חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת) – בדיקת זכאות והגשת בקשה

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי / אזרחי, זכאים לקבל הטבות מסויימות ואחת הוא מענק עבודה נדרשת (מענק עבודה מועדפת). מענק זה ניתן באופן חד פעמי לאחר השלמת תנאים מסויימים בעת סיום השירות.

כחלק מהכתבות שלנו בענייני בדיקת זכאות, הכתבה הזו תסביר מהו המענק, מי זכאי, איך להגיש בקשה ולקבל את הכסף.

מה זה מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת)?

חיילים משוחררים משירות סדיר ומסיימי שירות לאומי / אזרחי, זכאים לקבל מענק חד פעמי מהביטוח הלאומי עבור השתתפותם בעבודה נדרשת (מועדפת). על מנת לקבל את המענק, עליהם לעבוד בעבודה שהוכרה עבודה מועדפת במשרה מלאה של 8 שעות ביום לפחות, תקופה של 6 חודשים במהלך השנתיים שלאחר סיום השירות. מי שסיים פחות מ-6 חודשים עשוי להיות זכאי לקבל מענק חלקי.

מענק זה אינו מענק שחרור או סכומי כסף אחרים שחיילים משוחררים זכאים לקבל, אלא מענק נוסף על כך ואין קשר בינו לבין מענקים אחרים שמסיימי שירות זכאים לקבל. אולם, מי שלא שירת או סיים שירות חלקי, אינו זכאי לקבל את המענק ופרטים מורחבים על כך בחלק הזכאות.

סכום המענק משתנה לפי משנה לשנה, אך הוא עומד על כמה אלפי שקלים שעשויים להוות תמריץ מעולה לעבודה באחת העבודות הדרשות בארץ.

מי זכאי לקבל מענק עבודה נדרשת (מועדפת)?

מי שנמנה עם האוכלוסיה הבאה, זכאי לקבל מענק עבודה מועדפת:

 • חיילים משוחררים משירות סדיר – מי שהשלים לפחות 12 חודשי שירות סדיר לפחות ב- צבא הגנה לישראל, משמר הגבול, יחידות משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או שירות אחר המוכר עפ"י חוק שירות הביטחון.
 • מסיימי שירות לאומי / אזרחי – מי שהשלים 24 חודשי שירות לאומי או אזרחי עפ"י חוק.
 • מפסיקה שירות לרגל נישואין – מי שהפסיקה שירות לאומי / אזרחי עקב נישואין, תיהיה זכאית אם השלימה 6 חודשי שירות ובלבד שהיא נישאה תוך 30 יום מיום הפסקת השירות.

הנ"ל זכאים, אם עבדו בעבודה מועדפת לפחות תקופה מינימלית וזכאי דמי אבטלה.

מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת) – תנאי זכאות

על מנת להיות זכאים לקבל מענק עבודה מועדפת, חיילים משוחררים או זכאי שירות לאומי אזרחי, צריכים לעמוד ב-3 תנאי זכאות והם:

תנאי 1 – סוג העבודה

רק עבודה שהוכרה עבודה מועדפת, מזכה בתשלום מענק עבודה נדרשת (מועדפת). אם סוג העבודה לא נכלל ברשימת עבודות מוכרות, ניתן לגשת אל סניף הביטוח הלאומי הקרוב לקבלת סיוע.

רשימות עבודה מזכות במענק:

 • מפעלי תעשייה ובתי מלאכה – כל עבודה מקצועית במתכת ובהלבשה מזכה במענק, כל עבודה בלתי מקצועית במפעלי תעשייה מזכה במענק ולמעט עבודת פקידות (שאינה מזכה).
 • תחנות דלק – כל עבודה בלתי מקצועית מזכה במענק.
 • אתרי בנייה – כל עבודה מזכה במענק ולמעט עבודת פקידותית.
 • בתי מלון – עבודה במלצרות, טבחות, חדרנות, שטיפת כלים, ניקיון וכל עבודה בלתי מקצועית מזכה במענק, ולמעט עבודת פקידות.
 • חקלאות ובתי אריזה – כל עבודה בלתי מקצועית ולרבות ניקיון מזכה במענק, למעט עבודת פקידות.
 • טיפול באנשים עם מוגבלות – עבודה במתן טיפול או סיוע לאנשים אלו, לרבות סיוע בפעולות יום-יומיות, בבית או במוסד שנקבע בחוק, מזכה במענק. בעבודה במשק בית אצל אנשים אלו אינה מזכה במענק.

לרשימה מלאה של עבודות מזכות ועבודות שאינן מזכות – באתר הביטוח הלאומי.

תנאי 2 – תנאי עבודה (תקופה ואופן)

רק מי שעבד תקופת מינימום, זכאי לקבל מענק עבודה מועדפת (נדרשת). על מנת להיות זכאי, יש לעמוד בתנאים אלו:

 • תקופת מינימום – יש לעבוד לפחות 6 חודשים מלאים (150 ימי עבודה לפחות), רצופים או לא רצופים, בעבודה שהוכרה עבודה נדרשת, וזאת במהלך השנתיים (24 חודשים) מיום השחרור משירות סדיר.
 • היקף משרה – העבודה חייבת להיות במשרה מלאה על פי הנהוג במקום העבודה בענף, ולפחות 8 שעות ביום. (במקרה של עבודה בהיקף משרה נמוך יותר, יש לפנות אל הביטוח הלאומי).
 • שבוע עבודה – במקום עבודה בו נהוג לעבוד 5 ימים בשבוע, מי שעבד 5 ימים, ייראה כמי שעבד 6 לעניין צבירת ימי עבודה.
 • ימי היעדרות – ימי מחלה, ימי חופשה וכן ימי מילואים, לא יימנו כימי עבודה לעניין צבירת ימי עבודה, גם אם המעסיק או המוסד לביטוח לאומי שילם עבורם תשלום.
 • מילואים – מי ששירת במילואים במהלך 24 החודשים הללו, התקופה בה אפשר לעבוד בעבודה מועדפת תוארך כאורך תקופת המילואים.

חשוב לציין כי מי שעובד במקום עבודה בתחום החלקאות, זכאי לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל תמורת התקופה הזו מענק עבודה נדרשת חלקי.

תנאי 3 – זכאות לדמי אבטלה

רק מי שזכאי לקבל דמי אבטלה, זכאי לקבל מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת).

מי שהתחיל לעבוד בשנה הראשונה (12 חודשים) שלאחר שחרורו – לא חייב לעמוד בתנאי הזכאות הזה. מי שהחל לעבוד לאחר השנה הראשונה שלאחר שחרורו – כן חייב להיות זכאי לדמי אבטלה.

על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה (מי שהחל לעבוד לאחר שחלפה שנה מיום השחרור), יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • כל עבודה שהיא – יש לעבוד תקופת עבודה מזכה בכל עבודה (לא רק מועדפת).
 • תקופת העבודה המזכה – יש לעבוד לפחות 12 חודשים מתוך 18 החודשים לתחילת העבודה הנדרשת.
 • צבירת זכאות – 6 חודשים מהשירות הסדיר וכל תקופת המילואים ב-18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת ייחשבו כתקופת עבודה לעניין הזכאות לדמי אבטלה.
 • אופן העבודה – תקופת העבודה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, וכן אצל מספר מעסיקים. אולם החובה היא שמספר חודשים הדרוש (בתקופה המזכה) נצבר.
 • משוחררי שירות קבע – תקופת השירות בקבע נחשבת תקופת עבודה לעניין צבירת חודשי עבודה נדרשים.

גובה מענק עבודה מועדפת (נדרשת)

שיעור המענק המלא, למי שהשלים תקופת עבודה מזכה במענק, עומד על 9,577 ₪ (עבור שנת 2018).

שיעור המענק החלקי, עבור מי שעבד בחקלאות 4 חודשים בלבד, עומד על 6,385 ₪.

מענק חלקי למי שעבד פחות מ-6 חודשים

מי שעבד פחות מ-6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת, אינו זכאי לקבל מענק עבודה נדרשת, אולם הוא יכול להיות זכאי לקבל מענק חלקי, אל עבד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת.

על מנת לקבל מענק חלקי, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • מי שעבד בעבודה נדרשת ונקבעה לו כלא מתאימה מבחינת המקצוע (לדוגמה: טבח שעבד מתדלק) או מבחינת המרחק (לפחות 60 ק"מ ממקום המגורים עפ"י תעודת זהות, ואין לינה או הסעה, ללא תשלום), ובאחד התנאים הבאים:
  • עבד לפחות 25 ימי עבודה רצופים במהלך 21 החודשים הראשונים מיום השחרור.
  • עבד 3 חודשים רצופים בין החודש ה-22 לבין החודש ה-24 מיום השחרור.
 • מי שהחל לעבוד לאחר שחלפה שנה ממועד השחרור, חייב להיות זכאי לקבל דמי אבטלה (כאמור לעיל).

המענק החלקי יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי עבודה בעבודה מועדפת.

מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה

מי שקיבל דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת הראשונה, יהיה זכאי לתשלום של מענק מופחת בלבד.

כלומר, עבור מי שזכאי לקבל מענק, יופחת הסכום שהוא קיבל עבור ימי האבטלה.

איך להגיש בקשה לקבלת מענק עבודה נדרשת (עבודה מועדפת), ומתי?

הגשת תביעה לקבלת המענק יש להגיש לאחר השלמת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות כאמור לעיל ולא יאוחר מ-42 חודשים מתאריך השחרור מהשירות הסדיר. הגשה לאחר מועד זה, לא תזכה במענק.

תביעה לקבלת מענק יש להגיש באופן הבא:

 • סניפי הביטוח הלאומי – יש לגשת לאחר הסניפים של הביטוח הלאומי ולמלא טופס 1521 (תביעה לקבלת מענק).
 • פקס / תיבת שירות – ניתן להגיש תביעה גם באמצעות שליחת פקס או הגשה בתיבת השירות באמצעות טופס 1521.
 • טופס מקוון – ניתן להגיש תביעה און ליין וללא צורך בהגעה לסניף באמצעות מילוי טופס זה.

יש להגיש את התביעה יחד עם המסמכים הנדרשים מטה, והם אינם חייבים להיות מקוריים. אולם, הביטוח הלאומי רשאי לדרוש מכם מסמכים מקוריים.

מסמכים נדרשים

יחד עם הגשת התביעה, יש לצרף גם את המסמכים הבאים:

 • תעודת שחרור – יש להציג צילום של תעודת שחרור או מסמך אחר מהגוף שבו בוצע השירות, המעיד על מועד סיום השחרור / סיום השירות.
 • אישור המעסיק – על סוג העבודה שבוצעה, מקום העבודה ותקופת העבודה, וזאת תוך כדי ציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
 • זכאות לדמי אבטלה – מי שהחל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר 12 חודשים ממועד סיום השירות הסדיר, צריך להגיש גם את תלושי השכר בכל העבודה שהוא עבד ב-18 החודשים שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת / המועדפת.

מקרים בהם אין זכאות לקבלת מענק

במקרים הבאים, לא ניתן לקבל מענק עבודה נדרשת (מועדפת):

 • מי שהתחיל לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות.
 • מי שעבד במקום עבודה שאינו נכלל ברשימת העבודות המוכרות כעבודה נדרשת.
 • מי שהחל לעבוד לאחר 12 חודשים ממועד סיום השירות, ולא צבר את מספר החודשים הנדרשים לזכאות לדמי אבטלה.
 • מי שהגיש את התביעה באיחור (לאחר 42 חודשים מסיום השירות).

מה עוד חשוב לדעת?

 • אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה, ניתן לערער לועדת תביעות לבחינה מחודשת או לערער לבית הדין לעבודה. ניתן אף לקבל סיוע משפטי בחינם מהמדינה.
 • אין ניכויים של דמי ביטוח לאומי או דמי ביטוח בריאות מתוך המענק הניתן לזכאי. אולם מבחינת רשות המסים, מדובר על הכנסה לכל דבר ולכן יש חיוב של מס.
 • מי שסיים שירות סדיר, זכאי לקבל נקודות זיכוי מס הכנסה שמקטינים את גובה המס הסופי לתשלום.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil