חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הנחה בארנונה לבעל הכנסה נמוכה (מבחן הכנסות) – מי זכאי ומה גובה ההנחה?

אדם שיש לו הכנסה אך הוא הוגדר בתור בעל הכנסה נמוכה בהתאם להוראות החוק, זכאי לקבל הנחה בארנונה בהתאם לגובה ההכנסה. ככל שההכנסה שלו נמוכה יותר, כך גובה ההנחה גבוה יותר.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות של רק לפי מבחן כלכלי, מבחן הכנסות.

מהי הנחה בארנונה עקב מצב כלכלי?

לפי הוראות הדין בישראל, אנשים מסויימים זכאים לקבל הנחה בתשלום הארנונה. כזכור, ארנונה היא תשלום מס עירוני, שגובה הרשות המקומית (מועצה או עירייה, לפי העניין) לצורך מימון הפעילות ומתן השירותים לציבור.

יש אנשים מסויימים שזכאים להנחה, כאלו שהוגדרו בתור אוכלוסייה מסויימת כמו נכים, אזרחים ותיקים, מקבלי קצבאות תמיכה למינהם ועוד. אך יש אנשים שלא נמנים עם אותה אוכלוסייה וגם זכאים להנחות.

למעשה, בעלי הכנסה נמוכה או ליתר דיוק הכנסה חודשית ממוצעת, כזו שפורטה לפי החוק ושמתעדכנת בכל שנה, זכאים לקבל הנחה בארנונה של החל מעד 20% ועד לההנחה של עד 90% מגובה הארנונה הכללית השנתית שחלה עליו לגבי אותו נכס. זאת גם כמובן בהתאם לגובה האנשים המתגוררים עם בעל הנכס.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הנחה בארנונה לפי מצב כלכלי, ניתנת למי שנחשב בעל הכנסה חודשית ממוצעת בהתאם לטבלה בהמשך.

כאשר ההגדרה של הכנסה היא ההכנסה הכוללת של המחזיק בנכס ושל המתגוררים עימו, לרבות ילד במשפחת אומנה – מכל מקום שהוא – כולל תשלומים של המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ההכנסות הבאות לא נחשבות במבחן הכנסות:

 • 50% מההכנסה של בן או בת שמתגוררים עם מחזיק הנכס. הדבר נחשב רק עבור בן אחד או בת אחת, הכנסה חודשית עד שכר המינימום, ואם ההכנסה עולה על שכר המינימום, אז לא יובא חלק השווה לגובה שכר מינימום.
 • קצבאות מסויימות של הביטוח הלאומי:
  • קצבת ילדים.
  • גמלת ילד נכה.
  • קצבת שאירים.
  • קצבת אזרח ותיק (זיקנה).
 • דמי שכירות של אדם שמקבל על השכרת דירה, בתנאי שהסכום לא עולה על דמי שכירות שהוא משלם על דירה אחרת ששכר למגוריו.
 • הכנסות מסויימות לעניין מילואים:

הכנסה חודשית ממוצעת –

 1. לגבי שכיר – ממוצע ההכנסה החודשית ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים בעדה נדרשת ההנחה, או ממוצע ההכנסה החודשית ב-3 החודשים שלפני שנת הכספים כאמור (אוקטובר, נומבר, דצמבר) – לפי בחירה של המבקש.
 2. לגבי עצמאי – ממוצע ההכנסה החייבת השנתית כפי שנקבעה בשומת מס (בעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה) כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של 3 החודשים שלפני שנת הכספים כאמור (אוקטובר, נומבר, דצמבר), וכן יש לצרף את ההכנסות האחרות שלא כלולות בהודעת השומה.

שיעור הנחה מארנונה – גובה ההנחה המירבי

אדם זכאי לקבל הנחה מארנונה לפי השיעור הכתוב בטבלה, בהתאם למספר נפשות ולפי גובה הכנסות במשפחה.

מספר נפשותהכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים (₪) בשנת הכספים 2019שיעור ההנחה מארנונה
1עד 2,881
מעל 2,881 עד 3,313
מעל 3,313 עד 3,745
מעל 3,745 עד 5,300
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
2עד 4,321
מעל 4,321 עד 4,969
מעל 4,969 עד 5,617
מעל 5,617 עד 7,949
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
3עד 5,011
מעל 5,011 עד 5,763
מעל 5,763 עד 6,514
מעל 6,514 עד 9,219
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
4עד 5,703
מעל 5,703 עד 6,558
מעל 6,558 עד 7,414
מעל 7,414 עד 10,491
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
5עד 7,121
מעל 7,121 עד 8,190
מעל 8,190 עד 9,258
מעל 9,258 עד 13,101
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
6עד 8,540
מעל 8,540 עד 9,821
מעל 9,821 עד 11,102
מעל 11,102 עד 15,711
עד 80%
עד 60%
עד 40%
עד 20%
7עד 9,958
מעל 9,958 עד 11,452
מעל 11,452 עד 12,946
מעל 12,946 עד 18,320
עד 90%
עד 70%
עד 50%
עד 30%
8עד 11,377
מעל 11,377 עד 13,084
מעל 13,084 עד 14,790
מעל 14,790 עד 20,930
עד 90%
עד 70%
עד 50%
עד 30%
9עד 12,796
מעל 12,796 עד 14,715
מעל 14,715 עד 16,634
מעל 16,634 עד 23,540
עד 90%
עד 70%
עד 50%
עד 30%
10 ומעלהעד 1,422 לנפש
עד 1,635 לנפש
עד 1,848 לנפש
עד 2,616 לנפש
עד 90%
עד 70%
עד 50%
עד 30%

מימוש הזכאות – איך לקבל את ההנחה?

אדם שעומד במבחן הכנסות ככתוב מקודם, ומעוניין לקבל הנחה על תשלום ארנונה, צריך לפעול כך:

 1. קבלת טופס בקשה – יש למלא את טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים (כאן). אפשר להיכנס לאתר האינטרנט של הרשות המקומית כדי להוריד את הטופס או לגשת אל מחלקת גבייה או ארנונה ברשות.
 2. מילוי טופס הבקשה – יש למלא את כל הפרטים של אדם המבקש, לרבות פרטיו האישיים, וכן את סך ההכנסות שיש כאמור וככתוב בטופס.
 3. צירוף מסמכים נלווים – יש לצרף את המסמכים המעידים על ההכנסות, לרבות תלושי שכר, דוחות כספיים של עסק, אישור הכנסות וכד'.

את הבקשה יש להגיש בהתאם למועד הקבוע לגבי כל רשות מקומית ואפשר לברר זאת ישירות מולם.

ככל שהבקשה סורבה מסיבה של תנאי זכאות או מסיבה של גובה ההנחה, ניתן להגיש ערעור לגזבר הרשות המקומית או למנהל הארנונה ברשות. ככל שמדובר על מקרים חריגים, אפשר לפנות אל הממונה על המחוז במשרד הפנים.

מידע נוסף

 • אם יש מספר זכאויות להנחה, מסיבות שונות כמו סוג אוכלוסייה וגם גובה הכנסות, אפשר לקבל רק הנחה אחת, הגבוהה מבינהם.
 • אם יש מספר אנשים הזכאים לאותה הנחה, תינתן ההנחה לאחד מהם, ההנחה הגבוהה מבינהם.
 • במקרים נוספים, ניתן לקבל הנחה עד 70% במסגרת מבקש נזקק – כזו שנוצרה בעיה רפואית לגביו או לגבי בן משפחתו, או חלה לגביו בעיה כלכלית חמורה.

חקיקה ופסיקה

 • תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil