חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק חד פעמי למקבלי קצבאות נכות 2020

אדם הזכאי לקבל קצבאות נכות למינהם מהביטוח הלאומי, זכאי לקבל מענק חד פעמי במקום הגדלת קצבאות הנכות לפי החוק. מכיוון שהגדלת הקצבאות היא פעולה מורכבת, הוחלט על מנת מענק חד פעמי.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו מענק חד פעמי למקבל קצבאות נכות?

במסגרת החוק (תיקון לחוק הביטוח הלאומי) שפורסם בסוף חודש אוקטובר 2020, נקבע כי מי שמקבל קצבת נכות מסויימת כאמור בהמשך הכתבה, זכאי לקבל מענק חד פעמי. מענק זה מגיע במקום העלאת קצבאות הנכות כפי שנקבע בחוק.

למעשה, ב-2018 אושר תיקון 200 לחוק הביטוח הלאומי אשר כלל סעיפים אשר הגדילו את קצבאות הנכות (נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ואזרח ותיק נכה). סעיף נוסף קבע כי שר האוצר ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים יבחנו את העלאת קצבאות הנכות באופן מדורג בשנים 2020 ו-2021.

כדי לעשות זאת הוקם צוות משרדי עם מומחים חיצוניים שאחראי על גיבוש המלצות בנושא. אולם, 3 מערכות הבחירות האחרונות והתפשטות נגיף הקורונה, הביאו לעיכוב גיבוש ההמלצות.

עקב כך וכדי לשפר את רמת החיים של אותה אוכלוסייה, הוחלט להעניק להם, מענק חד פעמי במקום תוספת הגדלת הקצבאות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

מי ששולמה לו גימלה אחת או יותר מהבאות, בחודשים ינואר 2020 עד דצמבר 2020, זכאי לקבל את המענק החד הפעמי:

 1. קצבת נכות חודשית מלאה או גמלת נכות לעולה לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת.
 2. קצבת נכות חלקית.
 3. גמלת שירותים מיוחדים או גמלת שירותים מיוחדים לעולה לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת.
 4. גמלה לילד נכה או גמלה לילד עולה עם נכות לפי הסכם בדבר מתן גמלאות מיוחדות לעולים התלויים בעזרת הזולת. כאשר לגבי "גמלת ילד נכה" מתקיים אחד מ-2 התנאים הבאים:
  1. היא בעד ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה (לפי ההגדרה), אשר צבר בבדיקת תלות בזולת 8 או 9 נקודות.
  2. הגמלה היא בסכום השווה ל-188% מקצבת יחיד מלאה.
 5. גמלת ילד נכה בסכום השווה ל-50% או ל-100% מקצבת יחיד מלאה, ולא משולם לו מענק לפי הנקודה הקודמת (נקודה 4.1).
 6. גמלה נוספת לנכה (תוספת לקצבת אזרח ותיק) לאדם שלפני הזכאות לקצבת אזרח ותיק היה זכאי לקצבת נכות מלאה.
 7. גמלה נוספת לנכה, לאדם שהיה זכאי לקצבת נכות חלקית.
 8. תוספת לפי הסכם בעניין תשלום תוספת לזכאים לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף.

מי שזכאי ליותר מגימלה אחת כאמור לעיל, זכאי לכל מענק לפי סוג הגימלה.

הגדרות

 • ילד התלוי בעזרת הזולת במידה רבה הוא עונה על 2 אלו –
  • ילד שמלאו לו 3 שנים ואשר כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תסמונת, תאונה או מום מלידה (להלן – ליקוי), הוא תלוי בעזרת הזולת באופן החורג במידה ניכרת מהרגיל אצל בני גילו בביצוע פעולות יומיום תקופה של 90 ימים רצופים לפחות, אף אם תקופה זו או חלק ממנה, חלים בתכוף לפני הגיעו לגיל 3.
  • תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב שעות היממה.

גובה מענק חד פעמי למקבל קצבת נכות

אדם הזכאי לגמלה כאמור לעיל, יהיה זכאי למענק חד פעמי, ככתוב לצידו בטבלה. מי שזכאי ליותר מגימלה אחת, זכאי למענק מצטבר.

סוג הגמלהסכום המענק
קצבה חודשית מלאה או גמלת נכות לעולהההפרש שבין 3,511 ₪ ובין קצבה חודשית מלאה
קצבה חודשית חלקיתההפרש שבין 3,511 ₪ ובין קצבה חודשית מלאה במכפלת היחס שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר ובין מאה
גמלת שירותים מיוחדים או גמלת שירותים מיוחדים לעולה, כאמור כאן, לפי שיעור מקצבת יחיד מלאה:

1. לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 188%
1. לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 119.9%
1. לזכאי לגמלה בסיסית בשיעור של 50%
המענק מחושב לפי שיעור מקצבת יחיד מלאה:

1. 300 ₪
2. 200 ₪
3. 100 ₪
גמלת ילד נכה או גמלת ילד עולה נכה (לפי תנאי הזכאות לעיל)490 ₪
גמלת ילד נכה בסכום השווה ל-50% או ל-100% מקצבת יחיד מלאה83 ₪
גמלה נוספת לנכה (תוספת לקצבת אזרח ותיק)ההפרש שבין 3,511 ₪ ובין קצבה חודשית מלאה
גמלה נוספת לנכה, לאדם שהיה זכאי לקצבת נכות חלקיתההפרש שבין 3,511 ₪ ובין קצבה חודשית מלאה במכפלת היחד שבין אחוז דרגת האי-כושר להשתכר בתכוף לפני שנעשה זכאי לקצבת אזרח ותיק ובין מאה
תוספת לזכאים לקצבה מיוחדת ולגמלת ילד נכה הזקוקים למכונת הנשמה באופן רצוף5,341 ₪
סוג הגמלה המזכה ושיעור המענק החד פעמי

הערה חשובה: המענק הוא מענק חודשי ומשולם בעד כל חודש (בין החודשים ינואר-דצמבר 2020) בו אדם קיבל את הגמלה. אולם, זאת למעט חודשים במקרה שבו גוף ציבורי שהשר קבע בצו נושא ביותר ממחצית הוצאות החזקת אדם הנמצא זכאי לקצבה במוסד.

מימוש הזכאות

החוק אינו קובע אם וכיצד יש להגיש בקשה ולא נקבעו תקנות. למעשה, הגמלאות והמענקים ניתנים לפי הוראות חוק זהה. כך שהמוסד לביטוח לאומי מודע מי זכאי והתשלום נעשה אוטומטית.

המענק החד פעמי משולם במועדים הבאים:

 • בעד החודשים ינואר עד אוקטובר 2020 – לא יאוחר מחודש אוקטובר.
 • בעד החודשים נובמבר עד דצמבר 2020 – לא יאוחר מחודש דצמבר.

מידע נוסף

 • המענק החד פעמי הוא חלף (במקום) הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020.
 • מענק חד פעמי לא נחשב הכנסה לפי כל דין גם לא לפי חוק הביטוח הלאומי.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil