חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב – חובת התקנה, ספקים מורשים ומידע נוסף

על מנת למנוע מקרי מוות של שכחת ילדים בכלי רכב, בישראל חלה חובת התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב. רכישת המערכת והתקנתה נעשית לפי הוראות וקיימים ספקים מורשים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב?

מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב היא מערכת אשר מאפשרת לנהג הרכב, שהינו הורה של ילד או ילדים, לקבל התרעה אם ובמקרה של שכחת ילדים ברכב.

יש מגוון רחב של מערכות וטכנולוגיות, הן מחולקות ל-2 סוגים עיקריים:

 • מערכת לניטור חלל הרכב – מערכת אשר מנטרת את חלל הרכב עם חיישן אופטי או לדלת הרכב. הן לא תלויות במספר מושבי הבטיחות או מספר הילדים ברכב. לרוב המערכות דורשות התקנה אצל מתקין מורשה.
 • מערכת לניטור מושב הבטיחות – מערכת אשר מזהה הימצאות של ילד במושב בטיחות עם חיישנים (משקל, תזוזה, או אחר). הן כן תלויות במספר מושבי בטיחות או מספר הילדים ברכב. לרוב המערכות דורשות התקנה אצל מתקין מורשה ולא ניתנות להעברה מרכב אחד לרכב אחר, אלא אם היא מערכת ניידת הניתנת להעברה.

לפי נתוני משרד התחבורה, קיימים מאות מקרים של שכחת ילדים ברכב, בעיקר פעוטות, במהלך שנה, ומתוכם יש עשרות מקרים של מוות. ניסיונות רבים למנוע את התופעה לא צלחו, שכן הן התבססו, בעיקר על הסברה. לפיכך, המשרד קידם חקיקה משנית המחייבת התקנת מערכת כאמור.

בהתאם להוראות, אדם לא רשאי להסיע ילד עד גיל 4 ברכב (לא הכרח הורה של הילד, אלא כל אדם, גם סבא וסבתא, דוד וכד'), אם אין ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים. החובה חלה על רכב פרטי, רכב נוסעים עד 5 טון וכן רכב מסחרי עד 3.5 טון – זאת למעט רכב להסעת נוסעים, מונית, רכב אספנות, או רכב שהוא אמבולנס או כיבוי אש.

מערכת למניעת שכחת ילדים ברכב יכולה להיות אחת מאלה:

 1. מערכת התרעה מקורית שהתקין יצרן הרכב בפס היצור של הרכב אשר היבואן רשם אותה במרשם הרישוי כחלק מהמערכות המותקנות ברכב.
 2. מערכת התרעה שמיועדת להתקנה שלא בפס היצור של הרכב, שהיא אחת מאלה:
  • מערכת התרעה אשר יצרן הרכב או יבואן מסחרי של המערכת, סימנו על גבי אריזתה, סימון בנוסח שהיא מקיימת את הדרישות של תקנות התעבורה לעניין.
  • מערכת התרעה אשר מיובאת במסגרת יבוא אישי או יבוא משפחתי לפי הוראות חוק רישוי שירותי רכב.

דרישות המערכת וחובת הסימון מפורטים בחלק "הרחבות נוספות" בכתבה זו.

חובת ההתקנה ועמידה בהוראות החוק היא במסגרת הוראת שעה (לתקופה מסויימת), אשר מתחילה בתאריך 01.03.2022 ומסתיימת בתאריך 29.02.2024. עד לתום התקופה, תיקבע הוראה האם לבטל אותה, האם להאריך אותה לתקופה נוספת או האם לחייב בדרך קבע (שלא דרך הוראת שעה).

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

חובת התקנה מוטלת על כל אדם (ולא רק הורה), אשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

 1. הוא מסיע ילד (או פעוט) עד גיל 4 שנים.
 2. סוג כלי רכב שבו הילד מוסע הוא אחד מאלה (למעט רכבים פטורים כאמור בהמשך):
  • רכב מסוג M1 – רכב להסעת נוסעים עד 8 נוסעים בנוסף לנהג ומשקלו עד 3.5 טון.
  • רכב מסוג M2 – רכב להסעת נוסעים מעל 8 נוסעים בנוסף לנהג ומשקלו עד 5 טון.
  • רכב מסוג N1 – רכב מסחרי ומסע, ורכב עבודה שמשקלו עד 3.5 טון.

מי לא חייב?

 • אם סוג כלי הרכב הוא רכב להסעת תלמידים, מונית, רכב אספנות שמועד ייצורו עד שנת 1983, רכב בעל סיווג אמבולנס או כיבוי אש.

מימוש החובה

ניתן לרכוש את המערכת ולבצע את ההתקנה באחת הדרכים הבאות:

1. יבוא או רכישה של רכב חדש

 • ניתן לבקש לרכוש רכב המגיע עם מערכת מקורית של יצרן הרכב (במקרה של רכישה דרך יבואן, גם בתנאי שהוא רשם אותה במרשם הרישוי כחלק ממערכות הרכב).

2. יבוא מסחרי

 • ניתן לפנות אל היבואנים או המשווקים של המערכת שאושרו על ידי משרד התחבורה לצורך רכישה והתקנה. רשימת מערכות מאושרות בחלק "הרחבות נוספות" בהמשך.

3. יבוא אישי או משפחתי

 • ככל שמעוניינים לייבא מחו"ל את המערכת לארץ, יש להגיש בקשה מקוונת לייבוא אישי של המערכת (כאן) ואליה יש לצרף את אחד המסמכים הבאים:
  • טופס הצהרה בדבר יבוא מוצר תעבורה ממדינה זרה (נספח י"ב) (בקישור זה, מסמך PDF) חתום של מסמך מדיניות יבוא ויצור מוצרי תעבורה.
  • הצגת תעודת מעבדה אירופאית מוכרת על עמידה בחוק האיטלקי הרלוונטי.
  • קיום הצהרה של יצרן המערכת, על גבי אריזת המוצר או בחוברת לצרכן, על כך שהיא עומדת בדרישות כחוק האיטלקי.
  • צילום מסך של עמוד באתר אינטרנט כהוכחה לכך שהמערכת עומדת בדרישות החוק ומשווקת באיטליה.
  • אישור בכתב המעיד כי מערכת ההתרעה משווקת לפי דין באותה מדינה – עבור מערכת שמשווקת כדין בארצות הברית, קנדה או במדינה אחרת באיחוד האירופי שאיננה איטליה.
 • לאחר מכן יש לבצע את ההתקנה באופן עצמאי או על ידי מתקין מורשה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

מערכת מאושרת לשימוש

רשימה של מערכות אשר מאושרות לשימוש או בתהלך בדיקה מטעם משרד התחבורה, נמצאית בקובץ זה (גיליון נתונים).

יבואנים או יצרנים של מערכות כאמור המקיימים את דרישות התקנות, רשאים לפנות אל אחת ממעבדות הרכב המוסמכות בקישור זה (מסמך PDF) כדי לקבל אישור בהתאם לנוהל "תנאים ודרישות לאישור מערכות התרעה על השארת ילדים ברכב" בקישור זה (מסמך PDF).

תנאים ודרישות של מערכת התרעה

לגבי מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב –

ניתן להתקין מערכת התרעה על שכת ילדים ברכב אשר מיועדת להתקנה שלא בפס היצור של הרכב באחד מהמקרים הבאים:

1. היא מיועדת משווקת כדין במדינה ממדינות האיחוד האירופי, בארצות הברית או בקנדה.

2. היא מקיימת את כל הדרישות הבאות:

 • המערכת פועלת באופן אוטומטי ללא צורך בהפעלתה על ידי הנהג.
 • המערכת מזהה הימצאות ילד עד גיל 4 אשר הושאר ברכב.
 • במקרה שהמערכת מזהה צורך ביצירת התרעה, ההתרעה חייבת לתפוס את תשומת ליבו של הנהג באמצעות התרעה קולית וחזותית או באמצעות התרעה חזותית ורטט, הניתנת לזיהוי בתוך הרכב או מחוצה לו.
 • המערכת מספקת חיווי לנהג לעניין הפעלתה.
 • אם המערכת מופעלת עם סוללה, קיימת התראה לנהג במקרה של רמת טעינה נמוכה של הסוללה.
 • התקנת המערכת לא משפיעה ולא פוגעת בשום דרך במערכות הרכב האחרות או בבטיחות של הרכב.
 • המערכת ממלאת אחר דרישות התקנים, תקנות או הנחיות כפי שמפורטות כאן:
  • ת"י 961 חלק 10 – "תאימות אלקטרומגנטית: הנחיות אחידות הנוגעות לאישור כלי רכב מהיבטים של תאימות אלקטרומגנטית", מפברואר 2018, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן לצפייה בלא תשלום באתר האינטרנט של מכון התקנים או תקנת E.C.E 10 כתוקפה מזמן לזמן או הנחיית EU E.E.C 2014/30 כתוקפה מזמן לזמן.
  • ת"י 1107 – "התקני ריסון לילדים ברכב מנועי", מפברואר 2006, כתוקפו מזמן לזמן, אשר ניתן לצפייה בלא תשלום באתר האינטרנט של מכון התקנים או תקנת E.C.E 44 כתוקפה מזמן לזמן או תקנת E.C.E 129 כתוקפה מזמן לזמן.
  • הנחיית E.E.C 2007/45/EC בנוגע לאישור ופיקוח השוק על כלי רכב ונגררים, ועל מערכות, רכיבים ויחידות טכניות נפרדות המיועדות לרכבים אלה, כתוקפה מזמן לזמן.
  • הנחיית E.E.C 2001/95/EC בדבר בטיחות כללית למוצרים, כתוקפה מזמן לזמן.

נוסח סימון על האריזה

לגבי מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב שמיועדת להתקנה שלא בפס הייצור של הרכב –

אריזת מערכת ההתרעה חייבת לשאת סימון בנוסח המפורט:

"מערכת התרעה זו מקיימת את הדרישות המפורטות בתקנה 83ד לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
_____________ (שם מלא של יצרן המערכת או יבואן המערכת, לפי העניין) ת"ז/ח"פ _____________ (לפי העניין)."

חיוב בנקודות על עבירת התנועה וקנס

הסעת ילד עד גיל 4 לפי הסוגים כאמור לעיל, מבלי שהותקנה ברכב מערכת התרעה על השארת ילדים היא עבירה שבשלה מחוייבים ב-4 נקודות לפי שיטת הנקודות של משרד התחבורה.

בנוסף חל קנס של 250 ₪ בכל פעם שכזו.

מידע נוסף

 • לגבי מערכת התרעה שחל לגביה חובת סימון על האריזה, מותר לבצע התקנה רק אם האריזה שלה נושאת את הסימון האמור. חל איסור על התקנת מערכת התרעה ללא סימון זה.
 • אדם אשר רכב מערכת להתרעה אשר מיועדת להתקנה שלא בפס היצור של הרכב וחל לגביה חובת סימון על האריזה, ייחשב כאילו קיים את חובת ההוראות, אם ההתקנה בוצעה על מתקין מורשה מטעם יצרן המערכת או יבואן מסחרי שלה (מי שמיבא מערכת התרעה שלא לשימוש אישי או משפחתי).

חקיקה ופסיקה

 • פקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961
 • תקנות התעבורה, תשכ"א-1961
 • נוהל תנאים ודרישות לאישור מערכות התרעה על השארת ילדים ברכב, מיום 25.03.2021

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil