פטור ממס שבח על העברה ללא תמורה (במתנה) של זכות במקרקעין לקרוב (לרבות דירת מגורים)

אדם אשר מוכר זכות במקרקעין (לרבות) ללא תמורה (במתנה) לקרוב, עשוי להיות זכאי לקבל פטור ממס שבח אם מתקיימים תנאים מסויימים. הזכאות קיימת לגבי מי שמכר את הדירה ללא תמורה לקרוב כמתנה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פטור ממס שבח על העברת זכות במקרקעין ללא תמורה?

פטור ממס שבח על העברת זכות במקרקעין ללא תמורה היא הטבה במס שניתנת לאדם אשר נותן אותה במתנה לקרוב משפחה (מעביר את הזכויות בה ללא תשלום). העברת זכות יכולה להיות דירת מגורים, חנות, מגרש ועוד.

ההוראה בכתבה זו מתייחסת לאדם שמכר או העביר את הדירה לקרוב ללא תמורה (במתנה).

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של הדירה. כלומר, על עליית הערך של הדירה, בין אם הדבר נוצר כתוצאה מכוחות שוק (היצע ביקוש) ובין אם כתוצאה מהשבחה או שיפור הנכס.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי לקבל פטור ממס שבח על העברה ללא תמורה כאמור, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • פעולת העברה היא – מכירת זכות במקרקעין ו/או הקניית זכות באיגוד מקרקעין. בין היתר דירת מגורים, מגרש, חנות וכד'.
 • העברה נעשית לקרוב משפחה כדלקמן:
  • בן או בת זוג.
  • הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה.
  • אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.

הערות:

 • זכות במקרקעין, משמעה – בעלות, או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור; ולענין הרשאה במקרקעי ישראל – אפילו אם ניתנה ההרשאה לתקופה הקצרה מעשרים וחמש שנים.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הפטור ממס שבח?

על מנת לקבל את הפטור ממס שבח על העברה ללא תמורה של זכות במקרקעין, צריך להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000 (קישור)) החייב בכך בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף

 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.
 • אדם שקיבל דירה במתנה, עשוי להיות זכאי לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת דירה שהתקבלה במתנה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil