חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

סיווג עובד עצמאי בתור עובד שכיר לעניין המוסד לביטוח לאומי

בהתאם להוראות החוק ותקנות הצו לפיו, יש לשר העבודה זכות סיווג עובד עצמאי בתור עובד שכיר לעניין המוסד לביטוח לאומי. סיווג כזה מאפשר לאותם עובדים עצמאים להיות זכאים וחייבים כאילו הם עובדים שכירים.

מטרת הכתבה להסביר זאת.

עובד עצמאי בתור עובד שכיר לביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד הגופים הלאומיים החשובים במדינת ישראל, המשמש בתור מוקד סיוע כספי לאוכלוסיית נזקקים בעת מקרים רבים כמו מצב אבטלה, עבודה בשכר נמוך, קרות תאונת עבודה או תאונת דרכים, הגעה לגיל פרישה ועוד.

כדי שהמוסד לביטוח לאומי ישלם את הזכויות הללו, העובדים (הן שכירים והן עצמאים) ואפילו מי שאינו עובד כלל – חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי. מדובר על כסף שכולם משלמים, ואם קורה אירוע מסויים – אפשר לקבל זכאות כזו או אחרת בהתאם לתנאים נוספים.

עובד עצמאי שמוגדר כך בביטוח הלאומי, או מי שהוא עוסק (בעל עסק) שאינו תחת תאגיד, אינו זכאי לחלק מן הזכויות כמו עובד שכיר. כך למשל, הוא אינו זכאי לתשלום דמי אבטלה או הבטחת הכנסה (למעט מקרים בודדים) ועוד.

לפי החוק, שר העבודה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע לפי צו ולסווג מבוטחים (כך כולנו מוגדרים בביטוח הלאומי) העוסקים בסוג עבודה מסויים או לפי תנאי עבודה מיוחדים, כי לעניין המוסד לביטוח לאומי – נחשבים עובדים שכירים, או עובדים עצמאים או עובדים שאינם שכירים ואינם עצמאים.

באותו אופן, לפי הצו גם נקבע מי נחשב המעסיק של אותם עובדים.

המשמעות – סיווג עובד עצמאי בתור עובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי – מחשיב את אותם העובדים בתור שכירים – מה שמקנה להם זכויות וחובות של עובד שכיר ולרבות דמי אבטלה והבטחת הכנסה וכד'.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

רק עובדים מסויימים שהוגדרו במיוחד ולפי תנאים מיוחדים בצו.

מי לא זכאי?

  • שאר אוכלוסיית העובדים העצמאים שלא כלולים בצו.

רשימת עובדים עצמאים שנחשבים שכירים לעניין הביטוח הלאומי

העובדים העצמאים הבאים, נחשבים עובדים שכירים לעניין הביטוח הלאומי, בתנאי שהם עומדים בתנאי זכאות הכתובים בהמשך. מעסיקם לעניין הביטוח הלאומי, ייחשב לרוב בתור החייב בתשלום גמול העבודה או המעסיק שלהם בפועל.

לרוב, מדובר על פרילנסר, עובד עצמאי שעובד בעיקר אצל מעסיק אחד. כמו כן, יש לציין כי הצו נקבע ממזמן וייתכן כי סוג עבודה או תנאי עבודה מסויימים לא רלוונטיים כיום, חלקם או כולם.

סוג עבודהתנאי עבודהמעביד / מעסיק
גובה (איש גבייה) שלא מעסיק עובדים ואין לו מקום קבלת קהלהגמול משולם על פעולת גבייה לפי רשימה אישית קבועה, או באזור מוגדר מראש ע"י המעסיקהמעסיק
עובד ניקיון או חצרן, למעט מי שעקרו גננות, שאינו מעסיק עובדיםתחום עבודה וזמני עבודה נקבעו מראשהחייב בתשלום גמול העבודה
מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז, מרכיב ומתקין תריסים, בתנאי שאינו מעסיק עובדים ואין לו מקום קבלת קהלבכל תנאי העסקה, למעט עבודה שנעשית ישירות מול הצרכןהמעסיק
שומרתחום העבודה נקבע מראשהחייב בתשלום גמול העבודה
ממלא תפקידים דתיים מטעם מוסדות דת, לרבות משגיח כשרות ומנקה בשרמשתלם גמול על העבודההחייב בתשלום גמול העבודה
מרצה ומי שמועסק באמצעי תקשורת ציבוריים, מורה או מדריךההסכם נקבע מראש לרבע שנה לפחות או למתן סדרה לפחות של 7 הופעות או 7 הרצאות או 7 שיעורים – לפי הענייןהחייב בתשלום גמול העבודה
מורה דרך, מלווה רפואי או מלווה אחר בטיולים המאורגנים ע"י מוסדות, גופים ציבוריים או משרדי נסיעותמשתלם גמול על העבודההחייב בתשלום גמול העבודה
חבר מושב עובדים או מושב עולים המועסקים במסגרת תקציבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ברכוש המשותף שלהם או לאגודה של המושבבכל תנאי העסקההחייב בתשלום גמול העבודה
חונכים וסומכות מטעם משרד העבודה או רשות מקומיתהדרכת עקרות בית לייעול תפקיד במשק הבית ובקיום היחסים התקינים עם הילדים שלהןהחייב בתשלום גמול העבודה
השוכר "מולה" מבעל מלטשה ליהלומים ושעיקר הוא בשביל בעל המלטשה בתוך שטח המלטשה, ובתנאי שאינו מעסיק עובדבכל תנאי העסקההחייב בתשלום גמול העבודה
עבודת משרד, שירותים, תעשייה ומסחרמבצע העבודה הופנה לפי התקשרות בינו לבין אדם שעיקר העיסוק שלו הוא הפניית עובדים, וגמול העבודה משולם על ידי הגורם המפנה, למעט לפי שירות התעסוקההחייב בתשלום גמול העבודה
חלוקת דברי דואר ברשות מקומית שיש בה בית דוארהחלוקה נעשית לפי הסכם בין המחלק למשרד התקשורתהחייב בתשלום גמול העבודה
הופעה אמנותית או בידורית של אמן, או מנחה במופע – לרבות משחק, דיקלום, הקראה, שירה, נגינה, ריקוד, ניצוח, פנטומימה, לוליינות וקוסמות, וגם כל הופעה בכל אלו לצורך הקלטה או צילום (למעט צילום או הקלטה לפרסומת)הסכם העבודה נחתם בכתב מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של 5 הופעות לפחות.

בהופעה באמצעי תקשורת, אם לא חל לפי הוראות של "מרצה" לעיל – אז אם הסכם העבודה נחתם בכתב מראש לסדרה של 3 הופעות בחודש
החייב בתשלום גמול העבודה
ספורטאי בפעילות ספורטיבית, במסגרת אגודת ספורט או מטעמה.

אגודה כאמור – תאגיד העוסק בענף או בכמה ענפים בספורט, אם הוא פועל באופן עצמאי או מסונף לגוף ספורטאי אחר
הסכם העסקה בכתב נעשה מראשהחייב בתשלום גמול העבודה
איש צוות מקצועי, הנמנה עם עובדי הצוות הטכני או האמנותי בהפקה קולית או חזותיתהסכם העבודה בכתב נערך מראש לתקופה של רבע שנה לפחות או לסדרה של חמישה ימי הפקה לפחות;

ובהופעות באמצעי תקשורת ציבוריים – כשלא חל כאמור לגבי מרצה ומי שמועסק באמצעי תקשורת ציבוריים – הסכם העבודה בכתב נערך מראש לסדרה של שלושה ימי הפקה בחודש לפחות
החייב בתשלום גמול העבודה לפי הסכם
סיווג עובדים וקביעת מעבידים

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
  • צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil