חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

לקוחות או חשבונות מוגבלים? כך תוכלו לראות מי ביצע את ההגבלה ומדוע

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל השיק כלי אינטרנטי שמאפשר ללקוחות הבנקים שחשבונם הוגבל לקבל מידע אישי, עדכני ומפורט המתייחס להגבלה, וכן להנפיק בקלות ומכל מכשיר, אישורים לצדדים שלישים. השירות האינטרנטי החדש יסייע ללקוחות כל הבנקים, בין שהוגבלו ובין לא, לגשת מכל מכשיר ובכל זמן לדפי פירוט אישיים, המכילים מידע בנושא חשבונות מוגבלים, באמצעות הזדהות אישית פשוטה ומהירה.

המערכת תציג ללקוח את פרטי הגוף שהטיל את ההגבלה (בנקים מסחריים, הוצאה לפועל, מרכז לגביית קנסות, כונס הנכסים הרשמי, ובתי הדין הרבניים) ואת פירוט החשבונות בהם סורבו 10 שיקים (ככל שמדובר בהגבלה שמקורה בשיקים ללא כיסוי), או לחלופין את זהות הגוף שהטיל הגבלה ואת מספר התיק שבגינו היא הוטלה. בנוסף, יפורטו כל החשבונות המושפעים מהגבלה זו.

לרשות הלקוח יעמוד מידע אישי מפורט ורלוונטי בנוגע לתהליך ההגבלה של חשבונו, יוצגו זכויות וחובות בנושא פתיחת חשבון, אופן הגשת ערעור על ההגבלה, פרטי התקשרות והגורמים אליהם הוא יכול לפנות בהתאם למצבו. כמו כן, יאפשר האתר הנפקת אישור אוטומטי של סטטוס ההגבלות לצורך הצגתו לצד ג', דף שאלות ותשובות, מדריך מפורט בנושא הגבלות, הפנייה לחוקים והוראות רלוונטיים, טופס פנייה ממחושב למדור שקים ללא כיסוי בבנק ישראל ועוד.

איך בודקים אם יש לי הגבלות או לא?

כאשר אתם נכנסים לאתר החדש לבדיקת חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים, תצטרכו מספר פרטים אישיים לצורך התחלה:

 • מספר תעודת זהות.
 • תאריך הנפקת תעודת זהות – מופיע בתעודת הזהות שלכם.
 • תאריך לידה.
 • פרטי חשבון בנק שהוגבל במהלך שלוש השנים האחרונות – יש למלא שם בנק, סניף ומספר חשבון של אחד החשבונות שלכם.

לאחר מילוי פרטים אלו, עליכם לקרוא ולאשר את התקנון, אחרת לא תוכלו להיכנס למידע האישי, ולאחר מכן ללחוץ על "כניסה לדף האישי". נכנסתם למערכת? מעולה. כאן תוכלו לקבל את כל המידע החשוב לכם.

בחלק העליון בעמוד תוכלו לראות נכון לאיזה תאריך הנתונים מעודכנים ולשנות שפה (בינתיים רק ערבית).

מתחת לחלק העליון יופיע השם המלא שלכם והסטטוס שלכם בבנק (נקי, הגבלה רגילה, הגבלה חמורה, הגבלה מיוחדת). כמו כן תאריך סטטוס ותאריך סיום סטטוס.

לאחר מכן, במידה ויש לכם הגבלה כלשהי, יופיע לכם השם של הגוף המגביל, כדוגמת ההוצאה לפועל, וגם מספר התיק שגרם לזה.

מתחת לגוף המגביל, תוכלו לראות את כל החשבונות שלכם ואילו סוגי הגבלות יש להם.

בסוף העמוד תוכלו לקבל מידע נוסף, מה חשוב לדעת, למי לפנות ומה המצב שלי.

בתפריט הצדדי בצד שמאל, תוכלו לקבל מידע נוסף:

 • הפקת אישור סטטוס – תקבלו אישור סטטוס שלכם נוכחי כקובץ PDF שהוא יורד למחשב שלכם, שאותו ניתן לספק למי שאתם צריכים.
 • מידע כללי בנושא הגבלות – תועברו לאתר של בנק ישראל שם ניתן לקבל מידע נוסף על הגבלות.
 • שאלות ותשובות בנושא הגבלות – למה אני מוגבל, מה עושים אם הבנק הגביל שלא לפי חוק ועוד שאלות.
 • חקיקה והוראות ניהול בנקאיות – כאן תוכלו לקבל מידע נוסף בנושא חקיקה.
 • יצירת קשר – כאן ניתן למלא טופס מקוון ליצירת קשר עם בנק ישראל.

איך נכנסים לאתר החדש?

מטעמים של הגנה על פרטיות הלקוח והמידע, בשלב זה יינתן השירות ללקוחות פרטיים בלבד (תאגידים יכולים כמובן להמשיך ולפנות למדור לטיפול בחשבונות מוגבלים, בכל אחד מערוצי הפנייה הקיימים). להיכנס לאתר השירות ללקוחות וחשבונות מוגבלים.

סרטון: מדריך התמצאות באתר החדש

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם סרטון בו תוכלו לראות איך להתמצא באתר:

על פי החוק, הגופים הבאים עשויים להטיל הגבלה על לקוחות וחשבונות בנקים:

 1. הבנקים – הגבלה על חשבונות ולקוחות הבנקים, בעקבות העדר כיסוי מספיק לשיקים שניתנו על ידם.
 2. גופים שאינם בנקים:
  1. רשות האכיפה והגבייה – הכוללת את לשכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות.
  2. כונס הנכסים הרשמי – בעקבות אי תשלום חוב לגופים אלה.
  3. בתי הדין הרבניים – באפשרותם להטיל הגבלה על סרבני גט.

מקורן של כ – 85% מההגבלות על לקוחות המערכת הבנקאית, בהגבלות מגופים שאינם בנקאים. כלומר, נכון להיום קיימים כ – 460,000 חשבונות מוגבלים המשויכים ל כ – 266,000 לקוחות. מתוכם כ – 232,000 חשבונות הוגבלו על ידי הגופים שאינם בנקים וכ- 34,000 חשבונות בהגבלה שהוטלה מכוח חוק על ידי בנקים.

הפיקוח על הבנקים פועל כדי לסייע ללקוחות מוגבלים בשלבים שונים:

פעילות מניעה

שלב המניעה – כדי להפחית את מספר המוגבלים, לסייע ללקוחות לכלכל צעדיהם בהתאם ולהימנע מהגבלה בפועל.

הפיקוח על הבנקים הורה לבנקים לשלוח ללקוחותיהם, שרמת הסיכון להגבלת חשבונם עלתה (עקב סירוב של חמישה שקים מסיבת אין כיסוי מספיק), התראות באמצעות הודעות SMS(נכנס לתוקף בתאריך 1 באפריל 2017).

שיפור השירות ללקוחות מוגבלים

שלב ההגבלה עצמה – כדי לסייע לציבור לקבל מידע רלבנטי הקשור לעצם ההגבלה.

סיוע ללקוחות שהוטלה הגבלה על חשבונותיהם באמצעות הקמת אתר אינטרנט ייחודי עם הזדהות אישית ללקוחות מוגבלים כמפורט בהמשך; הרחבת ההתראות המידיות ללקוחות, כך שיקבלו הודעת SMS מהבנק בו מוטלת ההגבלה, בסמוך להטלת ההגבלה עצמה (נכנס לתוקף בתאריך 1 ביולי 2017);

תמיכה בתהליך החזרה למסלול לאחר תום תקופת ההגבלה

שלב שלאחר ההגבלה – במטרה לסייע להם להשתקם כלכלית.

על פי הוראה 430 (שתיכנס לתוקף בתאריך 25.3.18), מידע שהתקבל אצל הבנקים לגבי הגבלות כלשהן, באמצעות בנק ישראל, לא ניתן יהיה לשמור לאחר סיום ההגבלה. כמו כן, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש במהלך תקופת ההגבלה. כך לדוגמא, לא ניתן יהיה לבצע דירוג של לקוח לצרכי קבלת אשראי, בהסתמך על מידע זה בלבד.

מה עוד חשוב לדעת?

פתיחת חשבון:

לקוח מוגבל רשאי לפתוח חשבון רגיל, שלא נמשכים עליו שיקים, וזאת בתנאי שאין מניעה אחרת לפתיחת החשבון. סירוב של בנק לפתוח חשבון ללא שיקים מפני שהלקוח מוגבל אינו נחשב סביר. לעיון בהוראת ניהול בנקאי תקין 422 בנושא פתיחת חשבון. כמו כן, לקוח מוגבל רשאי לפעול בחשבון המוגבל על בסיס מזומן ולקבל אליו הפקדות, למעט משיכת שיקים על החשבון.

​​​​​​אם נתקלת בבעיה הקשורה בפתיחת החשבון או כל זכות אחרת המגיעה לך מתוקף הוראת ניהול בנקאי תקין 422 (כגון אפשרות לקבלת מידע באמצעות האינטרנט או הנפקת כרטיס להוצאת מזומנים) בידך לפנות ליחידה לפניות הציבור של בנק ישראל בטלפון 02-655-2680, בפקס 02-666-9067 או בטופס פניה ממוחשב.

חשבונות סגורים:

לידיעתך, הגבלות מוטלות גם על חשבונות שנסגרו וטרם חלפו שלוש שנים ממועד סגירתם. במידה והודיעו לך כי הגבלתך הוסרה/הסתיימה: באפשרותך להנפיק באתר זה אישור סטטוס. יש להמתין שלושה ימי עסקים לעדכון מערכות המידע של כל הגופים המעורבים בתהליך.

שאלות ותשובות בנושא אתר האינטרנט לבדיקת חשבונות מוגבלים

1. מה הוא לקוח / חשבון "מוגבל"?

חוק שקים ללא כיסוי מגדיר שלושה סוגי הגבלות כדלהלן:

א. הגבלה רגילה (בנקאית) – מוטלת על חשבון (על פי מספר החשבון) בו הצטברו 10 שיקים (או יותר) שסורבו מחוסר כיסוי בתקופה של שנים עשר חודשים. הטלת ההגבלה נעשית על ידי הבנק המסחרי בו מתנהל החשבון. בהגבלה רגילה הלקוח אינו מורשה לפעול בשיקים בחשבון שהוגבל למשך שנה אחת, ואינו מורשה לפתוח חשבונות שיקים חדשים בכל המערכת הבנקאית במשך תקופת ההגבלה.

ב. הגבלה חמורה (בנקאית) – מוטלת על לקוח אם הוגבלו שתיים או יותר מחשבונותיו בהגבלה רגילה, לתקופה של עד שלוש שנים ממועד סיום ההגבלה הרגילה הראשונה. הטלת ההגבלה החמורה מבוצעת על ידי בנק ישראל בהתאם למידע שמ ועבר מהבנקים המסחריים. בהגבלה חמורה הלקוח אינו מורשה לפעול בשיקים בכל חשבונותיו למשך שנתיים ואינו מורשה לפתוח חשבונות שיקים חדשים בכל המערכת הבנקאית במשך תקופת ההגבלה.

ג. הגבלה מיוחדת (חוץ בנקאית) – מוטלת על לקוח, על ידי גופי אכיפה וגבייה שהוגדרו בחוק (הוצאה לפועל, כונס הנכסים הרשמי, בתי דין הרבניים ומרכז הגבייה והקנסות), בשל חוב / סרבנות גט. דינה של הגבלה זו כדין הגבלה חמורה (בנקאית) למעט תקופת ההגבלה שנקבעת על פי הגוף שהטיל את ההגבלה, לתקופה של עד 5 שנים.

2. מה המידע שאני יכול לקבל באתר?

באתר החדש יוצג מידע רב ללקוח, הן מידע אישי הנוגע להגבלה הספציפית שלו, והן מידע כללי – הכולל בין היתר חוקים, תקנות והוראות רלבנטיות. בין השאר יוכל הלקוח לראות:

 • סטטוס ההגבלה בו הוא נמצא עם מועדי התחלה וסיום;
 • מידע מפורט לגבי החשבונות שהושפעו מהגבלתו וסיבת ההגבלה ברמת החשבון הבודד;
 • משמעות המצב הספציפי של הלקוח, מידע חשוב רלוונטי עבורו ולמי עליו לפנות בהתאם למצבו הנוכחי;
 • זכויות וחובות על פי הסטטוס בו הוא נמצא;
 • כיצד להגיש ערעור על הגבלה בנקאית;
 • מדריך מפורט בנושא הגבלות;
 • רשימת שאלות ותשובות בנושא הגבלות;
 • קישורים לחוקים, תקנות והוראות ניהול בנקאי תקין רלוונטיים.

3. מה אני יכול לעשות באמצעות האתר?

תשובה: באפשרותך לבצע באמצעות האתר את הפעולות הבאות:

 • להנפיק אישור רשמי אוטומטי, המפרט את סטטוס הגבלותיך או המעיד על היותך לקוח ללא הגבלות, לצורך הצגה לצד ג', ככל שנדרש.
 • לבדוק את הנתונים בנוגע לאירועים שהביאו להגבלתך ולוודא שלא אירעה טעות בנתונים.
 • לפנות באמצעות טופס פניה ממוחשב באתר למדור לטיפול בחשבונות מוגבלים ו/או לגופים המפורטים בלשונית "למי לפנות?", לצורך המשך בירור עניינך במידת הצורך.
 • במידה ואתה סבור שהנתונים לגבי הגבלת חשבונותיך (במקרה של הגבלה בנקאית בלבד), מקורם בשגיאה של הבנק שהטיל את ההגבלה, באפשרותך לקרוא על זכות הגשת הערעור שעומדת לרשותך ולהוריד מהאתר את קובץ תקנות שקים ללא כיסוי (סדרי דין) התשמ"ב–1981 (סעיף 10) המפרט כיצד יש להגיש ערעור לבית המשפט.

4. איך השימוש באתר משפר את מצבי?

היכולת לבדוק בזמן אמת את תמונת המצב הכוללת המדווחת לבנק ישראל, ברמת החשבון הבודד, תאפשר לך לפעול במהירות ויעילות לצורך הסרת ההגבלה מחד (במקרה של הגבלה מיוחדת), ומאידך להתריע על טעויות ותקלות דיווחים על הגבלותיך. כמו כן, תוכל ללמוד על תהליך הטלת ההגבלות באופן מקיף ומפורט, להבין את זכויותיך וחובותיך (למשל זכויות בפתיחת חשבון בנק חדש וכיו"ב), ולקבל מידע חשוב רלוונטי למצבך הנוכחי.

בנוסף, תוכל לקבל מידע מפורט כיצד להגיש ערעור לבית המשפט על הטלת ההגבלה (במקרים של הגבלה בנקאית בלבד) במידה ואתה סבור שהנתונים אינם משקפים את מצבך כפי שהוא אמור להיות. במקרים בהם גוף עסקי או ציבורי כלשהו ידרוש הוכחות על סטטוס הגבלותיך כתנאי להמשך תהליך הטיפול בעניינך, תוכל להנפיק, באופן מיידי, אישור אוטומטי המעיד על סטטוס הגבלותיך העדכני, או לחלופין על היותך לקוח ללא כל הגבלה, באמצעות האתר ולהציגו בפני הגורמים הרלוונטיים.

5. כיצד ההתנהלות באמצעות האתר שונה מההתנהלות שהיתה נהוגה לפני כן?

עד כה המידע האישי, ללקוחות שהוטלה עליהם הגבלה, נשלח במכתב מהגוף שהטיל את ההגבלה או מבנק ישראל (במקרה של הגבלה חמורה). לצורך בירור פרטני היה צורך להתקשר לגוף שהטיל את ההגבלה או למוקד הטלפוני של מדור לטיפול בחשבונות מוגבלים בבנק ישראל. גם לאחר קבלת המידע האישי, לא הוצג ללקוח במקום אחד נוח ונגיש כל המידע בנוגע לחובות, זכויות, פרטי התקשרות רלוונטיים וכיו"ב כפי שיופיע באתר החדש. כמו כן, לצורך הנפקת אישור על סטטוס ההגבלות העדכני היה צורך להתקשר למדור בבנק ישראל ולקבל את האישור בדואר ישראל.

האתר החדש משפר את המצב הקיים באופן משמעותי. ניתן יהיה לקבל מידע מפורט ועדכני, באופן מיידי, עם רשימת כל החשבונות שהוגבלו בצירוף הסיבות לכך. יועמדו לרשות הלקוח שלו שלשוניות עם מידע המפרט את מצבו, מידע חשוב ופרטי התקשרות לכל הגופים הרלוונטיים להגבלת חשבונותיו. הלקוח יוכל להנפיק אישור סטטוס באופן מידי ללא צורך בהמתנה למענה הטלפוני ולקבלת מכתב בדואר ישראל.

האתר ירכז את כל המידע הכללי בנושא הגבלת חשבונות באופן נוח וקל לשימוש ויסייע לו להתמודד עם השלכות ההגבלה במהירות וביעילות המרבית.

עוד בנושא

 • הר הכסף – המדריך המלא לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות ביטוח חיים
 • הר הכסף 2 – המדריך המלא לאיתור חשבונות בנק
 • הר הביטוח – המדריך המלא איתור פוליסות וכתבי שירות בענף הביטוח

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil