דין ומשפט

רשימת סוגי תיקים (הליכים משפטיים) – כל הקיצורים במערכת המשפט בישראל

לעיתים מוגש הליך משפטי או תיק במערכת המשפט בישראל עם קיצור, כדי להקל ולהבין טוב יותר כאן נמצאת רשימת סוגי תיקים (הליכים משפטיים). הבנה של סוג התיק יכולה לספק הסבר לתובע או לנתבע, באיזה נושא מדובר.

במקרה שלא קיים עורך דין מצד התובע או הנתבע, והוא סבור שצריך ייעוץ משפטי כזה, רשימה זו יכולה לעזור לו להבין לאיזה תחום התמחות של עו"ד נדרש לפנות. כמובן כאשר העורך דין מסייע כבר, הוא מכיר ויודע את רוב הסוגים, אם לא כולם.

כל הרשימה נמצא כאן, מעודכנת ונכונה.

רגע.. מהו תיק או הליך משפטי?

תיק משפטי או הליך משפטי, הוא הליך שבמסגרתו מתברר תביעה במערכת המשפט, בין אם מדובר על בית משפט או בית דין. הליך כזה מתקיים כאשר מתבררת סוגיה שלא נפתרת בשיטות בין הצדדים וצריך לערב את רשות המשפט בישראל.

בעת הליך משפטי הצד התובע מגיש תביעה נגד הצד הנתבע בגלל סיבות רבות ומגוונות אשר מוקנות הזכות או החובה בהתאם לחוק, תקנה, צו, פקודה או כל מסמך משפטי אחר.

סוג הליך משפטי משתנה בהתאם לקטגוריה הנידונה בבית המשפט או בבית הדין.

רשימת סוגי תיקים (סוגי הליכים משפטיים)

הנה כל הרשימה נכון להיום ובהתאם לנתונים של הרשות השופטת:

שם סוג תיק / סוג הליך משפטישם קצר
אבעיה (אב"ע)אב"ע
איחוד תובענות (א"ת)א"ת
איחוד תיקים פליליים (את"פ)את"פ
אימוץ (אמ"ץ)אמ"ץ
איסור פרסום (פ"ר)פ"ר
אכיפת פסק חוץ (אפ"ח)אפ"ח
אפוטרופסות (א"פ)א"פ
ביטוח לאומי (ב"ל)ב"ל
ביטול קנס לפי חוק ועדות חקירה (וח"ק)וח"ק
ביטול קנס מנהלי (בק"מ)בק"מ
ביצוע תביעה בהוצאה לפועל (ת"ת)ת"ת
בית דין מיוחד (ביד"מ)ביד"מ
בית דין משמעתי לשופטים (בדמ"ש)בדמ"ש
בקשה לאישור עיקול (בע"ק)בע"ק
בקשה לביטול – פסילה מנהלית/איסור שימוש ברכב (בפ"מ)בפ"מ
בקשה לביטול עונש שהוטל בשל הפרעה (עה"פ)עה"פ
בקשה להתרת נישואין (בה"ן)בה"ן
בקשה לפסילה עד תום ההליכים (בפ"ת)בפ"ת
בקשה לשחרור בערובה (בש"ע)בש"ע
בקשה לתשלום תכוף (בת"ת)בת"ת
בקשות בנייה (בב"נ)בב"נ
בקשות עירייה אחרות (בע"א)בע"א
בקשות רישוי (בר"ש)בר"ש
בקשת רשות ערעור (בר"ע)בר"ע
בקשת שופט בעל דין בהליך אזרחי (שב"ד)שב"ד
בקשת שופט נאשם (שנ"א)שנ"א
גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר)גמ"ר
דיון מהיר בסמכות רשם (דמ"ר)דמ"ר
דיון מהיר בסמכות שופט (דמ"ש)דמ"ש
דיון נוסף אזרחי (דנ"א)דנ"א
דיון נוסף בג"ץ (דנג"ץ)דנג"ץ
דיון נוסף מנהלי (דנ"מ)דנ"מ
דיון נוסף פלילי (דנ"פ)דנ"פ
דמי טיפול ארגוני (ד"ט)ד"ט
האזנת סתר (הס"ת)הס"ת
הארכת מעצר (המ"ע)המ"ע
הגבלים עסקיים (ה"כ)ה"כ
החזרת תפוס (ה"ת)ה"ת
הטרדה מאיימת וצו הגנה (ה"ט)ה"ט
היתר נישואין (ה"נ)ה"נ
המרצת פתיחה (ה"פ)ה"פ
המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב)הפ"ב
העברת מקום דיון – פלילי (הד"פ)הד"פ
העברת מקום דיון (ה"ד)ה"ד
התנגדות לביצוע שטר (ת"ט)ת"ט
התרת נישואין (תה"ן)תה"ן
ועדת ערר (ו"ע)ו"ע
חוזה אחיד (ח"א)ח"א
חוק ביטוח בריאות ממלכתי (חב"ר)חב"ר
חוקי עזר עירוניים – ברירת משפט (חע"מ)חע"מ
חוקי עזר עירוניים – ברירת קנס (חע"ק)חע"ק
חיקור דין (ח"ד)ח"ד
חנייה (ח"נ)ח"נ
חקירת סיבות מוות (חס"מ)חס"מ
יישוב סכסוך (י"ס)י"ס
כפיית ציות בית דין דתי (כ"צ)כ"צ
מאסר – קנס מנהלי (מק"מ)מק"מ
מעצר ימים (מ"י)מ"י
מעצר ימים בהעדר (מי"ב)מי"ב
מעצר מנהלי (מ"מ)מ"מ
מעצר עד תום ההליכים (מ"ת)מ"ת
משפט חוזר (מ"ח)מ"ח
ניהול רכושם של נעדרים או שבויים (נע"ד)נע"ד
סכסוך עבודה (ס"ע)ס"ע
סכסוך קיבוצי (ס"ק)ס"ק
סכסוך קיבוצי כללי (סק"כ)סק"כ
עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל)פ"ל
עניינים מקומיים אחרים (עמ"א)עמ"א
ערעור אזרחי (ע"א)ע"א
ערעור בזיון בית משפט (עב"ז)עב"ז
ערעור בחירות (ע"ב)ע"ב
ערעור ביטוח לאומי (עב"ל)עב"ל
ערעור חילוט רכוש (עח"ר)עח"ר
ערעור לפי חוק הנכים (ע"נ)ע"נ
ערעור לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (ער"מ)ער"מ
ערעור לפי חוק חיילים שנספו במערכה (עמ"ח)עמ"ח
ערעור לשכת עורכי הדין (על"ע)על"ע
ערעור מנהלי (עמ"נ)עמ"נ
ערעור מסים (ע"מ)ע"מ
ערעור מעצר מנהלי (עמ"מ)עמ"מ
ערעור משמעתי עובדי מדינה (עש"מ)עש"מ
ערעור משפחה (עמ"ש)עמ"ש
ערעור נוער אזרחי (ענ"א)ענ"א
ערעור נוער פלילי (ענ"פ)ענ"פ
ערעור נושאי משרה שלטונית (ענמ"ש)ענמ"ש
ערעור סכסוך קיבוצי (עס"ק)עס"ק
ערעור עבודה (ע"ע)ע"ע
ערעור על בית דין למשמעת (עב"י)עב"י
ערעור על בית דין משמעתי של לשכת עורכי דין (עמל"ע)עמל"ע
ערעור על בית דין משמעתי של עובדי מדינה (עמש"מ)עמש"מ
ערעור על בית דין משמעתי של רשויות מקומיות (עמר"מ)עמר"מ
ערעור על החלטת רשם – פלילי (ער"פ)ער"פ
ערעור על החלטת רשם (ע"ר)ע"ר
ערעור על החלטת רשם המפלגות (עמ"פ)עמ"פ
ערעור על החלטת שר העבודה והרווחה (עש"ר)עש"ר
ערעור על ועדה (ע"ו)ע"ו
ערעור על פי חוק (על"ח)על"ח
ערעור על קובלנה פלילית ע"י הנאשם (עק"נ)עק"נ
ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל (עק"פ)עק"פ
ערעור עתירה/תובענה מנהלית (עע"מ)עע"מ
ערעור עתירת אסיר (עעת"א)עעת"א
ערעור פלילי (ע"פ)ע"פ
ערעור פלילי אחר (עפ"א)עפ"א
ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג)עפ"ג
ערעור פלילי רצח (עפ"ר)עפ"ר
ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת)עפ"ת
ערעור פסלות שופט – פלילי (עפס"פ)עפס"פ
ערעור פסלות שופט (עפ"ס)עפ"ס
ערעור שונה – אזרחי (עש"א)עש"א
ערעור שונה (ע"ש)ע"ש
ערעור שירות התעסוקה (עש"ת)עש"ת
ערר אחר (ע"ח)ע"ח
ערר בדיקה פסיכיאטרית (עב"פ)עב"פ
ערר בעניין איסור פרסום (עא"פ)עא"פ
ערר בעניין חילוט ערבויות (עח"ע)עח"ע
ערר בעניין עיון בראיות התביעה (עע"ר)עע"ר
ערר בעניין פגישה עם עורך דין (עפ"ע)עפ"ע
ערר הגנת הציבור מפני עבריני מין (עה"ג)עה"ג
ערר מ"י (עמ"י)עמ"י
ערר מ"ת (עמ"ת)עמ"ת
ערר עיכוב ביצוע (עכ"ב)עכ"ב
ערר על גובה קנס מנהלי (עק"מ)עק"מ
ערר על פי חוק המים (עח"ק)עח"ק
ערר על פסילה מנהלית (עפ"מ)עפ"מ
ערר על פסילת רשיון (עפ"ן)עפ"ן
עתירה לבג"ץ (בג"ץ)בג"ץ
עתירה לגילוי ראיה (עג"ר)עג"ר
עתירה מנהלית (עת"מ)עת"מ
עתירות אסירים (עת"א)עת"א
פיקוח וחוקים אחרים (פק"ח)פק"ח
פירוקים (פר"ק)פר"ק
פסק דין הצהרתי – כללי (פ"ה)פ"ה
פשיטת רגל (פש"ר)פש"ר
צו אחר (צ"א)צ"א
צו הריסה ללא הרשעה (212) (צ"ה)צ"ה
צו חיפוש / צו כניסה (צ"ח)צ"ח
צו מעצר כללי (מ"כ)מ"כ
צו עשה/צו מניעה (קבועים) (צ"ו)צ"ו
קובלנה פלילית (ק"פ)ק"פ
קופת גמל (ק"ג)ק"ג
רישוי עסקים (רע"ס)רע"ס
רשות ערעור אזרחי (רע"א)רע"א
רשות ערעור מנהלי (רע"מ)רע"מ
רשות ערעור משפחה (רמ"ש)רמ"ש
רשות ערעור על הוצאה לפועל (רצ"פ)רצ"פ
רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ)רע"צ
רשות ערעור על ועדה (רע"ו)רע"ו
רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב)רע"ב
רשות ערעור עתירת אסיר (רעת"א)רעת"א
רשות ערעור פלילי (רע"פ)רע"פ
רשות ערעור שונה (רע"ש)רע"ש
רשות ערעור תביעות קטנות (רת"ק)רת"ק
שינוי שם (ש"ש)ש"ש
שכירות (ש)ש
שכר עבודה בסמכות רשם (ש"ע)ש"ע
תאונת דרכים (ת"ד)ת"ד
תאונת דרכים ללא נפגעי גוף (נ"ב)נ"ב
תביעה ממוכנת בסדר דין מקוצר (תמ"ק)תמ"ק
תביעה ממוכנת בסדר דין רגיל (תמ"ר)תמ"ר
תביעה נגזרת (תנ"ג)תנ"ג
תביעה קטנה (ת"ק)ת"ק
תביעות בוררות (ת"ב)ת"ב
תביעות בין ארגוניות (סב"א)סב"א
תביעות לפי חוק הגזזת (גז"ז)גז"ז
תביעות מכח חוקים שונים (ח"ש)ח"ש
תביעת גברא (תג"א)תג"א
תביעת חפצא (ת"ח)ת"ח
תביעת נזקקות (תנ"ז)תנ"ז
תובענה ארגונית (בין עובד לארגון עובדים) (תע"א)תע"א
תובענה ייצוגית (ת"צ)ת"צ
תובענה מנהלית (ת"מ)ת"מ
תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ)תא"מ
תיק אזרחי בסדר דין מיוחד (תא"ח)תא"ח
תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק)תא"ק
תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א)ת"א
תיק הסגרה (תה"ג)תה"ג
תיק הסכם (תה"ס)תה"ס
תיק כספי – עליון (ע"ל)ע"ל
תיק לאיתור (תל"א)תל"א
תיק לאיתור בג"צ (תל"ב)תל"ב
תיק לאיתור פלילי (תל"פ)תל"פ
תיק משפחה (תמ"ש)תמ"ש
תיק עזבונות (ת"ע)ת"ע
תיק פלילי (ת"פ)ת"פ
תיק פשעים חמורים (תפ"ח)תפ"ח
תיק קביעת גיל (ת"ג)ת"ג
תיק תחבורה (תת"ח)תת"ח
תיק תעבורה (תת"ע)תת"ע
תכנון ובנייה – ועדות מחוזיות (תו"ח)תו"ח
תכנון ובנייה – ועדות מקומיות (תו"ב)תו"ב
תפ – הארכת מועד להישפט (המ"ש)המ"ש
תפ – עובדים זרים (הע"ז)הע"ז
תפ – שכר מינימום (ש"מ)ש"מ
תפ – שעות עבודה ומנוחה (שע"מ)שע"מ

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?


המשוב אנונימי והמידע נועד לשיפור התוכן.

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close