חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רשות שוק ההון: לא ניתן להתנות הנחה או הטבה בכיסוי ביטוחי ע"י רכישת מוצר פנסיוני

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון פרסמה היום חוזר שמטרתו לתקן את עניין התניות בהסדרים פנסיוניים הכוללים כיסויים ביטוחיים, התיקון ייכנס לתוקף ב-1.8.18.

בשנת 2014 פרסמה הרשות חוזר שקובע הוראות שונות שמטרתם לצמצם את החשש לניגוד עניינים בין המעסיק לבין עובדיו במסגרת הצטרפות להסדרי חיסכון פנסיוני. בנוסף, החוזר מונע התניית הנחה בדמי ניהול במוצר פנסיוני ברכישת מוצר או שירות אחר.

מפניות רבות שמתקבלות אצל רשות שוק ההון עולה כי קיים נוהג לפיו מתן הטבות ברכישת הכיסוי הביטוחי בגוף מוסדי מסויים ולרבות הנחה בעלות הכיסוי הביטוחי הניתנות באופן אישי או בהתאם להסכם בין המעסיק לבין הגוף המוסדי, מותנות ברכישת מוצר פנסיוני המנוהל על ידי אותו גוף מוסדי וזאת בניגוד לחוזר משנת 2014.

בנוסף, בחלק מן הסכמי העבודה, המעסיקים נדרשים לרכוש עבור עובדיהם כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה. במצב זה הנהנה בפועל הוא לא העובד, אלא המעסיק אשר מממן אתה כיסוי הביטוחי. נסיבות אלו גורמות לניגודי עניינים בין המעסיק לבין העובדים במסגרת הסדר חיסכון פנסיוני כך שבחירת הגוף המנהל את המוצר הפנסיוני נעשה משיקולים שלא בהכרח טובים עבור העובדים ולא בהתאם לבחירתם. ניגוד זה נוגד את סעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שמטרתו להביא לעובד חופש בחירה של המוצר הפנסיוני.

לפיכך, הרשות הדגישה באמצעות החוזר כי לא ניתן לתת הנחה או הטבה בכיסוי הביטוחי בגוף מוסדי מסויים ברכישת המוצר הפנסיוני על ידי המבוטח באותו גוף מוסדי. החוזר ייכנס לתוקף בתאריך 1 באוגוסט 2018.

החוזר יחול גופים מוסדיים לגבי פוליסות כיסוי ביטוחי אישי או פוליסות כיסוי ביטוחי קבוצתי שבניהולן, שהן משווקות או מחדשות לאחר תאריך זה. החוזר יחול גם על פוליסות של גופים מוסדיים ששווקו או חודשו לפני מועד כניסת החוזר כאשר ההנחות או ההטבות ניתנות לאחר תאריך זה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil