פטור ממס שבח על מכירת דירה שנתקבלה במתנה

אדם אשר קיבל דירה במתנה והחליט למכור אותה, עשוי להיות זכאי לקבל פטור ממס שבח בעת מכירה בהתקיים תנאים מסויימים. הזכאות קיימת לגבי מי שקיבל את הדירה האמורה, גם למי שמכר את הדירה ללא תמורה לקרוב כמתנה.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו פטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה במתנה?

פטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה במתנה היא הטבה במס שניתנת לאדם אשר מוכר דירה שהוא קיבל אותה במתנה (ללא תמורה) מאדם אחר, כאשר דירה זו נחשבת דירת מגורים מזכה.

ההוראה בכתבה זו מתייחסת לאדם שקיבל דירה במתנה והחליט למכור אותה. לא למי שמכר את הדירה לאותו אדם ללא תמורה (במתנה).

מס שבח הוא מס המוטל על השבח של הדירה. כלומר, על עליית הערך של הדירה, בין אם הדבר נוצר כתוצאה מכוחות שוק (היצע ביקוש) ובין אם כתוצאה מהשבחה או שיפור הנכס.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם זכאי לקבל פטור ממס שבח על מכירת דירה כאמור, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • הדירה הנמכרת היא דירת מגורים מזכה (שימשה למגורים לפחות 80% מתקופת חישוב השבח או 4 השנים שקדמו למכירה).
 • המכירה נעשתה לאחר "תקופת צינון" – כלומר, לאחר המועדים הבאים, לפי העניין:
  • אם הדירה לא שימשה בתור מגורי קבע של מקבל המתנה – 4 שנים.
  • אם הדירה כן שימשה בתור מגורי קבע של מקבל המתנה – 3 שנים.

הערות:

 • אם מוכר הדירה, קיבל אותה לפני שמלאו לו 18 שנים – אז חישוב מניין השנים נעשה מיום שבו מלאו לו 18 שנים.
 • אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני זוג – אז חישוב מניין השנים נעשה לפי גיל המבוגר שבינהם.

לדוגמה:

 • שאלה: אדם קיבל דירה במתנה ב-01.01.2015, בתאריך 01.01.2019 הוא מכר אותה ובתקופה זו הוא לא גר בה. האם זכאי לפטור ממס שבח?
 • תשובה: כן. משום שעברו 4 שנים וזו תקופת הצינון הנדרשת כדי לקבל את הפטור ממס.

מימוש הזכאות – איך לקבל את הפטור ממס שבח?

על מנת לקבל את הפטור ממס שבח על מכירת דירה שהתקבלה במתנה, צריך להגיש הצהרה על מכירת זכות במקרקעין (טופס 7000 (קישור)) החייב בכך בתוך 30 ימים ממועד ביצוע העסקה.

מידע נוסף

 • אם בתוך 3 שנים לפני שנרכשה הדירה, מקבל המתנה קיבל מחצית (50%) לפחות משווי הדירה במתנה – הדבר נחשב בתור דירה שניתנה במתנה וחלים הוראות אלו. כלומר גם אם לא הועברה בפועל זכות המקרקעין אלא המתנה ניתנה בכסף.
 • לעניין פטור ממס שבח, מוכר ובן או בת הזוג שלו (למעט בן/בת זוג הגר דרך קבע בנפרד), וכן ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים (למעט ילדים נשואים) – נחשבים תא משפחתי ולפיכך נחשבים בתור מוכר אחד.

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil