חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מחיר קייטנה ציבורית – מה המחיר המירבי שמשלמים על סל השירותים?

מחיר קייטנה ציבורית הוא המחיר המירבי שהורה צריך לשלם עבור קייטנה ציבורית בה שוהה הילד שלו בתקופת חופשת הלימודים מבית הספר. המחיר וסל השירותים נקבע על ידי חוק וצו בישראל.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהו מחיר קייטנה ציבורית?

קייטנה ציבורית היא מקום בו מתנהלת פעילות מאורגנת לילדים (החל מגיל 3 שנים ו-7 חודשים ועד שהם עלו לכיתה ז') בתקופת החופשה מבית הספר או מגן הילדים (תקופת קיץ).

בנוסף לכך, או שהיא מופעלת על ידי גוף ציבורי (גוף ממשלתי, רשות מקומית וכד') או מי מטעמו, או על ידי ארגונים או גופים שנקבע להם פטור מחובת רישיון לקייטנה, או שהיא מופעלת במבנה ציבורי של רשות מקומית או גוף ציבורי.

מחיר קייטנה ציבורית הוא מחיר מפוקח על ידי המדינה ונקבע על ידי חוק ועל ידי צו. החוק מסמיך את שר הפנים לקבוע מחיר מירבי לקייטנה ציבורית, בהתבסס על העלות של הפעלת הקייטנה ותקורה סבירה. המחיר נקבע באופן שונה לפי סוגי גופים, מיקומים וסל השירותים.

המחיר המירבי שנקבע הוא המחיר המחייב, כך שהמפעיל של הקייטנה לא רשאי לגבות סכום גבוה יותר והוא אינו רשאי להציע פחות מסל השירותים שנקבע.

עם זאת, מפעיל קייטנה ציבורית יכול לתת מחיר שונה או סל שירותים שונה, בהתאם לקיום תנאים נוספים המפורטים בחלק "הרחבות נוספות".

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאי לקבל את המחיר המירבי כאמור, ניתן למי שעומד בכל התנאים הבאים:

 • הורה של ילד בגן ילדים או בבית ספר, שמלאו לו 3 שנים ו-7 חודשים והם עדיין לא התחילו את לימודיהם בכיתה ז'.
 • ההורה שלח את הילד לקייטנה ציבורית.

סל שירותים של קייטנה ציבורית

סל השירותים שקייטנה ציבורית חייבת לתת היא בהתאם לכתוב בהמשך.

סל שירותים עד השעה 13:00

מפעיל קייטנה ציבורית שיש בה לפחות 66 ילדים לפחות, חייב לתת את כל סל השירותים הבאים:

 1. משך פעילות – 3 שבועות רצופים שלא בשנת הלימודים, בימים א' עד ה' בין השעות 08:00 עד 13:00.
 2. הזנה – ארוחת בוקר הכוללת 2 פרוסות לחם או לחמנייה אחת או פיתה אחת, ממרח וירק.
 3. שמירה – שמירה רצופה של כל שעות הפעילות, בידי שומרים חמושים שסיימו שירות צבאי או מתנדבים בשירות לאומי, שהם בעלי אישור שעברו אימון ומטווח 6 חודשים לפני הפעלת הקייטנה. אחד השומרים חייב להיות באופן קבוע בשער הכניסה ונדרש לפקח על הולכי רגל ורכבים באזור, וחייב שיהיה לו אמצעי קשר. במקום ללא גידור או שטח גדול או פתוח או כזה שיש עצמים המגבילים את שדה הראייה, גם שמירה ניידת חובה.
 4. פעילות – 9 פעילויות פנים או חוץ, כאשר אחת לפחות היא בחוץ.

עם זאת, מפעיל קייטנה ציבורית לילדים שעדיין לא החלו לימודיהם בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן שבה לפחות 28 ילדים, יש לתת את השירותים הבאים:

 1. שירותים 1 עד 3 ככתוב מקודם.
 2. פעילות – 9 פעילויות חוץ או פנים.

סל שירותים לאחר השעה 13:00

מפעיל קייטנה ציבורית שיש בה לפחות 66 ילדים לפחות, ופעילות הקייטנה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לכתוב מקודם (לעניין עד שעה 13:00), בתנאי שהוא יספק לאחר השעה 13:00 את כל סל השירותים הבאים:

 1. משך פעילות – 3 שבועות רצופים שלא בשנת הלימודים, בימים א' עד ה' בין השעות 13:00 עד 16:00.
 2. הזנה – ארוחת צהריים בהתאם לתקנות פיקוח על איכות מזון ותזונה נכונה בצהרונים.
 3. שמירה – שמירה רצופה של כל שעות הפעילות, בידי שומרים חמושים שסיימו שירות צבאי או מתנדבים בשירות לאומי, שהם בעלי אישור שעברו אימון ומטווח 6 חודשים לפני הפעלת הקייטנה. אחד השומרים חייב להיות באופן קבוע בשער הכניסה ונדרש לפקח על הולכי רגל ורכבים באזור, וחייב שיהיה לו אמצעי קשר. במקום ללא גידור או שטח גדול או פתוח או כזה שיש עצמים המגבילים את שדה הראייה, גם שמירה ניידת חובה.
 4. פעילות – 9 פעילויות פנים או חוץ.

עם זאת, מפעיל קייטנה ציבורית לילדים שעדיין לא החלו לימודיהם בכיתה א', לגבי כל קבוצת גן שבה לפחות 28 ילדים, ופעילות הקייטנה נמשכת מעבר לשעה 13:00, יוכל לגבות תשלום נוסף מעבר לכתוב מקודם (לעניין עד שעה 13:00), בתנאי שהוא יספק לאחר השעה 13:00 את השירותים הבאים:

 1. שירותים 1 עד 3 ככתוב מקודם.

מחיר מירבי לקייטנה ציבורית לפי סל השירותים

המחיר המירבי לכל ילד הוא לפי הטבלה הבאה, שנעשה חישוב לפי סל המוצרים, מספר הילדים והגורם שמפעיל את הקייטנה הציבורית. הסבר על סוגי המפעילים מתחת לטבלה.

רכיבמספר ילדים מזערימחיר מפעיל קייטנה ציבורית 1מחיר מפעיל קייטנה ציבורית 2מחיר מפעיל קייטנה ציבורית 3מחיר מפעיל קייטנה ציבורית 4
סל עד השעה 13:00 מעל כיתה א'קייטנה ציבורית עם 100 ילדים לפחות613.90 ₪663.80 ₪726.90 ₪671.90 ₪
סל עד השעה 13:00 עד כיתה א'קבוצת גן עם 35 ילדים לפחות701.50 ₪743.20 ₪814.50 ₪767.60 ₪
סל מעל השעה 13:00 מעל כיתה א'קייטנה ציבורית עם 100 ילדים לפחות380.80 ₪420.50 ₪460.20 ₪416.40 ₪
סל מעל השעה 13:00 עד כיתה א'קבוצת גן עם 35 ילדים לפחות353.30 ₪387.90 ₪425.60 ₪385.90 ₪
מחיר מירבי לקייטנה ציבורית לילד

הסבר על סוגי המפעילים:

 1. מפעיל קייטנה ציבורית 1 – רשות מקומית, או תאגיד בידי רשות מקומית עם 50% מההון או מכוח ההצבעה לפחות והוא מוסד ללא כוונת רווח או מוסד הפטור ממע"מ באזור אילת.
 2. מפעיל קייטנה ציבורית 2 – תאגיד בידי רשות מקומית עם 50% מההון או מכוח ההצבעה לפחות והוא אינו מוסד ללא כוונת רווח או אינו מוסד הפטור ממע"מ באזור אילת.
 3. מפעיל קייטנה ציבורית 3 – מי שאינו מוסד ללא כוונת רווח או אינו מוסד הפטור ממע"מ באזור אילת.
 4. מפעיל קייטנה ציבורית 4 – מי שהוא מוסד ללא כוונת רווח או מוסד הפטור ממע"מ באזור אילת.

במידה ומספר הילדים בקייטנה פחות ממספר הילדים המזערי לפי הטבלה, המחיר המירבי לילד לא יכול להיות יותר מהנוסחה הבאה: A כפול B, חלקי C. כאשר:

 • A – המחיר המירבי לפי הטבלה.
 • B – מספר הילדים, כאשר:
  • לגבי סל השירותים לילדים מעל כיתה א' – 25 ילדים.
  • לגבי סל השירותים לילדים עד כיתה א' – 35 ילדים.
 • C – מספר הילדים הממוצע, כאשר:
  • לגבי סל השירותים לילדים מעל כיתה א' – מספר הילדים הממוצע לקבוצה לקייטנה ציבורית.
  • לגבי סל השירותים לילדים עד כיתה א' – מספר הילדים הממוצע בקבוצת גן הילדים שאליה הילד שייך.

הרחבות נוספות

מפעיל קייטנה ציבורית רשאי לתת שירות של קייטנה ציבורית במחיר שונה או סל שירותים שונה שנקבע בצו ולהפעיל "קייטנה מיוחדת" – אבל כל זאת בתנאי שהמפעיל, הרשות המקומית או מי מטעמם, מציעים גם קייטנה ציבורית שבה מתקיים כל התנאים הבאים:

 • הקייטנה הציבורית היא מאותו סוג שנקבע בצו, אשר היקף שעות הפעילות בה הוא הקרוב ביותר להיקף שעות הפעילות של הקייטנה המיוחדת.
 • המחיר של הקייטנה הציבורית לא עולה על המחיר המירבי שנקבע בצו.
 • הקייטנה הציבורית כוללת את סל השירותים שנקבע לאותו סוג של קייטנה ציבורית.
 • הקייטנה הציבורית מופעלת באזור רישום לפי חוק לימוד חובה, שבו מקום מגוריו של הדורש.

מידע נוסף

 • על מפעיל קייטנה ציבורית שנתן מחיר גבוה יותר או סל שירותים נמוך יותר – ניתן להטיל קנס בסך של 50,000 ₪.
 • המחירים המירביים כוללים מס שכר או מס ערך מוסף – לפי העניין.
 • הסכומים מתעדכנים ב-1 בנובמבר בכל שנה ("יום העדכון") לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש אוקטובר לפני יום העדכון, לבין מדד חודש פברואר 2018. הסכומים מעוגלים לסכום הקרוב במכפלה של 10 אגורות, כאשר 5 אגורות יעוגלו כלפי מעלה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות, תשע"ז-2017
 • צו הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (סל שירותים ומחיר מרבי), תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil