חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי תקשורת לאנשים עם לקות שמיעה (חירשים וכבדי שמיעה)

אנשים עם לקות שמיעה, זכאים לקבל הטבות מגורמי ממשלה, ובפרט קבלת תשלום דמי תקשורת שמסייעים להם במימון הוצאות שוטפות מהלקות. אנשים אלו עשויים להיות זכאים לקבלת הטבות נוספות ממשרד העבודה.

מטרת הכתבה לספק הסבר ואופן מימוש הזכות.

מהם דמי תקשורת?

דמי תקשורת הם סיוע כספי הניתן לאנשים עם לקויות שמיעה (חירשים, כבדי שמיעה) לצורך מימון הוצאות שוטפות הנובעות מלקות השמיעה. הוצאות אלו קשורות להתקנים לרכישה ועלויות נוספות כמו שירותי בריאות למינהם.

תקשורת היא כלי חיוני לשילוב ולתפקוד אדם עם לקות שמיעה בחברה ובקהילה. התקשורת גם מאפשרת מימוש ומימוש הפוטנציאל הגלום בו.

לקות שמיעה מוגדרת בתור פגיעה ביכולת השמיעה של לפחות dB 50 (על פי חישוב ממוצע סיפי השמיעה בתדרים 500 עד 1,000 הרץ (HZ) באוזן הטובה), שנקבעת על ידי בדיקה אודיולוגית ממכון שמיעה המוכר על ידי קופות החולים, והחתומה על ידי קלינאי/ת תקשורת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם עם לקות שמיעה זכאי לקבלת התשלום, אם הוא עונה על כל תנאי הזכאות הבאים:

 • הוא אזרח ישראל בגיל 18 ומעלה.
 • הוא בעל לקות שמיעה (לפי ההגדרה לעיל), אשר לו ירידה בשמיעה של 70 dB ויותר על פי ממוצע סיפי שמיעה בתדרים 500 עד 4,000 הרץ באוזן הטובה.
 • לקות השמיעה הזו חלה מהלידה או עד גיל 3 שנים. (אם ליקוי השמיעה הופיע על רקע תורשתי לאחר גיל 3 שנים, ניתן לבדוק זכאות לפי רקע תורשתי תוך כדי ציון זאת לרופא אף אוזן גרון).

מי לא זכאי?

 • גבר שהגיע לגיל 65 או אישה שהגיעה לגיל 60 – בתאריך 15.08.2002.

גובה דמי תקשורת

שיעור דמי התקשורת נקבעים לפי חוברת התעריפים המפורסמת על ידי משרד העבודה והרווחה. השיעורים הם:

מצבגובה דמי תקשורת
חרש עובד
חרש אזרח ותיק שעבד
415 ₪ לחודש
חרש שאינו עובד
חרש אזרח ותיק שאינו עבד
379 ₪ לחודש
שיעור דמי תקשורת לאנשים עם לקות שמיעה

החל מחודש מרץ 2018, אנשים שהגיעו לגיל הפרישה, זכאים לתשלום דמי תקשורת בסכום זהה כמו לאנשים בגיל העבודה (עד אז, היה פיחות והתשלום עמד על 25% בלבד).

מימוש הזכאות

מימוש הזכאות בדומה לקבלת סל תקשורת, ויש לפעול כך:

מילוי טופס וביצוע בדיקות

 • יש להצטייד בטופס ייעודי הנקרא בקשה לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת (כאן).
 • יש לגשת אל רופא אף אוזן גרון עם הטופס, לצורך מילוי החלק הייעודי על ידי הרופא, ולצורך הפניה לבדיקת שמיעה.
 • יש לבצע בדיקת שמיעה, לצורך מילוי החלק הייעודי בטופס על ידי האודיולוג. הבדיקה צריכה להיות עדכנית, כך שבוצעה עד שנתיים לפני מועד הגשת הבקשה.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש את הטופס מוקדם אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים לצורך מילוי על ידי העובדים הסוציאליים והעברת הבקשה לקלינאי תקשורת.
 • יש לצרף מסמכים נוספים והם:
  • אישור מהמוסד לבטוח לאומי (במידה וקיים) על כך שהפונה מוכר/ת כלקוי/ת שמיעה ומאיזה תאריך מוכר/ת.
  • תלושי שכר של 3 החודשים הקודמים להגשת הבקשה.
  • פרטי חשבון בנק (ניתן להצטייד באישור ניהול חשבון בנק).

קבלת תשובה

עם מסירת הבקשה לקלינאי תקשורת ארצי, הבקשה עוברת לבדיקת הזכאות ומשם תתקבל החלטה לגבי הזכאות.

אם הבקשה אושרה:

 • התשלום יועבר לחשבון הבנק של המבקש בכל חודש.

אם הבקשה לא אושרה:

 • בקשה חוזרת –
  • ניתן לבקש בדיקה חוזרת של החלטת קלינאית במידה ויש מידע חדש שעשוי להשפיע על ההחלטה. ניתן לבקש בקשה חוזרת בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה לגבי הפניה של המבקש (במקרים מיוחדים אף ניתן לחרוג מכך).
  • הבדיקה החוזרת נעשית באותו אופן כמו הגשת בקשה חדשה.
 • ערעור –
  • ניתן להגיש ערעור (השגה) על החלטת הקלינאית אל ועדת ערעורים עליונה לשירותי תמיכה לתקשורת.
  • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס הגשת השגה לוועדה מקצועית עליונה שירותי תמיכה בתקשורת (כאן) בצירוף מסמכים מתאימים, בכתב, אל הכתובת שירות ראיה, שמיעה וטכנולוגיה, מגדלי הבירה, רחוב ירמיהו 19 ,ירושלים מיקוד 91012.
  • בתוך 15 יום הוועדה תמסור למבקש הודעה והזמנה לדין שיתקיים בתוך 45 ימים ממועד קבלת טופס הערעור עם המסמכים. ההחלטה תתקבל בתוך 30 ימים ממועד הדיון והיא, עם הנימוקים, תישלח בתוך 10 ימים ממועד קבלתה.

מידע נוסף

 • דמי התקשורת משולמים החל ממועד הגשת הבקשה והם לא ניתנים בדיעבד.
 • אנשים עם לקות שמיעה זכאים להטבות נוספות כמו סל תקשורת.
 • קלינאי התקשורת הארצית יכולה להורות על בדיקה חוזרת בכל שלב, גם לגבי מי שבקשתו כבר אושרה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958
 • שירותי תמיכה בתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה, הוראה 5.7, פרק 5 טיפול בנכים, תקנון עבודה סוציאלית
 • תעריפים לשירותי תמיכה בתקשורת לאנשים עם לקות שמיעה, נספח להוראה 5.7

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil