חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

ביטוח נסיעות לחו"ל (חוץ לארץ) – מהו מעניק, למי מתאים והאם כדאי?

ביטוח נסיעות לחו"ל עוזר לכל מי ששוהה בחוץ לארץ לקבל בחזרה הוצאות על הוצאות רפואיות ובכלל טיפולים במקרי חירום. הביטוח ניתן על ידי רכישת פוליסה ייעודית אצל חברות הביטוח בישראל.

מטרת הכתבה לספק הסבר על הביטוח, כיסויים, פרמיות, הרחבות ועוד.

מה זה ביטוח נסיעות לחו"ל?

ביטוח נסיעות לחו"ל (חוץ לארץ) הוא ביטוח המקנה כיסוי על הוצאות רפואיות בעת שהמבוטח שהה בחו"ל ונזקק לטיפול רפואי במצבי חירום. יש מגוון של כיסויים ומבוטחים שונים שעשויים להיות מעוניינים בביטוח כזה.

תושבי ישראל שנוסעים / טסים לחו"ל, ונזקקים בדחיפות ובמצב חירום לקבל טיפול רפואי מרופא או מבית חולים מקומי, אינם זכאים לכך במסגרת הבריאות (ביטוח בריאות ממלכתי) או שירותי בריאות נוספים (שב"ן) של קופות החולים.

יתרה מכך, גם אם המבוטח יוצא לחו"ל לטיפול רפואי תחת אישור קופת החולים, כמו להשתלה או טיפול רפואי אחר – זכאים רק לאותו טיפול ולא לכל ההוצאות הנלוות כמו הוצאות של מלווים וכיוצא בזה.

ביטוח נסיעות לחו"ל נרכש על ידי חברות הביטוח וזו המטרה שלו – להעניק החזר על הוצאות רפואיות בעת שהייה בחו"ל בתקופה מוגבלת ומוגדרת מראש. דבר זה מתאים למי למטרות רבות כמו נופש עם המשפחה, ירח דבש, נסיעה עם חברים או עבודה, נסיעה עסקית במסגרת העסק ועוד.

אוכלוסיית יעד – למי זה מתאים?

ביטוח נסיעות לחו"ל מתאים לכל אדם השוהה בחו"ל בתקופה מוגבלת ומוגדרת מראש. כמו שכתוב מקודם – בעיקר לצרכי טיולים ונופש, פגישות עסקיות, טיולי ספורט אתגרי ועוד.

עם זאת, הביטוח אינו מתאים למי שמתכנן לנסוע לתקופה ארוכה או למטרת מגורים, כמו למשל לצרכי עבודה או לימודים. הסיבה לכך היא שהביטוח נועד לטיפול רפואי דחוף בחירום ובלתי צפויים, ולא טיפולים רפואיים שאינם נחשבים כך.

יש לציין כי מי שהוא עמיד פיננסית ויכול לכסות את כל הוצאות הבריאות והטיפולים הרפואיים בעצמו – ככל הנראה ישקול אם לרכוש ביטוח כזה. אך גם במקרה כזה, לעיתים תשלום הפרמיה כדאי לעומת לקיחת הסיכון.

ביטוח נסיעות לחו"ל – שיפוי או פיצוי?

שיפוי הוא מצב בו חברת הביטוח מכסה את ההוצאות ומנסה להחזיר את המצב לקדמותו על ידי מתן טיפולים או החזרים כספיים. פיצוי הוא מצב בו חברת הביטוח מפצה בסכום כללי ידוע מראש מבלי קשר לעלויות.

כתוצאה מכך, ביטוח נסיעות לחו"ל הוא ביטוח מסוג שיפוי.

כיסוי ביטוחי במסגרת הפוליסה

ביטוח נסיעוץ לחו"ל נועד כדי לשפות מבוטחים בהוצאות הרפואיות במקרה שהם שוהים בחו"ל. כיסוי ההוצאות רפואיות כולל גם טיפול חירום רפואי שהמבוטח נזקק ושלא ניתן לדחות עד למועד החזרה לארץ. הוצאות אלו כוללות בין היתר:

 1. הוצאות אשפוז בבית חולים, לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וצילומי רנטגן בעת האשפוז.
 2. הוצאות אמבולטוריות בבית החולים.
 3. הוצאות בעד ניתוחים וטיפול נמרץ.
 4. הוצאות טיפול רפואי, לרבות תשלום לרופאים, בדיקות וגם צילומי רנטגן שלא בעת האשפוז.
 5. הוצאות עבור תרופות לטיפול באירוע.
 6. הוצאות סבירות עבור שהייה נוספת של המבוטח בבית המלון בחוץ לארץ, מעבר לתקופת הביטוח. זאת בתנאי שנמסרה חוות דעת מרופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר, כי אם לא השהייה הנוספת, חיי המבוטח עלולים להיות בסכמה.
 7. הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא עקב חזרה לארץ לפני המועד המתוכנן ועד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה. זאת בתנאי שנמסרה חוות דעת מרופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר כי החזרת המבוטח למקום המגורים הקבוע שלו היא חיונית.
 8. הוצאות נסיעה נוספות שנגרמו למבוטח, לעומת הוצאות הנסיעה שהיה חייב בהן ממילא עקב חזרה לארץ אחרי המועד המתוכנן ואפילו אם המועד הוא לאחר תום תקופת הביטוח ועד לסכום הביטוח המפורש בפוליסה. זאת, בתנאי שנמסרה חוות דעת מרופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר כי הישארות המבוטח בחוץ לארץ היא חיונית.

חשוב לציין כי חברת הביטוח חייבת להציע 2 סוגי ביטוחים לפי הסעיפים לעיל. כאשר הביטוח המצומצם הוא כיסוי לסעיפים 1 עד 3 כולל, והביטוח המורחב הוא כל הסעיפים 1 עד 8 כולל.

מקרה הביטוח – מתי הביטוח מופעל?

מקרה הביטוח או אירוע ביטוחי – הוא מקרה או אירוע שמפעיל את פוליסת הביטוח ומזכה את המבוטח בסוג הפיצוי או השיפוי שהמבוטח רכש.

המבוטח זכאי לשיפוי מסוג החזר כספי או טיפול רפואי, במקרה של מחלה שחלה המבוטח או תאונה שאירעה לו במשך תקופת הביטוח. אך למעט המקרים הבאים:

 • מחלה שהוא היה בטיפול או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים לפני צאתו לחו"ל.
 • קבלת הטיפול היא אחת המטרות של הנסיעה לחו"ל.

זאת ועוד, קיימות פוליסות שמגבילות באופן כזה או אחר את הביטוח כמו תקרת סכום נמוך למי שעד גיל 18, פוליסות שאינן נותנות כיסוי ביטוחי לנשים בהריון בשבוע 32 ומעלה וזאת אפילו שלא דרך הרחבות וכיסויים נוספים. עוד יש להוסיף כי יש מדינות מוחרגות, כך שהכיסוי הביטוחי אינו תקף בהם.

תקופת הביטוח – לאיזה זמן הביטוח נרכש?

תקופת הביטוח בהתאם למספר ימי הנסיעה לחו"ל, כאשר התקופה נקבעת במועד רכישת הביטוח שהינו לפני הנסיעה בפועל.

הביטוח נכנס לתוקף מהרגע שהמבוטח עוזב את הבית שלו בדרכו לחוץ לארץ, או מרגע מסירת המטען שלו למוביל, ומסתיים עם הגעתו לבית לאחר החזרה מחו"ל.

ניתן להאריך את תקופת הביטוח לזמן נוסף, לפני שהתקופה נגמרה וזאת אם לא חל שינוי במצב הבריאות של המבוטח ובכפוף להסכמת חברת הביטוח.

סכום הביטוח במקרה – עד כמה אפשר לקבל?

תקרת הכיסוי הניתנת על ידי חברות הביטוח משתנה בהתאם לסוג הכיסויים והרחבות ולפי דמי השתתפות עצמית. התקרה נעה לרוב בין סכום של כ-200,000 דולר לבין 1,250,000 דולר.

כלומר, תקרת הכיסוי הוא הסכום המירבי שחברת הביטוח יכולה לכסות באותה פוליסה.

דמי ביטוח (פרמיה) – כמה עולה ביטוח נסיעות לחו"ל?

פרמיה או דמי ביטוח, הוא המחיר אותו נדרש המבוטח לשלם כדי לרכוש את הכיסוי הביטוחי הזה. הפרמיה מושפעת מהגורמים הללו:

 • גיל המבוטח – ככל שהגיל מבוגר יותר יש יותר סיכון לחברת הביטוח ולכן הסכום גדל.
 • מספר ימי נסיעה – ככל שיש יותר ימים, הסיכון גדל לחברת הביטוח ולכן הסכום גדל.
 • יעד הנסיעה – ישנם יעדים שיש בהם יותר סיכוי לחלות במחלה או להיות מעורב בתאונה. ככל שהיעד מסוכן יותר, כך הפרמיה יקרה יותר.
 • תקרת הכיסוי הביטוחי – ככל שהמבוטח מעוניין בתקרה גבוהה יותר, כך הפרמיה מתייקרת.
 • הרחבות נוספות – ישנן הרחבות נוספות (מפורט בהמשך) ככל שיש יותר מהם, הפרמיה גדלה.

כיסויים נוספים והרחבות – מה עוד אפשר להוסיף לביטוח?

ישנן פוליסות המעניקות הרחבות מעבר לביטוח המצומצם או המורחב, לפי הטיפולים הרפואיים הכתובים מקודם. אלו הם:

 • הוצאות בשל ביטול שהייה בחו"ל, קיצור או הארכה עקב מחלה או תאונה.
 • ביטוח אחריות צד ג'.
 • הגנה משפטית.
 • איתור וגילוי המבוטח.
 • הוצאות אשפוז בארץ.
 • הטסת מלווה מישראל.
 • שהייה נוספת בבית מלון עקב המצב הבריאותי.
 • העברה לבית חולים באמבולנס אווירי.
 • הוצאות העברת גופה.
 • פיצוי עבור מחלה או נכות שנגרמו עקב תאונה בחו"ל (דומה לביטוח תאונות אישיות, אך מוגבל לתאונה בחו"ל).
 • טיפולי חירום בשיניים.

עוד הרחבות לפי סוג אוכלוסייה:

 • נשים בהריון.
 • החמרה במצב רפואי קיים.
 • ספורט אתגרי או חורף.

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית הוא סכום כספי שהמבוטח צריך לשלם לחברת הביטוח עבור הפעלת הביטוח. במקרה של ביטוח נסיעות לחו"ל חל השתתפות עצמית לכל כיסויי הביטוח ועבור כל ההוצאות הרפואיות.

אולם חברות הביטוח עשויות לפטור מתשלום כמו למעט בעת אשפוז בבית חולים בחו"ל או טיפול חירום או אשפוז טיפולי שיניים.

גובה ההשתתפות העצמית משתנה מחברה לחברה, מדובר על כמה עשרות דולרים.

ביטוח מטען (כבודה)

המבוטח יכול גם לרכוש ביטוח המכסה הגנה מפני גניבה או אובדן של המטען (כבודה). הכיסוי ניתן עד לתקרת כיסוי של כל פריט וכן כיסוי מקסימלי כולל. הביטוח כולל השתתפות עצמית בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח.

כמו גם, ניתן לכסות פריט שאינו נכלל בתוך המטען כמו מחשב נישא, אופניים וכד'.

ביטוח נסיעות לחו"ל קבוצתי

ישנן ביטוחים שניתן לרכוש אותם במסגרת ביטוח קבוצתי. כלומר, ביטוח כוללנו לקבוצה מסויימת שמאוגדת יחד. כך למשל, מעסיקים או מועדוני לקוחות או צרכנים למינהם.

הביטוח במקרה כזה עשוי להיות זול יותר, כיוון שהפוליסה קבועה וברורה מראש, אך עקב כך הוא גם עשוי להיות מוגבל באופן כזה או אחר בהשוואה לפוליסה שבין המבוטח למבטח (חברת הביטוח).

ביטוח נסיעות לחו"ל במסגרת חברות האשראי

חברת כרטיסי האשראי, ישראכרט, כאל או מקס MAX (לאומי קארד לשעבר), מציעות מעת לעת ביטוח נסיעות לחו"ל בחינם, ללא תשלום פרמיה, עבור מי שמחזיק אצלם כרטיס אשראי לפי סוגים מסויימים ולעתים גם מתוקף מועדון צרכנות או לקוחות.

פוליסה כזו היא קבועה ומגודרת מראש, כלומר התנאים שלה נקבעו מראש, ולעיתים צריך להודיע לחברת הביטוח כמה ימים לפני צאתו והפעלת הביטוח.

כך או כך, כדאי לבדוק את תנאי פוליסת הביטוח ולברר האם צריך לרכוש כיסויים נוספים.

איך לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל?

ניתן לרכוש את הביטוח דרך חברות הביטוח בישראל, שמתמחות בתחום של ביטוח בריאות. כיוון שביטוח זה נכנס לקטגוריה של ביטוח בריאות וככל הנראה החברה תוכל להציע גם את הכיסוי הביטוחי הזה.

בעת רכישת הביטוח, חברת הביטוח עשויה לדרוש חתימה על הצהרת בריאות (חיתום) במסגרתו המבוטח מצהיר לגבי המצב הבריאותי שלו, כולל מחלות או תאונות שנגרמו לו בארץ או שהוא נמצא בטיפול או בהשגחה.

לעיתים החברה עשויה שלא לדרוש הליך חיתום שכזה.

הגשת תביעת ביטוח נסיעות לחו"ל

אם המבוטח נפגע כתוצאה מתאונה או ממחלה בעת שהיה בחו"ל ושאינו מדובר על מצב בריאותי שהיה תחת השגחה בארץ או שהייתה קיימת מבעוד מועד, הוא יכול להגיש תביעה לקבלת השיפוי מחברת הביטוח.

השיפוי ניתן למבוטח עבור הוצאות שהוא הוציא בפועל או שהתחייב עליהם כהוצאה ישירה מתוך המקרה (למשל תשלום צ'קים או אשראי או אמצעי אחר).

יש לשמור את כל האסמכתות והקבלות ולמסור אותם לחברת הביטוח בעת הגשת התביעה. הליך הבקשה משתנה במעט מחברה לחברה, אולם הוא בוודאי כולל חתימה על טופס תביעה ייעודי כולל פירוט של כל מקרה האירוע ולרבות המסמכים והאסמכתות לגבי ההוצאות.

מה עוד חשוב לדעת?

 • חברת הביטוח יכולה לסרב לבטח אדם בביטוח זה בהתאם להליך החיתום שהיא ביצעה.

הוראות חוק

 • חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981
 • תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), תשמ"ב-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil