חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל) – כל הזכויות והחובות של הנוסע והנהג

נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל) מאפשרת למזמין הנסיעה להגיע ממקום למקום כאשר המונית עומדת לרשותו לאורך כל הנסיעה. הנסיעה עצמה היא ייעודית ושונה בעיקרה מאשר נסיעה במונית שירות (קו שירות).

מטרת הכתבה להסביר את הנושא והזכויות והחובות השונות בנושא.

מהי נסיעה מיוחדת במונית?

נסיעה מיוחדת במונית או נסיעה במונית מיוחדת (ספיישל), לפי הגדרת התקנות היא נסיעה במונית שהועמדה לרשות מזמין הנסיעה.במילים אחרות, מדובר על נסיעה ייעודית המאפשרת להזמין שירותי הסעה במונית שהיא הועמדה לרשותו הבלעדית.

נסיעה מיוחדת במונית ספיישל היא שונה במהותה נסיעה במונית קו שירות, בעיקר מהסיבה שהנסיעה במונית עומדת לרשות מזמין הנסיעה, ולעומת זאת הנסיעה במונית שירות היא נסיעה בקו שירות בה כל נוסע משלם בעד עצמו.

בנוסף לכך, יש לנהג מונית מיוחדת חובות כלפי הנוסע כמו האפשרות לנסיעה בדרך הקצרה, הסעה במחיר לפי מונה ועוד חובות אחרות, אלו מהוות זכויות של הנוסע, מזמין הנסיעה. אלא שלנוסע יש גם חובות, לפי ההתנהגות והוראות אחרות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי וחייב?

הוראות לפי הדין הישראל, מקנות זכויות וחובות למזמין הנסיעה ולנוסע בפועל במונית המיוחדת.

נהג המונית הוא החייב או הזכאי, בצורה הפוכה ונגדית לנוסע.

זכויות וחובות הנוסע

יש כמה זכויות למזמין הנסיעה, לנוסע, שהם מהווים החובות של הנהג וכך גם להיפך.

1. חובת הסעה

נהג המונית, בעל הרישיון למונית וכל מי שפועל מטעמו – חייב להסיע נוסע, ולא רשאי לסרב להסיע נוסע ואת מטענות. יחד עם זאת, הוא רשאי לסרב אם מדובר על סיבה סבירה, לרבות בגלל חשש לביטחונו של הנהג.

2. אי הסעת נוסע נוסף

נהג מונית בנסיעה מיוחדת לא רשאי להסיע נוסף נוסף על מזמין הנסיעה והנלווים אליו, אלא אם כן מזמין הנסיעה ביקש זאת מהנהג.

3. הסעה בדרך הקצרה

נהג המונית בנסיעה מיוחדת או מי מטעם בעל הרישיון, חייב להסיע את הנוסע בדרך הקצרה ביותר האפשרית, לפי הנסיבות באותה שעה ואותה הנסיעה. בנוסף, הנהג חייב לגרום לכך שהנוסע לא ישהה בדרך יותר מהזמן הדרוש באותן נסיבות כדי להגיע למקום היעד.

4. נסיעה או שינוי של היעד המבוקש

נהג מונית שהעלה למונית נוסע כדי להסיע אותו במסלו הנסיעה שאותו רצה הנוסע, חייב להסיע אותו באותו מסלול הנסיעה.

בנוסף לכך, הנוסע רשאי לשנות את היעד המבוקש במהלך הנסיעה.

5. הסעה לפי מונה

אסור להסיע נוסע במונית (גם בנסיעה עירונית וגם בנסיעה בינעירונית), אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל לפי כל דין. בנוסף לכך, צג המונה חייב להיות גלוי לעיני הנושאים במונית מכל מושביה במהלך כל הנסיעה. עם תחילת עבודתו של הנהג, הוא חייב להפעיל את המונה ולנעול אותו בסיום עבודתו. כאשר כל פרטיו מצויינים בו כאמור.

במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, הנהג צריך להציג את המונה במצב פנוי, כשהוא מואר.

בנסיעה מיוחדת, נהג המונית חייב להפעיל את המונה עם העמדה לרשות הנוסע, וחייב להפסיק אותו בסיום הנסיעה.

6. מספר נוסעים

מספר הנוסעים המירבי שניתן להסיע במונית הוא כפי שנקבע ברישיון הרכב ואסור להעלות יותר מכך. יחד עם זאת, מותר להסיע 2 ילדים שטרם מלאו להם 5 שנים, בנוסף על הנוסעים שמותר להסיע לפי הרישיון, כל זאת בתנאי שלא יסע יותר מנוסע אחד במושב הקדמי, זה שליד הנהג.

7. תשלום בעד נסיעה במונית

מחיר נסיעה במונית מיוחדת היא המחיר המירבי שניתן לגבות ממזמין הנסיעה והוא מחושב לפי המונה המותקן במונית. אסור לדרוש, אסור לגבות ואסור להרשות לאדם אחר לדרוש או לגבות:

 • סכום שהוא מעל מה שהמונה הציג.
 • כל תשלום אחר שלא קבוע בשכר הנסיעה.
 • בנסיעה לפי הסכם – סכום שעולה על הקבוע בהסכם.

8. איסור הפלייה

נהג המונית לא רשאי להפלות נוסעים מטעמי דת או קבוצה דתית, גזע, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, גיל, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי הביטחון וההצלה או סמליהם.

9. אנשים שאסור להכניס אותם

נהג המונית לא רשאי להכניס אדם שהוא אחד מאלה:

 • אדם שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או ריפוד המונית, ובפרט בגדים מלוכלים בשמן, פיח או צבע.
 • אדם ללא לבוש.
 • אדם שהוא במצב שכרות.
 • אדם שמעשן סיגריה או סיגר או מקטר דלוקים.
 • אדם הנועל נעליים מתקן להחלקה או לגלישה.

10. איסור שידול נוסעים בנתב"ג

אסור לשדל נוסע לנסוע במונית מנמל התעופה בן גוריון או להוביל את מטענו בכל צורה שהיא, לרבות על ידי קריאה, עשיית סימן וכיוצאה בזה.

11. בעלי חיים בנסיעה

אסור להכניס בעלי חיים למונית, אלא אם גודלם מאפשר להניח אותם על ברכי הנוסע או להחזיק אותם ביד. זאת בתנאי שכלבים מוסעים ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה, ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.

יחד עם זאת, מותר להסיע כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הוא קשור ברצועה.

12. הובלת מטען ומזוודות

אסור להכניס למונית דברים או מטען בגודל או בצורה שמפריעה לנוסעים, או שגורם לנזק או להפרעה לנושאים, או גופת אדם או גופת בהמה או חיה, או דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו או המפיץ ריחות רעים.

מזוודות ומטענים אחרים צריכים להיות במקום או במשטח המיועד לכך.

13. נשק טעון

אסור להכניס ביודעין אדם הנושא נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשק טעון, ואסור להסיע אנשים אלו.

אסור להכניס או להוביל חומרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר.

14. אנשים עם מוגבלות

נהג רשאי שלא להעלות יותר מעגלת נכים אחת. אך עם זאת, אסור לגבות כסף בעד עגלת נכים או בעד אדם עם מוגבלות. אדם עם מוגבלות שהוא עיוור עם כלב נחייה, זכאי להשתמש במונית והנהג לא רשאי לסרב לכך.

חברת מוניות שיש לה מונית נגישה, חייבת לספק את המונית אל האדם המבקש תוך 30 דקות מרגע ההזמנה.

15. התנהגות נהג המונית

נהג המונית צריך לעזור לנוסע, במידת הצורך, בהיכנסו למונית ובצאתו ממנו, בהטענת מטענו ובפריקתו.

בנוסף לכך, הנהג או אדם אחר הפועל להפעלת שירותי נסיעה במונית, צריך לפעול כך:

 • התנהגות כלפי הנוסעים באדיבות ובנימוס.
 • הבטחה כי הנוסעים יגיעו למטרתם בנוחות, בבטיחות ובמהירות.
 • הופעה של הנהג צריכה להיות נקייה ומסודרת ואף בתלבושת או בסימן אם הם חייבים בכך.
 • נהג המונית לא רשאי לשוחח עם אדם אחר בזמן הנהיגה, אלא אם כן הדבר דרוש באותה שעה לביצוע תפקידו או בקשר לנסיעה, וזאת בתנאי שלא יפנה את ראשו אל בן שיחתו.
 • נהג המונית הנשאל בקשר לנסיעה, צריך להשיב תשובה נאותה.
 • נהג המונית לא רשאי לתת עודף בזמן שהמונית נוסעת.
 • נהג המונית לא רשאי להפעיל רדיו, טלויזיה או מקלט/מכשיר אחר המשמיע קולות או צלילים מונית בקול רם, הן בנסיעה עירונית והן בנסיעה בין-עירונית, ועליו להפסיק את פעולת הרמקולים המיועדים לנוסעים, וכן להנמיך את קול הרמקולים שילם, לפי דרישת הנוסע או מי מטעמו.
 • נהג המונית לא רשאי לכוון או המכשיר או המקלט תוך כדי נהיגה.
 • נהג המונית חייב לבצע את הבדיקות הראשונות של הרכב לפני הנסיעה, לרבות בדיקת הבלמים וההגה, מדי לחץ אוויר, מערכת החשמל, פעילות הצופר ומערכת החלונות.
 • נהג המונית חייב לבדוק לפי תחילת הנסיעה אם לא קיימים חפצים חשודים או חמרי חבלה. דבר זה ייעשה גם בסוף הנסיעה. אם נמצא חפץ חשוד, עליו להפסיק את הנסיעה ולא להמשיך בה, להוציא את הנוסעים ולהודיע למשטרה.
 • נהג המונית לא רשאי לעשות שימוש ברכב ולא הסעה של נוסעים, אם הם לא מכירים את הסביבה בה הם עובדים באותה שעה, או אם אין להם מדריך מתאים.
 • לפני הסעת המונית, הנהג חייב לנקוט באמצעי זהירות סבירים לשם הבטחת ביטחונו של הנוסע בכניסה למונית וביציאתו ממנה.
 • נהג המונית לא רשאי לנוסע להיכנס למונית או לצאת ממנה: כאשר המונית נעה אלא אם לא הייתה אפשרות למנוע זאת.
 • אסור לפתוח את דלתות המונית בזמן נסיעה; בנוסף, אסור לפתוח גם בזמן עצירה, אלא אם פתיחת הדלתות לא תפגע בנוסעים או לאחר שהנהג הזהיר שהדלתות ייפתחו. אסור גם לסגור את הדלתות לצורך יציאת נוסעים אלא אם הם סיימו לצאת ובאופן שזה לא יפגע בהם. אסור גם לסגור דלתות לצורך כניסת נוסעים אלא אם סיימו להיכנס או אם הנהג הודיע כי אין להיכנס והזהיר כי הדלת תיסגר.
 • נהג המונית חייב להבטיח ניקיון סביר של פנים המונית, המושבים והשמשות הקדמית והאחורית לפני כל תחילת נסיעה.
 • נהג המונית לא רשאי לעזוב את המונית בעת הגעה אל תחנת המוניות, אלא לאחר שכל הנוסעים יצאו.
 • אם נמצאו חפצים או שנמסרו לנהג חפצים שנשכחו במונית, עליו להעביר בהזדמנות ראשונה להנהלת תחנת המוניות כדי שהיא תעביר אל המשטרה.

בנוסף, אסור לעשן במונית בה יש נוסעים. אולם, מותר לנהג לעשן בה כאשר אין בה נוסעים.

16. כללי התנהגות הנוסעים

אלו הם כללי ההתנהגות והחובות:

 • ציות להוראות הדרושות לסדר ולבטיחות במונית.
 • מותר להיכנס או לצאת רק באמצעות הדלתות המיועדות לכניסה ולציאה, אלא אם הותר אחרת על ידי הנהג, הנוסע חייב להיכנס לפי תור (אם יש כמה ממתינים), לא רשאי להיכנס אם הנהג הכריז כי לא יעלה או שהדלתות ייסגרו, לא רשאי להפריע לנוסעים אחרים להיכנס או לצאת. בנוסף, לא רשאי להיכנס או לצאת או לפתוח דלתות בזמן נסיעה.
 • הנוסע לא רשאי לשוחח עם הנהג בזמן הנסיעה, למעט לשם נושאים הקשורים לנסיעה שהיה הכרח באותה שעה. הנוסע גם לא רשאי להפריע לנהג לראות את הדרך.
 • הנוסע לא רשאי להוציא כל חלק גוף מבעד לחלון בזמן הנסיעה.
 • אסור לפגוע במונית או בפעולתה, או העתקה או הסרה של לוחיות, לוח, מודעה, הודעה, שלט וכד'.
 • אסור לגרום נזק או אי נוחות בלתי סבירה לנוסע אחר. בנוסף, אסור לעורר רעש, בכלי או במכשיר או דרך אחרת, לבד או עם אחרים, אם הדבר הוא למורת רוחם של נוסעים אחרים.
 • אסור לירוק, לכלכלך או להשליך פסולת, אלא רק למקום שהותן לכך, אם קיים.
 • איסור השלכת חפצים אל מחוץ למונית שעלולים לגרום לרוכז, נזק או סכנה לאדם או לרכוש.

17. הסעה לפי הסכם

ניתן להסיע נוסעים בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות, בתנאי שהמונית עומדת לרשות תאגיד שמטרתו נסיעה במונית מיוחדת, יש הסכם בין המזמין לבין התאגיד, ההסכם הוא למשך שנה אחת לפחות, המונה הופעל במצב של נסיעה לפי הסכם, וגם יהיה קיים אישור כי הנסיעה נעשית בהסכם.

18. חגורת בטיחות

כלל הנוסעים חייבים לחגור חגורות בטיחות במונית.

יחד עם זאת, בנסיעה עירונית, הן הנהג והן הנוסעים במושבים האחרוריים, יכולים לנסוע ללא חגירת החגורה.

מימוש הזכאות

ככל שאדם, נוסע, מזמין מונית, נפגע מנהג מונית או מפעילת תחנת מוניות, רשאי להגיש תלונה אל תחנת המוניות בעניין והיא מחויבת למסור לו את התשובה בנושא.

בנוסף לכך, ניתן להגיש תלונה אל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית כאן.

מידע נוסף

 • בעל המונית הוא האחראי אם נעשה שימוש שלא בהתאם להוראות החוק בעניין המונית שלו, אלא אם כן הוכיח אחרת.
 • נוסע שהופלה מטעמים שונים, רשאי להגיש תביעה נגד הנהג או חברת המוניות ולקבל פיצויים גם ללא הוכחת נזק.

חקיקה ופסיקה

 • חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000
 • תקנות התעבורה, תשכ"א-1961
 • חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983
 • נוהל מונית נגישה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil