנכה מס במקור לפני תשלום פיצויים לעצמאים. כלומר, תשלום הפיצוי הוא תשלום נטו, לאחר תשלום מס הכנסה.
 • בחודשים בהם אין לעובד הכנסות, הפיצוי יחושב לפי הסכום המזערי.
 • בסוף השנה נערכת שומה לגבי העובד העצמאי, כלומר בודקים את ההכנסה שלו לגבי אותה שנה לצורך חישוב מס וביטוח. אם הפיצוי ששולם, נעשה בחסר, המוסד ישלם הפרשים. אם הפיצוי שולם ביתר, העובד העצמאי יהיה חייב להחזיר למוסד את הסכום.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • הסכם בדבר תשלום פיצוי לעצמאי בשירות מילואים, התשע"ז-2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil