חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק השלמה למובטל העובד בשכר נמוך – מה זה ואיך לקבל?

מובטל שהחל לעבוד בעבודה שהשכר היומי בה נמוך מדמי האבטלה ליום המגיעים לעובד, זכאי לקבל מענק השלמה מיוחד. יש מספר תנאים שעליהם אדם צריך לעמוד על מנת להיות זכאי לכך.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו מענק למובטל עובד בשכר נמוך

מובטל שהחל לעבוד בעבודה שבה השכר העבודה היומי בה הוא נמוך מגובה דמי אבטלה המגיעים לו ליום, יהיה זכאי לתשלום מענק השלמה בהתאם לתנאים מסויימים. ימי האבטלה מוקפאים ונשמרים לעובד.

מדובר על מענק יומי המשולם עבור כל ימי העבודה שהעובד עבד בעבודה שבשכר נמוך ועד לתקופת הזכאות המירבית בתשלום. הסכום נקבע לפי גובה דמי אבטלה שהוא זכאי ולפי גובה השכר שהעובד עובד בשכר נמוך.

אחד היתרונות של מענק זה הוא שהוא מגדיל את ההכנסה החודשית לאותו חודש לגבי המובטל שעובד בשכר הנמוך. יתרון נוסף הוא שהימים בהם שולם המענק לא נספרים בתור ימי אבטלה ואינם מופחתים מיתרת התקופה המירבית לדמי אבטלה המגיעה למובטל. כך שניתן לחזור להיות מובטל ולקבל תשלום על ימי האבטלה שנותרו.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם שעונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי למענק:

 • מובטל שרשום בלשכת התעסוקה כדורש עבודה.
 • הוא התייצב בשירות התעסוקה לפחות 30 ימים.
 • הוא החל לעבוד בעבודה בשכר יומי נמוך מדמי אבטלה.
 • העובד עובד לפחות 50% משרה.
 • העובד עבד לפחות 25 ימים לפחות (ימי העבודה לא חייבים להיות רצופים בחודש אחד, ולא חייבים להיות ממעסיק אחד).

גובה המענק

סכום המענק הוא ההפרש בין דמי האבטלה ליום שהיו מגיעים למובטל, אם לא היה עובד בשכר נמוך, לבין 50% השכר היומי הממוצע מהעבודה שבשכר הנמוך.

לדוגמה:

מובטל זכאי לדמי אבטלה בגובה 5,000 ₪ לחודש (200 ₪ ליום כפול 25 ימים), מהו המענק שיקבל אם החל לעבוד בשכר של 4,000 ₪ לחודש (160 ₪ ליום כפול 25 ימים)?

 • דמי אבטלה ליום – 200 ש"ח.
 • 50% השכר היומי הממוצע – 80 ש"ח (לפי חישוב של 160 חלקי 2).
 • ההפרש – 120 ש"ח.

גובה המענק לאותו חודש הוא – 3,000 ₪ (120 * 25).

באותו חודש, סך ההכנסות שלו הוא: 7,000 ₪ המורכב מהשכר הרגיל והמענק.

גובה מענק מירבי

גובה המענק המירבי שאדם זכאי לקבל לפי זכות זו הוא לפי ההפרש שבין השכר היומי הממוצע לפיו חושבו דמי אבטלה, לבין השכר היומי הממוצע מהעבודה שבשכר הנמוך.

תקופת הזכאות למענק השלמה

תקופת הזכאות למענק השלמה מחושבת לפי יתרת ימי האבטלה המירביים של המובטל בשנת אבטלה בתוקף (שנותרו). בכל מקרה תקופת הזכאות המירבית היא 100 ימים.

בחישוב ימי הזכאות ככתוב מקודם, לא יובאו בחשבון ימי אבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים להתייצבות הראשונה בלשכת שירות התעסוקה, לפני תחילת עבודה בשכר נמוך.

לדוגמה:

לעובד ימי אבטלה מירביים 175. ב-11 החודשים לפני תחילת עבודתו בשכר נמוך הוא קיבל תשלום על 85 ימים. וב-30 הימים הראשונים של שנת האבטלה הוא קיבל תשלום על 22 ימים. לכמה ימים הוא זכאי?

העובד זכאי ל-175 ימים בניכוי 85 ימים ובתוספת 22 ימים. כלומר 112 יום. אולם התקופה המירבית היא 100 ולכן סך הימים שהוא זכאי לו הוא 100.

מימוש הזכאות – איך להגיש תביעה לקבלת המענק?

לאחר העובד המובטל עונה על תנאי הזכאות לעיל, הוא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה כמו מובטל רגיל.

עם מציאת עבודה בשכר נמוך, עליו להגיש תביעה על גבי טופס בל/1517 (כאן). אפשר גם להגיש את התביעה באמצעות האזור האישי באתר הביטוח הלאומי או דרך הפקס.

לטופס זה יש לצרף את אישור המעסיק על היקף המשרה או תקופת העסקה והשכר.

מידע נוסף

 • עובד שעובד חלק מהחודש, לא יהיה זכאי למענק השלמה לגבי הימים שבהם לא עבד.
 • עובד יכול לקבל דמי אבטלה לגבי הימים הנותרים שבהם לא עבד והתייצב בלשכת שירות התעסוקה של חודש העבודה הראשון והאחרון לגבי העבודה בשכר נמוך.
 • עובד שהשכר שלו ב-25 הימים הראשונים היה גבוה מסכום דמי אבטלה ליום עשוי לקבל את המענק אם בחודשים הבאים השכר היה נמוך.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil