חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ניהול פנקס לרישום נערים עובדים – מהי חובת המעסיק בעניין?

מעסיק המעסיק בני נוער עובדים, חייב לנהל פנקס לרישום אותם נערים עובדים המועסקים אצלו לפי פרטים כלליים ומיוחדים לגביהם. המעסיק יהיה חייב בניהול הפנקס, למעט מקרים בהם הוא מנהל פנקס אחר.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

מהו פנקס רישום נערים?

פנקס לרישום נערים הוא פנקס בו נרשמים כל הפרטים האישיים והתעסוקתיים לגבי כל נער המועסק אצל המעסיק. לפי החוק, מעסיק שמעסיק בני נוער עובדים, חייב לנהל פנקס רישום נערים.

פנקס זה כולל את המידע הבא:

 • שם הנער, שם האב ושם המשפחה.
 • מספר זהות של הנער – אם יש לו תעודת זהות.
 • תאריך לידה של הנער.
 • כתובת המגורים של הנער.
 • תאריך התחלת עבודה.
 • פירוט מדוייק של מסגרת יום עבודה ושבוע עבודה, וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות. רישום שאינו באמצעים דיגיטליים או אלקטרוניים, חייבים להיות חתומים מדי יום על ידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמונה על ידי המעסיק.
 • מועדי חופשה שנתית וימי מחלה.
 • תאריך סיום עבודה.

בעבר היה צורך לרשום גם מספר פנקס עבודה של הנער, אולם הדבר אינו הכרחי יותר לפי חוק ולא דורשים זאת מהנער.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומי חייב?

כל מעסיק המעסיק עובד שהוא נער, חייב בניהול ורישום פרטי הנערים.

כלל הנערים המועסקים אצל מעסיקים, זכאים כי פרטיהם יירשמו בפנקס.

יחד עם זאת, החובה לא חלה במקרים אלו:

 • מעסיק שחייב לנהל פנקס והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח עבודה ובו פרטים המצויינים לעיל.

מימוש הזכאות

הזכאות לעובד היא אוטומטית והיא חלה כחובה על המעסיק.

מידע נוסף

 • הפנקס, הכרטיסייה או רישום סדיר אחר, חייבים להיות מוחזקים במקום בו עובדים נערים.
 • אי ניהול פנקס היא עבירה על החוק ודינה קנס של 5,130 ₪ על המעסיק, ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית קנס של 2,560 ₪.

חקיקה ופסיקה

 • חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
 • תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil