חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תקציב המדינה – מה זה, איך הוא נבנה ומידע נוסף

תקציב המדינה הוא אחד המסמכים הפיננסיים החשובים של כל מדינה והוא מפרט את הסכום המירבי שהמדינה (ישראל) יכולה להוציא בשנה. התקציב מאושר בכנסת והוא יכול להיות דו שנתי ואף תלת שנתי.

מטרת הכתבה להסביר את המושג.

מה זה תקציב המדינה?

תקציב המדינה הוא המסמך הפיננסי העיקרי של המדינה המפרט את סך התקציבים המופנים לכל הפעילויות והמטרות של המדינה (הממשלה ומוסדותיה). התקציב מחולק לפי סעיפים, לפי מוסדות המדינה (משרדים, מפעלים, רשויות וכד') ולפי הפעילות.

כלל הסעיפים והפעילויות של המדינה מחולקים למרכיבים עיקריים: הוצאות המדינה (למימון פעילותיה, שכר ושאר ההוצאות), תשלומי העברה (תשלומים שמועברים לאוכלוסיות כמו דמי אבטלה, קצבאות ומענקים) וכן השקעות הממשלה (פיתוח תשתיות וכד').

התקציב קובע למדינה כמה כסף היא יכולה להוציא על כל הסעיפים השונים. כאמור, הממשלה היא הרשות המבצעת, זו שמבצעת את כל חוקי הכנסת וכן היא מחוייבת בכיבוד הסכמים והתחייבויות, ולכן התקציב הוא מה שמאפשר לתכנן את הוצאותיה בהתאם להכנסות ממסים ותשלומי חובה אחרים.

בניית תקציב – איך נבנה תקציב המדינה?

תהליך בניית תקציב המדינה בהתאם להוראות החוק ונהלים ברורים.

ראשית אגף התקציבים במשרד האוצר, האמון על בניית תקציב המדינה, מעריך את סך הגידול בהתחייבויות המדינה בהתאם להוראות חוק ופסיקה, החלטות והסכמים. לאחר מכן, נערכת תחזית צמיחה ביחד עם אגף ייעודי בבנק ישראל הקובע בין היתר את הכנסות המדינה.

בהמשך מחושבות תקרת הגירעון ומגבלת ההוצאה בהתאם לחוק הקובע את שיעור הגידול המותר. לאחר מכן, נערך ניתוח הכולל את כל הפרטים בעניין הוצאות, הכנסות והגירעון ואף מבוצעים צעדים שמטרתם להגדיל את הכנסות המדינה או להקטין את הוצאות המדינה.

בשלב הבא מאושרת מסגרת התקציב וחלוקה לפי סעיפים, וכן נערך דיון בעניין המדיניות הכלכלית (דבר זה מתבצע בחודשים יולי-אוגוסט לפני תחילת השנה שלגביה התקציב נבנה). בהמשך, נקבעות החלטות בעניין שינוי חוקים להתאמה לתקציב ובסוף נבנה התקציב המפורט כולל דברי הסבר.

תהליך אישור תקציב המדינה

לאחר בניית תקציב המדינה, הממשלה צריכה להניח אותו על שולחן הכנסת עד 60 יום לפני תום שנת הכספים (כלומר, לפחות חודשיים לפני תחילת השנה עבורה התקציב נבנה), מדובר על עד סוף חודש אוקטובר.

במהלך 2 החודשים הבאים (נובמבר ודצמבר) נערכים דיונים בועדת הכספים של הכנסת בעניין התקציב ושינויי החוק הנדרשים לצורך מימוש ההחלטות בעניין.

בסופו של הדבר, אישור התקציב נערך כמו חוק רגיל, אך הוא נקרא חוק תקציב לשנת כספים לגבי אותה שנה. האישור עובר תהליך של קריאה ראשונה, שניה ושלישית. האישור הסופי (קריאה שלישית) נערך בסוף חודש דצמבר.

אי קבלת חוק תקציב

אם חוק תקציב המדינה לא אושר לפני תחילת שנת הכספים, הממשלה רשאית להוציא בכל חודש סכום של 1/12 מהתקציב השנתי הקודם בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

התפזרות הכנסת

אי קבלה או אישור של תקציב מדינה בתוך 3 חודשים מיום תחילה של שנת כספים (עד סוף חודש מרץ), משמעה כי הכנסת הודיעה על התפזרותה לפני גמר הכהונה.

חוק ההסדרים

חוק ההסדרים, התוכנית הכלכלית, חוק המדיניות הכלכלית ומילים אחרות – הם שמות דומים לכל החוקים הנלווים לתקציב המדינה. החוק הזה כולל תיקוני חקיקה שונים כדי ליישם את תוכניות הממשלה בעניין התקציב.

חוק זה, מאושר כמו כל חוק אחר, לרבות דיונים ואישור לפי קריאות.

גובה תקציב המדינה לפי שנים

להלן תקציב מדינת ישראל לפי שנים קודמות:

שנת הכספיםתקציב מדינת ישראל
2020טרם אושר
2019479,604,627,000 ₪
2018460,012,622,000 ₪
2017446,817,453,000 ₪
2016424,810,079,000 ₪
2015383,855,344,000 ₪

חקיקה ופסיקה

  • חוק יסוד: משק המדינה, התשל"א-1975
  • חוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985
  • חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, תשנ"ב-1992

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil