חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטול הודעת תשלום קנס – הכל על ביטול עבירת קנס של רכב (ברירת משפט)

עבירת קנס (ברירת משפט) היא עבירה שבגינה מקבלים דו"ח ומשלמים כסף, לעיתים הדבר צודק ולעיתים לא והפיתרון הוא ביטול הודעת תשלום קנס. חשוב לציין שלא עבור כל בקשה לביטול, אכן התובע נענה ומבטל את הדו"ח.

כל מה שחשוב לדעת בנושא.

עבירת קנס (ברירת משפט)

כאשר עוברים עבירה מסויימת כמו חניה במקום לא נכון ומקבלים דו"ח על ידי פקח או שעוברים על עבירת תנועה ומקבלים דוח משטרה – זוהי עבירת קנס מסוג ברירת משפט. בעבר הייתה גם ברירת קנס, אך כיום כל עבירות הקנס הן מסוג ברירת משפט (שמשמעותו, כי משלמים קנס, ואם בוחרים במפורש – אז ניגשים להישפט).

כאשר מקבלים הודעת תשלום קנס, יש 3 דברים שאפשר לעשות:

 • לשלם את הקנס – תוך 90 ימים מיום המצאת העבירה (תאריך מופיע בדו"ח).
 • להישפט על העבירה – תוך 90 יום מרגע המצאת העבירה.
 • לבקש ביטול הודעת התשלום – תוך 30 יום מרגע המצאת העבירה.

כמובן יש עוד דרך רביעית והיא.. לא לשלם בכלל – אבל זו לא דרך טובה וממש לא כדאי לפעול לפיה. שכן תוספת הפיגור היא 50% מהקנס או מהסכום הנותר וכן תוספת של 5% נוספים בכל 6 חודשים.

הוראות בענייני עבירות קנס וביטולן חלות לפי חוק סדר הדין הפלילי בישראל, פקודת התעבורה (לרבות מצלמות מהירות א-3), וגם חוקי עזר עירוניים שונים (לרבות חניה, העמדת רכב וכד' – בהתאם לכל עיר מגורים).

ביטול הודעת תשלום קנס

מי שעבר על העבירה, צריך לשלם אותה. אי ידיעה של החוק, לא פוטרת את אותו אדם מתשלום הקנס. יחד עם זאת, במידה ויש סיבה לביצוע העבירה, אפשר להגיש בקשה לביטול הקנס.

כדי לבטל את הודעת הקנס, חשוב לדעת קודם כל אם עומדים בתנאים שעבורן ניתן להגיש בקשה לביטול, כלומר סיבות שעבורן תובע יכול לבטל את תשלום הקנס. אם נמצא כי מי שקיבל את הודעת הקנס עומד בתנאים וזכאי לביטול הדו"ח, הוא צריך להגיש בקשה לביטוח הקנס בצירוף מסמכים.

הבקשה צריכה להיעשות על ידי מכתב עם נימוקים והוכחות וכן מסמכים ואסמכתות אחרות שמאמתות את הטענות שנכתבו במכתב. הבקשה צריכה להיעשות תוך 30 יום מקבלת הודעת התשלום, בכתב ומומלץ בדואר רשום אותה יש להעביר אל כתובת התובע כפי שרשום בהודעת התשלום.

סיבות לביטול הודעת תשלום קנס כספי

החוק קובע 3 סיבות בגללן תובע יכול לבטל הודעת תשלום:

1. לא נעברה עבירה

אם הוכח לתובע כי לא נעברה כל עבירה, הוא יכול לבטל את הודעת התשלום. אלו הם הסיבות שבגינם ניתן לבטל לפי נקודה זו:

 1. נפלה טעות עובדתית ברישום הודעת התשלום. למשל: לא היה תמרור.
 2. לא התקיים אחד מיסודות העבירה שלפיה נקבעה העבירה. למשל: רכב נכה שחנה בחנים נכים.
 3. ההודעה נמסרה למי שאינו בר עונשין.
 4. אין מספיק ראיות להוכיח מעל ספק סביר, כי מי שנמסרה לו הודעת התשלום – אכן עבר על העבירה.
 5. הקנס ניתן לרכב ביטחון בשעת מילוי תפקיד.

2. העבירה נעשתה על ידי מישהו אחר

במקרה נוסף הוא, אם התובע נוכח כי העבירה נעברה שלא בידי מי שקיבל את הודעת התשלום, הוא יוכל לבטל את הודעת התשלום. הסיבות בגינם ניתן לבטל לפי חלק זה הוא:

 1. אם העבירה נעברה שלא על ידי מי שקיבל את הודעת התשלום. למשל: נעשה רישום מוטעה של מספר הרכב.
 2. אם בעל הרכב הוכיח כי:
  • מישהו אחר נהג ברכב.
  • למי מסר את ההחזקה בו.
  • הרכב נלקח ללא ידיעה וללא הסכמה.
  • הרכב נמכר או הושכר.
 3. אם מי שקיבל את הודעת הקנס לא יודע מי עבר על העבירה והוכיח שזה לא הוא שעבר על העבירה. למשל: הציג אישור משטרה כי הרכב נגנב.

כך או כך, על מנת לבטל את הודעת הקנס לפי נקודה זו, חובה להציג מסמכים מאמתים לכך.

3. אין עניין לציבור בהמשך ההליכים

אם התובע סבר כי בנסיבות המקרה אין עניין לציבור בהמשך ההליכים, הוא יוכל לבטל את תשלום הקנס. חלק זה מורכב יותר ומחולק אף הוא לפי סוג העבירה:

 1. עבירות חניה ברשויות מקומיות – בחלק זה נכללים סיבות בגינם ניתנה הודעת תשלום על חניה שלא כדין, כמו במקרה של נכה, תקלה ברכב, כרטיס חניה חתוך, רופא שחנה לטיפול דחוף, הובלת חולה למתקן רפואי, נותן שירות ציבורי, עבודת רשות מקומית, חניה ללא כרטיס עם סיבה, קנס תוך זמן קצר, או סיבה אחרת של הפונה שמבקש לבטל את הדוח מנסיבות שמצדיקות שלא למצות את הדין.
 2. עבירות שבטיפול המשטרה – כמו כל מה שקשור בעניין רשויות מקומיות, עבירות טכניות כמו אי החזקת מסמכים או החלפת מתקני עזר ברכב, עבירות של הולכי רגל. בגלל סיבות אישיות של הפונה וכן במקרים של: שיקולים פסולים, מדיניות מחלקת התנועה, פיקוח נפש או צורך רפואי דחוף, בעל ותק של 5 שנים.
 3. עבירות חוק שמירת הניקיון – אפשר לבטל קנס גם במקרה של השלכת פסולת אם ניתנה רשות, הגרוטאה סולקה בגלל אי מיצוי הדין או נסיבות אחרות שמצדיקות שלא למצות את הדין.
 4. טעמים טכניים – בנוסף ל-3 הסיבות הללו, ניתן לבטל גם אם הודעת התשלום לא נשלחה בדואר רשום או לא הומצאה בדרך חוקית או שלרשות המקומית אין הוכחה להמצאת המסמכים. גם במקרה שהיו הוכחות והתובע מוצא שהנמען לא קיבל את ההודעה מסיבות שלא תלויות בו ולא בכלל הימנעות מקבלה שלהם. כמו כן, אם הודעה נשלחה בטעות לאחר שבוטלה, אם העבירה התיישנה, אם נמסרה לבעל חסינות דיפלומטית או למי שנפטר.

הגשת בקשה לביטול הקנס

מי שעומד באחד התנאים הבאים, יכול להגיש בקשה לביטול הודעת התשלום כאמור בכתבה זו. על הבקשה להיות עם טענות התואמות לסיבות בגינן ניתן לקבל ביטול הודעת התשלום (קנס) וכמובן היא חייבת להיות מנוקמת ולרבות תיאור פרטי המקרה.

כמובן שצריך להמציא מסמכים רלוונטיים שמאמתים את הטענות במכתב, ובהתאם לסוג הסיבה בגינה ניתן לבקש קנס. למשל, אם הרכב חנה בגלל תקלה, צריך להציג אסמכתא ממוסך או מגורר או גורם אחר שהרכב אכן היה בתקלה.

את הבקשה יש להעביר תוך 30 יום בלבד מרגע קבלת הודעת התשלום, כאשר כדאי מאוד שהיא תישלח בדואר רשום. קבלה על משלוח הבקשה בדואר רשום היא ההוכחה לתאריך משלוח הבקשה ולכן חשוב לשים לב.

בקשה לא תיבדק אם נשלחה באיחור, אלא אם כן, יש סיבות שלא היו תלויות במבקש הבקשה והבקשה נשלחה מיד לאחר שהוסרה המניעה הזו. במקרה כזה, צריך להוסיף גם מסמכים המאמתים מדוע הבקשה נשלחה באיחור.

ביטול או הפחתה של תוספת הפיגור

תוספת הפיגור היא קנס משמעותי עוד יותר והוא מהווה 50% תוספת על הקנס המקורי או התשלום שלא שולם, וכן תוספת נוספת של 5% בכל חצי שנה. מי שרוצה לשלם רק את הקנס ללא תוספות הפיגור, יכול לעשות כן בתנאים הקבועים בחוק:

 • אם נבצר מהמבקש לשלם במועד את תשלום הקנס בגלל סיבה שלא תלויה בו. למשל אם שהה בחו"ל, היה במילואים, אושפז וכד'. (למעט אם ההודעה נשלחה זמן סביר לפני אחת הסיבות בנקודה קטנה זו או שהמבקש בחר להתעלם מהודעת התשלום).
 • הסיבה לחיוב בגלל תקלה של רשויות מדינה. למשל: הודעה על שינוי כתובת לא נקלטה, היה עיכוב בלתי סביר בטיפול בפניה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil