חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הפסקה בעבודה לצורך שימוש בשירותים – כל הזכות בנושא

אחד מתנאי העבודה הבסיסיים ביותר של עובד הוא הפסקה לצורך שימוש בשירותים ויש לכך הוראות מפורשות לגבי הזכות של העובד. עבירה על הוראות אלו עלולה לגרום לקנס על המעסיק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהי הפסקה לצורך שימוש בשירותים?

עובד זכאי לקבל מספר הפסקות בעבודה ולצרכים שונים, יש הפסקה רגילה לצורך מנוחה וסעודה, יש הפסקה לצורך תפילה ויש הפסקה לצורך שימוש בשירותים. לפי החוק, עובד זכאי במהלך יום העבודה שלו, להפסיק את העבודה לצורך שימוש בשירותים וזאת בהתאם לצרכיו.

החוק אמנם לא מציין את משך זמן ההפסקה או כמות ההפסקות לשם סיבה זו, כך שהמשמעות היא כי עובד יכול לצאת להפסקה זו בהתאם לצרכים שלו. זאת כמובן שבשונה מההפסקה הרגילה לצורך מנוחה או סעודה שהיא מוגבלת בזמן.

אלא שהמעסיק חייב גם לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים – במקום העבודה או בקרבת מקום העבודה. כמובן, שהמעסיק עשוי להיות חייב בחובות אחרות המוטלות לפי כל דין לעניין השירותים.

הוראות אלו לעניין מעסיק ועובד, חלות גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל, וגם על מזמין שירות ועובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין שירות – בתנאי שקיום הוראה זו חלה בפועל בזמן שהעובד מועסק בחצרים של מעסיק בפועל או מזמין שירות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כלל ציבור העובדים השכירים, למעט סוגי מעסיקים או עבודות או מקומות עבודה שנקבע על ידי שר העבודה כי הם פטורים.

מימוש הזכאות

זכות עובד ליציאה להפסקה לצורך שימוש בשירותים, היא אוטומטית והעובד אינו נדרש לבצע שום פעולה. למעט הודעה ועדכון המעסיק או אחראי על היציאה האמור (בהתאם לסוג העבודה).

עובד שהמעסיק שלו פוגע בזכותו (של העובד) רשאי להגיש תלונה למינהל אכיפה ואסדרה במשרד העבודה ואף להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

הרחבות נוספות

הגשת תביעה לפי זכות זו יכולה להיות על ידי:

  • העובד עצמו.
  • ארגון עובדים יציג באותו מקום עבודה, ואם אין כזה – ארגון עובדים היציג באותו ענף או שהעובד חבר בו.
  • ארגון העוסק בזכויות בעבודה, בתנאי שהעובד הסכים לכך.

בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים גם אם לא נגרם נזק כספי בשיעור שייראה לו לעין, או לתת צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה. תביעה ללא הוכחת נזק יכולה להיות עד סכום של 20,000 ₪ ולעיתים גם עד 200,000 ₪.

מידע נוסף

  • הגבלה של עובד על יציאה לשירותים לפי צרכיו לא רק אסורה לפי חוק, אלא גם סיבה המצדיקה את התפטרות העובד בזכויות של עובד מפוטר (לפי פסיקה).

חקיקה ופסיקה

  • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
  • חוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, תשס"ז-2007
  • תע"א 1298/10, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil