חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור והגבלה על פרסומת למשקה משכר

על מנת לצמצם את צריכת האלכוהול בכלל ואצל בני נוער בפרט, קיים איסור וויש הגבלות על פרסומת ומודעות למשקה משכר. ההוראות מאפשרות פרסום תחת מגבלות מסויימות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו איסור והגבלה על פרסומת משקה משכר?

פרסומת למשקה משכר, היא פרסומת מסחרית בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור או לחלקו – כאשר המידע בה בנושא של משקה משכר.

משקה משכר לפי הגדרתו בחוק הוא משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, 2% או יותר אלכוהול לפי הנפח, למעט סמים ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח כדין. במידה וצויינה תכולת האלכוהול שבמשקה, היא משמשת הוכחה לכאורה למידת התכולה.

החוק בישראל קובע הוראות בעניין איסור הצגה וביצוע של פרסומות או מודעות במקרים מיוחדים, ובמקרים אחרים קובע הוראות המגבילות זאת.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שמפרסם או משווק משקה משכר בישראל.

איסור פרסום משקה משכר

ככלל, אסור לעשות פרסומת למשקה משכר, לרבות לשם מסחרי של יצרן של משקה משכר במקרים הבאים:

 • בשלטי חוצות.
 • בעיתון או בכל דבר דפוס שהם נועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18.

איסור פרסום או מתנות

חל איסור לשווק לצרכן משכר חזק שאליו נלווים פרס או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות. זאת ועוד, אסור לשווק משקה משכר חזק ללא תמורה לצרכן, למעט במקרה של צריכה במקום בו המשקה המשכר משווק.

בנוסף, אסור להעניק משקה משכר בתור פרס כתכנית המשודרת בטלוויזיה או ברדיו, ואסור להזכיר שם מסחרי של יצרן של משקה משכר בתור מי שמעניק את הפרס הזה.

כאשר:

 • שיווק – מכירה, הספקה או ייבוא של משקה משכר למטרות מסחר, למעט – מכירה בחנויות פטורות ממכס, יצוא.
 • משקה משכר חזק – משקה משכר המכיל יותר מ-15.5% אלכוהול לפי הנפח.

הגבלת פרסומת למשקה משכר

בזמן שאיסור הפרסום למשקה משכר חל במקרים בודדים, קיימים הוראות חוק הקובעות הגבלה על פרסום משקאות משכרים.

לפיכך, מותר לפרסם משקה משכר, אבל בתנאי שהיא כוללת רק את הפרטים הבאים, כולם או חלקם:

 • השם המסחרי ו / או הסימן המסחרי של המשקה המשכר.
 • השם המסחרי ו / או הסימן המסחרי של היצרן של המשקה המשכר.
 • אריזת המשקה המשכר ומקום המכירה שלו.
 • מקום הייצור של המשקה המשכר ותמונות המקום.
 • אחוז האלכוהול בו.
 • קיומה של תעודת הכשר לגביו.
 • תחרות בה השתתף המשקה המשכר, לרבות ציון, דירוג וסיוג זכייה בתחרות.
 • מחירו.
 • שנת היצור שלו.
 • פרטי מידע נוספים שקבע שר הבריאות, אם הפרסום נעשה בכתב עת מקצועי שעניינו משקאות משכרים והשר אישר זאת.

הגבלת מספר פרסומות

אסור לפרסם במהדורה אחת של עיתון אחד או של כל דבר דפוס אחר, יותר מ-3 פרסומות לשם מסחרי של משקה משכר.

אולם, מותר אם הפרסומת היא פרסומת מעורבת לכמה מוצרים שרובם אינם משקה משכר וגודל הפרסומת לשם המסחרי של המשקה המשכר אינו עולה על 5% משטח הפרסומת המעורבת כולה.

הכללת אזהרה בפרסום

בנוסף להגבלה על סוגי הפרטים הכלולים בפרסומת, הפרסומת חייבת לכלול אזהרה לפי הכיתוב הבא:

 • לגבי משקה משכר – "אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת".
 • לגבי משקה משכר חזק – "אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!".

האזהרה חייבת להיות כך:

 • במקרה של פרסומת בכתב או בדפוס –
  • האזהרה חייבת להיות באותיות בצבע בולט לעין הנוגד את רקע הפרסומת, ניתנות לקריאה בנקל וזהות בהדגשתן, מתוחמת במסגרת שצבעה, עובייה והדגשתה כעובי האותיות שבאזהרה.
  • גודל האזהרה חייב להיות 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת או לא יפחת מ-18 פיקסלים והאותיות של האזהרה לא יכולות לתפוס את רוב שטח האזהרה.
 • במקרה של פרסומת בעל פה –
  • האזהרה כאמור מקודם חייבת להיות מושמעת בעוצמת קול שאינה נמוכה מטווח עוצמת הקול המשודרת במקבץ הפרסומות שבו מושמעת האזהרה ובהקראה ברורה כמקובל בהקראת חדשות.
 • במקרה של פרסומת באמצעים אלקטרוניים, לרבות באתר אינטרנט, שניתן לכלול בהם כתב, לרבות בפרסומת בטלוויזיה –
  • חייבת להיות מוצגת כמו לעניין פרסומת בכב או מושמעת כמו לעניין פרסומת בעל פה, והיא חייבת להיות משודרת לפרק זמן של 5 שניות לפחות במהלך זמן שידור הפרסומת.
  • אם לא ניתן לכלול באמצעים אלקטרוניים מסויימים כתב, אז היא חייבת להיות מושמעת כמו לעניין פרסומת בעל פה.

מידע נוסף

 • משדר (בעל זיכיון לשידורים או רישיון לשידורים, מפיק ערוץ עצמאי, משדר ערוץ נושאי, בעל רישיון לשידורים באמצעות תחנות השידור הספרתיות) לא רשאי לשדר תשדיר פרסומת למשקה משכר בתכנית המיועדת או המופנית לקטינים או המשודרת בשעות הצפייה לקטינים.
 • שיווק משקה משכר במכל מותרת בתנאי שמודבקת או מודפסת על פני המכל או על תווית שעליו אזהרה כאמור מקודם. כאשר גודל האזהרה חייב להיות באופן בולט לעין ובאותיות בצבע שחור, קריאות וזהות בהדגשתן, על רקע לבן, וכן חייב להיתחם במסגרת בצבע שחור שעובייה והדגשתה כעובי האותיות באזהרה. גודל האזהרה כולה יהיה 15% משטח התווית לפחות.
 • אם נאסרו שיווקם או העברתם של מכלי משקה בידי מפקח, אסור לשווק אלא רק לאחר קבלת אישור ממשרד הבריאות כי האזהרה הודבקה או הודפסה עליהם.
 • עבירה על הוראות אלו דינה קנס או מאסר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
 • חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, תשע"ב-2012
 • תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים (סימון אזהרה), תשע"ד-2013

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil