חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור צריכת זנות (חוק הזנות)

בהתאם להוראות חוק הזנות ולהביא לצמצום שירותים אלו בישראל, חל איסור צריכת זנות (צריכת שירותים ומעשים). החוק הוא חלק ממהלך של המדינה בעניין הסברה, חינוך ושיקום.

מטרת הכתבה להסביר את הנושא.

מהו חוק הזנות?

תעשיית הזנות היא תעשייה שקיימת מזה תקופה ארוכה, והיא מגלמת בתוכה מאפיינים פוגעניים עבור אוכלוסיית הזנות. בחודש יוני בשנת 2016 הוקם צוות בינמשרדי בראשות משרד המשפטים שבחן את התעשייה והכלים לצמצום צריכת הזנות בישראל.

בדצמבר 2017 פורסם דוח עם מסקנות ומתווה. לפי הדוח 3 המאפייים העיקריים לכניסה למעגל הזנות הם סיבות כלכליות נפשיות וחבריות, סיבות עקב נזקים בריאותיים ופיזיים, וכן האוכלוסיה שהיא בעיקר שנים.

במצב המשפטי שלפני החוק, צריכת זנות מבגיר או מבגירה לא הייתה עבירה, אלא אם מדובר על קטין. כמו כן, סרסרות, החזקת מקום לשם זנות או פרסום שירותי זנות אסורים לפי חוק.

בחודש דצמבר 2018 אושר סופית חוק הזנות, ונכנס לתוקף בתאריך 10.07.2020.

מהו איסור צריכת זנות?

לפי חוק הזנות, חל איסור צריכת זנות בישראל. אולם, החוק אוסר על צריכת זנות, ולא על אדם לעסוק בזנות. זאת לפי התפיסה כי המצויים במעגל זה, הם הגורם הנפגע ולכן יש לסייע להם לצאת מהמצב הזה על ידי הרחבת דרכי שיקום וטיפול, לצד צמצום הצריכה ולא בדרך של הטלת סנקציות על העיסוק בזנות.

אדם הצורך מעשה זנות או אפילו נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות – הוא עובר על החוק ונחשב עבריין זנות.

לעניין זה, אדם הנמצא במקום שעיקר השימוש בו הוא למעשי זנות, נחשב כמי שמטרתו לצרוך מעשה זנות, אלא אם כן הדבר הוכח אחרת.

עבירה על סעיף איסור צריכת זנות היא עבירה פלילית שדינה קנס ואף מאסר בפועל. כמו כן, היא גם עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי בסך 2,000 ₪, ואם מדובר על עבירה חוזרית – קנס מינהלי בסך 4,000 ₪.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אדם, העושה אחד מאלה:

  • צורך מעשה זנות.
  • נמצא במקום המשמש, באופן מלא או חלקי, למעשי זנות, במטרה לצרוך מעשה זנות.

מידע נוסף

  • במידה והעבירה מבוצעת מספר רב של פעמים (3 ומעלה) או בנסיבות מחמירות – ניתן להגיש כתב אישום כנגד הנאשם ובית המשפט יכול לפסוק קנס כאמור לפי חוק העונשין בסך של 75,300 ₪.
  • שר המשפטים, באישור שר העבודה וועדת החוקה של הכנסת – רשאים לקבוע תקנות הקובעות אמצעי חלופי לתשלום הקנס המינהלי, באופן מלא או חלקי, שמוטל על מי שעובר על החוק.
  • חוק זה הוא בהוראת שעה למשך 5 שנים מיום תחילתו.
  • צריכת מעשה זנות מקטין – היע עבירה שדינה מאסר 5 שנים.

חקיקה ופסיקה

  • חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), תשע"ט-2019

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil