חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר קורונה (מסלול הלוואה בערבות מדינה)

קרן להלוואות בערבות מדינה השיקה מסלול בו ניתנות הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים וגם לעסקים גדולים שנפגעו ממשבר נגיף קורונה. מדובר על מסלול ייעודי לכל עסק שנפגע מכך.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מסלול הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר קורונה

נגיף קורונה (באנגלית: Novel Coronavirus) הוא נגיף (וירוס) אחד מתוך משפחה שלמה של נגיפים הגורמים למחלות בבעלי חיים ומשפיעים גם על בני אדם. בהתאם להוראות משרד הבריאות, כל אדם שחזר מחו"ל או שהיה במגע עם חולה – נדרש לשהות בבידוד בית.

בנוסף לכך, עסקים כבר נפגעו ממשבר הקורונה, במיוחד עסקים בתחום התיירות, מלונאות, מסחר בינלאומי ועוד. יש ירידה משמעותית בהזמנות ובלקוחות, קושי לרכוש מוצרים ושירותים אצל ספקים ועוד.

מסלול הלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה הוא אחד המסלולים של הקרן להלוואות בערבות מדינה שבסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. מדובר על קרן ייעודית שמטרתה לספק הלוואה לצורך הקמה של עסק או פיתוח של העסק.

מסלול התמודדות עם קורונה הוא מסלול הקיים החל מתאריך 09.03.2020 עקב התפרצות הנגיף והשלכותיו על הכלכלה והמשק. המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיכולים להציג את הקשר בין הקשיים הפיננסיים לבין משבר הקורונה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

על מנת לקבל הלוואה במסלול קורונה, על אותו עסק קטן או בינוני לעמוד בתנאי הזכאות הבאים:

 1. הוכחת קשר – על בעל העסק להוכיח את הקשר בין הפגיעה הפיננסית בעסק לבין משבר הקורונה. כלומר, להוכיח שאכן משבר הקורונה פגע בעסק ובעל העסק נכנס לקשיים תזרימיים.
 2. תנאי סף – על בעל העסק לעמוד בתנאי סף שנקבעו לגבי כלל המסלולים בקרן בערבות מדינה. תנאי הסף הם:
  • העסק רשום בתור עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.
  • מחזור המכירות של העסק בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עולה על 400 מיליון שקל בשנה.
  • חשבון הבנק של העסק או של החשבון האישי או של מי מבעלי המניות, אינו מוגבל או מעוקל.
  • העסק אינו מצוי בהליכי הקפאת הליכים, כינוס נכסים, פירוק או הסדר נושים. כמו כן, לא קיים חוב פגום או פיגור בהוצאה לפועל.

תנאי זכאות לעסקים גדולים:

 1. הוכחת קשר – על בעל העסק להוכיח את הקשר בין הפגיעה הפיננסית בעסק לבין משבר הקורונה. כלומר, להוכיח שאכן משבר הקורונה פגע בעסק ובעל העסק נכנס לקשיים תזרימיים.
 2. תנאי סף – על בעל העסק לעמוד בתנאי סף שנקבעו לגבי כלל המסלולים בקרן בערבות מדינה. תנאי הסף הם:
  • העסק רשום כחברה, אגודה שיתופית, שותפות או עמותה.
  • מחזור המכירות של העסק בשנה שקדמה להגשת הבקשה עולה על 200 מיליון שקל בשנה.
  • העסק מעסיק לפחות 100 עובדים בישראל.
  • לפחות 50% מהנכסים היצרניים או הקניין הרוחני של העסק רשומים בישראל.
  • לא קיבל הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.

תנאי הלוואה במסלול משבר קורונה

תנאי ההלוואה הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים במסגרת המסלול הזה הם:

 • סכום הלוואה מירבי – באופן הבא:
  • עסקים עם מחזור עד 25 מיליון שקל, רשאים לקבל הלוואה של 16% מסך המחזור השנתי.
  • עסקים עם מחזור מעל 25 מיליון שקל, רשאים לקבל הלוואה של 8% מסך המחזור השנתי
  • הסכום המירבי הוא 20 מיליון שקל.
 • תקופת ההלוואה – ניתן לפרוס את התשלומים התקופתיים (החזרים חודשיים) עד 5 שנים (60 חודשים).
 • תקופת גרייס – ניתן לדחות את ההחזרים ב-12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה.
 • שיעור הערבות – המדינה מספקת ערבות מדינה בשיעור של 85% מסך ההלוואה.
 • גובה ביטחונות – בעל העסק צריך להעמיד ביטחונות עד 5% מגובה ההלוואה בלבד.
 • עלות הגשת הבקשה – ללא תשלום, ניתן פטור מלא על כל תשלום לקרן (על תשלום בדיקה כלכלית בסך 250 ₪) ולבנקים (1%-2% עם העמדת ההלוואה).
 • גובה הריבית – הריבית בהלוואה היא ריבית פריים + 1.5% בלבד. בשנה הראשונה ממועד העמדת ההלוואה התשלום על חשבון המדינה.

תנאי הלוואה לעסקים גדולים:

 • סכום הלוואה מירבי – עד 8% מהמחזור ולא יותר מ-100 מיליון שקל. עבור חברות הייטק, אפשר לחשב גם לפי 8% מסך ההוצאות בנוסף להגבלות ככתוב במשפט קודם.
 • תקופת ההלוואה – ניתן לפרוס את התשלומים התקופתיים (החזרים חודשיים) עד 5 שנים (60 חודשים).
 • תקופת גרייס – ניתן לדחות את ההחזרים ב-12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה.
 • גובה ביטחונות – בעל העסק צריך להעמיד ביטחונות עד 5% מגובה ההלוואה בלבד.
 • עלות הגשת הבקשה – ללא תשלום, ניתן פטור מלא על כל תשלום לקרן (על תשלום בדיקה כלכלית בסך 250 ₪) ולבנקים (1%-2% עם העמדת ההלוואה).

מימוש הזכאות – איך לקבל הלוואה בערבות מדינה במסלול קורונה?

על מנת לקבל הלוואה בערבות מדינה יש לפעול באופן הבא:

השלב הראשוני היא הגשת בקשה דרך קרן סיוע ייעודית לעסקים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. יש להיכנס לאתר הייעודי של משרד האוצר (אגף החשב הכללי) בעניין הלוואה של קורונה כאן.

2. אישור ההלוואה ופניה לבנק

עם הגשת הבקשה אל הקרן לעסקים, היא מועברת אוטומטית לבנק ונציג הבנק יחזור אל המבקש תוך יום עסקים אחד בלבד.

ייתכן ויהיה צורך להמציא ולספק הסמכים דרושים לאימות המידע לגבי, כגון מסמכי רישום העסק, תעודת זהות בעלי המניות, דוחות פיננסיים המעידים על כך ועוד.

הליך הבדיקה במסגרת מסלול קורונה קוצר ל-7 ימי עסקים בלבד.

אם הבקשה לא אושרה, ניתן להגיש בקשה לבנק אחד נוסף עד 45 יום ממועד קבלת התשובה.

אם הבקשה אושרה אך סכום ההלוואה נמוך מתקרת הזכאות, אפשר להגיש בקשה להלוואה משלימה לאחר חודש באמצעות הגוף המתאם ככתוב במכתב ההלוואה.

מידע נוסף

 • בעל העסק לא חייב ולא צריך לבצע תוכנית עסקית לצורך אישור ההלוואה.
 • סכום הלוואה מירבי שעד 500,000 ₪ לא קיים יותר, כעת רק לפי אחוז מהמחזור.
 • הגשת הבקשה היא ללא תשלום (בהלוואות ערבות מדינה אחרות, העמלה היא 1%-2% מסך ההלוואה).
 • בעל העסק חייב לאפשר ביקור תקופתי בעסק ולהעביר נתונים פיננסיים אודות העסק ככל שיתבקש.
 • אין צורך לפנות אל הגוף המתאם (ג'י אס אי מחקר אנליטי, ו-, משרד רו"ח BDSK) בשונה מהלוואת ערבות מדינה רגילה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil