חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור על תאגיד בנקאי הטעיה של לקוח בענייני מתן שירות ללקוח

על מנת להגן על צרכן שהוא לקוח של בנק, על תאגיד בנקאי חל איסור הטעיה בעניין מהותי למתן השירות ללקוח. הזכות של הצרכן מגיעה מתוקף חוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכות לצרכן ולפרט פטים שנכללים במסגרת.

מהו איסור הטעיית לקוח של תאגיד בנקאי?

במסגרת שירות ללקוח, תאגיד בנקאי חייב למלא מספר הוראות ובין היתר איסור הטעיה. הטעיה היא כל דבר העלול להטעות לקוח של בנק בכל עניין מהותי למתן שירות.

למעשה, תאיד בנקאי (בנק) לא רשאי לעשות כל דבר שעלול להטעות לקוח בכל עניין מהותי הקשור למתן השירות לו. איסור העשייה היא בין אם במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת.

עניינים מהותיים במתן שירות נוגעת לכל דבר, אך החוק מפרש רשימה שאינה ממצה, שהם בוודאות נחשבים עניינים מהותיים, והם:

 • המהות והטיב של השירות.
 • מועד מתן השירות.
 • התשואה והתועלת שאפשר להפיק מהשירות.
 • זהות נותן השירות.
 • החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לצורך מתן השירות.
 • המחיר הרגיל א המקובל או המחיר שנדרש בעבר בעד שירות מסויים.
 • חוות דעת מקצועית שניתנה לגבי טיב השירות או המהות שלו.
 • תנאי אחריות לשירות.
 • תקופת מתן השירות ודרכי חידושו.

שירות, הוא למעשה כל שירות שנותן תאגיד בנקאי בתחום פעולתו, בהתאם לסוג הרישיון שיש בידו.

לדוגמה: אם הלקוח מעוניין לפתוח פיקדון בנקאי ולהפקיד כספים, אז הטעיה יכולה להיות – אי מסירת שיעור הריבית לצרכן, המלצה לא נכונה לגבי אותו פיקדון בנקאי, למשך כמה זמן הפיקדון וכד'.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן שהוא לקוח של תאגיד בנקאי.

מימוש הזכאות

הזכות לאיסור הטעיה כלפי הלקוח מגיעה באופן אוטומטי.

על מנת למנוע פגיעה כזו בלקוח, על התאגידים הבנקאיים קיימים כללים המחייבים אותם לערוך הסכם בכתב, לציין בהסכם את המידע והפרטים שנקבעו באותם כללים ולמסור ללקוח את ההעתק.

צרכן שנפגע מתאגיד בנקאי בשל כך שהוא הוטעה בנוגע לשירות, רשאי להגיש תלונה לפיקוח על הבנקים או להגיש תביעה כנגד התאגיד הבנקאי.

מידע נוסף

 • על תאגיד בנקאי חלה חובה של גילוי נאות לגבי השירות, לספק דוחות ללקוחות ולגלות מידע נוסף.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil