חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה – מה משמעו, רשימת ענפים כלכליים ועוד

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה הוא סיווג לפיו נקבעת רשימה ענפים כלכליים בישראל, המשמש למטרות רבות של המדינה ושל גורמים נוספים. הסיווג נקבע על ידי מתודולגיה עליה מתבססת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא ולספק את הרשימה המלאה.

מהו הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה?

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה הוא מסגרת אחידה לאיסוף נתונים ולדיווח עליהם, וכן משמש לניתוח סטטיסטי ומינהלי ואף לצרכים אחרים. הסיווג העדכני ביותר בישראל נעשה הוא משנת 2011 ומחליף את הסיווג הקודם שנעשה בשנת 1993.

הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה בישראל נעשה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובהתאם להמלצה ולפי מה שמקובל לעשות במדינות שונות בעולם. לפי הסיווג נקבעת רשימה של ענפים כלכליים בישראל ברמות סיווג שונות, ענפי משנה ותת ענפים הכלולים בו.

למעשה, הסיווג מאפשר סיווג מפעלים לקבוצות של מפעלים העוסקים בפעילות כלכליות קרובות או דומות. פעילות כלכלית של מפעל היא שימוש בתשומות (מבנים, ציוד, מכונות, כוח אדם, ידע וכד') כדי לייצר תפוקות כמו מוצר מוגמר, מוצר ביניים, חומר גלם או שירות. תקופות אלו נמכרות במגוון עסקאות כמו מסחר סיטוני או קמעוני, העברה בין מפעלים או בין גופים ללא תמורה וכד'.

מפעל מסווג כרשימה שלמה על כל פעילותיה. יש כמה שמתבצעות במפעל עצמו, אך יכולות להיות גם במפעלים מתחמים אחרים (אריזה, הובלה, מחקר ופיתוח וכד') וכן פעילות של מיקור חוץ (מזכירות, ראיית חשבון, עריכת דין וכד'), של חלק מתהליך הייצור או של כולו.

איך נקבעת פעילות של מפעל / עסק?

הפעילות הכלכלית של המפעל נקבעת לפי הפעילות שממנה נובע הערך המוסף הגבוה ביותר שלו (ערך מוסף הוא ערך התפוקה הגולמית בהפחתה של ערך תשומות הביניים). אם אין נתון זה, אז לפי פעילות עיקרית שממנה נובע הפדיון המירבי או לפי כוח האדם המירבי המופנה לפעילות כלשהי.

למעשה, יש 3 סוגי פעילות:

 • פעילות עיקרית – זו הפעילות התורמת ביותר לערך המוסף של המפעל. לרוב כתוצאה מכך, נוצר המוצר העיקרי ולעיתים מוצרים נלווים. לא תמיד ניתן לקבל משקל היחסי של פעילויות בודדות בערך המוסף ולכן אז קובעים את הפעילות העיקרית לפי חלקה בהכנסה של המפעל או חלקה של בכמות העובדים המופנים אליה.
 • פעילויות משניות – פעילויות אחרות המתקיימות במפעל, הנפרדות מהפעילות העיקרית ולא מפורטות בתת הענף בו המפעל מסווג. הפעילות העיקרית אינה נקבעת לפי פעילויות משניות.
 • פעילויות עזר – פעילויות שונות שבלעדי התמיכה שלהן, לא ניתן לקיים את הפעילות העיקרית ואת הפעילויות המשניות, כגון: הנהלת חשבונות, רכש, קידום מכירות, אחסנה, הובלה ועוד. פעילויות אלו מתנהלות בקנה מידה קטן יחסית לפעילות הכלכלית העיקרית.

מבנה הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה

מבנה הסיווג נקבע באופן שבו הרמה הראשונה היא באות לטינית ולצרכי סדר, ויתר הענפים מסומנים בספרות. כל ענף מחולק ל-10 ענפי משנה לכל היותר והם מתחלקים ל-10 תתי ענפים לכל היותר. ענפים ללא שימוש מייצגים רווחים לצורך שינויים ועדכונים עתידיים.

המבנה כך:

 • הרמה הראשונה (סדר) – משמשת בעיקר לצרכי פרסום נתונים סטטיסטיים מקובצים, והיא כוללת 21 סדרים המסומנים באותיות לטיניות A עד U.
 • הרמה השניה (ענף ראשי) – כוללת 91 ענפים ראשיים, המסומנים ב-2 ספרות.
 • הרמה השלישית (ענף משנה) – מסומנת ב-3 ספרות.
 • הרמה הרביעית (תת ענף) – מסומנת ב-4 ספרות. זוהי הרמה המפורטת ביותר.

לדוגמה:

תת ענף 0113 (גידול ירקות) –

 • 3 הספרות 011 מסמלות ענף משנה שהוא גידול יבולים עונתיים.
 • 2 הספרות 01 מסמלות ענף ראשי שהוא גידולים צמחיים.

הסיווג הישראלי שונה מעט מאשר בעולם, רק לעניין ענפים שנוספו או תוכננו במיוחד למשק הישראלי.

טבלת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה

להלן רמת הסדר של הענפים ותיאור הסדר:

סימול סדרתיאור סדרענפים ראשיים
Aחקלאות, ייעור ודיג04-01
Bכרייה וחציבה09-05
Cתעשייה וחרושת34-10
Dאספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר35
Eאספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור39-36
Fבינוי43-41
Gמסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים47-45
Iשירותי אירוח ואוכל56-55
Hשירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות53-49
Jמידע ותקשורת (כולל שירותי מחשוב)63-58
Kשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח66-64
Lפעילויות בנדל"ן68
Mשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים75-69
Nשירותי ניהול ותמיכה82-77
Oמינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה84-83
Pחינוך85
Qשירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד88-86
Rאמנות, בידור ופנאי93-90
Sשירותים אחרים96-94
Tמשקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין ושירותים לשימוש עצמי98-97
Uארגונים וגופים חוץ-מדינתיים99
טבלת הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה

רשימת ענפים כלכליים

להלן רשימת ענפי הכלכלה המלאה של ישראל:

סימול ענף כלכלהתיאור ענף כלכלה
0111גידול דגנים (פרט לאורז), קטניות וזרעי שמנים
0112גידול אורז
0113גידול ירקות, מלונים (פירות מקשה), שורשים ופקעות
0114גידול קני סוכר
0115גידול טבק
0116גידול יבולים סיביים
0117גידול פרחים
0118משקים מעורבים בתחום גידולים צמחיים
0119גידול יבולים עונתיים אחרים ויבולים למספוא
0120גידול זיתים
0121גידול ענבים
0122גידול פירות טרופיים ופירות סוב-טרופיים
0123גידול הדרים
0124גידול פירות חרצניים ופירות גלעיניים
0125גידול עצי פרי אחרים, פירות יער ואגוזים
0126גידול פירות המשמשים להפקת שמנים
0127גידול צמחים להכנת משקאות
0128גידול תבלינים, צמחים ארומטיים וצמחי מרפא
0129גידול יבולים רב-שנתיים אחרים
0130הרביית צמחים
0150ניהול משק חקלאי מעורב
0151חברות המגייסות כוח אדם לחקלאות
0161עבודות עזר לגידול יבולים
0163עבודות שמתבצעות לאחר הקציר, הקטיף, הבציר וכד'
0164עיבוד זרעים להרביה
0210גידול עצים וטיפוחם ופעילויות ייעור אחרות
0220כריתת עצים
0230ליקוט תוצרי יער, פרט לעצים
0240עבודות עזר בתחום הייעור
0311דיג במי ים
0312דיג במים מתוקים
0321חקלאות ימית במי ים
0322חקלאות ימית במים מתוקים
0323גידול דגי נוי במי ים
0324גידול דגי נוי במים מתוקים
0401גידול בקר ושוורים
0402גידול סוסים וחיות אחרות ממשפחת הסוסיים
0403גידול גמלים וחיות אחרות ממשפחת הגמליים
0404גידול צאן
0405גידול חזירים
0406גידול עופות
0407(גידול דבורים )מכוורות
0408משקים מעורבים בתחום גידול בעלי חיים
0409גידול בעלי חיים אחרים
0410פעילויות עזר לגידול בעלי חיים
0420ציד, לכידה ופעילויות נלוות
0510כריית פחם אבן
0520כריית פחם חום
0610הפקת נפט גולמי
0620הפקת גז טבעי
0710כריית עפרות ברזל
0721כריית עפרות אורניום ועפרות תוריום
0729כריית סוגים אחרים של עפרות מתכת אל-ברזליות
0810חציבת אבן, חול וחומר
0891כריית מינרלים לכימיקלים ולדשנים
0892הפקת כבול
0893הפקת מלחים
0894כריית יהלומים
0899סוגים אחרים של כרייה וחציבה, לנמ"א
0910פעילויות עזר להפקת נפט גולמי וגז טבעי
0990פעילויות עזר לסוגים אחרים של כרייה וחציבה
1010עיבוד בשר ושימורו
1011משחטות ובתי מטבחיים
1020עיבוד דגים, סרטנים ורכיכות ושימורם
1030עיבוד פירות וירקות ושימורם
1040ייצור שומנים ושמנים מן החי ומן הצומח
1050ייצור מוצרי חלב
1061טחינת תבואת דגנים וגריסתה
1062ייצור עמילן ומוצריו
1070ייצור מצות
1071ייצור דברי מאפה
1072ייצור סוכר
1073ייצור קקאו, שוקולד וממתקים
1074ייצור מקרוני, אטריות, קוסקוס ומזונות עמילניים דומים
1075ייצור מזון מוכן
1079ייצור מוצרי מזון אחרים, לנמ"א
1080ייצור מזון מוכן לבעלי חיים
1101זיקוק וערבוב של אלכוהול
1102ייצור יינות
1103ייצור בירה ומיני שכר, על בסיס לתת
1104ייצור משקאות קלים; מים מינרליים וסוגים אחרים של מים בבקבוקים
1200ייצור מוצרי טבק
1311טווייה, סלילה ושזירה של חוטי כותנה וסיבי טקסטיל
1312אריגת טקסטיל
1313גימור טקסטיל
1391ייצור אריגים סרוגים ואריגי קרושה
1392ייצור פריטי טקסטיל מוכנים, פרט לפריטי לבוש
1393ייצור שטיחים ומרבדים
1394ייצור חבלים, חוטים שזורים ורשתות
1399ייצור סוגים אחרים של טקסטיל, לנמ"א
1410ייצור בגדים (פרט לבגדי פרווה)
1411ייצור הלבשה תחתונה
1412ייצור בגדי ים
1420ייצור מוצרים מפרווה (כולל בגדי פרווה)
1430ייצור בגדים סרוגים ובגדי קרושה
1511עיבוד עורות ועיבוד פרוות וצביעתן
1512ייצור מזוודות, תיקים ומוצרים דומים (פרט לבגדים ולנעליים), אוכפים ורתמו
1520ייצור נעליים
1610ניסור עץ ושיופו
1621ייצור לוחות פורניר ופנלים מעץ
1622תעשיית נגרות בניין
1623ייצור מכלי עץ
1629ייצור מוצרי עץ אחרים; ייצור מוצרי שעם, קש וחומרים לקליעה
1701ייצור עיסת עץ, נייר ונייר קרטון
1702ייצור נייר וקרטון גליים וייצור מכלים מנייר ומקרטון
1709ייצור מוצרים אחרים מנייר ומקרטון
1811הדפסה
1812שירותים נלווים להדפסה
1820שכפול חומר תקשורתי מוקלט
1910ייצור מוצרים מתנורי קוק
1920ייצור מוצרי נפט מזוקק
2011ייצור כימיקלים בסיסיים
2021ייצור חומרי הדברה וחיטוי לשימוש ביתי ולחקלאות
2030ייצור סיבים סינתטיים
2040ייצור דשנים ותרכובות חנקן
2050ייצור פלסטיק וגומי סינתטי בצורתם הראשונית (תעשייה פטרוכימית)
2060ייצור צבעים, לכות וחומרי ציפוי דומים, דיו להדפסה ושרף
2070ייצור סבון ואבקות כביסה, חומרי ניקוי והברקה, ותכשירי ניקוי ותמרוקים
2080תעשיית מוצרים כימיקליים אחרים, לנמ"א
2100ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות לבני אדם ולשימוש וטרינרי
2211ייצור צמיגים ואבובים; שיקום צמיגים פגומים
2219ייצור מוצרי גומי אחרים
2220ייצור שרוולים ויריעות מפלסטיק
2230ייצור לוחות וצינורות מפלסטיק
2240ייצור מכלים ובקבוקים מפלסטיק
2250ייצור מוצרים מפלסטיק משוריין
2260ייצור מוצרים מפלסטיק למטבח, לשולחן ולבית
2270ייצור מוצרים מפלסטיק לשימושים טכניים, חקלאיים ותעשייתיים
2280ייצור מוצרים מפלסטיק לנמ"א
2310ייצור זכוכית ומוצרים מזכוכית
2391ייצור מוצרי קרמיקה (חסיני אש)
2392ייצור חומרי בנייה מחרס
2393ייצור מוצרים אחרים מקרמיקה ומחרסינה
2394ייצור צמנט, סיד וטיח
2395ייצור מוצרי בטון, צמנט וטיח
2396חיתוך, עיצוב וליטוש של אבנים
2397ייצור בטון מוכן ליציקה
2398ייצור בלוקים
2399ייצור מוצרים אחרים ממינרלים אל-מתכתיים, לנמ"א
2410ייצור ברזל ופלדה בסיסיים
2420ייצור מתכות יקרות בסיסיות ומתכות אל-ברזליות אחרות
2431יציקות ברזל ופלדה
2432יציקות מתכות אל-ברזליות
2511ייצור שלדי מתכת
2512ייצור מכלים וכלי אגירה ממתכת
2513ייצור מחוללי קיטור, פרט לדודי מים למערכות חימום מרכזיות
2520ייצור נשק ותחמושת
2591עיבוד מתכות וציפוין, חישול, לחיצה, הטבעה וגלגול של מתכות; מטלורגיית אב
2592מסגריות, עיבוד מכני ועיבוד שבבי
2593ייצור כלי עבודה ידניים, ציוד מכני כללי וסכו"ם
2594ייצור אריזות ומכלים מפח, זיווד אלקטרוני ומוצרי פח לנמ"א
2595ייצור רשתות, כבלים, חוטים ותיל, ממתכת ברזלית ואל-ברזלית
2596ייצור כלי בישול, מבלטים ותבניות ממתכת
2599ייצור מוצרי מתכת לנמ"א
2610ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים
2621ייצור מחשבים וציוד היקפי
2630ייצור ציוד תקשורת
2640ייצור מוצרי צריכה אלקטרוניים
2651ייצור מכשירי מדידה, בדיקה, ניווט ובקרה
2652ייצור שעונים
2660ייצור ציוד הקרנה, מכשור אלקטרוני רפואי, מכשור אלקטרוני טיפולי ומכשור ר
2670ייצור מכשור אופטי וציוד צילום
2680ייצור מדיה מגנטית ואופטית
2711ייצור מנועים חשמליים
2712ייצור שנאים
2713ייצור אביזרים לחלוקה ולבקרה של חשמל
2720ייצור סוללות ומצברים
2731ייצור כבלי סיבים אופטיים
2732ייצור סוגים אחרים של חוטים וכבלים חשמליים ואלקטרוניים
2733ייצור מתקני חיווט
2740ייצור ציוד תאורה חשמלית
2750ייצור מכשירי חשמל ביתיים
2790ייצור ציוד חשמלי אחר
2811ייצור מנועים וטורבינות, פרט למנועים לכלי טיס, לכלי רכב מנועיים ולאופנו
2812ייצור ציוד למערכות הידראוליות ופנאומטיות
2813ייצור משאבות, מדחסים, ברזים ושסתומים אחרים
2814ייצור מסבים, ממסרות וציוד הנעה
2815ייצור תנורים מקובעים, כבשנים, מבערים ומערכות אנרגיה סולרית
2816ייצור ציוד הרמה, שינוע, פריקה וטעינה
2817ייצור מכונות וציוד למשרד (פרט למחשבים ולציוד היקפי)
2818ייצור כלי עבודה ידניים ממונעים
2819ייצור מכונות וציוד אחרים לשימוש כללי
2821ייצור מכונות לחקלאות ולייעור
2822ייצור מכונות וכלי עבודה ממונעים לעיצוב מתכות
2823ייצור מכונות לטיפול במתכות (מטלורגיה)
2824ייצור מכונות לכרייה, לחציבה ולבנייה
2825ייצור מכונות לעיבוד מזון, משקאות וטבק
2826ייצור מכונות לייצור טקסטיל ומוצריו ולטיפול בעורות
2829ייצור מכונות ייעודיות אחרות
2910ייצור כלי רכב מנועיים
2920ייצור מרכבים לכלי רכב מנועיים; ייצור נגררים
2930ייצור חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב מנועיים
3011בניית ספינות ומבנים צפים
3012בניית כלי שיט לתענוגות ולספורט
3020ייצור קטרי רכבת, קרונות וכלי תחבורה והובלה אחרים שנעים על מסילות רכבת
3030ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה
3040ייצור רכבי קרב צבאיים
3091ייצור אופנועים
3092ייצור אופניים וכיסאות גלגלים
3099ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים לנמ"א
3100ייצור רהיטים
3211ייצור תכשיטים יקרים ופריטים דומים
3212ייצור תכשיטים מלאכותיים ופריטים דומים
3220ייצור כלי נגינה
3230ייצור ציוד ספורט
3240ייצור משחקים וצעצועים
3250ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי
3290ענפי ייצור אחרים לנמ"א
3311תיקון מוצרי מתכת בהרכבה
3312תיקון מכונות
3313תיקון של ציוד אלקטרוני, אופטי ורפואי
3314תיקון ציוד חשמלי
3315תיקון כלי תחבורה והובלה, פרט לכלי רכב מנועיים ולאופנועים
3319תיקון סוגים אחרים של מכונות וציוד
3320התקנה של מכונות וציוד תעשייתיים
3400עיבוד יהלומים
3510הפקה, תמסורת וחלוקה של חשמל
3511ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת
3520ייצור ואספקת גז וגזי-דלק (טבעיים וסינתטיים) דרך צינורות ראשיים
3530אספקת קיטור ומיזוג אוויר (קירור)
3600אגירת מים, טיפול ואספקה
3700שירותי ביוב
3811איסוף אשפה ופסולת שאינה מסוכנת
3812איסוף פסולת מסוכנת
3821טיפול בפסולת שאינה מסוכנת וסילוקה
3822טיפול בפסולת מסוכנת וסילוקה
3830מחזור (והשבה) של חומרים
3900שירותי טיהור ושירותים אחרים לטיפול בפסולת
4101קבלנות בניין
4102יזמות בנייה
4103גיוס כוח אדם לעבודה בבנייה באמצעות חברות ייעודיות
4104בנייה והרכבה של מבנים מחלקים מוכנים
4105שיפוץ מבנים ועבודות בניין לנמ"א
4210כריית מנהרות
4211עבודות עפר, סלילת כבישים, בניית גשרים ומסלולי טיסה
4212הנחת מסילות רכבת
4213עבודות שטח, צביעה וסימון
4220בניית מיזמי תשתית
4290עבודות הנדסה אזרחית אחרות
4311הריסת מבנים
4312הכנת אתרים לבנייה
4323התקנת מערכות חשמל
4324התקנת מערכות תקשורת
4325התקנה של מערכות בקרה והתרעה ומערכות איתות
4326התקנה של מערכות מים, תברואה, ביוב, תיעול וגז
4327התקנה של מערכות למיזוג אוויר ומתקני קירור
4328התקנת מערכות חימום (הסקה) ומערכות אנרגיה סולרית
4329התקנת מעליות ותשתיות בנייה אחרות
4330נגרות בניין
4331מסגרות ברזל, התקנת עבודות אלומיניום
4332התקנת מטבחים
4333עבודות טיח
4334ריצוף וחיפוי קירות בחומרים קשים
4335חיפוי רצפות וקירות בחומרים רכים
4336התקנת מחיצות גבס
4337צבעות
4338זגגות
4392עבודות בטון
4393עבודות בנייה בלבנים ובאבן
4394חיפוי גגות
4395התקנת מבנים מברזל ומפלדה
4396עבודות איטום ובידוד
4397עבודות גימור חיצוני לנמ"א
4398השכרה של ציוד לבנייה או להריסה, כולל מפעיל
4511מסחר ותיווך בכלי רכב מנועיים חדשים
4512מסחר ותיווך בכלי רכב מנועיים משומשים
4521מוסכים כלליים לתיקון ולתחזוקה של כלי רכב מנועיים
4522פחחות וצבעות רכב
4523חשמלאות רכב
4524תיקון ומכירה של צמיגים ואבובים
4525שירותי סיכה ורחיצה
4526זגגות רכב ומיגון רכב
4527ריפוד רכב ותיקון כלי רכב מנועיים לנמ"א
4531מסחר סיטוני בחלקי חילוף ובאביזרים לכלי רכב מנועיים
4532מכירה קמעונית של חלקי חילוף לכלי רכב מנועיים
4533מכירה קמעונית של אביזרים לכלי רכב מנועיים
4540מסחר סיטוני וקמעוני באופנועים, בחלקי חילוף ובאביזרים נלווים; תחזוקה ות
4610מסחר סיטוני על בסיס עמלה או חוזה
4621מסחר סיטוני בחומרי גלם חקלאיים
4622מסחר סיטוני בבעלי חיים
4623מסחר סיטוני בפרחים ובצמחים
4631מסחר סיטוני בפירות ובירקות
4632מסחר סיטוני בחלב ובמוצריו
4633מסחר סיטוני בביצים, בבשר, בעופות, בדגים ובמוצריהם
4634מסחר סיטוני במוצרי מזון
4635מסחר סיטוני במשקאות קלים ובמשקאות אלכוהוליים
4636מסחר סיטוני בטבק ובמוצריו
4640מסחר סיטוני בטקסטיל
4641מסחר סיטוני בביגוד
4642מסחר סיטוני בהנעלה
4643מסחר סיטוני ברהיטים, במוצרי אופטיקה, בכלי בית וכלי מטבח ובטובין למשק ה
4644מסחר סיטוני בחומרי ניקוי ובתמרוקים
4645מסחר סיטוני בתרופות ובמוצרים רפואיים נלווים
4646מסחר סיטוני במוצרי חשמל וגז ביתיים
4647מסחר סיטוני בתכשיטים, בשעונים ובחפצי חן
4648מסחר סיטוני בספרים, בכתבי עת, בעיתונים, בצעצועים ובמשחקי מחשב
4649מסחר סיטוני בציוד ספורט
4651מסחר סיטוני במחשבים, בציוד היקפי ובתכנה
4652מסחר סיטוני בציוד תקשורת וברכיבים אלקטרוניים
4653מסחר סיטוני במכונות, בציוד ובאספקה לחקלאות
4654מסחר סיטוני בצורכי חשמל
4655מסחר סיטוני במכונות ובציוד לתעשייה ובחלקיהם
4656מסחר סיטוני במכונות ובציוד משרדיים ובחלקיהם
4657מסחר סיטוני במכונות ובציוד לבנייה ולעבודות עפר ובחלקיהם
4658מסחר סיטוני במכונות ובציוד ובחלקיהם לנמ"א
4661מסחר סיטוני בדלקים מוצקים, נוזליים וגזיים ובמוצרים נלווים
4662מסחר סיטוני במתכות ובעפרות מתכת
4664מסחר סיטוני בעץ
4665מסחר סיטוני בחומרי בנייה ובצורכי שרברבות
4666מסחר סיטוני בכימיקלים
4667מסחר סיטוני בפלסטיק ובגומי
4669מסחר סיטוני בנייר, בקרטון ובמוצריהם, בפסולת, בגרוטאות ובמוצרים דומים ל
4670מסחר סיטוני ביהלומים
4671תיווך ביהלומים
4690מסחר סיטוני כללי ובסחורות לנמ"א
4711מכירה קמעונית בחנויות לממכר כללי המתמחות במוצרי מזון, במשקאות ובטבק
4719סוגים אחרים של מכירה קמעונית בחנויות לממכר כללי
4722מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במשקאות
4723מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במוצרי טבק
4724מכירה קמעונית בחנויות מכולת ובמינימרקטים
4725מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בפירות ובירקות
4726מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בבשר, בעופות, בדגים ובמוצריהם
4727מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בדברי מאפה
4728מכירה קמעונית של מוצרי מזון לנמ"א
4729מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בדברי מתיקה
4730מכירה קמעונית של דלק למכוניות (תחנות דלק)
4741מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במחשבים, בציוד היקפי, בתכנה ובציוד תקשור
4742מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בציוד אודיו ווידאו
4751מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בטקסטיל
4752מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בכלים ממתכת, בצבעים ובזכוכית
4753מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בשטיחים, במרבדים ובחיפויי קיר ורצפה
4754מכירה קמעונית בחנויות המתמחות ברהיטים
4755מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במוצרי חשמל וגז ביתיים
4756מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בכלי בית
4757מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בכלי נגינה
4758מכירה קמעונית מעורבת של רהיטים, של מכשירים ושל ציוד למשק הבית לנמ"א
4761מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בספרים, בעיתונים בציוד משרדי ובצורכי כתי
4762מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במוזיקה ובסרטים על גבי מדיה
4763מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בציוד ספורט ובאופניים
4764מכירה קמעונית בחנויות המתמחות במשחקים ובצעצועים
4770מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בביגוד ובאביזרי ביגוד נלווים
4771מכירה קמעונית של מוצרי עור; מכירה קמעונית מעורבת של מוצרי טקסטיל
4772מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בתרופות ובמוצרים רפואיים, במוצרים קוסמטי
4773מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בהנעלה
4774מכירה קמעונית של סחורות משומשות
4775מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בחפצי אמנות ובמזכרות
4776מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בציוד לצילום ובצורכי צילום, במכשור מדויק
4777מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בשעונים ובתכשיטים
4778מכירה קמעונית בחנויות המתמחות בנשק
4779מכירה קמעונית של סחורות אחרות לנמ"א
4781מכירה קמעונית של מזון, משקאות ומוצרי טבק בדוכנים ובשווקים
4782מכירה קמעונית של טקסטיל, ביגוד והנעלה בדוכנים ובשווקים
4789מכירה קמעונית של סחורות אחרות בדוכנים ובשווקים
4791מכירה קמעונית דרך הזמנות בדואר, באינטרנט ובאמצעים אחרים
4799סוגים אחרים של מכירה קמעונית, שלא במסגרת חנויות, דוכנים או שווקים
4911הובלת נוסעים ברכבות בין-עירוניות
4912הובלת מטענים ברכבות משא
4921שירותי אוטובוסים בקווים קבועים
4923הובלת מטענים בדרכים
4924הובלת נוסעים לטיולים ולנסיעות מיוחדות באוטובוסים
4925הובלה ברכבלים
4926שירותי מוניות בקווים קבועים
4927שירותי מוניות טיול ותיור
4928שירותי מוניות בשירות מיוחד
4929הובלת נוסעים ברכבת עירונית וברכבת פרברים
4930הובלה באמצעות קווי צינורות
5011הובלת נוסעים בים ובמימי החופים (מים טריטוריאליים)
5012הובלת מטענים בים ובמימי החופים (מים טריטוריאליים)
5021הובלת נוסעים בנתיבי מים פנים-ארציים
5022הובלת מטענים בנתיבי מים פנים-ארציים
5110הובלה אווירית של נוסעים
5120הובלה אווירית של מטענים
5210מחסנים כלליים
5211מחסני ערובה
5212בתי קירור
5213ממגורות
5222שירותי עזר להובלה ימית (שירותים של נמלי ים)
5223שירותי עזר להובלה אווירית (שירותים של שדות תעופה)
5224טיפול אחר במטענים
5225מגרשי חניה
5226מסופי מטען
5227עמילות מכס ושילוח סחורות
5228שירותי עזר להובלה לנמ"א
5229סוכנויות אניות וחברות תעופה
5310שירותי דואר
5320שירותי בלדרות
5510בתי מלון ובתי הארחה
5511מלונות דירות ומלונות דרכים
5512אכסניות נוער ובתי ספר שדה
5513חדרי נופש להשכרה
5514אכסניות ושירותי אירוח לנמ"א
5520אתרי מחנאות (קמפינג) וקרוונים, כולל קייטנות
5590שירותי אירוח אחרים
5610מסעדות
5611קיוסקים, דוכנים ומזנונים
5621שירותי הסעדה פרטיים
5622אולמות אירועים
5629קבלני מזון ושירותי מזון אחרים
5630בתי קפה
5631שירותי הגשת משקאות אלכוהוליים
5811הוצאה לאור של ספרים
5812הוצאה לאור של מדריכים ורשימות תפוצה
5813הוצאה לאור של עיתונים, מגזינים וכתבי עת
5819הוצאה לאור של פרסומים אחרים
5820הוצאה לאור של תכנה
5911הפקת סרטי קולנוע, סרטי וידאו ותכניות טלוויזיה
5912פוסט-פרודוקשן של סרטי קולנוע, סרטי וידאו ותכניות טלוויזיה
5913הפצת סרטי קולנוע, סרטי וידאו ותכניות טלוויזיה
5914הקרנת סרטים
5920הקלטת קול והוצאה לאור של מוזיקה
6010שידורי רדיו
6020שידור תכניות טלוויזיה
6110שירותי תקשורת קווית
6120שירותי תקשורת אלחוטית
6130שירותי תקשורת לוויינים
6190שירותי תקשורת אחרים
6201תכנות מחשבים
6202ייעוץ בתחום המחשבים וניהול מתקנים ממוחשבים
6203מרכזי מחקר ופיתוח תכנה
6209שירותים אחרים בתחום טכנולוגיית המידע והמחשבים
6311עיבוד נתונים, אחסון ושירותים נלווים
6312אתרי שער לאינטרנט
6391סוכנויות ידיעות
6399שירותי מידע אחרים, לנמ"א
6411בנק מרכזי
6419סוגים אחרים של תיווך מוניטרי
6420חברות אחזקה
6430קרנות נאמנות וישויות פיננסיות דומות
6491החכר מימוני (ליסינג)
6492סוגים אחרים של מתן אשראי
6499שירותים פיננסיים אחרים, פרט לביטוח ולקרנות פנסיה, לנמ"א
6511ביטוח חיים
6512ביטוח כללי
6520ביטוח משנה
6530קרנות פנסיה וקופות גמל
6611ניהול שווקים פיננסיים
6612עמילות בניירות ערך ובסחורות
6619פעילויות עזר אחרות הנלוות לשירותים פיננסיים
6621הערכת סיכון ונזק (שמאות ביטוח)
6622פעילויות של סוכני ביטוח
6629פעילויות עזר אחרות הנלוות לביטוח ולקרנות פנסיה
6630ניהול קרנות
6810פעילויות בנדל"ן בבעלות עצמית
6820פעילויות בנדל"ן על בסיס עמלה או חוזה
6821שירותי שמאות בתחום הנדל"ן
6910שירותים משפטיים
6920הנהלת חשבונות
6921ראיית חשבון
6922ייעוץ מס
7010שירותי משרדים ראשיים
7020שירותי ייעוץ ניהולי
7110שירותי אדריכלות
7111שירותי הנדסה ושירותי ייעוץ טכני-הנדסי
7120בדיקות טכניות וניתוח נתונים טכניים
7201מרכזי מחקר ופיתוח
7210מחקר ופיתוח בהנדסה ובמדעי הטבע
7220מחקר ופיתוח במדעי החברה ובמדעי הרוח
7310פרסום
7320חקר שווקים וסקרי דעת קהל
7410שירותי גרפיקה
7411עיצוב אפנה
7412עיצוב פנים ועיצוב תעשייתי
7420שירותי צילום
7490סוגים אחרים של שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, לנמ"א
7500שירותים וטרינריים
7710השכרה והחכרה של כלי רכב מנועיים
7721השכרה והחכרה של ציוד לפעילויות ספורט ולפנאי
7722השכרת דיסקים וקלטות וידאו
7729השכרה והחכרה של סוגים אחרים של מוצרים אישיים ומוצרים לבית
7730השכרה והחכרה של סוגים אחרים של מיכון, ציוד ורכוש מוחשי
7740החכרת קניין רוחני ומוצרים דומים, פרט לעבודות המוגנות בזכויות יוצרים
7810חברות השמה
7820חברות להעסקת כוח אדם
7830חברות השמה אחרות (לטווח ארוך)
7911פעילויות של סוכנויות נסיעות
7912פעילויות של מארגני טיולים (סיטונאות בתיירות)
7990שירותי הזמנות ושירותים נלווים אחרים
8010שירותי שמירה ואבטחה
8020שירותי מערכות אבטחה
8030שירותי חקירה
8110שירותי תמיכה משולבים למתקנים
8121שירותי ניקיון כללי לבניינים
8129שירותי ניקיון אחרים
8130שירותי גינון ותחזוקה
8211שירותים משולבים בתחום הניהול המשרדי
8219שירותי תמיכה מקצועיים למשרדים, כולל צילום והכנה של מסמכים
8220מוקדי שירות טלפוני
8230ארגון כנסים ותערוכות מקצועיות
8291פעילויות של סוכנויות גבייה וסוכנויות מידע לאשראי
8292שירותי אריזה
8299שירותי תמיכה אחרים לעסקים, לנמ"א
8310ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות
8311מינהל מקומי כללי
8312מינהל מקומי בתחומי החברה והרווחה
8313מינהל מקומי בתחומי התשתיות
8323מינהל מקומי בתחומי הסדר הציבורי והביטחון
8390מינהל מקומי לנמ"א
8411מינהל ציבורי כללי
8412פיקוח על מתן שירותי בריאות, חינוך, תרבות ושירותים חברתיים אחרים, פרט ל
8413פיקוח על הפעילות העסקית ושיפור דרכי התנהלותה
8414מינהל ציבורי לנמ"א
8421ניהול ענייני החוץ
8422פעילויות צבא והגנה
8423שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הציבור
8430ביטוח לאומי חובה
8450מוסדות לאומיים
8501חינוך קדם-יסודי (גני ילדים)
8510בתי ספר יסודיים בפיקוח ממלכתי
8511בתי ספר יסודיים בפיקוח ממלכתי-דתי
8512בתי ספר יסודיים בפיקוח אחר ומוסדות פטור
8513בתי ספר יסודיים לחינוך מיוחד
8520חטיבות ביניים בפיקוח ממלכתי
8521חטיבות ביניים בפיקוח ממלכתי-דתי
8522חטיבה עליונה בפיקוח ממלכתי
8523חטיבה עליונה בפיקוח ממלכתי-דתי
8524חטיבה עליונה בפיקוח אחר
8525חינוך על-יסודי (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) במסגרת חינוך מיוחד
8526בתי ספר בפיקוח משרד התמ"ת
8530מכינות קדם-אקדמיות
8531מוסדות חינוך על-תיכוניים (לא אקדמיים) להכשרת מורים
8532מוסדות חינוך על-תיכוניים (לא אקדמיים) להכשרת טכנאים והנדסאים
8533מוסדות חינוך על-תיכוניים אחרים (לא אקדמיים)
8541מכללות אקדמיות להכשרת מורים
8542מכללות אקדמיות אחרות
8543שלוחות של אוניברסיטאות מחו"ל
8550אוניברסיטאות
8560ישיבות ובתי ספר תורניים
8571קורסי ספורט ופנאי
8572חינוך בתחום התרבות
8573בתי ספר לנהיגה
8574אולפנים להנחלת הלשון העברית למבוגרים
8575מורים פרטיים
8576חינוך מבוגרים, קורסים, הכשרות, השתלמויות ובתי ספר לנמ"א
8580שירותי תמיכה בתחום החינוך
8610בתי חולים כלליים
8611בתי חולים לבריאות הנפש
8612בתי חולים סיעודיים והוספיסים
8620מרפאות ציבוריות
8621מרפאות ומכוני רפואה פרטיים
8622רפואת שיניים
8623לשכות בריאות, תחנות לבריאות המשפחה והקהילה, תחנות למניעת מחלות
8690שירותי בריאות אחרים
8691שירותי עזרה ראשונה
8692שירותים פסיכולוגיים
8710מגורים טיפוליים סיעודיים
8720מגורים טיפוליים למוגבלים שכלית התפתחותית
8721מגורים טיפוליים לסובלים ממחלות נפש
8722מגורים טיפוליים לסובלים מהתמכרויות
8730בתי אבות לקשישים
8790מגורים טיפוליים אחרים
8810שירותי רווחה וסעד ללא מגורים לקשישים ולנכים
8820שירותי מטפלי בית
8890שירותי רווחה וסעד אחרים ללא מגורים
8891משפחתונים ופעוטונים
9000יצירה, אמנות ובידור
9101הפעלת ספריות וארכיונים
9102הפעלת מוזאונים, אתרים ומבנים היסטוריים
9103הפעלת גנים זואולוגיים, גנים בוטניים ושמורות טבע
9200פעילויות הימורים והתערבויות
9311מתקני ספורט
9312הפעלת מועדוני ספורט
9313הפעלת מתקני כושר ומועדוני כושר
9319פעילויות ספורט אחרות
9321פרקי שעשועים
9328הפקת אירועים
9329סוגים אחרים של פעילויות בילוי ופנאי, לנמ"א
9411פעילויות של ארגוני חברים עסקיים
9412פעילויות של ארגוני חברים מקצועיים
9420פעילויות של איגודי עובדים
9431שירותי הדת היהודית
9432שירותי הדת המוסלמית
9433שירותי הדת הנוצרית
9434שירותי הדת הדרוזית ושירותי דת לנמ"א
9440מרכזים קהילתיים (מתנ"סים)
9492פעילויות של ארגונים פוליטיים
9499פעילויות של ארגוני חברים אחרים, לנמ"א
9511תיקון מחשבים וציוד היקפי
9512תיקון ציוד תקשורת
9521תיקון מוצרי צריכה אלקטרוניים
9522תיקון מכשירי חשמל ביתיים וציוד לגינה ולבית
9523תיקון מוצרי עור והנעלה
9524תיקון רהיטים ואביזרים לבית
9529תיקון סוגים אחרים של ציוד אישי וציוד לבית
9601שירותי כביסה וניקוי יבש של מוצרי טקסטיל ושל פרווה
9602עיצוב שער וטיפולי יופי אחרים
9603ארגון הלוויות ושירותים דומים (קבורה אלטרנטיבית)
9609שירותים אישיים אחרים, לנמ"א
9700משקי בית כמקומות תעסוקה (לעובדי משק בית)
9810משקי בית המייצרים מגוון טובין לשימוש עצמי
9820משקי בית המספקים מגוון שירותים לשימוש עצמי
9900ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים
רשימת ענפים כלכליים בישראל

מידע נוסף

 • רשימה זו כוללת רק סיווג לגבי ענפי כלכלה, אך יש סיווגים נוספים כמו סיווג אחיד של משלחי היד.
 • מקור הנתונים מאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil