חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קבלן שבונה על אדמות מדינה ומשווק דירות מחויב בשיוויון זכויות ואי אפליה

היועץ המשפטי לממשלה טוען כי קבלן שבונה דירות על קרקע מדינה ומשווק אותם, חייב לנהוג בשיוויון ואינו יכול לסרב למכור דירה ללקוח רק בגלל מוצאו. הודעה זו מגיע על רקע בקשת בית המשפט העליון לקבל את עמדתו בעניין.

הרקע לכך מגיע כאשר בני זוג ממוצא ערבי, תושבי הצפון במקור אשר מתגוררים בשנים האחרונות בירושלים, ושביקשו לרכוש דירה בעיר המותאמת ונגישה לבנם הנכה. לטענתם, החברה הקבלנית, מי-טל הנדסה ושירותים שבונה ומשווקת דירות ברחבי הארץ ובין היתר פרויקט בירושלים, סירבה למכור להם את הדירה וזאת רק בגלל מוצאם.

בני הזוג הגישו תביעה לבית משפט השלום, ביהמ"ש קיבל את טענתם וקבע כי החברה מי טל סירבה למכור את הדירה רק בגלל המוצא שלהם ופסק לטובתם פיצוי ללא הוכחת נזק בשיעור של 20,000 ₪, זאת לאחר שקבע כי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים חל גם על מכירת מקרקעין.

לאחר ערעור, בית המשפט המחוזי דחה את ערעור החברה על פסק הדין, שתמך בנימוקים, החברה הגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שביקש את עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

כאשר השאלה המרכזית היא האם במקרה שבו חברת בניה פרטית המציעה למכור דירות לציבור הרחב ומסרבת למכור דירה לבני זוג שפונים אליה, רק בשל השתייכותם למגזר הערבי, חייבת בתשלום פיצויים לבני הזוג שפנו אליה.

בבג"ץ קעדאן נבחנה חובתה של המדינה לנהוג בשוויון גם כאשר היא מקצה קרקע לסוכנות היהודית וזו מצידה נוקטת במדיניות מפלה. באותו עניין לא נבחנה השאלה האם עצם קבלת זכות במקרקעי המדינה מטילה על הצד השלישי, שנדרש לבנות ולשווק את הדירות שיבנה לציבור הרחב, גם את החובה שלא להפלות, ושאלה זו הושארה בצריך עיון.

עמדת היועץ לשאלה היא כי יש להשיב בחיוב

עמדת היועץ המשפטי לממשלה לשאלה האם חברת בנייה פרטית שמציעה דירות לציבור הרחב ומסרבת למכור ללקוח רק בגלל השתייכות למגזר הערבי, חייבת לשלם פיצויים, היא כן.

על פי טענתו, חובה זו צריכה לקבל ביטוי מפורש בנוסח החוזה ואם אין ביטי כזה, היא חלק בלתי נפרד מטיבם של מקרקעי מדינה ומהחובות הנלוות. כמוש המדינה אינה רשאית להפלות בהקצאת מקרקעין, כך גם צד שלישי שזכה במקרקעי הציבור כדי שיוכל לבנות לציבור הרחב, אינו רשאי באפליה.

בנוסף, היועמ"ש סבור שמבלי להכריע אם חוק איסור אפליה במוצרים ושירותים חל גם על מקרקעין, את החובה המוטלת על חברת הבניה לנהוג בשוויון בשיווק הדירות לציבור ניתן לקרוא, בזהירות הראויה והמתבקשת, הן מכוח המכרז והחוזים שכרתה עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון, הן לנוכח טיבה של הקרקע ששווקה לחברת הבניה לצורך מכירתה לציבור הרחב, והן מכוח חובת תום הלב במשא ומתן. לגישתו של היועץ המשפטי לממשלה, חברת הבניה חבה בחובת שוויון כמי שעוסקת במכירה ובשיווק של קרקעות מדינה, וניתן לגזור את חובותיה מההקשר החוזי של פעולתה ללא צורך לדון בחובות אלה בהקשר הנזיקי.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil