חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים – סכום הזכאות ואופן הגשת בקשה

לומדי תורה וסטודנטים נזקקים יכולים לקבל סיוע כלכלי ממשרד החינוך כדי לעודד את לימודיהם אם יש להם הכנסה נמוכה שלא מאפשרת להם את הלימודים. הזכאות מוגבלת לתקופה של 5 שנים ויש תנאי זכאות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו סיוע כלכלי ללומדי תורה נזקקים?

סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים הוא תשלום המשולם ממשרד החינוך כדי לעודד את לימודיהם במקרה שההכנסה שלהם נמוכה. התשלום משולם לפי הוראות הדין ומבחני תמיכה של משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

החוק המאפשר תשלום סיוע כלכלי מסדיר בחקיקה את החלטות הממשלה בעניין הסיוע ללומדי תורה. למעשה, המטרה של הסיוע לאפשר ללומדי תורה להתרכז בלימודיהם מתוך הכרה של מדינת ישראל בחשיבות לימוד התורה, לשימור העם היהודי, מקורותיו ההיסטוריים ועתידו הרוחני בארץ ובעולם.

לומדי תורה הם אברכים שלומדים בכולל (מוסד תורני לחינוך) והסיוע ניתן להם אם הם עומדים בתנאי הזכאות כפי שמפורט בהמשך וזאת למשך כל חודש זכאות ועד לתקופה מירבית של 5 שנים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

לומד תורה זכאי לקבל את הסיוע הכלכלי, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

 • הגדרת לומד תורה (אברך) – אזרח ישראל או תושב ישראל, אשר לומד בכולל (מוסד תורני לחינוך) יום שלם ב-2 כוללים חצי יום, לפי היקף השעות כמפורט כאן:
  • אם לא ניתן לגביו צו דחיית שירות – בהיקף שלא פוחת מ-40 שעות שבועיות אם לומד בכולל יום שלם, או, בהיקף שלא פוחת מ-35 שעות שבועיות אם לומד ב-2 כוללים חצי יום.
  • אם כן ניתן לגביו צו דחיית שירות – בהיקף שלא פוחת מ-40 שעות שבועיות אם לומד בכולל יום שלם. אם הוא נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת לפי השירות הביטחון יופחתו מהיקף השעות הנדרש בכולל מספר השעות שבהן הוא נמצא בהכשרה תעסוקתית מיועדת ולכל היותר בהפחתת 15 שעות בשבוע.
 • ילדים – בחזקתו יש 3 ילדים קטינים (עד גיל 18) לפחות.
 • בעלות על דירה – לומד התורה, בת זוגתו וילדיו הקטינים אינם בעלים של דירה, למעט דירה אחת המשמשת למגורים, והם לא בעלים של קרקע שערך שלה עולה על 36,000 ₪. כמו כן, הם לא היו בעלים של דירה כזו או קרקע כזה במהלך השנה שלפני השנה בה מוגשת הבקשה לקבלת הסיוע.
 • בעלות על רכב ונכסים – לומד התורה, בת זוגתו וילדיו הקטינים אינם בעלים של רכב מנועי (לרבות מי שנוהג ברכב המנועי מנהג בעלים אף אם אינו רשום כבעליו) שהשווי שלו עולה על 25,000 ₪ או סכום אחר לפי תקנות (ככל שנקבעו), והם לא בעלי מניות של חברה.
 • מבחן הכנסות – סך ההכנסה של לומד התורה ושל בת זוגתו, לא עולים על 14,400 ₪ ברוטו לשנה.
  • בחישוב ההכנסה נכללים גמלאות וקצבאות של המוסד לביטוח הלאומי, למעט קצבת ילדים וגמלת ילד נכה, ולא נלקחת בחשבון מלגה הניתנת מהכולל.
  • אם ההכנסה עולה על 14,400 ₪ בשנה ולא עולה על 30,000 ₪ בשנה – הוא יהיה זכאי לקבל סיוע כלכלי רק עבור החודשים בהם ההכנסה המשותפת (שלו ושל בת זוגתו) לא עולה על 1,200 ₪ לחודש.

"רכב מנועי" – לפי ההגדרה בפקודת התעבורה, למעט רכב המשמש את ילדו הנכה של לומד התורה שנקבעה לו זכאות לניידות לפי חוק, ולמעט רכב המשמש את לומד התורה, בת זוגו, הוריהם או ילדיהם לצורך קבלת טיפול רפואי הניתן מחוץ לביתם, לפי תכנית טיפולים שנקבעה מראש או 6 פעמים בחודש לפחות, במהלך תקופה של 3 חודשים לפחות.

סכום הסיוע

סכום הסיוע למי שזכאי הינו 1,040 ₪ לחודש ולמשך תקופת זכאות מירבית של 5 שנים (60 חודשים) ממועד התשלום הראשון.

הסיוע הכלכלי נקבע לפי התקציב השנתי, ואם חלה עליה במספר הלומדים ולא ניתן לתת לכל אחד את הסכום הכתוב מקודם, אז סכום הסיוע יהיה מופחת ואחיד לכולם.

מימוש הזכאות – הגשת בקשה וקבלת הסיוע

לומד תורה שעונה על התנאים הכתובים לעיל, זכאי להגיש בקשה לקבלת סיוע כלכלי אל משרד החינוך, אחת לשנה, עד למועד הנקבע מאת משרד החינוך.

כדי לקבל את הזכאות, יש למלא את טופס הזכאות באופן הבא:

 • טופס מקוון – ניתן להגיש בקשה באמצעות אתר האינטרנט הייעודי של משרד החינוך בקישור זה.
 • טופס ידני – ניתן גם להגיש בקשה באמצעות הורדת טופס ידני כך:
  • מי שקיבל כבר סיוע מהמשרד – בקישור זה.
  • מי שעדיין לא קיבל סיוע מהמשרד – בקישור זה.
  • את הטופס הידני (לפי העניין) יש להגיש אל משרדי אגף בכיר מוסדות תורניים כאן. או באמצעות שליחה דרך הדואר בכתובת בית הדפוס 20, גבעת שאול, ירושלים, מיקוד 9548323.

ככתוב יש להגיש את הטפסים עד לתאריך שנקבע על ידי משרד החינוך, לרוב מדובר על סוף חודש נובמבר עד אמצע חודש דצמבר.

מידע נוסף

 • ניתן להיכנס לעמוד הייעודי בנושא של משרד החינוך בקישור הבא.

חקיקה ופסיקה

 • חוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil