חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

תמחור ביטוח רכב על פי נסועה – זול יותר, יפחית מס' תאונות וזיהום האוויר [מחקר]

המיקוד של הכלכלן הראשי מציג ניתוח הצעה לשדרוג אופן תמחור ביטוחי הרכב בישראל כך שיתחשב בכמות הנסועה, וזאת בהמשך לטיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2019 הכוללת הצעה לבחון צעדים לקידום שימוש בפוליסות ביטוח המעודדת שימוש מצומצם יותר ברכב פרטי, התואמותאת תוחלת הסיכון של המבוטחים.

הבעיה

מחירי ביטוח רכב בישראל הוא מחיר קבוע אשר לקוח בחשבון את סוג הרכב ופרטי הנהג ולרבות גיל הנהג, מין הנהג, שנת הוצאת רישיון, עבר ביטוחי ועוד. מחיר הביטוח אינו לוקח בחשבון את מספר הקילומטרים שהמבוטח נוסע או צפוי לנסוע בכל מהלך הביטוח.

כלומר, כל נהג משלם את אותו מחיר לפי שיקול טכני מקובל גם אם הוא נוסע הרבה וגם אם הוא נוסע מעט. התמחור הזה אינו יעיל ואינו שיוויוני מהסיבות:

  1. תמחור ללא התחשבות בנסועה (קילומטראז') לא מבטא את רמת הסיכון שכן כל תוספת של קילומטר נסיעה מגדילה את הסיכון.
  2. קבוצה אחת של נהגים אשר נוסעים מעט מסבסדת קבוצה שניה שבה נהגים נוסעים הרבה ולכן נהגים שנוסעים מעט משלמים בפועל מחיר עודף שלא זקוקים לו.
  3. המחיר הקבוע לא מעודד את הנהגים המבוטחים להפחת את היקף הנהיגה ברכב שלהם. במצב זה הנסועה בישראל גדולה, ישנם פקקים ועלויות נוספות של תאונות דרכים.

הפיתרון

מחיר ביטוח המתחשב בפועל בכמות הנסיעה PAYD (ר"ת Pay As You Drive) יתמרץ נהגים לנסוע פחות. המודל הזה ישקלל את מחיר הביטוח לפי עלות קבועה המגלמת בעיקר עלויות בגין גניבה וכן עלות משתנה אשר תגלם את העלויות הנובעות מתאונות דרכים. לפי מודל זה, ככל שהנהג ייסע יותר, הוא ישלם יותר.

יישום המודל

יישום המודל הוא פשוט ויכול להתבצע באמצעות התקנת מערכת ניטור נהיגה ברכב אשר מודדת את סך הנסועה. באמצעות המערכת יוכלו חברות הביטוח לקבל את המידע הנדרש על מנת לבצע חיוב בהתאם.

קיימים מספק התקנים המאפשרים ליישם את מודל התמחור לפי נסועה. ההתקן השכיח ביותר הוא התקן OBD – On-Board Diagnostics. התק זה מותקן ברכב המבוטח ויכול להעביר מידע למבטח אודות המהירות, הזמן וכמות הקילומטרים שנסע הרכב. למעשה, התקן זה כבר קיים ברכבים שיוצרו בעשרות השנים האחרונות ולכן השימוש בהתקן לא דורש מהמבוטחים מאמץ מיוחד.

שיפור הרווחה החברתית

על מנת לבדוק את ההשפעה של מעבר מביטוח הרכב בישראל למערכת לפי נסועה, נעשה שימוש של נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ורשות שוק ההון. על פי נתוני הלמ"ס, סך ההוצאה על הדלק משקפת בצורה סבירה, ולכן על פי הנחה זו נקבע המודל.

כדי לאמוד את המודל, הכלכלן הראשי אמד את המחיר הממוצע שייגבה לכל קילומר 1 נוסף. לפי נתוני רשות שוק ההון, מרכיב הביטוח העיקרי ביותר במחיר הביטוח הוא מרכיב התאונות שמהווה סך 80% מסך העלויות בגין נזקים. מרכיב זה מושפע ישירות מהיקף הנסיעה כך שלפי המודל החדש, התשלום הזה 80% יתבטל ויוחלף בתשלום משתנה לפי ק"מ. שאר מרכיבי הביטוח (גניבות, נזקי טבע, הוצאות עקיפת בגין תביעות והוצאות אחרות) המהוות 20% יוותרו כתשלום קבוע.

על פי סקר הלמ"ס, בשנת 2015 ההוצאה השנתית הממוצעת על ביטוח רכב בישראל הייתה כ-3732 ₪, מפני שמדובר על 80% המיוחד לתאונות, ניתן לומר כי החלק היחסי יעמוד על 2985 שקל. בהתחשב שממוצע סך הנסיעה לרכב פרטי בישראל הוא 16300 ק"מ, ניתן להעריך כי עלות רכיב התאונות מכלל עלות הביטוח מהווה 0.18 שקל לק"מ.

ההשפעה על היקף הנסיעה

בהנחה שמחיר הדלק הוא 6 שקלים ורכב פרטי נוסעד בממוצע 10 ק"מ לליטר, אז עלות הדלק לק"מ תהיה 0.6 שקל. לכן תוספת של 0.18 שקל לכל קילומטר נסיעה תגדיל את העלות המשתנה ב-23%. לפי חישובים של הכלכלן הראשי (שלא ניכנס אליהם) גידול ב-23% בעלות המשתנה יקטין את נפח התנועה בין 2% ל-7%.

ההשפעה על מספר התאונות ובזיהום האוויר

ירידה של 2-7% בהיקף הנסיעה (1.2 עד 4 מיליארד ק"מ בשנה) צפויה להביא לחיסכון של 0.7 עד 2.4 מיליארד שקל בשנה. מכיוון שכמות התאונות לכל מיליארד ק"מ הוא 210 תאונות ובהתחשב שזה בקו ישר, אז מספר התאונות יופחת ב-250 עד 840 תאונות בשנה.

ההפחתה תתרום גם לסביבה בכך שהיא תוביל להפחתת פליטת CO2.

ההשפעה על נהגים ללא ביטוח ופרמיה

על פי נתוני רשות שוק ההון לשנת 2014, כ-15.3% מכלל הנהגים בישראל נוהגים ללא ביטוח. מעבר למחיר לפי ק"מ צפוי להקטין את המדד הזה, שכן הנהגים לא רוכשים ביטוח כי הוא יקר עבורם בהתחשב שהם נוסעים מעט. כך הנהגים לא יקחו סיכון על עצמם.

מי ירוויח ומי יפסיד?

באופן כללי, כל מי שנוסע פחות מהממוצע ישלם פחות ביטוח רכב ומי שמעל הממוצע, ישלם יותר ביטוח רכב. על פי אומדנים של הכלכלן הראשי ולפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משק בית שנסיעתו היא באחוזן ה-90 ישלם 2640 שקל יותר ביטוח רכב. מנגד זאת באחוזונים נמוכים יותר, משקי הבית ירוויחו מיישום המודל וכך לא נוצר מצב של סבסוד של קבוצה אחת את השניה.

משק בית באחוזון ה-10 ישלם כ-1700 שקל פחות על ביטוח רכב. רוב משקי הבית ירוויחו ירוויחו ממודל זה שכן הממוצע עוד על כ-62%.

מה מנע מהמודל להתפתח עד כה בישראל?

למעשה, רק חברת ביטוח אחת בישראל מציעה כיום ביטוח דומה והיא "הפניקס" שמציעה ביטוח מבוסס נסיעה לנהגים צעירים. המודל של החברה מוגבל לנהגים לצעירים והביטוח הוא לנהג ולא לרכב כפי שמקובל בשוק. עלות הביטוח הזו מתווספת לעלות הרגילה של ביטוח חובה ומקיף לרכב של ההורים.

נכון להיום, אין בישראל חברה המציעה ביטוח על פי נסיעה באופן מלא. קיימים מספר גורמים שמעכבים את החדירה של המוצר הזה:

  1. חוסר המוטיבציה של חברות הביטוח – המודל יטיב עם קבוצה אחת לקוחות ויפגע בקבוצה אחרת של לקוחות. כמו כן, זה לא ישפיע לטובה על רווחי חברות הביטוח אך יביא לרווחה של הלקוחות.
  2. פגיעה בתחרות – המודל עשוי לשבור את האחידות הקיימת כיום בשוק ולגרום לקושי בהשוואת מחירים. למרות שניתן ליצור מנגנון אחיד לביטוח נסיעה לפי נסיעה וביטוח רגיל וכך למנוע חשש זה.
  3. סיכון מסחרי – החברה הראשונה שתיישם מודל זה צפויה לשאת בהפסדים כתוצאה מעזיבת לקוחות והכנסות.
  4. הונאה – לכאורה, שיטה זו עשויה להוביל לדיווח כוזב ומוטה כלפי מטה של היקף הנסועה כדי לחסוך בתשלום. אך שיפורים טכנולוגיים צמצמו חשש זה.
  5. פרטיות – התקנת מערכת ניטור נהיגה עלולה לפגוע בפרטיות הנהגים בכך שתאפשר לאסוף מידע לא רק על סך הנסיעה אלא גם על אופי הנהיגה.
  6. עלות לחברות הביטוח – מעבר לעלות התקנת מערכת ניטור, יש גם עלויות פיתוח מודלים חדשים.

עוד בנושא

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil