חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נוהל חדש יחייב ועדות ציבוריות לפעול בשקיפות

נוהל חדש של היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים קובע לראשונה קווים מנחים לפרסום מידע של וועדות ציבוריות, וצפוי להביא לשקיפות רבה יותר בעבודתן.

הצורך בגיבוש נוהל בנושא נוצר לאחר ריבוי של בקשות חופש מידע, שלעתים הגיעו להתדיינות משפטית, בנושא חשיפת פרוטוקולים של ועדות ציבוריות שהוקמו על ידי הממשלה. ועדות אלו, שהוקמו לשם קביעת מדיניות והמלצות בתחומים שונים, לא הגדירו לעצמן את רמת השקיפות בעבודתן בשל העדר הנחיה מינימלית המחייבת שקיפות. למעשה, במצב הנוכחי כיום, אין דרישה מוועדות ציבוריות לפעול תוך פרסום מידע לציבור.

הנוהל החדש משנה מציאות זו, וקובע כי על הוועדות לתת את הדעת על פרסום החומרים עוד לפני שהוועדה מתחילה את עבודתה ותוך שלושה שבועות בלבד מיום כינוס הוועדה. בין היתר, פרסום המידע יכלול נתונים אודות סמכות הועדה, תקציב, סדר העבודה, חברי הועדה, מדיניות שיתוף הציבור ועוד, וכן אודות תוצרי הוועדה הסופיים כגון החלטות, סיכומים, דו"חות ביניים, דו"חות סופיים וכדומה.

לגבי שאר החומרים (כגון פרוטוקולים), הנוהל ישאיר את שיקול הדעת ליו"ר הוועדה הציבורית, בשים לב לעקרונות שנקבעו בנוהל (כגון חשיבות הנושא הנדון, הדרג של חברי הועדה, החשש מפני אפקט מצנן ועוד). המדיניות שתקבע על ידי הועדה, תפורסם ותהיה גלויה לכל.

ביחידה הממשלתית לחופש המידע מקווים כי פרסום מדיניות השקיפות לציבור לצד עבודת הוועדות הציבוריות, יאפשר שיח וביקורת ציבורית יותר מבעבר. פרסום מדיניות השקיפות והחומרים שיפורסמו בהמשך לעבודת הוועדות, יועלו לאתר ייעודי שיוקם לצורך הנושא. הנוהל צפוי להיכנס לתוקף בתוך חצי שנה מיום פרסומו, כלומר בפברואר 2019.

עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית למידע: "עד כה לא הייתה מדיניות אחידה בנוגע לצורך בפרסום מידע אודות ועדות ציבוריות שהממשלה ממנה. נוהל זה בא לענות על הצורך לייצר אחידות מסוימת, תוך הבנה כי ישנן רמות שונות של שקיפות שנגזרות מהנושא שנדון על ידי הועדה, מי הם חברי הועדה ועוד. אנו נערכים לכך שעם כניסת ההנחיה לתוקף, יהיה מקום אחד בממשלה בו ניתן יהיה להיחשף לוועדות המרכזיות – כמו גם לפעילותן – כחלק מתפיסת המידע היזום שהיחידה הממשלתית לחופש המידע מקדמת בממשלה".

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil