חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מהירות מירבית מותרת לנסיעה – סוגים, נקודות וקנסות ועוד

מהירות מירבית מותרת לנסיעה היא המהירות שלא ניתן לעבור אותה בהתאם לסוג הדרך שבה נוסעים וקבועה בהוראות הדין. עבירה זו גוררת אחריה נקודות וקנס כספי.

מטרת הכתבה להציג את המהירויות.

מהי מהירות מירבית מותרת?

בעת נהיגה ברכב, אדם חייב לשמור על מהירות סבירה בהתחשב הדרך ונסיבותיה והתנועה בה, כך שתהיה שליטה מוחלטת ברכב. נהג חייב להאט את מהירות הנסיעה של הרכב בכל מקרה בו צפויה סכנה לעוברי הדרך או לרכוש ובמיוחד במקרים נוספים.

מהירות מירבית מותרת, כשמה כן היא – מהירות הנסיעה שלא עולה על תקרות מסויימות שנקבעו בהוראות הדין. התקרה של המהירות המירבית (מקסימלית) משתנה בהתאם לסוג הרכב ולסוג הדרך בה נוהגים.

עבירה על הוראות אלו, עלולה לגרום לקנס כספי, לצבירת נקודות ואף לפסילת רישיון הנהיגה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם עם רישיון נהיגה מתאים, חייב לנהוג ברכב המתאים במהירות שלא עולה על המהירות המותרת.

רשימת מהירויות נסיעה מירביות

מהירות מירבית מותרת לנסיעה נקבעת באופן הבא:

סוג רכבדרך עירוניתדרך עירונית עם תמרור 426 או 426פדרך שאינה עירוניתדרך שאינה עירונית עם תמרור 426 או 426פדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוידרך מהירהדרך מהירה עם תמרור 426 או 426פ
רכב מנועי שלא ככתוב בהמשך50 קמ"שכמצויין בתמרור80 קמ"שכמצויין בתמרור90 קמ"ש110 קמ"שכמצויין בתמרור
אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר50 קמ"שכמצויין בתמרור80 קמ"שכמצויין בתמרור90 קמ"ש100 קמ"שכמצויין בתמרור ולא מעל 100 קמ"ש
רכב מסחרי שמשקלו המותר עולה על 12,000 ק"מ, רכב עבודה וטיולית50 קמ"שכמצויין בתמרור80 קמ"שכמצויין בתמרור ולא מעל 80 קמ"ש80 קמ"ש80 קמ"שכמצויין בתמרור ולא מעל 80 קמ"ש
רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת40 קמ"שכמצויין בתמרור ולא מעל 40 קמ"ש40 קמ"שכמצויין בתמרור ולא מעל 40 קמ"ש40 קמ"שסגורה בפניוסגורה בפניו
מהירות נסיעה מירבית מותרת בדרכים

לעומת זאת, המהירות המירבית עשוייה להיות אחרת במקרים אלו:

 • רחוב משולב או אזור מיתון תנועה – 30 קמ"ש.
 • כביש פנימי במושב ובקיבוץ עבור סוג רכב טרטורון – 40 קמ"ש. כל הדרכים בטבלה לעיל, סגורות בפניו לנסיעה.
 • אם רשות הרישוי קבעה ברישיון הרכב מהירות הפתוחה מהמהירות המותרת לפי הטבלה – המהירות שצויינה על ידה.
 • קטע המסומן בתמרור המגביל מהירות – המהירות הקבועה בתמרור.

בנוסף לזאת, רשות התימרור המרכזית רשאית בקטע דרך מהירות מירבית השונה מהטבלה, ובתנאי שהיא לא תעלה על המהירות הקבועה כאן:

 • דרך עירונית – 80 קמ"ש.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה – 100 קמ"ש. אם יש בדרך זו 2 נתינים לכל כיוון נסיעה עם שטח הפרדה בנוי – 110 קמ"ש.
 • דרך מהירה – 120 קמ"ש.

מימוש הזכאות

כל בעל רישיון, יכול לנהוג ברכב בהתאם לסוג הרישיון, עד למהירות המותרת.

הרחבות נוספות

להלן מידע המרחיב תכולה של עמוד זה.

פסילת רישיון נהיגה על מהירות העולה על המותר

במידה והמהירות עולה על המותר, ניתן להרשיע אדם ולקבוע עליו עונש, בנוסף לעונשים אחרים, גם פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים לכל הפחות. אם באותה נסיעה נחבל אדם – אז הפסילה עלולה להיות גם שנה אחת לכל הפחות.

צבירת נקודות על מהירות העולה על המותר

 • מהירות בין 20 קמ"ש לבין 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית – 8 נקודות.
 • מהירות מעל 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית – 10 נקודות.
 • מהירות בין 25 קמ"ש לבין 40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה – 8 נקודות.
 • מהירות מעל 40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה – 10 נקודות.

שיעורי קנסות על מהירות העולה על המותר

 • מהירות עד 20 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית – 250 ₪.
 • מהירות בין 21 קמ"ש לבין 30 קמ"ש מעל המותר בדרך עירונית – 750 ₪.
 • מהירות עד 25 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית – 250 ₪.
 • מהירות בין 26 קמ"ש לבין 40 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית – 750 ₪.
 • מהירות בין 41 קמ"ש לבין 50 קמ"ש מעל המותר בדרך שאינה עירונית – 1,500 ₪.
 • מהירות העולה מעל המותר (בכל המקרים האחרים בטבלה) – 1,500 ₪.

מידע נוסף

 • המהירות המירבית המותרת לא פוגעת מהחובה של נהג לנסוע במהירות סבירה המאפשרת שליטה על הרכב, וחובת ההאטה במקרים מסויימים.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"ב-1961
 • תקנות התעבורה, תשכ"א-1961
 • צו התעבורה (עבירות קנס), תשס"ב-2002

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil